Středověk
Dnes je: 04. 07. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Dobrý den všem, mám menší problém s otevřením/rozkliknutím stránky, viz. titulek. Ještě zhruba př . . . (Seznam on-line edic historických pramenů)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Záhada Znojemské rotundy)
 • Šimíkovu teorii na stránkách rotunda.cz jsem si pročetl a pár zajímavých nápadů tam je, o tom žádná, . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Řekl bych, že Šimíkova teorie naprosto sedí. Tak třeba svatý Václav je tam samozřejmě dvakrát, podob . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Podle všeho by měl být původ Jízdy králů z doby válek Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, konkrétně . . . (Volba velkomoravské královny krásy)
 • Sociální sítě a ostatní


  Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 49 nalezených)

  |0-15|15-30|30-45|45-49|
  Život ve středověku

  * Středověká bitva

  Vydáno dne 30. 10. 2011 (19067 přečtení)

  Cílem aktualisovaného článku je přiblížit neznalým středověké válečnictví a ujasnit si některé pojmy. Zaměřím se na oblast našeho státu v období 12. - 14. století.

  Celý článek... | Autor: Laurentius | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Jazyk ráje, zmatení jazyků a synové Noemovi. Příspěvky k středověkému vnímání etnicity

  Vydáno dne 17. 07. 2011 (7509 přečtení)

  Já mezi duchy nejsem mocný duch; ale jestliže chceš, abych byl tvůj druh
  při putování živobytím, dobrá, já se ti poddán cítím
  a od této chvilky již jsem tvůj, jsem tvůj tovaryš,
  a jestliže vhod se ti zdám, budu tvůj sluha, tvůj chám.
  Mefistofeles Faustovi 1)

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Symbolika prstenu

  Vydáno dne 15. 05. 2011 (10495 přečtení)

  PRSTEN BISKUPA A PAPEŽE
  Boj o investituru mezi papežstvím a císařstvím, spor o to, kdo bude dosazovat do úřadu biskupy, a tím mít moc nad nimi i nad jejich volbou, skončil kompromisem, tzv. Konkordátem Wormským r. 1122. Císař jako zástupce světské moci odevzdal biskupovi berlu, papež prsten.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Král (panovník)

  Vydáno dne 24. 04. 2011 (9308 přečtení)

  Panovník byl již ve starověku chápán jako osoba stojící mezi nebem a zemí, prostředník mezi smrtelníky a bohy (Bohem) – Kristus je často na středověkých iluminacích zobrazován jako trůnící král, křesanští králové jsou připodobňováni k starozákonním vládcům (Karel Veliký je druhým Davidem). Díky své ne zcela pozemské podstatě panovník oplývá řadou nadpřirozených schopností - francouzští králové například dokáží dotykem vyléčit krtici (dětská choroba). Mladý vládce je moudrý jako stařec (zde se projevuje stáří, šediny, jako symbol životních zkušeností a především moudrosti). Zde můžeme připomenout proměnu Vladislava II., který je před svým nástupem líčen jako lehkovážný mladík (byl jedním z prvních doložených defraudantů v české historii), okamžikem převzetí vlády se z něj v očích kronikáře stává rozumný kníže (to si naopak nemyslela většina šlechty a ostatních Přemyslovců). Zrození panovníka (nebo příchod do země – Václav II.) jako nadpřirozené bytosti doprovázejí jevy, které středověký člověk chápe jako nadpřirozené (komety, hvězdy, duhy apod.). Vládcovu nadpřirozenost, sakrálno, uznávala (a pomáhala vytvářet i udržovat) i církev, která panovníkům nechávala místo v hierarchickém vidění světa.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Rodová společnost, její instituce a kolektivní identita. Utváření raně středověkých států

  Vydáno dne 30. 01. 2011 (11457 přečtení)

  TZV. NÁRODNÍ VLASTNOSTI
  Staré kmeny i novodobé národy tvoří uzavřené celky, ty se liší jazykem, kulturou nebo společensky. Panuje zvyklost přisuzovat takovým etnickým celkům určité typické národní vlastnosti, které se hledají co nejdále v minulosti. Vzácné zachované historické zprávy se pak berou za fakt a zveličují vzletnými a krásnými slovy. Ve stejně vzácně zachovaných zprávách o chování jiných etnik se hledají rozdíly, které jsou dobrou záminkou, jak si do ostatních národů rýpnout. Soupeření Slovanů a Germánů je pro tento postoj typické, proto první úvaha patří jim.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vánoce ve středověku

  Vydáno dne 12. 12. 2010 (12048 přečtení)

  Svátky spojené s koncem roku, zimním slunovratem, nekonečným cyklem zrodu a zmaru, obnovy a v duchovní rovině pak zastavení se, zamyšlení, rekapitulace uplynulého a očekávání nadcházejícího období. Zřejmě provázejí lidstvo od té doby, kdy si naši prapředkové začali uvědomovat změny ročních období a zamýšlet se nad jejich vztahem k množství potravy, útočišti, vlastními pocitům a nad hledáním možnosti toto vše ovlivnit. Snad zde jsou kořeny uctívání tohoto období dlouhých nocí, ticha, zimy, sněhu, spánku, potřeby a ochrany umělého světla, ohně k zahřátí a bezpečného úkrytu.

  Celý článek... | Autor: Kateřina z Landštejna | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Feudalismus - lenní systém.боярышник

  Vydáno dne 17. 10. 2010 (42166 přečtení)

  aktualisovaný článek

  Pod slovem feudalismus se skrývá označení systému, založeného na určitých vztazích k půdě. Zároveň je ovšem založen na přesně určených osobních vazbách a jako takový tento systém charakterizuje podobu tehdejší společnosti. S tím je samozřejmě spojena řada dalších jevů, znaků a symbolů.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Relace Ibrahima Ibn Jakuba

  Vydáno dne 25. 07. 2010 (13849 přečtení)

  V letech 966 – 7 podnikl židovský kupec Ibrahim Ibn Jakúb al-Isrá ilí at-Tartuší z kordobského chalífátu cestu do střední Evropy. Očima člověka z jiného kulturního prostředí zaznamenal zdejší reálie, které by jinak zůstaly zapomenuté – zdejším kronikářům přišly tak samozřejmé, že je nebylo třeba popisovat.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Etika Abelárda

  Vydáno dne 06. 06. 2010 (5943 přečtení)

  V tomto príspevku chcem rozobra Abelárdov prínos v oblasti etiky a hlavne chcem ukáza, aké dôsledky mali jeho myšlienky vzhžadom na človeka.

  Celý článek... | Autor: Peter Hudeček | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vévodové Slovanů nosili honosné pláště z kuních kožešin

  Vydáno dne 23. 05. 2010 (8075 přečtení)

  Když prof. Vilém Hrubý nalezl ve Starém městě plaketu t. zv. sokolníka, jeho zvláštní pruhovaný pl᚝ vyvolal polemiku o oděvní módě velkomoravské šlechty. Někteří archeologové soudí, že používali oděv podobný teplým vaákům, „prošívákům“. Možnost, že ve skutečnosti to byl velmi representační oděv, který však nebylo snadné zobrazit, naznačila konfrontace výsledků archeologického průzkumu Staroboleslavského hradu se zakládací listinou Staroboleslavské kapituly. Tato práce Národního Muzea Praha upozornila na zvláštní nesrovnalost. V seznamu přidělených profesí jsou Sutores mardurinarum pellium. Autor, Jiří Mlíkovský to komentuje: Tito sutores byli kapitule přiděleni čtyři, tedy poměrně velké množství. Bláhová (1996) název této profese přeložila „kožešníci na zpracování kuních kožešin“, což odpovídá latinskému originálu. Archeologické nálezy jsou však s touto interpretací v rozporu. Kosti divokých savců se na raně středověkém staroboleslavském hradu nalezly jen ve velmi malém množství, přičemž kosti šelem, včetně kun, se nenalezly žádné (Kyselý 2003a). Z kožešnicky využitelných zvířat se nalezla pouze jediná kost veverky, a to na předhradí ve výplni objektu 6706 v sondě XIX/1995. Převážně bezlesá krajina v okolí tehdejší Staré Boleslavi nesvědčí pro to, že by se v dané oblasti kožešinová zvířata vyskytovala tak početně, aby dokázala zásobovat hned čtyři specializované kožešníky. Archeozoologické nálezy tedy rozhodně neopodstatňují přítomnost kožešníků ve Staré Boleslavi, natož pak v množství uvedeném v diskutované zakládací listině.

  Celý článek... | Autor: Jan Galatík | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Johaniti – rytiersky rád sv. Jána Krstiteža Jeruzalemského II

  Vydáno dne 31. 01. 2010 (14143 přečtení)

  Malta a premena rádu. 1530 - 1798

  Celý článek... | Autor: Robert | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Konec roku ve středověkých tradicích

  Vydáno dne 03. 01. 2010 (8968 přečtení)

  Na rozdíl od Vánoc, nepřikládal středověký člověk konci roku přílišnou důležitost.

  Celý článek... | Autor: Kateřina z Landštejna | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Trestní právo v Hodětínově vojenském řádu 1

  Vydáno dne 20. 12. 2009 (4984 přečtení)

  Nejstarší zachovaný opis Hodětínova vojenského řádu pochází z 17. století ze sborníku staroměstského kancléře Jakuba Včelína2.

  Celý článek... | Autor: Daniel Korbel | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vikinský vliv na Kyjevské Rusi - Závěr

  Vydáno dne 17. 05. 2009 (6780 přečtení)

  Válečná elita v cizím etniku
  Varjazi však nebyli jediní, kdo ovládl cizí etnikum. Srovnáním s podobnými případy se dá odhadnout, co prameny nezachovaly, a že historické podmínky, do kterých byli Varjazi vrženi, poměrně jasně určily hranice jejich politiky v ovládnuté zemi.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vikinský vliv na Kyjevské Rusi - Právo

  Vydáno dne 26. 04. 2009 (5411 přečtení)

  Z vikinských tradic se na Rusi nejvíce uchytily tradice týkající se práva. Právo zahrnovalo podstatnou část života společnosti a pomáhalo Varjagům upevňovat vznikající stát. Právní normy mají navíc tu vlastnost, že se mění pozvolna, jejich vliv se dá vysledovat v delším časovém období.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  |0-15|15-30|30-45|45-49|

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Červenec  >>
  PoÚtStČtSoNe
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31   

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha