Středověk
Dnes je: 20. 10. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Listinu v roce 1251 nemohl vydat Premysl Otakar I., ten uz nezil. (Hrabata z Hückeswagenu – místo zbohatnutí na kolonizaci úpadek rodu)
 • Zdrojem (dílem) není Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzení biskupství v Litomyšli)
 • Neskôr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vežmajster pre Uhorsko, Chorvátsko a Slavóniu v Dalmátskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241)
 • Dobrý den, ještě je na stránkách vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Sociální sítě a ostatní


  Šlechta

  * Zlatá doba Striebornej ruže - 2.čas

  Autor: Mildi . Vydáno dne 08. 03. 2009 (8004 přečtení)

  Ojíř z Lomnice dosiahol v květnu 1284 funkciu najvyššieho komorníka Českého krážovstva. Túto funkciu získal hlavne vďaka podpore svojho priateža Záviša z Falkenštejna, od ktorého postavenia bolo závislé aj postavenie samotného Ojířa z Lomnice. Mocenské možnosti Ojířa z Lomnice boli úzko spojené s osudom Záviša z Falkenštejna. Ojíř si tento stav uvedomoval a svojim konaním si chcel aj samostatne získa vážnos a autoritu.

  Mocenský prevrat, ktorý pozdvihol Ojířa spôsobil rozdelenie šžachty na skupinu podporujúcu Záviša z Falkenštejna a skupinu odstavenú od moci, čo prirodzene vyvolalo nepokoje (hlavne u tej časti šžachty, ktorá očakávala svoje ocenenie na základe zásluhy o návrat Václava II. do Čiech). Nová mocenská situácia nemohla ujs pozornosti Rudolfa Habsburského. Silné ovplyvňovanie českej politiky Závišom z Falkenštejna mu nebolo po chuti. Aby Rudolf zvýšil svoj vplyv v Čechách snažil sa najprv vystupova ako prostredník pri uzmierovaní oboch šžachtických frakcii a zároveň naplni dohodnuté rodinné prepojenie s Václavom II. - sobᚠs jeho dcérou Gutou (Jitkou). Dohoda medzi mocenskými skupina Záviša z Falkenštejna a Tobiaša z Běchyne sa asi nerodila žahko, ale 24.května 1284 podpísali dohodu, kde Tobiašová skupina prisžúbila krážovi mier a poslušnos, aj keď len na 4 roky. V zachovalom formulári Tobiaša z Bechyne sa zachoval návrh textu zmluvy ešte spred 24. května, pričom na oboch listinách sú aktérmi Ojíř z Lomnice a Jindřich z Rožmberka.Je pravdepodobné, že obaja títo Vítkovci sa snažili obrúsi hrany a vytvori most medzi oboma znepriatelenými frakciami. Svedčí to o snahe Ojířa by akceptovaný ako dôveryhodná osoba aj pre znepriatelenú stranu.

  Pravdepodobne vďaka mocenskému postaveniu Ojířa sa podarilo získa aj ekonomicky výhodnú funkciu purkrabího v Podebradoch pre jeho staršieho syna Smila. Svedčí o tom zachovalá listina z 1. prosince 1284, v ktorej je Smil už spomínaný s predikátom de Gratzen (z Nových Hradov), kde ako Podebradský purkrabí povolil Vyšebrodskému kláštoru colnú slobodu v meste Nové Hrady a v jeho okolí. Smil z Nových Hradov bol v roku 1284 už právne dospelý, ak dosiahol funkciu purkrabího a podpisoval ( pečatil ) právne listiny. Preto predpokladám, že sa narodil niekedy pred rokom 1269.

  Smil svoju funkciu získal hlavne vďaka postaveniu svojho otca Ojířa. Pravdepodobne bol ešte príliš mladý, aby sám preukázal svoje schopnosti.
  Záviš z Falkenštejna sa stal Václavovi dobrým otčimom a znažil sa z Václava vychova schopného kráža a vďaka svojmu vplyvu na Václava bol prakticky regentom v Čechách. Z tejto pozície sa snažil určova aj zahraničné aktivity a záujmy Českého krážovstva znovu smerom do alpského priestoru, asi hlavne oživi přemyslovské nároky na Korutánsko. Tieto aktivity samozrejme vadili Rudolfovi Habsburskému, ktorý tento priestor chcel ovládnu svojím rodom. Logicky sa Habsburgovci snažili prepoji ( priblíži ) svoje pôvodné léna v južnom Nemecku (resp. dnešnom Švajčiarsku) s novými lénami v Rakúsku. O tomto snažení svedčí aj výber manželky pre najstaršieho Rudolfovho syna Albrechta. Tento rakúsky vojvoda si zobral za ženu Alžbetu, dcéru Menharta Tyrolského, ktorý ovládal Tyrolsko a Korutánsko, krajiny o ktoré mali Habsburgovci vežký záujem.

  nto záujmový konflikt ešte viac zhoršoval vzahy medzi Závišom a Rudolfom Habsburským. Na vyváženie vplyvu Záviša preto Rudolf podporoval protiskupinu okolo Tobiaša z Běchyne. Ak vezmeme do úvahy mocenskú silu Rudolfa Habsburského ako rímskeho kráža, ako aj aktivizáciu Mikuláša Opavského od roku 1281 (prirodzený nepriatež Záviša, nenávideli sa z dôvodu ich súperenia o Opavsko), bola Závišová mocenská pozícia stále latentne ohrozovaná. Závišovi v očiach verejnosti naprospieval ani jeho milenecký a následne manželský vzah ku Kunhute Haličskej, nakožko z pohžadu vtedajšej morálky to bolo neakceptovatežné, aby krážovná vdova mala takýto vzah so šžachticom, ktorý navyše bol v minulosti odporcom jej bývalého manžela kráža Přemysla Otakara II. Rudolf vedel využi tento negatívny obraz Záviša v očiach verejnosti na jeho ďalšie očierňovanie ako aj spochybňovanie vhodnosti jeho vplyvu na mladého Václava II.. Svedectvom o značne napätom vzahu medzi Závišom a Rudolfom Habsburským svedčí udalos, keď počas svadby Guty Habsburskej s Václavom II., organizovanej Rudolfom v lednu 1285 v Chebe (Cheb v tom čase patril k nemeckej ríši), Záviš radšej ostal počas svatby mimo mesta. Bál sa svojho zatknutia alebo iného ohrozenia zo strany Rudolfa. Po svatbe mladí manželia fyzicky okúsili manželstvo a hneď po svadobnej noci Rudolf Habsburský odviezol svoju dcéru nazad do Viedne s odôvodnením, že má strach ju necha v prostredí krážovského dvora v Čechách, ktorý ovláda nespožahlivá šžachta.

  Na postavení Záviša u dvora sa po Václavovej svadbe zdanlivo nič nezhoršilo, ale reálne spolu so stratou podpory od svojej manželky (zomrela v žáří 1285) sa jeho postavenie stále oslabovalo. Pre svojho syna s Kunhutou Ješka sa Záviš snažil získa majetkové zabezpečenie, čo sa mu aj podarilo vo východných Čechách. Konkrétne dňa 23.září 1285 Václav II. dedične daroval Závišovi mestá Poličku, Lanškroun a hrad Lanšperk. Medzi svedkami je na 1. mieste tejto darovacej listiny uvedený práve Ojíř z Lomnice. Záviš prostredníctvom malého Václava prakticky riadil celé krážovstvo a s touto zodpovednosou sa spájali aj nepopulárne kroky ako prinúti k podriadeniu zákonom šžachtu, ktorá to často nechcela akceptova. Príkladom týchto aktivít boli vojenské aženia Václava, pod Závišovým vedením, proti Zvíkovu roku 1285, roku 1286 aženie na Moravu, vzbura Fridricha zo Šumburku a podobne. Záviš sa okrem vojenských aktivít usiloval upevni postavenie krážovskej moci, posiloval postavenie krážovského dvora, zemských inštitúcii a miest (napr. roku 1285 privilegium pre české mestá - ochrana proti zvôli šlachty). Tieto krážovstvu prospešné zmeny ale na druhej strane prirodzene rozširovali okruh Závišových neprajníkov najmä z radov šžachty. Závišovo mocenské postavenie dostalo ďalšiu trhlinu po príchode krážovny Guty do Prahy 4. července 1287, ktorá Záviša nenávidela. Je pravdepodobné, že Rudolf Habsburský nepustil svoju dcéru do Prahy bez predpokladu, že silné postavenie Záviša z Falkenštejna bude čoskoro oslabené.

  Záviš nebol naivný a chápal oslabenie svojej situácie, ktorú chcel vylepši svojím ďalším sobášom s nevestou z krážovského rodu. Za nevestu si vybral Alžbetu, sestru uhorského kráža Ladislava IV. Kumánskeho. Tento sobᚠbol od začiatku sprevádzaný škandálmi, keď Záviš neoprávnene vystupoval s titulom opavského vojvodu a pri svojej ceste za nevestou do Uhorska bol prepadnutý a olúpený o dary pre uhorského kráža Jindřichom z Lichtemburka. Ani samotný sobᚠneprebiehal žahko. Princezna Alžbeta bola v kláštore, pričom už predtým bola vydatá za srbského spoluvladára Štefana Uroša Milutinoviča (manželstvo neuznalo srbské duchovenstvo). Ladislav Kumánsky svoju sestru zobral z kláštora násilím proti odporu ostrihomského arcibiskupa, ktorý na neho následne uvalil kliatbu.

  Dlhší pobyt Záviša mimo Čiech a ani jeho nový sobᚠreálne neupevnil jeho pozíciu, naopak povzbudil jeho nepriatežov a jeho neprítomnosou v okolí Václava II. sa vytvoril priestor pre čoraz väčšiu skupinu Závišových neprajníkov. Títo začali Záviša pred Václavom nielen ohovára, ale začali by proti Závišovi aj vojensky aktívny. Zmena sa prejavila aj v zahraničných aktivitách mladého kráža Václava, kde nastal posun záujmovej orientácie od alpského priestoru smerom na Míšensko a Požsko. Z hžadiska šžachty sa Záviš mohol oprie prakticky už len o rozrod svojich príbuzných Vítkovcov. O zmene v postavení proti sebe stojacich mocenských skupín svedčí aj listina z Drnholca ( Durnholz ) z 20. května 1288, ktorá sa viaže k urovnávaniu bojov na rakúsko-moravskej hranici. Tieto šarvátky urovnávali rakúsky vojvoda Albrecht a český kráž Václav II. Za účelom odhadu škôd boli vybraní 4 šžachtici za každú stranu. Za českú stranu boli medzi vybranými Ojíř z Lomnice, Vítek z Hluboké, Jindřich z Rožmberka a Tas z Vizemburku. Varovným momentom bola skutočnos, že do zmluvy boli pojatí aj odporcovia Vítkovcov Purkart z Janovic, páni z Běchyne a Jindřich z Lichtemburku, ktorí už v listine nevystupujú ako zradcovia, ale ako bojujúca strana, ktorá má na to dôvody.

  K významnému posunu z hžadiska moci došlo aj v dvorských a zemských úradoch na prelome rokov 1288 a 1289. V úradoch sa ešte z Vítkovcov udržali Ojíř z Lomnice a Oldřich z Hradce, ale vedža nich sa v mocenských pozíciach objavili aj ich odporcovia na čele s Purkartom z Janovic. Na odstránenie Záviša bol asi na Václava vyvíjaný stále silnejší tlak od Rudolfa Habsburského cez jeho dcéru Gutu, Václavovu manželku a jej doprovod (najmä bamberský biskup Arnold). Je možné predpoklada, že Rudolf mladému Václavovi za odstránenie Záviša sžuboval navrátenie funkcie kurfirsta pre českého kráža, čím by sa Václav zaradil medzi najvplyvnejších pánov v ríši s právom voli rímskeho kráža. Za jedného z hlavných strojcom úkladov proti Závišovi je považovaný pražský biskup Tobiaš z Běchyne, samozrejme v pozadí so silnou podporou Rudolfa Habsburského. Asi v tomto období sa prehžbila trvalá spolupráca pánov z Běchyne s Rudolfom Habsburským, ktorá určovala prohabsburskú orientáciu rodu pánov z Běchyne aj v nasledujúcom období.

  Osídla pasce nad Závišom zapadli asi začiatkom roku 1289. Záviš žil so svojou novou manželkou na hrade Svojanove a uvedomoval si svoje slabnúce postavenie a vplyv na Václava II. a preto chcel v rámci krstín svojho novonarodeného syna zvola stretnutie, ktorého sa mali zúčastni uhorský ako aj český kráž. Záviš pozval Václava na tieto krstiny, pričom ho Václav vyzval, aby ho prišiel doprevadi. Záviš sa dostavil na Pražský hrad, kde bol ozbrojencami Purkarta z Janovic v mene kráža zatknutý. Záviš k svojmu pádu prispel nielen svojím dlhým vzdialením sa od krážovského dvora ale možno aj svojimi snahami o získanie údelu pre svojho ďalšieho syna s uhorskou princeznou Alžbetou (údajne žiadal pre neho Opavské alebo Břeclavské kniežatstvo). Oficiálnym obvinením proti Závišovi bolo usilovanie o život mladého kráža Václava a neoprávnené privlastnenie si krážovských pokladov.

  Osobne si myslím, že Václav neveril vykonštruovaným obvineniam, ale hodilo sa mu získanie Závišových východočeských majetkov, ktoré chcel vymeni za majetky Fridricha Drážďanského na Míšensku. Václav bol k odstráneniu Záviša dlhodobo tlačený časou českej šžachty, Rudolfom Habsburským a aj svojou manželkou, s ktorou sa citovo zblížil najmä po úmrtí ich malého syna Přemysla. Závišovi priatelia, ktorí ak aj mali mocenské postavenie, ako napr. Ojíř z Lomnice, asi nemali dostatočnú dôveru a vplyv na Václava II., aby zabránili zatknutia Záviša. Pravdepodobne ani neverili v možnos takého dramatického mocenského prevratu. Ojíř z Lomnice je doložený u dvora ešte 10. ledna 1289 v Prahe ako svedok lénneho sžubu bytomského vojvodu Kazimíra Václavovi II. K Závišovmu zatknutiu pravdepodobne došlo až po tejto udalosti. Následne Ojíř ako Závišov blízky priatež prišiel o funkciu najvyššieho komorníka a spolu s ním asi aj jeho syn Smil o post purkrabího v Podebradoch.

  Ďalší vývoj udalostí v Čechách sa nevyvíjal tak žahko ako si predstavoval Václav II. a jeho noví poradcovia. Samotný Záviš vzdoroval požiadavkám kráža na vydanie majetkov, vôbec nepripustil priznanie sa k obvineniam o usilovanie o život kráža a o neoprávnené privlastnenie si krážovských majetkov, pričom na jeho podporu povstali Vítkovci. V južných Čechách začali boje hlavne medzi Vítkovcami a pánmi z Běchyne, ktorí boli považovaní za hlavných strojcov prevratu. Vítkovci začali niči na juhu Čiech majetky biskupa Tobiaša a Vítek z Hluboké (Závišov brat) zajal biskupovho brata Čeňka z Kamenice. O konkrétnej účasti Ojířa a Landštejnovcov v tejto domácej vojne kroniky mlčia a preto nie je možné poveda do akej miery sa Ojíř aktívne zapájal do bojov proti krážovskej strane.

  Pre Ojířa nový konflikt vytvoril ažkú dilému pre jeho rozhodovanie. Na jednej strane bol blízkym priatežom Záviša a osobným svedkom dedičného darovania inkriminovaných východočeských majetkov Závišovi zo strany Václava II., ktoré boli Závišovi konfiškované. Strata vlastného mocenského postavenia u Ojířa asi zvyšovala jeho chu znovu aktívne bojova. Na druhej strane si Ojíř dobre pamätal ako v minulosti stratil všetky majetky, keď povstal proti Přemyslovi Otakarovi II., uvedomoval si aj svoj vek a reálne možnosti Vítkovcov pri danom rozložení síl. V jeho rozhodovaní už viac rozhodovala rozumová kalkulácia a skúsenosti, preto asi bojovú aktivitu prenechal iným a viac vyčkával, pričom čoraz viac prispôsoboval svoje konanie aktivitám Jindřicha z Rožmberka.

  Václav II. sa ocitol v komplikovanej situácii, nakožko v tom období rozvíjal aktivity v Požsku (rozdrobené požské kniežatá umožňovali Václavovi rozširova svoju moc) a zároveň bol ohrozovaný Vítkovcami v Čechcách a na Morave zo strany uhorskského kráža Ladislava. Domáca vojna pokračovala aj v roku 1290. Začiatkom roku 1290 sa Václav po svojom príchode z Požska snažil rokova s Vítkovcami a zároveň mu prišiel na pomoc druhodený rovnomenný syn rímskeho kráža Rudolfa Habsburského spolu s vojenským kontingentom. Václav si našiel k svojmu švagrovi Rudolfovi dobrý vzah a videl v ňom svoj rytiersky vzor. Mladý Rudolf ale krátko po príchode do Prahy ochorel a následne umrel. Na jeho miesto ako veliteža Václav II. vymenoval svojho nevlastného brata Mikuláša Opavského, ktorý bol dávnym nepriatežom Záviša. Čas vítkovcov sa po rokovaniach s Václavom vzdala aktívneho odporu ale Závišovo rodinné jadro (Vítek z Hlubokej, Hroznata z Húžic) naopak vyzvali Vratislavské knieža Jindřicha IV., aby sa uchádzal o titul českého kráža. Tieto ich kroky sa ale ukázali ako neúčinné a naopak vojenská podpora Rudolfa Habsburského (zaútočil na rakúske majetky pánov z Krumlova) ako aj následná strata podpory zo zahraničia (úmrtie Jindřicha IV. Vratislavského a následne zavraždenie Ladislava Kumánskeho) výrazne znížili ich šance na úspech.
  Už neboli schopní aktívnych útokov, ale len drža významné hrady proti vojsku Václava II. Údajne na radu Rudolfa Habsburského, Václavove vojská brali Záviša pod každý obliehaný hrad a vyhrážali sa jeho popravou, ak posádka nevydá hrad. Takto získali od vzbúrencov viacero hradov, ale neuspeli pod hradom Hluboká, ktorý bránil Závišov brat Vítek. MikulᚠOpavský nechal pod Hlubokou dňa 24. srpna 1290 Záviša sa pred očami obrancov. Vítek z Hlubokej následne nechal sa Čeňka z Kamenice.

  Hrad Hluboká – predstava podoby hradu v 13. storočí  Závišovi bratia, ktorí sa Václavovi nepoddali, museli utiec najprv do Uhorska a následne do Požska. Ich majetky prepadli v prospech koruny. Synom Závišovho strýka Vítka z Načeradce, ktorí sa poddali Václavovi II. boli ponechané len niektoré obmedzené majetky ako napríklad panstvo Ledenice. Keďže po potlačení povstania Vítkovcov nie sú známe žiadne informácie o revindikácii landštejnovských majetkov, je možné usudzova, že Ojíř sa pripojil k Vítkovcom, ktorí sa s Václavom II. dohodli a podriadili sa. Pre Ojířa nebolo žahké skloni hlavu a ustúpi do politického úzadia. Bolo ale pre neho dôležitejšie zachovanie majetkov pre svoj rod a tým aj šancu presadi sa v budúcnosti.

  Ojíř sa stiahol na svoje juhočeské majetky a podža zachovaných listín udržoval kontakty hlavne s Rožmberkovcami (svedčia o tom svedectvá na nimi vydaných listinách). Václav II. sa tiež poučil z predchádzajúcich udalostí a pravdepodobne sa rozhodol nepripusti opakovanie situácie, aby sa znovu dostal pod prílišný vplyv niektorej šžachtickej skupiny. Skupina okolo pánov z Běchyne a Purkarta z Janovic síce obsadila niektoré úrady a získala viaceré majetky po Závišovi a jeho odbojných bratoch, ale na dvore Václava II. sa čoraz viac začali presadzova zahraničný poradcovia. Orientácia na skúsených zahraničných poradcov, hlavne z radov cirkvi, mu umožňovala jednak potlači prílišný vplyv domácej šžachty a zároveň v kooperácii so silnými cirkevnými autoritami a kláštornými rádmi sa usilova aj o silnejšie zahranično-politické postavenie. Jedným z prvých vplyvných poradcov Václava II. bol bamberský biskup Arnold. Následne po smrti rímskeho kráža Rudolfa Habsburského roku 1291 sa začali presadzova probošt Bernard z Kamenice a Václavov spovedník Heřman. Významným poradcom (neskôr aj funkcionárom ) Václava II. sa stal roku 1293 Peter z Aspeltu, ktorý svoju karieru začínal ako dvorný kaplán a lekár Rudolfa Habsburského. Práve v období panovania Václava II. sa začalo budova puto Petra z Aspeltu k Čechám, ktorý v následnom období významne ovplyvňoval európsku politiku ako aj českých krážov.

  V nasledujúcich rokoch Václav neuplatňoval nepriatežský postoj voči Vítkovcom, ktorí včas prestali s odbojom. Pravdepodobne si uvedomoval vhodnos udržovania rovnováhy medzi rôznymi zoskupeniami šžachty a asi aj nutnos zachova si podporu šžachty ako celku. Václav II. nebol typom hrdinského bojovníka, ktorý sa dokáže sám postavi do čela vojska. Bez schopnosti vies vojenské jednotky nebolo možné bráni suverenitu krážovstva a ani vies výboje za účelom rozšírenia území. Z tohto dôvodu sa Václav II. nemohol zaobís bez lojálnej bojaschopnej šžachty. Vďaka prezieravej politike sa Václavovi II. podarilo podriadi si šžachtu, pričom aj vítkovských vodcov sa snažil k sebe pripúta funkciami a rozširovaním ich majetkov. Na krážovskom dvore si našli miesto Jindřich z Rožmberka a aj Oldřich z Hradce. Keďže v tom období bol Oldřich z Hradce bezdetný, Václav II. ho za jeho službu obdaril významnými funkciami na Morave a navrhol mu zmluvu, že ak po smrti zanechá svoje majetky korune, tak počas svojho života dostane ďalšie významné majetky a privilégia. Majetky po dovtedy bezdetnom Oldŕichovi z Hradce boli už ale Oldřichom prisžúbené Jindřichovi z Rožmberka, preto asi ako odškodné Václav II. umožnil Rožmberkovi zdedi majetky po pánoch z Krumlova. O podobnej priazni Václava II. voči Ojířovi z Lomnice nemáme žiadne doklady, ale z bývalých krumlovských majetkov prešlo do rúk Landštejnovcov panstvo Ledenice ( možno priamo po úmrti posledných pánov z Krumlova alebo odstúpením týchto majetkov zo strany Rožmberkovcov ).

  Václav II. po smrti Rudolfa Habsburského roku 1291 začal meni svoju zahraničnú politiku. Prispeli k tomu aj rozpory s Albrechtom Habsburským, vojvodom rakúskym, ktorý mu odmietal vyda čas rakúskeho územia a Chebsko, ktoré mal Václav vyženi ako veno svojej manželky Guty. V dubnu 1291 sa konalo stretnutie oboch panovníkov pri Znojme, kde Albrecht napriek dohovoru prišiel s vežkou skupinou ozbrojencov a nátlakom si vynútil od Václava ústupky. Albrecht podcenil Václava, ktorý mu to spočítal pri vožbe nového kráža rímskej ríše, kde v spolupráci s ďalšími kurfirstami pripravil neočakávanú vožbu Adolfa Nasavského, ako nového rímskeho kráža. Albrecht Habsburský pochopil, že v danom momente prehral. Tušil, že jedným z hlavných osnovatežov vožby jeho protikandidáta bol práve Václav II., a asi mu to nikdy nezabudol. Adolf Nasavský bol Václavovi II. zaviazaný za významnú podporu pri vožbe a odvďačil sa mu pričlenením Chebska k Českej korune a zároveň sa jeho syn Ruprecht zasnúbil s Václavovou dcérou Anežkou (krátko na to ale zomrela).

  Súdobý obraz Václava II.  Od roku 1296 sa Václav definitívne odkláňa od podpory Adolfa Nasavského a podporuje Albrechta Habsburského s ciežom zvoli ho za nového rímskeho kráža (roku 1293 Albrecht udajne odprosil Václava II.). Jedným z dôvodov tejto zmeny politickej orientácie bola snaha Adolfa Nasavského udeli svojmu rodu Míšensko ako odumrelé léno, pričom o postupné ovládnutie tohto územia sa už dlhšie usiloval aj Václav II.. Moc Václava II. bola v Čechách okolo roku 1297 plne stabilizovaná a uznávaná okolitým svetom. Dňa 2. června usporiadal Václav pre seba a svoju manželku vežkolepú korunováciu, ktorú sprevádzala nádherná okázalos. Ale vežkolepá slávnos skončila smutne, keď 18. června 1297 zomrela jeho manželka Guta, ktorá sa ešte nezotavila z posledného pôrodu. Zvoleniu nového rímskeho kráža Albrechta bránil Adolf Nasavský (napriek tomu, že bol zosadený rozhodnutím kurfirstov) a o novom krážovi nakoniec museli rozhodnú zbrane. K rozhodujúcemu stretnutiu oboch súperov o nemecký krážovský trón došlo dňa 2. července 1298 u Göllenheimu. V tomto rozhodujúcom boji vyhral Albrecht a jeho súper Adolf Nasavský v tejto bitke hrdinský padol. Dobové kroniky pripisujú významný podiel na porážke Adolfa Nasavského hrdinskému Smilovi z Nových Hradov, ktorý viedol český vojenský kontingent bojujúci na strane Albrechta Habsburského.

  Už poverenie Smila z Nových Hradov vies český vojenský kontingent znamenalo postupnú akceptáciu rodu Ojířa z Lomnice zo strany Václava II.. Následne udelenie funkcie purkrabího na Znojme možno zo strany Václava II. chápa ako odmenu Smilovi za jeho hrdinskú vojenskú službu. Po smrti Adolfa Nasavského už mohol bol by Albrecht Habsburský dňa 23. června zvolený a 24. srpna korunovaný za rímskeho kráža. V únoru 1299, za účasti vežkého počtu významných rížskych osobností, bol na schôdzke vo Viedni mladý syn Václava II., taktiež s prímením Václav zasnúbený s Eliškou, jedinou dcérou uhorského kráža Ondreja III. z jeho prvého manželstva. Týmto sa odštartovala ďalšia etapa expanzie českého krážovstva, tentokrát hra o uhorský trón. Samotný Ojíř nevystupoval v žiadnych funkciach a vidíme ho aktívneho len na jeho panstvách. Ojíř je uvedený ako svedok na listine z 12. dubna 1300, ktorou Jindřich z Rožmberka odovzdáva svojej matke Hedvige zo Schauenburku (znovu sa vydala) niektoré majetky. Medzi svedkami sú na tejto listine uvedení aj iní Landštejnovci a to konkrétne Vok z Třebone a Vítek z Třebone.

