Středověk
Dnes je: 22. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Habsburku a Kyburgu

  Zpt

  Hartmann z Habsburku a Kyburgu

  il(a): asi 1263 - 21.12.1281

  Popis:
  rodie : Rudolf I. Habsbursk a Gertruda z Hohenbergu

  sourozenci: Albrecht I., Rudolf vbsk (manel Aneky Pemyslovny), Matilda, Kateina, Agnes, Klemencia, Hedvika, Guta (manelka Vclava II.)

  Hartmann, hrab z Habsburgu a Kyburgu, lankrab alsask, druhorozen syn pozdjho mskho krle Rudolfa I. byl nositelem jmna po kybursk habsbursk linii. Otec s nm ml po svm zvolen mskm krlem (r. 1273) velk plny a proto byla Hartmannov vchov vnovna velk pozornost. Vychovateli mladho hrabte tud byli univerzitn misti Konrd a Petrus.

  Bhem let 1276 a 1277 byla v rmci t mrovch dohod mezi mskm krlem Rudolfem I. Habsburskm a eskm krlem Pemyslem Otakarem II. mimo jin uzavena dvojit satkov smlouva, kter mla upevovat a potvrzovat dosaen mr. Bylo sjednno spojen ty dt dvou panovnk tak, e Pemyslv jedin syn si ml vzt dceru mskho krle a syn Rudolfv dceru krle eskho. Rudolfovm synem byl mylen Hartmann a nevstou mla bt Kunhuta. D se pedpokldat, e Habsburk kalkuloval s tm, e zhruba ptilet esk Vclav by mohl jako dt i mladk zemt a do mocensk hry by vstoupilo ddick prvo Pemysloven prv v osob Kunhuty, Vclavovy star sestry. Mladink Kunhuta nastalou situaci vyeila po svm. Zda ji k rozhodnut vstoupit v z 1277 do kltera vedla antipatie k rodu habsburskmu nebo touha po klternm ivot u tetiky Aneky nen znmo. Vzhledem k jejmu dalmu ivotnmu smovn bych se klonila spe k druh variant.

  Druh Hartmannovo zasnouben se projednvalo ji od r. 1277. Co bylo dve, jestli Kunhutin odchod do kltera i zmna habsburskho zjmu nevme. Rudolf jednal s anglickm krlem Eduardem I. o ppadnm satku Hartmanna s Janou, Eduardovou dcerou. Rudolf se toti snail pesvdit kurfity, aby Hartmanna zvolili mskm krlem a pokud by tento pln nevyel, udlil by Rudolf Hartmannovi v lno Burgundsko. Eduardv zjem o spojen s Habsburky pramenil z poteby zskat silnho spojence v dlouhotrvajcm konfliktu s francouzskou korunou. Doufal, e pbuzenstv s budoucm mskm i burgundskm krlem mu pome i uplatnit matiny nroky na hrabstv Provence a Forcalquier, kter jmnem sv choti Beatrice obsadil Karel z Anjou. Plnovan spojen s anglickm krlovskm rodem Plantagenet by pozvedlo presti Habsburk a zrove by se Rudolfovi mohlo podait ponkud ovlivnit svho trvale nebezpenho soupee habsbursk rodov politiky, hrabte savojskho.

  Svatebn smlouva byla podepsna roku 1278 v Londn a svatba Hartmanna a Jany stanovena na den Narozen Panny Marie 8.09.1278. Termn svatby byl z politickch i zdravotnch dvod nkolikrt odloen. Politickmi dvody pro odkldn mohlo bt mimo jin i nalhn papee Mikule III., aby Rudolf provdal dceru Klemencii za vnuka Karla z Anjou Karla Martella. Ve nasvduje tomu, e se Rudolf nakonec s vidinou csask korunovace rozhodl pro satkov projekt s Anjouovci, ale pesto pokraoval i v jednnch s Plantagenety, aby tak omezil jednn nenvidnho savojskho hrabte. Nadje na csaskou korunu pekazila Rudolfovi nhl papeova smrt v r. 1280.

  Hartmann, Rudolfem vybran pro skou korunu, zemel, ani by stihl splnit otcovy sny. Nestihl se ani oenit. 21.12.1281 se spolu se trncti nebo estncti druhy utopil pi ztroskotn lodi na Rn mezi Breisachem a trasburkem. Je pohben v basilejskm dmu.

  Napsala Acoma

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha