Středověk
Dnes je: 27. 09. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Dobrý den všem, mám menší problém s otevřením/rozkliknutím stránky, viz. titulek. Ještě zhruba př . . . (Seznam on-line edic historických pramenů)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Záhada Znojemské rotundy)
 • Šimíkovu teorii na stránkách rotunda.cz jsem si pročetl a pár zajímavých nápadů tam je, o tom žádná, . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Řekl bych, že Šimíkova teorie naprosto sedí. Tak třeba svatý Václav je tam samozřejmě dvakrát, podob . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Podle všeho by měl být původ Jízdy králů z doby válek Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, konkrétně . . . (Volba velkomoravské královny krásy)
 • Sociální sítě a ostatní


  Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 17 nalezených)

  |0-15|15-17|
  Umění

  * Výtvarné umění v období románském

  Vydáno dne 07. 06. 2015 (6476 přečtení)

  „Krása je věru v oku vidoucího, v srdci rozlišujícího a v pohybu neovlivnitelného světla.“
  Václav Cílek

  Celý článek... | Autor: Kateřina | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Výtvarné umění v období gotickém – 13. století

  Vydáno dne 03. 05. 2015 (7550 přečtení)

  Když sloh křesanských králů-bojovníků, jak románský sloh nazval Jonathan Glancey, aby tím vyjádřil podstatu jeho povahy, pomalu a postupně končí, v prostředí západní křesanské Evropy, konkrétně v severní Francii, se již rodí jeho nástupce – sloh gotický. Pomocí „suchých“ faktů, historických pramenů, archeologie a dalších zkoumání artefaktů můžeme pozorovat jeho vznik, průběh a vývoj v čase a místě, putování evropským kontinentem a vzájemné ovlivňování v různých zemích tehdejší Evropy, můžeme jej vysledovat na průčelí středověkých chrámů, v obrazech a sochách středověkých mistrů, můžeme vysledovat, čí „zásluhou“ výtvarná umělecká díla v jednotlivých obdobích vznikala i jaké myšlenky a filozofie je formovala. To vše má dnes víceméně danou podobu a fakta jsou všeobecně známá.

  Celý článek... | Autor: Kateřina | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Dvorská lyrika - II. část

  Vydáno dne 01. 03. 2015 (4398 přečtení)

  Základním kamenem poezie a věčnou inspirací básníků byl cit lásky, pojímaný ovšem jako cit, který jedince zušlechtuje a povznáší, tvoří ho lepším. Téma lásky, tisíckrát obměňované v mnoha různých variantách, se kupodivu nikdy zcela nevyčerpalo. Procházelo však, tak jak se vyvíjel žánr sám, různými proměnami. Jinak bylo téma zpracováno na jeho samém počátku, v písních a verších prvních provensálských trubadúrů, jinak francouzskou poezií kurtoazní, a opět zcela odlišně v období vrcholného a pozdního minnesangu.

  Celý článek... | Autor: Kateřina | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Kříž krásného Záviše

  Vydáno dne 09. 03. 2008 (16741 přečtení)

  V kapitulní síni vyšebrodského kláštera, kdysi rodového kláštera mocných Vítkovců, je pohřben jeden z nejvýznamnějších představitelů této rozvětvené rodiny v celé její historii. Antonín Cechner, jenž je jedním z autorů mnohasvazkového díla "Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX. století", ve 42. díle tohoto Soupisu památek, věnovaném Kaplicku, píše: „Blíže levé strany jest v dlažbě žulová deska, zdobená třemi pětilistými růžemi, pod níž dle tradice prý pochováno jest tělo Záviše z Falkenštejna“. Hlava uložena dle téhož pramene do levé zdi. Náhrobní nápis Závišova hrobu četl ještě Bohuslav Balbín. Nemohu zde necitovat jihočeského básníka, prozaika a malíře Ladislava Stehlíka z jeho Země zamyšlené: „V kapitulní síni jsem hledal místo posledního odpočinku Záviše z Falkenštejna. Jeho zlehčenou mrtvolu přenesli tenkrát mniši vyšebrodští z hlubocké louky do svého kláštera, tělo pochovali vedle opatů a hlavu zazdili někde ve výklenku této síně. Měli k tomu své důvody. Manžel královnin jim dal dar hodný štědrosti vskutku královské. Vysoký stříbrný kříž, těšící se jistě oprávněné světové pověsti“.

  Celý článek... | Autor: Hana Skřeková | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Codex gigas

  Vydáno dne 03. 09. 2007 (11600 přečtení)

  Na počátku 13. století byla v Podlažicích na Chrudimsku napsána největší kniha na světě – Codex gigas. Pověst praví, že ji napsal jediný mnich za jedinou noc, protože se spojil s ďáblem, kterého, dle dohody, nechal do knihy namalovat. Codex psal zřejmě skoro celý jeden člověk, ale asi 20 let. Další název – ďáblova bible – se ovšem ujal.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Česká středověká literatura (2. díl)

  Vydáno dne 21. 05. 2006 (12006 přečtení)

  Od 13. století je česká literatura na výrazném vzestupu, pomalu vytlačuje latinu a na vrcholu je za vlády Karla IV; kdy je Praha s univerzitou jedním z kulturních a mocenských center celé Evropy. Autory se stávají nejenom kněží, ale i šlechta a m욝anstvo, pochopitelně to vede k nárůstu světské literatury.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 75 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Kronika tak řečeného Dalimila

  Vydáno dne 14. 03. 2006 (25103 přečtení)

  Několik slov k výročí zakoupení zlomku této nám první známé česky psané kroniky.

  Celý článek... | Autor: F. Svehla | Počet komentářů: 68 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Kronika tzv. Fredegara scholastika

  Vydáno dne 11. 01. 2006 (28506 přečtení)

  Zajímavý článek o významné kronice informující o Franské říši a jejich sousedech s akcentem na zmínky o Sámově říši napsal Jakub Novák.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Legenda Aurea - Zlatá legenda

  Vydáno dne 06. 01. 2006 (25546 přečtení)

  Jedna z nejvýznamějších knih středověku díky opisování mnichů se rychle rozšířila po Evropě.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě

  Vydáno dne 06. 11. 2005 (10660 přečtení)

  Rotunda ve Znojmě je jedinečná cyklem přemyslovských nástěnných maleb. To z ní dělá unikát. Mimo to v ČR nejsou stovky románských rotund.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Katedrála svatého Petra v Řezně

  Vydáno dne 30. 08. 2005 (9079 přečtení)

  Tentokrát nebude se téma článku týkat hradu, ale katedrály, která navíc leží za hranicemi České Republiky.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 62 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni

  Vydáno dne 30. 08. 2005 (11633 přečtení)

  Chrám svatého Bartoloměje je nejcennější památkou plzeňského historického centra, nachází se uprostřed náměstí Republiky a s bohatým výhledem je dominantou města. V této významné gotické katedrále se nachází nejvyšší věž v české republice (měří 102,6 metrů). Kromě toho na oltáři najdete Plzeňskou madonu.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Kostel svatého Jiljí v Milevsku

  Vydáno dne 30. 08. 2005 (6779 přečtení)

  Poblíž kláštera, uprostřed hřbitova leží kostel svatého Jiljí, který k Milevskému klášteru náleží, zde je komplex rozdělen do dvou článků.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 70 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Díla evropské středověké literatury

  Vydáno dne 30. 08. 2005 (15654 přečtení)

  Mnoho původních děl středověku se nezachovalo vůbec, nebo jenom jejich část. Naštěstí texty (hlavně církevní) bylo opisovány a tak se zachovaly aspoň opisy. Písař však k opisu přidával (či ubíral) různé části, proto opisy nebyly autentičné se samotným dílem. Literatura se tak mohla vyvíjet sama ze sebe.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 59 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Umění

  * Evropská středověká literatura - rysy

  Vydáno dne 30. 08. 2005 (16928 přečtení)

  Celý středověk, tedy i jeho literatura je ovlivněna rozšiřujícím se křesanstvím, hlavním textem je kniha knih - Bible. Podle rozdělení Evropy podle druhu křesanství existovala i dvě centra literatury. Na západě to byl Řím a na východě Konstantinopol (dnešní Istanbul). Západní literatura používala jako literární jazyk, jazyk, který používala k bohoslužbám - latinu. Východní část používala rovněž liturgický jazyk, ale byla do řečtina. Východní literatura uznávala díla antických autorů. Východořímská říše (byzantská) byla pokračovatelkou říše římské. Číst a psát dovedli jen kněží, mniši, proto je zpočátku málo děl světských.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  |0-15|15-17|

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Září  >>
  PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30     

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha