Seznam on-line edic historických pramenů

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Středověk dnes, Vydáno dne: 07. 07. 2013

Pro větší přehlednost odkazy na nejdůležitější edice středověkých listin, jak českých, tak i evropských

České království a moravské markrabství

Codex Diplomaticus et Epistolaris regni Bohemiae: I, II, III/1, III/2
Codex Diplomaticus et Epistolaris Moraviae: I, II, III, IV, V, Index I-V, VI, VII, Index VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae: I, II, III, IV

Codex juris municipalis regni Bohemiae: I, II, III

Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim: I/1, I/2, II, III-IV, V, VI, VII, VIII-X
Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. Et XV.: I, II, III, IV, V, VI

Desky dvorské Království českého: VII
Moravské zemské desky: Brněnská cúda I, Olomoucká cúda I, Ukazatel jmen
Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové: I, II, III/1, III/2, VII

Ostatní české prameny: Stránky Centra medievistických studií
Stránky o českých edicích

Klášter ve Vyšším Brodě
Urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Mariae V. Zu Hohenfurt in Böhmen

Klášter ve Zbraslavi
Listy kláštera Zbraslavského

Svatá říše římská

Regesta Imperii
Monumenta Germaniae historica (databáse)

Sasko a Míšeňsko
Codex diplomaticus saxoniae regni

Horní Lužice
Codex diplomaticus Lusatiae Superioris: I, II/1, II/2, III, IV, V, VI

Prusko
Codex diplomaticus Prussicus: I, II, III, IV, V, VI

Korutanské vévodství
Monumenta Historica Ducatus carinthiae

Řezeňské biskupství
Codex chronologico-diplomaticus episcopatus ratisbonensis

Klášter v Marienthalu
Diplomatarium Vallis S. Mariae monasterii sanctimonialium ord. Cist.

Polské království

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
Codex diplomaticus Silesiae: 15, 16, 18, 20, 22, 29, 30

Uherské království

Sancti Stephani Regis Decretorum
A Magyar Országos Levéltár adatbázisai (databáse)

Ostatní

Benátská republika
Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig

Jeruzalémské království
Regesta regni Hierosolymitani (MXCVII-MCCXCI).

Rytířské řády
Malteser Urkunden und Regesten zur Geschichte der Tempelherren und der Johanniter

Ostatní
Originály listin (monasterium.net)
Katalog českých pečetí

Stránka je průběžně aktualisována. Pro připomínky (nejenom co přidat) využijte prosím komentáře pod článkem, případně fórum.