Středověk
Dnešní datum: 17. 04. 2014  | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Styl:Nový/Starý | Fórum |  
Hlavní menu
Novinky
23.03.2014: Polský a uherský král
08.01.2014: Moravský šlechtic
21.12.2013: Olomoucký biskup
Poslední komentáře
 • Jsem naprosto uchavacena vasimi clanky o krali Janovi. Moc Vam dekuji za skvele pocteni a za Vasi ob . . . (Jan Lucemburský - část II: Král a jeho páni )
 • Přátelé, za prve děkuji za vaše pochvaly, a za druhé odpovědi naleznete ve vláknu o PO II., čili zde . . . (Šťastná léta zlatého krále Přemysla, část druhá (1265 - 1269))
 • Kam na ty znalosti chodíš...:-) Přidávám se, pěkný článek. (Šťastná léta zlatého krále Přemysla, část druhá (1265 - 1269))
 • Zase díky za výborný článek! Je upřesním, že Fridrich z Ptuje nebyl hrabě - comes. Tento titul užíva . . . (Šťastná léta zlatého krále Přemysla, část druhá (1265 - 1269))
 • To si niekto robí srandu – všetci tí ficovsko-matičiarskí Hejslováci, ktorí takéto hlúposti opakujú. . . . (Karel Veliký - Otec Evropy? I.)
 • Sociální sítě a ostatní
  Umění

  * Kronika tzv. Fredegara scholastika

  Autor: admin . Vydáno dne 11. 01. 2006 (11860 přečtení)

  Zajímavý článek o významné kronice informující o Franské říši a jejich sousedech s akcentem na zmínky o Sámově říši napsal Jakub Novák.

  Stručně o kronice
  Dá se říci, že latinsky psaná Kronika tak řečeného Fredegara se skládá ze dvou částí. V první části jsou shromážděny starší kronikářská díla. Ve druhé jsou převyprávěny franské dějiny mezi léty 584-642/643. Latinský název kroniky zní Chronicarum guae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV ( Čtyři knihy tak řečeného Fredegara scholastika ). Skutečné jméno autora není známé, jméno Fredegarius se objevuje až v přepisech z 16.století. Též se neví, zda-li se jedná o jednoho, či více autorů. Dokonce se neví ani kde a přesně kdy byla kronika napsána. Usuzuje se, že čtvrtá kniha vznikla kolem roku 660 v Burgundsku v klášteře v Chalon-sur-Saone, nebo spíše v St. Jaen de Losne.
  Díky této kronice vůbec víme o existenci Sámovy říše, neboť je to jediná kronika, která se o říši zmiňuje /1/. A to vlastně jen díky tomu, že franský král Dagobert byl poražen v bitvě u neznámo položeného Wogastisburgu. Bohužel , i přesto, že kronika sestává ze čtyř knih, o Sámově říši jsou zde pouze dvě krátké kapitoly ( viz níže ) ve čtvrté knize.
  Ukázka z nejstarších opisů Kroniky tak řečeného Fredegara, pocházejících z počátku 9.století a dochovaných v metském ( nahoře ) a vatikánském kodexu. Obrázky jsou z knihy Sámova říše ( Michal Lutovský, Naďa Profantová ).

  Ukázky z nejstarších opisů Kroniky tak řečeného Fredegara, pocházejících z počátku 9.století a dochovaných v metském ( nahoře ) a vatikánském kodexu. Obrázky jsou z knihy Sámova říše ( Michal Lutovský, Naďa Profantová ).

  Výňatky z kroniky
  Čtenáři, kteří by se chtěli přečíst kroniku v originále, tedy v latině, mohou navštívit tyto stránky. Pro ostatní jsou zde překlady, které pochází z knih Kronika o Velké Moravě ( L.E.Havlík ) a Dějiny českého státu v dokumentech ( Zdeněk Veselý ).

  Když Dagobert vládl již sedmý rok..., jeho schopnost vzbudila vpravdě tak silné obavy, že (všichni) se s oddaností pokořovali a poddávali jeho moci. Též národnosti, které sídlí při hranicích Avarů a Slovanů ho s předsvědčením ujišťovaly, aby pokojně prošel jejich týlem a státní mocí podřídil své vládě Avary a Slovany i lid ostatních národností.
  Přepsáno z knihy Kronika o Velké Moravě, L.E. Havlík

  ***

  Čtyřicátého roku kralování Clothara ( 623/624) muž jménem Sámo, národem Frank z kraje sasonského, vzal sebou četné kupce a odebral se mezi Slovany jménem Venédy, aby obchodoval. Slované již počali bojovati proti Avarům, jménem Hunům, a jejich králi - chaganovi.Venédové byli již odedávna bojovníky Hunů, tak když hunové útočili vojskem proti kterémukoli kmeni, Hunové stavěli své sjednocené vojsko k ochraně táborů, Venédové pak bojovali; jestliže nabyli vrchu k vítězství, tehdy Hunové udeřili, aby brali kořist; pakli však byli Venédové přemáháni, podporováni pomocí Hunů, opět nabývali sil. Proto byli zváni od hunů bojovníky, že v bojovém zápasu, představujíce dvojitou bojovou korouhev, táhli před Huny. Hunové každý rok přicházeli mezi Slovany za milováním , brali si na lože manželky Slovanů a jejich dcery; Slované platili Hunům vedle mnohých příkoří i poplatky.Synové hunů, kteří se rodili z manželek a dcer Venédů, konečně nesnášejíce zlobu zbraně a násilí a vzpěčujíce se vlády Hunů, začali, jak jsem připoměl nahoře, vesti odboj. Když udeřili Venédové ve vojsku proti Hunům, kupec sámo, kterého jsem výše vzpomněl, táhl s nimi ve vojsku; a tu učinil tak dobrou službu, co se týče Hunů, že to bylo podivuhodné, a veliké množství jich bylo pobyto mečem Venédů. Venédové , vidouce užitečnost Sámovu, zvolí ho nad sebou králem, kde šťastně kraloval třicet a pět let. Za jeho panování svedli Venédové mnoho bitev proti Hunům;jeho radou a dobrou službou Venédové vždy Huny porazili. Sámo měl dvanáct manželek rodu slovanského , z kterých měl dvacet dva syny a patnáct dcer.
  Přepsáno z knihy Dějiny českého státu v dokumentech , Zděnek Veselý

  ***

  kniha IV, kap.68
  Když toho roku ( 631/632 ) Slované jménem Venédové v království Sámově zavraždili a o majetek oloupili kupce Franků ve velikém počtu, to byl počátek svády mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů.A Dagobert posílá vyslance Sicharia k Sámovi se žádostí, aby dal spravedlivě napraviti za kupce, jež jeho lidé zavraždili a jejichž majetek si nedovoleně přivlastnili. Sámo nechtěje Sicharia viděti, ani by nebyl dovolil, aby k němu přišel; Sicharius obléknuv se na způsob Slovanů, přišel se svými lidmi před Sáma; oznámil mu všechno, co měl uloženo. Ale jak to bývá u pohanství a zpupnosti pošetilých, nic, čeho se jeho lidé dopustili, nebylo Sámem napraveno, leč toliko chtěl dáti dovolení , aby spravedlivost byla navzájem sjednána o těchto a jiných obviněních, která vzešla mezi stranami.Sicharius jako zpozdilý vyslanec mluvil proti Sámovi slovy nespravedlivými, které neměl uložená, a výhružkami tak, že by Sámo a jeho lid království byli povinni služebnost Dagobertovi.Sámo odpovídaje již popuzen pravil:"I země, kterou máme, je Dagobertova i my jsme jeho, jestliže však nařídí uchovati s námi přátelství." Sicharius řekl:"Není možné , aby křesťané a sluhové boží mohli uzavírat přátelství se psy." Sámo proti tomu pověděl:"Jestliže vy jste sluhové boží, zatím co vy proti Bohu jednáte, my jsme si vzali dovolení zuby vás roztrhati."Sicharius byl vyhnán z dohledu Sámova. Kdy toto oznámil Dagobertovi, Dagobert pyšně přikáže sebrati vojsko z celého království Austrasijců proti Sámovi a Venédům; tu vojsko vtrhne třemi spořádanými zástupy na Venédy , ba i Langobardi, koupeni Dagobertem, taktéž nepřátelsky vytáhli na Slovany. Slované se proti nim připravili a na těch i jiných místech vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem zvítězilo na území, na které vtrhlo.Langobardi taktéž zvítězili a Alamani a Langobardi s sebou přivedli velmi velký počet zajatců ze Slovanů.Austrasijci však, když přitrhli k hradu Wogastisburg, kde se opevnilo velmi četné vojsko statečných Venédů, obklíčili jej, bojujíce po tři dny, a tu je mečem zabito mnoho z vojska Dagobertova, aodtud zbaběle, zanechávajíce všechny válečné stany a věci, které měli, vracejí se k vlastním sídlům. Potom hojnou odplatou vpadávají Venédové do Durynska a ostatních krajů království Franků za účelem plenu; ba i Dervan, vévoda kmene Srbů, kteří byli z rodu Slovanů a již dávno patřili ke království Franků, přidal se se svými ke království Sámovu.A to vítězství , kterého Venédové proti Frankům dobyli, ne tak získala statečnost Slovanů jako zmalomysleni Austrasijců, když viděli , že s Dagobertem v nenávist a neustále budou olupováni.
  Přepsáno z knihy Dějiny českého státu v dokumentech , Zděnek Veselý

  Poznámky:
  /1/ - Existují ještě dva výhradně tendenční spisy z 9.století, ale oba líčí spor Sáma a Dagoberta naprosto odlišně (tendenčně) od jejího vzoru, tedy Kroniky tak řečeného Fredegara. Jedná se o "Činy krále Franků Dagoberta I." ( Gesta Dagoberti I. regnis Francorum ) a "Obracení Bavorů a Korutanců na víru" (Conversio Bagoarirum et Carantanorum).
  Použitá literatura:
  · L.E.Havlík; Kronika o Velké Moravě
  · Michal Lutovský, Naďa Profanová; Sámova říše
  · Zdeněk Veselý; Dějiny českého státu v dokumentech

  Autor: Jakub Novák

  Celý článek | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Záložky:
  Informační e-mailVytisknout článek

  Sponzor stránek:
  Dobrý skutek
  Právě probíhá:

  VýstavaGotické Madony na lvu | Splendor et Virtus Reginae Coeli
  Arcidiecézní muzeum Olomouc
  13.02.2014 - 11.05.2014

  VýstavaRadiant Light Stained Glass from Canterbury Cathedral
  Metropolitní muzeum, New York
  25.02.2014 - 18.05.2014

  VýstavaVikings life and legend
  British Museum, Londýn
  06.03.2014 - 22.06.2014

  VýstavaVýstava moravských zemských desek
  Pražský hrad
  03.04.2014 - 05.05.2014

  V dohledu:

  VystoupeníBitva a historický festival v Libušíně
  Libušín
  26.04.2014

  OstatníArcheologická brigáda
  hrad Starý Jičín
  26.04.2014

  VýstavaKostnický koncil
  Kostnice
  27.04.2014 - 21.09.2014

  Kalendář
  <<  Duben  >>
  PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30     

  Hus 2015 VOJSKO.net - Československé i světové zbraně a vojenská technika Husité - Ktož jsú boží bojovníci via historia fantasy zbroj Templářský poklad- cesta k bájnému
pokladu a pozoruhodným informacím o řádu templářských rytířů. Putování Hrocha
  Vytvořeno redakčním systémem phpRS. Hostováno přes station.cz
  Uvedené články a materiály jsou duševním vlastnictvím jejich autorů.