Legenda jménem Robin Hood

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 01. 10. 2005

Robin Hood je jedna z nejznámějších středověkých legend. Více o historickém prostředí této legendy v následujícím článku.

Zastaralý článek

Okolo Robina Hooda (jehož existence je sporná) vznikl obrovský soubor legend, bylo napsáno mnoho knih a natočeno mnoho filmů. Legendy o zbojníkovi z lesa Sherwood, který bojoval proti šerifovi z Nottinghamu , bohatým bral a chudým dával, zná snad každý. Důležité v legendách a pro jejich pochopení tehdejší události v Anglii. V prosperujícím a dobře organizovaném anglickém království nastoupil na trůn v roce 1189 druhý panovník z rodu Plantagenetů. Byl jím Richard Lví srdce, jeden z největších evropských rytířů a důležitá postava z pověstí o Robinovi. V západní Evropě prožívalo rozvět rytířství, v Palestině začali problémy, roku 1187 byl dobyt z rukou křesťanů Jeruzalém, symbol křesťanského náboženství. (Křesťanství bylo stěžejním prvkem středověké společnosti). V Evropě začala příprava na křížovou výpravu (3.), která měla tato svatá místa od nevěřících osvobodit. Richard se spolu s Filipem Augustem, francouzským králem stal velitelem výpravy. Výpravě se Jeruzalém znovudobýt nepodařilo, ale uzavřeli příměří. Roku 1192 se Richard vrací domů, ale v Rakousku je zajat a po dva roky vězněn. Anglie ztrácí své francouzské državy, správcem země se stává Princ Jan, Richardův mladší bratr, snaží se o uchvácení trůnu, to jse mu přes odpor Richardových stoupenců (i Robina Hooda). Celá země platí peníze na výkupné za krále (70 000 marek). Na pozadí těchto události se příběh Robina Hooda odehrává.
Robin Hood (pokud se tak jmenoval) se podle pověstí narodil ve vesnici Locksley v rodině místního šlechtice kolem roku 1160. Podle mnoha různých důvodů z mnoha legend se dostal do Sherwoodského lesa, kde shromáždil okolo sebe družinu zbojníků se kterou přepadal kupce, ale hlavně bojoval proti vojákům šerifa z Nottinghamu. S jménem Robina Hooda je spojena lukostřelba, byl to jeden z nejznámějších střelců. Údajně dokázal rozštípnout větev na 300 metrů. V lukostřeleckém turnaji v Nottinghamu získal zlatý a stříbrný šíp, když soupeřův šíp rozetnul svým šípem. Hrob se jménem Robert, hrabě z Huntingtonu – což prý bylo jeho pravé jméno se nachází Kirklerském opatství. Podle legendy Robin vystřelil šíp a tam , kde dopadl měl být pohřben. Podle legend zemřel v roce 1247, když onemocněl a jeho sestřenice mu záměrně pustila žilou příliš. Existuje mnoho hypotéz o Robinově existenci (neexistenci), tento článek se zabývá dobou, kdy měla legenda jménem Robin Hood. Je možné, že žil někdy předtím, nebo že vůbec neexistoval, že žil někde jinde. Každopádně jméno Robin Hood a jeho legendy zná každý.Ať už žil nebo ne, legendy ovlivnili a ovlivňují evropskou kulturu dodnes