Středověk
Dnes je: 19. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Kunhuta vbsk

  Zpt

  Kunhuta vbsk

  il(a): asi 1200 13. z 1247

  Popis:
  rodie: Filip vbsk a Irena Byzantsk
  manel: Vclav I. esk
  dti: Vladislav (man. Gertruda Babenbersk), Pemysl (man. Markta Babenbersk a Kunhuta Halisk), Boena Beatrix (man. Ota III. Braniborsk), Aneka (man. Jindich Jasn Mesk)

  Kunhuta vbsk (nebo t taufsk) se narodila pravdpodobn roku 1200 jako dcera krle Svat e msk, nejmladho syna Fridricha I. Barbarossy, Filipa vbskho a Ireny Byzantsk. Protoe vak ji od roku 1198 panovalo v i dvojvld, stala se brzy mal Kunhuta objektem satkov politiky svho otce, kter tmto zpsobem lkal do svho tbora spojence, a to vetn eskho krle Pemysla Otakara I. Pemysl se toti sice nejprve piklonil na stranu Filipa, shodou vnjch okolnost peel do tbora jeho soupee, Oty Brunvickho, aby se zhy vrtil k Filipovi. Filip vbsk si chtl Pemyslovu podporu udret, take roku 1207 jeho tehdy dvouletmu synovi Vclavovi zasnoubil svou dceru Kunhutu. Pikantn nboj tchto zsnub spoval v tom, e Vclav byl Pemyslovm synem z jeho druhho svazku s Konstanci Uherskou, piem prvorozen syn z prvnho svazku s Adltou Meskou Vratislav stle il a hlsil se o sv prva. Filip vbsk dal tmto gestem najevo, e Konstancii povauje za prvoplatnou Pemyslovu manelku a souasn si ho jako spojence natolik cen, e mu nevad ani neuspodan manelsk pomry eskho krle.

  Po smrti krle Filipa roku 1208 Kunhuta pravdpodobn trvila njak as v kltee, pot byla odeslna k vchov na prask dvr. Roku 1224 dolo k satku mezi Kunhutou a Vclavem, roku 1228, tedy jet za ivota Pemysla Otakara I., pak i ke krlovsk korunovaci. Roku 1230 zemel krl Pemysl, z Kunhuty se tak rzem stala prvn dma v zemi, i kdy o jej asti ve veejnm ivot nemme pli zmnek (do jist mry ji zastupovala Vclavova sestra, sv. Aneka). Malou vjimkou je rok 1234, kdy s pomoc manela Vclava zaloila klter Marienthal (Mariino dol) v tehdejm itavsku, sousti eskho krlovstv, nyn v Nmecku. Pvodn benediktinsk fundace byla roku 1237 zalenna do du cistercickho.

  Krl Vclav, jak znmo, voln chvle rd trvil na lovu, pedevm v kivokltskch lesch, Kunhuta se obklopila pevn nmecky mluvc druinou, kterou si pravdpodobn pivedla ji s pchodem na prask dvr (mezi dvornmi dmami mla bt tak Sybila, pozdji pan z Kianova a mj. matka sv. Zdislavy z Lemberka).

  Konec jejho ivota nebyl pli astn. Ji potkem ledna roku 1247 nhle zemel jej prvorozen syn Vladislav, v lt se rozhoela vlka mezi druhorozenm synem Pemyslem a jejm manelem, krlem Vclavem. Kunhuta zemela uprosted boj, 13. z 1247, kdy ani syn, ani manel se nezastnili jejho pohbu. Je pochovan v kltee Na Frantiku sv vagrov, sv. Aneky.

  O jej povaze i vztahu k manelovi toho mnoho nevme. Vclavovi porodila nejmn pt dt (Vladislava, Pemysla, Boenu Beatrix, Aneku a jednu dceru neznmho jmna), pitom jejich vztah je v eskch djinch oznaovn jako chladn. Pitom se vak pedpokld, e minimln v zatcch jejich manelstv na nj urit vliv mla a e Vclavova zliba v nmeck rytsk kultue, do ech proniknuv prv za jeho vldy, je pedevm jej zsluha.

  Napsala Viola

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha