Středověk
Dnes je: 15. 10. 2019  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.

22.03.2019: 2 osoby
Pidn prask biskup Budivoj a Hroznata z Knova

08.04.2018: Prask biskup
Posledn komente
 • Pedstava, e klter Porta Coeli le na cest z Brna do Blanska neme pijmot ani dt, kter dos . . . (Konstancie Uhersk)
 • Jet s moj enou, kterou jsem te pochoval, jsme na Nkle byli. Z dohldky jsem vidl toto: uvnit . . . (Podvren zhada Veligradu. Stinn strnky amatrskch samizdat )
 • Syn se setkal s programtorem neuronovch st, ili cosi na hran uml inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities nadje pro historii?)
 • Tento tden jsem doshl nejvt sledovanosti tto studie na Akademia EDU z historickch studi celk . . . (Pilba knete Vclava svatho)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jev ponkud elov, v n je dle mho skromn . . . (Neomedievalismus)
 • Sociln st a ostatn


  Hrady

  * Hrad Litice

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 14. 11. 2005 (7591 peten)

  Jeden z Orlickch hrad le na vysokm zalesnnm kopci. Pesto ani z nejvy ve nen rozhled do irho okol, kolem jsou vidt pouze svahy dalch kopc. Zd se, e hrad je tu skryt, tak, aby nebyl nikdy dobvn. Je to trochu paradox.

  Hrad zaloili lenov rodu Drslavic nkdy na konci 13. stolet. Jmno zskal podle stejnojmennm hradu Drslavic, kter leel v centru jejich panstv u Plzn. V roce 1304 zskv hrad krlovsk koruna, pesn Vclav II. od Pty z Pottejna, kter byl povaovn za zakladatele. Nedlouho zstv v krlovskch rukch. Je zastaven Jindichu z Lip v roce 1316. V nsledujcch 50 letech je zastavovn a std se mezi pny z Lip a Lichtemburka.

  Stabilnj majitel piel ped rokem 1371, hrad zskv Boek z Kunttu. V rodu zstv velmi dlouho. Jeho pravnukem je esk krl Ji z Podbrad, dr od Litice od roku 1427, jeho porunkem je Heralt z Kunttu. V dren rodu zstv do roku 1495, kdy je jeho syn hrad nucen prodat. Kupujcm je Vilm z Perntejna, hrad ale ztrc dleitost dky sousednmu Pottejnu. Jaroslav z Perntejna dky nespchy v hospodaen opt hrad prodv. Mezi lety 1556-1562 asto std majitele. V poslednm datu ho kupuj pni z Bubna a pesouvaj odsud sdlo panstv do amberka. Hrad upad, v roce 1652 je ji polozboen, vyuvaj se nkter hospodsk budovy. Poslednmi vznamnmi majiteli jsou Parishov, dr hrad od 1815 do roku 1948, kdy Litice zabavuje stt a dr ho dodnes.
  Pvodn jdro na vrcholku kopce se do dnench dn nezachovalo, pestavno bylo v druh polovin 14. stolet na dva protilehl palce. Dnes existuje pouze jeden, z druhho jen skromn zbytky zd. Hrad do dnen doby pestavl Ji z Podbrad, byla to jeho jedin vstavba hradu za jeho krlovskho ivota. K elnmu palci pistavl tverhrannou v. Interiry mli klenbu, jedna mstnost slouila jako kaple. Do ve se chodilo po mstcch z pater palce. Palc ml oproti dneku jet jedno patro, patrn devn. Star devn ohrazen bylo nahrazeno kamennm. Na vstupn stran byla vybudovna jet dal hradba. Toto opevnn obsahuje 2 baty, jednu chrnc brnu. Zpadn nro hned vedle brny je vybaveno stlnami. Vstupn brna je masivn obdlnkov stavba, kter m jak vjezd, tak i branku pro p. Na eln stran brny jsou dv desky s relify. Vpravo jsou dv sedc postavy nad sebou, pod nimi lidsk hlava. Nad brankou je esk, moravsk, hornoluick a erb podbradskch s npisem, kdo nechal v roce 1468 v postavit. Celkov je tato podbradsk pestavba hodnocena v dob nastupujcho dlostelectva jako prmrn, a podprmrn.

  Mnoho informac o hradu, vstupnm, okol a dalm nabzej internetov strnky hradu: http://hrad.litice.sweb.cz/ ; fotogalerie zde

  Cel lnek | Komente: 2 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  jen  >>
  PotSttPSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31    

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha