Středověk
Dnes je: 19. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Schaunberga

  Zpt

  Hedvika ze Schaunberga

  il(a): ? - 13. nora 1315

  Popis:
  rodie : Jindich II. ze Schaunberga a Heilwiga z Plain a Hardegu
  manel : Jindich III. z Kuenringu, Vok I. z Romberka, Fridrich ze Stubenberga
  dti : ze satku s Romberkem dva synov Jindich I. z Romberka a Vtek II. z Pbnic

  Hedvika ze Schaunberga pochzela z jednoho z nejmocnjch hornorakouskch rod. O datu jejho narozen mi bohuel nen nic bliho znmo.

  K uzaven manelstv mezi Vokem I. z Romberka a Hedvikou dolo na potku roku 1257, kdy byla Hedvika ji vdovou po Jindichovi III. z Kuenringu. Slovy Beanovmi: "ji staec mladici pojav, zplodil s n dva syny...". Otzkou je, jak vysok i nzk vk ml mt mu, kter byl pro Vclava Beana staec.

  Cistercick klter Vy Brod zaloen r. 1259 Vokem z Romberka, ml jako matesk klter rakousk Wilhering z kraje ovldanho Schaunbergy. D se tedy pedpokldat, e na vbr du cistercik pro nov zakldan klter mla vliv prv Vokova manelka Hedvika a tak dobr vztahy mezi obma rody. Wilhering byl toti rodovm klterem Schaunberg. Nedatovan fundtorova dost o zaloen novho kltera pochz zejm ji z r. 1258, rok po svatb s Hedvikou. Za zakldac listinu vyebrodskho kltera je povaovna konfirmace biskupa Jana III. z Draic datovan 1. ervna 1259. Jako fundtor je jmenovn Vok z Romberka, po jeho boku vystupuje manelka Hedvika a dv k zaloen a obdarovn svj souhlas. Vokovi pbuzn Vtek a Budivoj z Krumlova se t kladn vyjaduj k fundaci a pispvaj k obdarovn kltera. Klter zskv etn majetky z esk i rakousk strany. Vyebrodsk klter se stal centrem nmeckho psemnictv v jinch echch a tak rodovm klterem Romberk. Do dnench dn je zde pohbeno pes deset generac Romberk.Prvnm pohbenm byl shodou okolnost prv jeho zakladatel Vok I. z Romberka, kter zemel 3.06.1262 ve trskm Hradci a Hedvika ho peila o celch 53 let.

  Sprva panstv byla po Vokov smrti vedena Hedvikou, kter se nechvala zastupovat svmi bratry a synovci, kte vystupovali jako patroni nezletilch Romberk Jindicha I. a Vtka. V r.1273 mezi Pemyslem Otakarem II. a vyebrodskm klterem dolo k vmn nkolika vesnic. Tato vmna mla poslit postaven krlovskho msta Budjovice. Podstatn je , e za nezletil Romberky potvrdil vmnu Hedviin bratr Wernhard ze Schaunberga. 19. bezna 1274 se na Romberku len konalo jedno z velkch shromdn celho rodu (vech ty vtv Vtkovc) , vznamnch soused a duchovnch, kterho se zastnili i brati Hedviky Wernhard a Jindich ze Schaunberga (jmenovni v ele svden ady). Dolo k darovn kostela v Raabsu Vyebrodskmu klteru a pravdpodobn se projednval i pstup ke krli Pemyslovi.

  Syn Vtek nsledoval otce do hrobu 22.9.1277 za ble nevyjasnnch okolnost. Vedl v tu dobu spolu s bratrem odboj proti Pemyslu Otakarovi II. Koncem roku se krl s Jindichem smil a mlad Romberk se v lt 1278 prokazateln chystal nsledovat svho panovnka do bitvy s Habsburkem na Moravsk pole. Co v tu dobu dlala Hedvika nm nen znmo, stejn jako nevme o datu jejho tetho satku s Fridrichem ze Stubenberga. Po tetm satku ila s manelem ve trsku.

  Roku 1304 (12.04.) Jindich jako vdn syn vnoval sv matce statky Eibenstein a Plessberg v Rakousku a dnen Horn Stropnici s vhradami (dle Beana "do smrti toliko k uvn").

  Hedvika za Schaunberga zemela 13. nora 1315 a peila tak o pt let i syna Jindicha. Je pohbena v cistercickm kltee Rein v dnenm Rakousku.

  Pan Hedvika dajn podporovala nmeckou duchovn literaturu, dala podnt k peloen sti latinskch legend do nminy ( Mrterbuch). Pravdpodobn ona stla za zaloenm Vyebrodskho kltera a mon spolen se svm rodem za vzpourou Vtkovc proti krli.

  Rod Schaunberg se stal nejblim spojencem Romberk a do potku 15. stolet (tehdy byl na hrad Schaunbergu uvznn a ukryt zajat krl Vclav IV.).  Napsala Acoma

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha