Středověk
Dnes je: 06. 06. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Podle všeho by měl být původ Jízdy králů z doby válek Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, konkrétně . . . (Volba velkomoravské královny krásy)
 • Děkuji za skvělý článek, jsem moc ráda že jsem ho našla, i když je z roku 2008. Některé informace si . . . (Volba velkomoravské královny krásy)
 • Představa, že klášter Porta Coeli leží na cestě z Brna do Blanska nemůže přijmot ani dítě, které dos . . . (Konstancie Uherská)
 • Ještě s mojí ženou, kterou jsem teď pochoval, jsme na Nákle byli. Z dohlídky jsem viděl toto: uvnitř . . . (Podvržená záhada Veligradu. Stinné stránky amatérských samizdatů )
 • Syn se setkal s programátorem neuronových sítí, čili cosi na hraně umělé inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities – naděje pro historii?)
 • Sociální sítě a ostatní


  Rejstřík osob

  Habsburku a Kyburgu

  Zpět

  Hartmann z Habsburku a Kyburgu

  Žil(a): asi 1263 - 21.12.1281

  Popis:
  rodiče : Rudolf I. Habsburský a Gertruda z Hohenbergu

  sourozenci: Albrecht I., Rudolf Švábský (manžel Anežky Přemyslovny), Matilda, Kateřina, Agnes, Klemencia, Hedvika, Guta (manželka Václava II.)

  Hartmann, hrabě z Habsburgu a Kyburgu, lankrabě alsaský, druhorozený syn pozdějšího římského krále Rudolfa I. byl nositelem jména po kyburské habsburské linii. Otec s ním měl po svém zvolení římským králem (r. 1273) velké plány a proto byla Hartmannově výchově věnována velká pozornost. Vychovateli mladého hraběte tudíž byli univerzitní mistři Konrád a Petrus.

  Během let 1276 a 1277 byla v rámci tří mírových dohod mezi římským králem Rudolfem I. Habsburským a českým králem Přemyslem Otakarem II. mimo jiné uzavřena dvojitá sňatková smlouva, která měla upevňovat a potvrzovat dosažený mír. Bylo sjednáno spojení čtyř dětí dvou panovníků tak, že Přemyslův jediný syn si měl vzít dceru římského krále a syn Rudolfův dceru krále českého. Rudolfovým synem byl myšlen Hartmann a nevěstou měla být Kunhuta. Dá se předpokládat, že Habsburk kalkuloval s tím, že zhruba pětiletý český Václav by mohl jako dítě či mladík zemřít a do mocenské hry by vstoupilo dědické právo Přemysloven právě v osobě Kunhuty, Václavovy starší sestry. Mladinká Kunhuta nastalou situaci vyřešila po svém. Zda ji k rozhodnutí vstoupit v září 1277 do kláštera vedla antipatie k rodu habsburskému nebo touha po klášterním životě u tetičky Anežky není známo. Vzhledem k jejímu dalšímu životnímu směřování bych se klonila spíše k druhé variantě.

  Druhé Hartmannovo zasnoubení se projednávalo již od r. 1277. Co bylo dříve, jestli Kunhutin odchod do kláštera či změna habsburského zájmu nevíme. Rudolf jednal s anglickým králem Eduardem I. o případném sňatku Hartmanna s Janou, Eduardovou dcerou. Rudolf se totiž snažil přesvědčit kurfiřty, aby Hartmanna zvolili římským králem a pokud by tento plán nevyšel, udělil by Rudolf Hartmannovi v léno Burgundsko. Eduardův zájem o spojení s Habsburky pramenil z potřeby získat silného spojence v dlouhotrvajícím konfliktu s francouzskou korunou. Doufal, že příbuzenství s budoucím římským či burgundským králem mu pomůže i uplatnit matčiny nároky na hrabství Provence a Forcalquier, která jménem své choti Beatrice obsadil Karel z Anjou. Plánované spojení s anglickým královským rodem Plantagenetů by pozvedlo prestiž Habsburků a zároveň by se Rudolfovi mohlo podařit poněkud ovlivnit svého trvale nebezpečného soupeře habsburské rodové politiky, hraběte savojského.

  Svatební smlouva byla podepsána roku 1278 v Londýně a svatba Hartmanna a Jany stanovena na den Narození Panny Marie 8.09.1278. Termín svatby byl z politických i zdravotních důvodů několikrát odložen. Politickými důvody pro odkládání mohlo být mimo jiné i naléhání papeže Mikuláše III., aby Rudolf provdal dceru Klemencii za vnuka Karla z Anjou Karla Martella. Vše nasvědčuje tomu, že se Rudolf nakonec s vidinou císařské korunovace rozhodl pro sňatkový projekt s Anjouovci, ale přesto pokračoval i v jednáních s Plantagenety, aby tak omezil jednání nenáviděného savojského hraběte. Naděje na císařskou korunu překazila Rudolfovi náhlá papežova smrt v r. 1280.

  Hartmann, Rudolfem vybraný pro říšskou korunu, zemřel, aniž by stihl splnit otcovy sny. Nestihl se ani oženit. 21.12.1281 se spolu se čtrnácti nebo šestnácti druhy utopil při ztroskotání lodi na Rýně mezi Breisachem a Štrasburkem. Je pohřben v basilejském dómu.

  Napsala Acoma

  (počítadlo běží od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjádření k rejstříku (odkaz na fórum)

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Červen  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha