Středověk
Dnes je: 05. 12. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Poet zobrazench lnk: 15 (z celkem 25 nalezench)

  |0-15|15-25|
  Hrady

  * Hrad Poen v historickch souvislostech

  Vydno dne 24. 05. 2015 (57253 peten)

  Prvn zmnky o tomto zem jsou ze 12. stolet, kdy ho spravoval mnisk d premonstrt z Milevska. Nejstar dokument o poenskm panstv je listina papee Alexandera IV., kde se zmiuje o kostelu v msteku Kaplice. Slva poenskho panstv pichz ve 13. stolet a to tm, e jeho majitelem se stv Bavor II. ze Strakonic, kter ho zskal jako vno Aneky, dcery krle Pemysla Otakara II. Panstv se nachzelo na dleit obchodn stezce z alpskch zem a tak bylo nutno vybudovat stedisko moci, co v tto dob pedstavovalo postaven hradu, hradit i tvrze. Msto nad ekou Mal se nabzelo k vstavb hradu, a tak nkdy mezi lty 1270 1300 vznik na skalnm ostrohu hrad Poen. Jeliko na hrad jeho majitel pobval jen zdka, hrad spravoval dosazen purkrab. Velikost panstv byla na tehdej dobu znan a skldala se z msteka Kaplice a mnoha vesnic. Jeho rozloha byla ohranien zhruba takto: vchod eka Male, sever panstv Michalovic (Velen) a zbytek obklopoval jejich mocn soused Romberk.

  Cel lnek... | Autor: Jan Kraman | Poet koment: 24 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Tajemstv vzniku hradu Landtejna 2. st

  Vydno dne 17. 05. 2015 (9995 peten)

  V pedchzejc sti sme sesbrali nm znme analzy a uzvry pomrn irokho spektra badatel o prvnm staviteli hradu Landtejna, kte je mon dlit na dv skupiny.
  Jedna skupina pedpoklda, na zklad terie pana Jirska, za prvnho stavitele hradu Landtejna eskho krle Pemysla Otakara I. ( viz 1. st ), druh skupina pedpokld, e prvnmi staviteli hradu byla rakousk, resp. bavorsk lechta.
  V tto sti jsme se pokusili hledat prvnho stavitele hradu na rakousk stran.


  Cel lnek... | Autor: Milan Dibala a Jiina Mldkov | Poet koment: 12 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Tajemstv vzniku hradu Landtejna 1. st

  Vydno dne 26. 04. 2015 (10741 peten)

  Stavebn historickou perlou esk Kanady je hrad Landtejn. Tento hrad je jednou z mla staveb, kde se ve velk me dochovalo mohutn romnsk jdro, kter nem obdobu v okolnch eskch hradech. Mon proto se mnoz historici, archeologov a badatel pokoueli objasnit jeho vznik, najt prvnho zadavatele stavby a stavebnka, pochopit lohu, kterou ml plnit. Vechno neznm je tak trochu tajemn, proto jsme si dovolili nazvat tento n lnek Tajemstv vzniku hradu Landtejna. Pi analze potku dnenho hradu Landtejna je potebn analyzovat jednak historii osdlovn cel oblasti od Nov Bystice a po Landtejn, vetn vazeb nejbli osady Pomez na samotn hrad, ale tak analyzovat lechtick rody ovldajc toto zem, historick relie, archeologick vzkumy, stejn jako typologii hradu.
  Jedn se o komplexn lohu, pi jejm een badatel doli k protichdnm zvrm. Podle jedn skupiny badatel byla prvnmi staviteli hradu rakousk, resp. bavorsk lechta, podle druh byl prvnm stavitelem esk krl.
  Pokusili jsme se sumarizovat vechny nm dostupn publikace, nzory, historick informace a nsledn vyhodnotit argumenty pro a proti jednotlivm hypotzm. V obrzkov dokumentaci meme ukzat jen ty obrzky, kter se nm podailo zskat v elektronick verzi.

  Cel lnek... | Autor: Milan Dibala a Jiina Mldkov | Poet koment: 18 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Lev Hradec, sdlo prvnch Pemyslovc

  Vydno dne 30. 09. 2007 (27244 peten)

  Mlokter msto u ns je tak vznamn spjato s histori prvnch Pemyslovc, jako prv Lev Hradec. D se pedpokldat (a archeologick vzkum tuto domnnku podporuje), e do Prahy piel rod, jeho praotcem ml bt bjn Pemysl, prv z Levho Hradce.

  Cel lnek... | Autor: Tekla | Poet koment: 12 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Hradit Vraclav

  Vydno dne 12. 08. 2007 (14054 peten)

  Zbytky hradit, centra pemyslovsk sprvy, se vypnaj nad meandrem potoka v nadmosk vce 332 metr, nkolik mlo kilometr od Vysokho Mta.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Historie strnho hradu Landtejna

  Vydno dne 24. 06. 2007 (14057 peten)

  Historie hradu Landtejna, jeho podoby v prbhu djin, jeho majitel a dal.

  Cel lnek... | Autor: Landtejn | Poet koment: 6 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Hrad Bradlec

  Vydno dne 15. 07. 2006 (12923 peten)

  Hrad Bradlec, le v oblasti eskho rje, kter je proslul nejen pitoresknmi skalnmi tvary, ale pedevm mnostvm stedovkch hrad. Tento hrad m vak trochu handicap v tom, e stoj necelou plhodinku chze ve stnu od viditelnjho a turisticky zajmavjho hradu, Kumburka. Nemn smly m v tom, e byl za svoj historii nkolikrt spojovn s loupenictvm...

  Cel lnek... | Autor: Przemysl de Nyestieyky | Poet koment: 20 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Hrad Nstjka

  Vydno dne 16. 06. 2006 (14913 peten)

  Hrad Nstjka, i navzdory k tomu, e le v turisticky atraktivnch Krkonoch, zstv nepli znmm hradem. Je vbec nejve poloenm hradem na toku Jizery.

  Cel lnek... | Autor: Przemysl de Nyestieyky | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Slezskoostravsk hrad

  Vydno dne 28. 04. 2006 (14612 peten)

  Slezskoostravsk hrad vletn cl nejen ostravan!
  Trocha historie o tto ojedinl ostravsk pamtce

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 15 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Hrad Litice

  Vydno dne 14. 11. 2005 (8636 peten)

  Jeden z Orlickch hrad le na vysokm zalesnnm kopci. Pesto ani z nejvy ve nen rozhled do irho okol, kolem jsou vidt pouze svahy dalch kopc. Zd se, e hrad je tu skryt, tak, aby nebyl nikdy dobvn. Je to trochu paradox.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Dobvn hrad

  Vydno dne 24. 08. 2005 (21243 peten)

  Dobvn hrad jist nebyla jednoduch zleitost. Vyadovala mnoho zkuench vojk, vybaven a dobrou strategii. Zpsobu obsazen hradu bylo nkolik, nkter zken, jin nikoliv. Hrad byl na vysokm kopci, mnohdy sten nepstupnm. Hradby zeslen veemi, poskytovaly obrncm velkou vhodu. Jak byly monosti obsazen?

  Zastaral lnek

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 4 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Hrad Zvkov

  Vydno dne 24. 08. 2005 (11067 peten)

  Tento hrad pat mezi nejstar krlovsk hrady v echch. Nepochybn i mezi nejznmj. Avak vtina lid jen v, e se nachz na Orlick pehrad. Kdy byl zaloen? A km ? Jac byli jeho majitel? V nsledujcm lnku lze zjistit o tomto hradu vc.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Hrad Strdov

  Vydno dne 24. 08. 2005 (11788 peten)

  Jeden z stovky neznmch eskch hrad. Tento se nachz v okresu Chrudim, pmo v CHKO elezn hory a navc v prodn rezervaci Strdovsk peklo, tud je tam pstup znan omezen. Le na ostrohu nad ekou Chrudimkou.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 5 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Hrad Skly

  Vydno dne 24. 08. 2005 (8770 peten)

  Tento tm neznm hrad se nachz v Krlovhradeckm kraji pobl Teplice nad Metuj u stejnojmen vesniky. Pat mezi nkolik skalnch hrad (hrady sten nebo pln ve skle) u ns v republice. Dve to byl rozshl hrad, dnes je to jen pr zd a rozhledna na hlavnm pskovcovm bloku v lese plnm pskovc.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Hrady

  * Hrad Pecka

  Vydno dne 24. 08. 2005 (8480 peten)

  Tento hrad se nachz na severovchod ech v obci Pecka pobl Nov Paky. Proslavil ho pedevm slavn esk cestovatel 17. stolet Krytof Harant z Polic a Bezdruic (a na Pecce).

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  |0-15|15-25|

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha