Středověk
Dnes je: 06. 12. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Poet zobrazench lnk: 15 (z celkem 49 nalezench)

  ivot ve stedovku

  * Vvoda Jindich Lev a pvod lva v eskm znaku

  Vydno dne 06. 08. 2017 (4936 peten)

  Lev v eskm znaku vychz z povsti o kneti Bruncvkovi, kter je znm od 14. stolet a kterou zpopularizoval Alois Jirsek ve Starch povstech eskch.1 Kne Bruncvk vyraz do svta, aby zskal do znaku lva. Zaije nkolik phod ohroujcch jeho ivot, vetn boje lva s drakem, kde se postav na stranu lva. Lev ho pak doprovz a zachrauje ivot v dalch soubojch.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Psai ve stedovku

  Vydno dne 25. 06. 2017 (8407 peten)

  V stedovku, kdy drtiv vtina obyvatel neumla st, ani pst, bylo psastv vysoce profesionln innost.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Hrn a hrnsk emeslo

  Vydno dne 14. 08. 2016 (4598 peten)

  Stoln a kuchysk ndob bylo ve stedovku nejastji vyrobeno z keramiky. Keramikou pak rozumme rzn upravenou hrnskou hlnu, vytvrzenou peahem v ohni, potamo peci. V prbhu 13. stolet, kdy dolo k rozshlm zmnm ve spolenosti se i keramick vroba stvala emeslem provozovanm specialisty. Domck vroba se vak mohla pedevm na vsch stle udrovat.

  Cel lnek... | Autor: Pavel Mack | Poet koment: 4 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Vrch Velz v souadnicch doby a msta

  Vydno dne 04. 01. 2015 (7804 peten)

  Vrch Velz umstn v kivokltskch lesch m pradvnou historii. Archeologick nlezy dosvduj osdlen od pravku. Zprva Kosmovy kroniky sem klade pbh o zajet Pemyslovce Jaromra rukou Vrovc. Star osdlen Velze i mstn dramatick pbh bvaj reprodukovny takto: "Nzev pochz od jmna pohanskho boha Velese a v tto dob byl pohanskm obtitm se svatyn. ... Ji na svitu naich nrodnch djin se zapsal udlost dokumentovanou ve starch eskch kronikch, a stal se tak dokladem esk sttnosti. V roce 1003 zde byl na lovu zajat neptelskmi Vrovci pemyslovsk kne Jaromr. Na vnou pamtku sv zchrany nechal na tomto mst postavit kapli sv. Jana Ktitele, kter byla pozdji pestavna na chrm stejnho nzvu." 1)

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 18 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Dvorsk lyrika - I. st

  Vydno dne 31. 08. 2014 (11561 peten)

  Nelze se lsky odci, by nkdy zran, z cel sv due slouit chci pekrsn pan. Vclav Lucembursk

  Cel lnek... | Autor: Kateina | Poet koment: 6 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Rytstv

  Vydno dne 11. 05. 2014 (28691 peten)

  A je dnes siln zakoenn pedstava ryte jako statnho bojovnka v lesklm brnn a na mohutnm oi, vdy pipravenho chrnit vdovy a sirotky, bojovat proti zlu, samotn termn ryt bhem stedovku od svho vzniku proel nkolikerou promnou. Nejdve to byl jezdec, bojovnk (ritter). Pozdji tmto slovem byl oznaovn vybran bojovnk, ne jet nutn lechtic, poctn pasovnm. Tto problematice se bude vnovat tento lnek, dvodem je i to, e tak je tento pojem i dnes nejvce chpn. Pro doplnn, od vrcholnho a pedevm v pozdnm stedovku slovo ryt (miles, pl. milites) oznaovalo i ni lechtu, kter nemusela bt vbec pasovan. Slovem ryt byl oznaovn tak dnen achov k.

  Aktualizovan lnek

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Zemsk prvo v polovin 14. stolet.

  Vydno dne 13. 04. 2014 (8318 peten)

  Na rozdl od dneka, kdy existuje prvo pro vechny zvazn, dlen do okruh (trestn, ddick) ve stedovku postaven lovka urovalo, podle jakho prva me bt souzen. Ve Franck i existovaly zkonky pro jednotliv nrody, krom toho jinak byl chpn svobodn a neurozen.
  Ns ale zajmaj esk zem 14. stolet. Pomime okrajov prva jako horn (zkonk Vclava II. Ius regale montanorum a vinin prva, zbudou ti zkladn okruhy prvo mstsk, crkevn a zemsk.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 5 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Vyehrad jako druh sdlo eskch knat a krl

  Vydno dne 14. 07. 2013 (6916 peten)

  24. jna 1992, v dob, kdy byl rozpad eskoslovenska (nebo vznik esk republiky) na spadnut, se piky budouc esk politick scny sely na Vyehrad na pi slavnosti obnoven eskho sttu. Nejprve zaznl chorl Hospodine, pomiluj ny, nsledovaly projevy a poloen vnce k pamtn desce Vratislava II, tou dobou 900 let mrtvho. Politick representace se tak pihlsila nejen k sttnick tradici doby Vratislava II. (a potamo celho stedovku a obecn minulosti), ale tak k vznamn roli Vyehradu v tto tradici. K emu se pihlaovali?

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Nov vk a Nov svt V. Nov tv svta po zmoskch vpravch

  Vydno dne 30. 06. 2013 (5023 peten)

  NOV TV OCENSK EVROPY
  Nov objevy, z nich vychzejc dovoz bohatstv v podob drahch kov cennho zbo, vedly k pesunu center politiky nebo obchodu ke sttm sousedcch s Atlantikem. padek zailo Stedozemn moe, odkud pvodn vychzely impulsy k prvnm zmoskm pokusm, padek zailo Baltsk moe vetn dopadu na obchodn spolek Hanzy.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 17 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Nov vk a Nov svt IV. Amerika protestantsk a sektsk

  Vydno dne 28. 10. 2012 (6208 peten)

  Smlouva z Tordesillas rozdlila svt na dv domnl poloviny mezi panlsko a Portugalsko. Nad jednnmi a smlouvou pevzal patront pape, protoe ml eminentn zjem na usmen dvou vznamnch katolickch stt. Papev postoj byl prosazovn spe vahou jeho autority, ne e by byla prvn uznvna jeho svtsk moc nad novmi koninami. S vyhrocujc se roztrkou mezi katolickou crkv a protestantskmi zemmi se protestanti zaali ctit m dl mn vzni dodrovnm papeskch nazen, co se v zahranin politice tkalo i smlouvy z Tordesillas.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 16 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Nov vk a Nov svt III. Amerika fantastick, vysnn

  Vydno dne 05. 08. 2012 (5213 peten)

  Neznm vody ocenu obvaly v myslch Evropan fantastick obludy a zzran ostrovy s tvory na pomez zvat a lid. Za vechny tajemn Thule, nejsevernj ostrov, ke ktermu v Atlantiku doplul eck moeplavec Ptheas, nebo Peludn ostrov v kronice Gerarda z Walesu, kter se zistajasna vynoil a potpl, dokud na nj podle rady moudrho kmeta nevystelili zaplen p. V ocenu mly leet Ostrovy blaench, kter pmot Keltov ztotoovali se svm Avalonem. Starovk i stedovk nmonky hnala touha najt tradin legendrn ostrovy jako Atlantidu nebo Lemurii.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 15 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * NOV VK A NOV SVT II. AMERIKA OBJEVEN, DOBYT

  Vydno dne 03. 06. 2012 (6137 peten)

  Dominiknsk mnich Jakub de Voragine sepsal ve 13. stolet sbornk legend s nzvem Zlat legenda. Jedna legenda vyprv o nehezkm obrovi podobnmu Goliovi, ktermu rodie dali jmno Reprobus - Odmtnut. Siln a pyn Reprobus hledal ve svt nejmocnjho vldce, vstoupil do slueb jakhosi krle, kter ale ukzal svou slabost, kdy se roztsl ped zjevenm bla. Reprobus tedy vyhledal bla a slouil mu zlem. I bel vak ukzal slabost, kdy prchal ped kem, kter do zem vyrylo mal dt. Reprobus se tedy rozhodl vyhledat a slouit Kristu. Jeden poustevnk mu poradil, a pen lidi pes siln proud eky, a tam splchne svou vinu. Obr se ujal prce s radost, penel lidi i po dvou. Jedn noci vyslyel prosbu malho dtte. Oproti jinm dnm la cesta ztuha, dt se zdlo nadmru tk. Vak se mu na behu zjevilo jako Kristus, kter nese na svch bedrech hchy svta, proto se zd tak tk... Obr tak zskal nov jmno - Penae Krista, ecky Christo-phoros, esky Krytof.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 9 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Nov vk a Nov svt I.

  Vydno dne 22. 04. 2012 (5306 peten)

  Uebnicov pojet uvd potek novovku rokem 1492. Urit takov pesn datum nebo akt pro zatek nov epochy je samozejm spektakulrn a uml. Stejn kontroverzn ale me bt i dlen epoch na starovk, stedovk a novovk. Odr mylen italskch humanist, kte spatovali star vk v antice, temn a tmsk vk ve stednm, pechodnm vku, a svtl ztky ve svm, novm vku. A takov dlen pijm i cel zpadn civilizace, akoli by se pro jej jednotliv zem teoreticky dalo vymyslet teba jin dlen a teba i pesnj. Irelevantn me bt takov dlen pro jin svtadly. Indini pistnm Kolumba nevkroili rzem do novovku, ili v nem, co odpovd nkdejmu evropskmu pravku nebo v ppad indinskch civilizac evropskmu starovku.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 15 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Rytsk kultura

  Vydno dne 18. 02. 2012 (25760 peten)

  Ryti mli jako jin skupina svoji vlastn kulturu, kter velmi rychle ovlivnila lechtick prosted, dalo by se ct splynula se lechtickm prostedm. Vdy vichni ryti byli pslunci lechty.

  Aktualisovan lnek

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  ivot ve stedovku

  * Denr svatovclavsk nebo svatovojtsk?

  Vydno dne 25. 12. 2011 (6608 peten)

  Jako student jsem se kdysi pokouel eit staletou zhadu tzv. svatovclavskho denru epigrafickm rozborem zhadnho opisu jeho reversn strany, piem jsem postupnou analzou jednotlivch liter dospl ke ten RULFLLRVVS, kter jsem se nsledn pokusil zapojit do historickch souvislost ponkud nsilnm vkladem, podle nho by se mlo jednat o zkomolen jmno Arnulfa Bavorskho.1) Tm mlo bt prokzno, e denr byl skuten raen knetem Vclavem. Bohuel jsem pitom ale ignoroval veker numismatick argumenty, oprajc se o vskyt tto mince pouze v pokladech z Pobalt z potku XI. stol.

  Cel lnek... | Autor: Jan koda | Poet koment: 8 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha