Středověk
Dnes je: 27. 04. 2017  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
05.02.2017: Rodokmen
Po dlouhé době rodokmen: Páni z Pardubic

17.04.2016: Jakub Kon(e)ček z Prus
Nižší moravský šlechtic, v závěru života majitel zdouneckého panství

28.02.2016: Maršík z Radovesic
Poslední komentáře
 • Na tento dotaz Vám nejsem schopen odpovědět :/ (Očistec - středověký vynález)
 • Vyvstává zvláštní otázka, kde teda Lazar byl, když ne v Nebi? V očistci jsou muka, ale on netrpěl... . . . (Očistec - středověký vynález)
 • Samozřejmě, že tam nebyl žádný polský původ, tvrze, že oni byli pocházející z Alani (Úvahy o majetkovém postavení Vršovců a původu jejich moci)
 • Originální a zajímavé.. První vraždění Vršovců provedl kníže Boleslav III., kterého pak oslepil a uv . . . (Úvahy o majetkovém postavení Vršovců a původu jejich moci)
 • Varsany (hun.), Vršovci (cz.), Wierszowcy (pl.).... varsa, vrš i wiersz to ten sam kosz na ryby. Pro . . . (Úvahy o majetkovém postavení Vršovců a původu jejich moci)
 • Sociální sítě a ostatní


  Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 47 nalezených)

  |0-15|15-30|30-45|45-47|
  Život ve středověku

  * Symbolika prstenu

  Vydáno dne 15. 05. 2011 (7440 přečtení)

  PRSTEN BISKUPA A PAPEŽE
  Boj o investituru mezi papežstvím a císařstvím, spor o to, kdo bude dosazovat do úřadu biskupy, a tím mít moc nad nimi i nad jejich volbou, skončil kompromisem, tzv. Konkordátem Wormským r. 1122. Císař jako zástupce světské moci odevzdal biskupovi berlu, papež prsten.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Král (panovník)

  Vydáno dne 24. 04. 2011 (7354 přečtení)

  Panovník byl již ve starověku chápán jako osoba stojící mezi nebem a zemí, prostředník mezi smrtelníky a bohy (Bohem) – Kristus je často na středověkých iluminacích zobrazován jako trůnící král, křesanští králové jsou připodobňováni k starozákonním vládcům (Karel Veliký je druhým Davidem). Díky své ne zcela pozemské podstatě panovník oplývá řadou nadpřirozených schopností - francouzští králové například dokáží dotykem vyléčit krtici (dětská choroba). Mladý vládce je moudrý jako stařec (zde se projevuje stáří, šediny, jako symbol životních zkušeností a především moudrosti). Zde můžeme připomenout proměnu Vladislava II., který je před svým nástupem líčen jako lehkovážný mladík (byl jedním z prvních doložených defraudantů v české historii), okamžikem převzetí vlády se z něj v očích kronikáře stává rozumný kníže (to si naopak nemyslela většina šlechty a ostatních Přemyslovců). Zrození panovníka (nebo příchod do země – Václav II.) jako nadpřirozené bytosti doprovázejí jevy, které středověký člověk chápe jako nadpřirozené (komety, hvězdy, duhy apod.). Vládcovu nadpřirozenost, sakrálno, uznávala (a pomáhala vytvářet i udržovat) i církev, která panovníkům nechávala místo v hierarchickém vidění světa.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Rodová společnost, její instituce a kolektivní identita. Utváření raně středověkých států

  Vydáno dne 30. 01. 2011 (8293 přečtení)

  TZV. NÁRODNÍ VLASTNOSTI
  Staré kmeny i novodobé národy tvoří uzavřené celky, ty se liší jazykem, kulturou nebo společensky. Panuje zvyklost přisuzovat takovým etnickým celkům určité typické národní vlastnosti, které se hledají co nejdále v minulosti. Vzácné zachované historické zprávy se pak berou za fakt a zveličují vzletnými a krásnými slovy. Ve stejně vzácně zachovaných zprávách o chování jiných etnik se hledají rozdíly, které jsou dobrou záminkou, jak si do ostatních národů rýpnout. Soupeření Slovanů a Germánů je pro tento postoj typické, proto první úvaha patří jim.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vánoce ve středověku

  Vydáno dne 12. 12. 2010 (8833 přečtení)

  Svátky spojené s koncem roku, zimním slunovratem, nekonečným cyklem zrodu a zmaru, obnovy a v duchovní rovině pak zastavení se, zamyšlení, rekapitulace uplynulého a očekávání nadcházejícího období. Zřejmě provázejí lidstvo od té doby, kdy si naši prapředkové začali uvědomovat změny ročních období a zamýšlet se nad jejich vztahem k množství potravy, útočišti, vlastními pocitům a nad hledáním možnosti toto vše ovlivnit. Snad zde jsou kořeny uctívání tohoto období dlouhých nocí, ticha, zimy, sněhu, spánku, potřeby a ochrany umělého světla, ohně k zahřátí a bezpečného úkrytu.

  Celý článek... | Autor: Kateřina z Landštejna | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Feudalismus - lenní systém

  Vydáno dne 17. 10. 2010 (31174 přečtení)

  aktualisovaný článek

  Pod slovem feudalismus se skrývá označení systému, založeného na určitých vztazích k půdě. Zároveň je ovšem založen na přesně určených osobních vazbách a jako takový tento systém charakterizuje podobu tehdejší společnosti. S tím je samozřejmě spojena řada dalších jevů, znaků a symbolů.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Relace Ibrahima Ibn Jakuba

  Vydáno dne 25. 07. 2010 (10025 přečtení)

  V letech 966 – 7 podnikl židovský kupec Ibrahim Ibn Jakúb al-Isrá ilí at-Tartuší z kordobského chalífátu cestu do střední Evropy. Očima člověka z jiného kulturního prostředí zaznamenal zdejší reálie, které by jinak zůstaly zapomenuté – zdejším kronikářům přišly tak samozřejmé, že je nebylo třeba popisovat.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Etika Abelárda

  Vydáno dne 06. 06. 2010 (4899 přečtení)

  V tomto príspevku chcem rozobra Abelárdov prínos v oblasti etiky a hlavne chcem ukáza, aké dôsledky mali jeho myšlienky vzhžadom na človeka.

  Celý článek... | Autor: Peter Hudeček | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vévodové Slovanů nosili honosné pláště z kuních kožešin

  Vydáno dne 23. 05. 2010 (6934 přečtení)

  Když prof. Vilém Hrubý nalezl ve Starém městě plaketu t. zv. sokolníka, jeho zvláštní pruhovaný pl᚝ vyvolal polemiku o oděvní módě velkomoravské šlechty. Někteří archeologové soudí, že používali oděv podobný teplým vaákům, „prošívákům“. Možnost, že ve skutečnosti to byl velmi representační oděv, který však nebylo snadné zobrazit, naznačila konfrontace výsledků archeologického průzkumu Staroboleslavského hradu se zakládací listinou Staroboleslavské kapituly. Tato práce Národního Muzea Praha upozornila na zvláštní nesrovnalost. V seznamu přidělených profesí jsou Sutores mardurinarum pellium. Autor, Jiří Mlíkovský to komentuje: Tito sutores byli kapitule přiděleni čtyři, tedy poměrně velké množství. Bláhová (1996) název této profese přeložila „kožešníci na zpracování kuních kožešin“, což odpovídá latinskému originálu. Archeologické nálezy jsou však s touto interpretací v rozporu. Kosti divokých savců se na raně středověkém staroboleslavském hradu nalezly jen ve velmi malém množství, přičemž kosti šelem, včetně kun, se nenalezly žádné (Kyselý 2003a). Z kožešnicky využitelných zvířat se nalezla pouze jediná kost veverky, a to na předhradí ve výplni objektu 6706 v sondě XIX/1995. Převážně bezlesá krajina v okolí tehdejší Staré Boleslavi nesvědčí pro to, že by se v dané oblasti kožešinová zvířata vyskytovala tak početně, aby dokázala zásobovat hned čtyři specializované kožešníky. Archeozoologické nálezy tedy rozhodně neopodstatňují přítomnost kožešníků ve Staré Boleslavi, natož pak v množství uvedeném v diskutované zakládací listině.

  Celý článek... | Autor: Jan Galatík | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Johaniti – rytiersky rád sv. Jána Krstiteža Jeruzalemského II

  Vydáno dne 31. 01. 2010 (11469 přečtení)

  Malta a premena rádu. 1530 - 1798

  Celý článek... | Autor: Robert | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Konec roku ve středověkých tradicích

  Vydáno dne 03. 01. 2010 (7230 přečtení)

  Na rozdíl od Vánoc, nepřikládal středověký člověk konci roku přílišnou důležitost.

  Celý článek... | Autor: Kateřina z Landštejna | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Trestní právo v Hodětínově vojenském řádu 1

  Vydáno dne 20. 12. 2009 (4174 přečtení)

  Nejstarší zachovaný opis Hodětínova vojenského řádu pochází z 17. století ze sborníku staroměstského kancléře Jakuba Včelína2.

  Celý článek... | Autor: Daniel Korbel | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vikinský vliv na Kyjevské Rusi - Závěr

  Vydáno dne 17. 05. 2009 (5652 přečtení)

  Válečná elita v cizím etniku
  Varjazi však nebyli jediní, kdo ovládl cizí etnikum. Srovnáním s podobnými případy se dá odhadnout, co prameny nezachovaly, a že historické podmínky, do kterých byli Varjazi vrženi, poměrně jasně určily hranice jejich politiky v ovládnuté zemi.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vikinský vliv na Kyjevské Rusi - Právo

  Vydáno dne 26. 04. 2009 (4455 přečtení)

  Z vikinských tradic se na Rusi nejvíce uchytily tradice týkající se práva. Právo zahrnovalo podstatnou část života společnosti a pomáhalo Varjagům upevňovat vznikající stát. Právní normy mají navíc tu vlastnost, že se mění pozvolna, jejich vliv se dá vysledovat v delším časovém období.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Vikinský vliv na Kyjevské Rusi - Stát a jazyk

  Vydáno dne 12. 04. 2009 (8951 přečtení)

  Vikingové na Kyjevské Rusi. Pro někoho epizoda, momentka v beztak vzdálené historii jinak slovanského státu, kapka germánské krve bezprostředně rozpuštěná ve slovanském moři, pro druhého jeden z hlavních směrů vikinské expanze a založení ruského státu, tedy významný prvek středověkých dějin. Tato práce má za úkol poskytnout alespoň jakýsi přehled vymezení vlivu Vikingů-Varjagů na Rusi a zároveň naznačit cesty, po kterých se dá při dalším studiu kráčet. Výsledky jsem shrnul do tří okruhů, které se nechají dále doplňovat.
  1) Otisk v dějinách. Varjagové a jejich přímé pozůstatky mohly zaniknout, ale jejich vliv je i tak v jistém slova smyslu patrný dodnes. Kdyby nepřišli Vikingové, Rusko by dnes vypadalo jinak – ruský stát by byl založen v jiné době, někým jiným, možná jinde než v Kyjevě, možná by existovalo od počátku více států než jeden, vývoj Ruska by vypadal jinak.
  2) Co bylo na Kyjevské Rusi přímo germánské? Vikingové přinesli některé zvyky, normy a jiné tradice, které se podařilo alespoň dočasně uchovat. Pozornost však zaměřuji i na ty okruhy, kde se germánský vliv neprosadil, nejlépe s uvedením důvodu. To pro porovnání vlivu germánské tradice v poměru k tradicím ostatním (mezi nimiž jasně převládají slovanská a byzantská). Podkapitolu pak tvoří sledování časového zanikání prvků germánské tradice.
  3) Nakonec je pozornost věnována tomu minimu z germánské tradice, které se povedlo zachovat dodnes.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Postavení žen ve středověku a raném novověku

  Vydáno dne 01. 02. 2009 (32296 přečtení)

  Postavení žen se v průběhu staletí vyvíjelo a měnilo, nebylo samozřejmě rovnocenné s postavením mužů, nicméně v této oblasti panuje mezi širokou veřejností poměrně mnoho fám a nepřesností. Pokusím se nastínit status žen ve středověku a raném novověku s akcentem k situaci v našich zemích. Obecně lze uvést, že studium žen v dějinách velmi znesnadňuje nedostatečná pramenná základna, nebo jejich autoři se zásadně věnují mužům, jejich ženským protějškům pak pouze okrajově. Nejvíce informací máme pochopitelně o ženách z nejvyšších vrstev obyvatelstva – příslušnicích panovnických rodů, vyšší šlechty, později i m욝ankách. V novověku se k tradičním písemným pramenům – kronikám a listinám – přidaly i dopisy, takže o osobním životě jednotlivců můžeme zjistit více než ve středověku, i tak se ale prameny povětšinou věnují mužům.

  Celý článek... | Autor: Viola | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  |0-15|15-30|30-45|45-47|

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Duben  >>
  PoÚtStČtSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha