Čeští panovníci

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: České dějiny, Vydáno dne: 21. 04. 2007

Seznam vládců (knížat a králů) na našem území do roku 1918.

Jménovláda

Sámova říše

Sámo 623/4 - 658/9

Velká Morava

Mojmír I. asi 830 - 846
Rostislav (I.) 846 - 870
Svatopluk (I.) 870 - 894
Mojmír II. 894 - 907

České knížectví1

Bořivoj I. asi 873 – 888/889
Spytihněv I. 894 – 915
Vratislav I. 915 - 921
sv. Václav (I.) 921 - 935 2
Boleslav I. 935 - 967/72
Boleslav II. 967/72 - 999
Boleslav III. 999 - 1002
Vladivoj (I.) 1002 - 1003
Jaromír (I.) 1003
Boleslav (IV.) Chrabrý3 1003 - 10044
Jaromír (I.) 1004 - 1012
Oldřich (I.) 1012 - 1033
Jaromír (I.) 1033 - 1034
Oldřich (I.) 1034
Břetislav I. 1034 - 10555
Spytihněv II. 1055 - 1061
Vratislav II. (I.) 1061 - 10926
Konrád I. 1092
Břetislav II. 1092 - 1100
Bořivoj II. 1101 - 1107
Svatopluk (II.) 1107 - 1109
Vladislav I. 1109 - 1117
Bořivoj II. 1117 - 1120
Vladislav I. 1120 - 1125
Soběslav I. 1125 - 1140
Vladislav II. 1140 - 11727
Bedřich I. 1172 - 1173
Soběslav II. 1173 - 1178
Bedřich I. 1178 - 1189
Konrád II. 1189 - 1191
Václav II. 1191 - 1192
Přemysl I. Otakar 1192 - 1193
Jindřich (I.) Břetislav 1193 - 1197
Vladislav (III.) Jindřich 1197
Přemysl I. Otakar od 1197

České království8

Přemysl I. Otakar 1198 - 1230
Václav I. 1230 - 1253
Přemysl II. Otakar 1253 - 1278
Václav II. 1283 - 13059
Václav III. 1305 - 1306
Jindřich (I.) Korutanský 1306
Rudolf (I.) Habsburský 1306 - 1307
Jindřich (I.) Korutanský 1307 - 1310
Jan (I.) Lucemburský 1310 - 1346
Karel I. (IV.) 1346 - 1378
Václav IV. 1378 - 1419
Zikmund I. 1436 - 143710
Albrecht (I.) Habsburský 1437 - 1439
Ladislav (I.) Pohrobek 1453 - 145711
Jiří (I.) z Poděbrad 1458 - 147112
Matyáš (I.) Korvín 1469 - 149013
Vladislav (I.) Jagellonský 1471 - 151614
Ludvík (I.) Jagellonský 1516 - 1526
Ferdinand I. Habsburský 1526 - 1564
Maxmilián II. 1564 - 1576
Rudolf II. 1576 - 1611
Matyáš 1611 - 1619
Fridrich (I.) Falcký 1619 - 1620
Ferdinand II. 1620 - 1637
Ferdinand III. 1637 - 1646
Ferdinand IV. 1646 - 1657
Leopold I.1657 - 1705
Josef I. 1705 - 1711
Karel VI. 1711 - 1740
Marie (I.) Terezie1740 - 1780
Josef II.1780 - 1790
Leopold II.1790 - 1792
František II. 1792 - 1835
Ferdinand V. 1835 - 1848
František Josef 1848 - 1916
Karel I. 1916 - 1918


1)České knížectví zpočátku závislé na Velké Moravě.
2) Zpočátku za něj vládla jeho matka Drahomíra.
3) Polský vládce 992 - 1025. Král již možná v roce 1000, korunovace (?druhá) 1025.
4) Okupace.
5) Zavedl seniorát. Primogenituru zavedl Přemysl I.
6) Od roku 1085 až do smrti králem.
7) Od roku 1158 až do smrti králem.
8) Dědičný královstký titul potvrzen Filipem Švábským v roce 1198, protikrálem Otou IV. v roce 1203, definitivně Fridrichem II. v roce 1212 (Zlatá bula Sicilská)
9) V letech 1278 - 1283 poručníkem Václava a vládcem v Čechách Ota IV. Braniborský, na Moravě vládl Rudolf Habsburský
10) V roce 1420 korunován.
11) Do roku 1453 "vláda" landfrýdů, v roce 1452 správcem Českého království Jiří z Poděbrad.
12) Od roku 1469 vláda jen v Čechách.
13) Po celou dobu "protikrálem", vládl ve Vedlejších zemích Koruny České - Morava, Slezsko, Lužice.
14) Do roku 1490 vláda jen v Čechách.