  Vok z Třebone je ne tejto listine zmieňovaný posledný krát a preto je možné predpoklada, že krátko po roku 1300 umiera. Synovec Ojířa z Lomnice Vok z Třebone bol listinne spomínaný aj ako Voko de Borovia (Vok z Borovan), ktorý roku 1291 zasadal na zemskom súde. Pravdepodobne po smrti Voka z Třebone nastali medzi Landštejnovcami majetkové presuny, ktoré je môžné dedukova. Vok z Třebone bol okrem spoluvlastníctva Třebone ( po svojom otcovi Pelhřimovi z Třebone ) aj vlastníkom Borovan. Po smrti Voka asi Ojíř prevzal celé třeboňské panstvo a prenechal svoje pôvodné panstvo Trhové Sviny Vokovým potomkom (Jaroslav, Sezema, Ojíř a Lidmila), ktorí potom vlastnili Trhové Sviny a Borovany a prípadne ďalšie menšie majetky. V tomto období po roku 1300 sa objavuje ako držitež Ledeníc Sezema, ale neviem urči, či sa jedná o Vokovho brata Sezemu z Landštejna alebo o Vokovho syna Sezemu. Ďažším landštejnským svedkom na listine z 12. dubna 1300 je Vítek z Třebone, druhý syn Ojířa z Lomnice. Keď predpokladám vek dospelosti 15 rokov a táto listina je prvým známym dokumentom kde Vítek vystupuje, môžem predpoklada, že Vítek sa narodil pred rokom 1285. Medzi ním a jeho bratom Smilom z Nových Hradov bol väčší vekový rozdiel, to možno pomýlilo aj J.Šustu, ktorý považoval Smila z Nových Hradov za Vítkovho strýka. Vďaka pomerne vežkému vekovému rozdielu medzi synmi Ojířa z Lomnice Smilom a Vítkom je možné zvažova či nepochádzajú z dvoch rôznych manželstiev Ojířa z Lomnice. Z dokumentov máme strohé informácie len o jednej Ojířovej manželke Stříze ( Střezke).

  Vítka vidíme svedči ešte na listine z prosince roku 1300, kde svedčí svojmu bratovi Smilovi bez predikátu. V tejto listine Smil predáva svoju polovicu mestečka Dlouhá Stropnice Vyšebrodskému kláštoru. Tento predaj bol potvrdený aj listinou z 25. července 1302, kde Smil predal aj polovicu susednej Stropnice a tu už Vítek svedčí s predikátom z Landštejna. Vítek získal Landštejn po úmrti Sezemu z Landštejna buď ako dedičstvo alebo kúpou. (Sezema vlastnil aj tvrdzu Kamberk u Mladej Vožice, ktorá sa pozdejšie tiež objavuje v majetku Vítkových potomkov). V tomto období Landštejnovci svedčili hlavne na listinách rožmberkovcov a je možné predpoklada, že s rožmberkovcami úzko spolupracovali aj pri získavaní svojich nových majetkov. Listiny vydávané priamo Landštejnovcami sú zriedkavejšie. Rožmberkovci už v tomto období mali vlastnú kanceláriu, ktorá listiny pre nich pripravovala. U landštejnovcov síce nemáme doklady o vlastnej kancelárii, ale na základe nálezov písacích pomôcok v Pomezí (osada v tesnej blízkosti hradu Landštejna) z obdobia Vítka z Landštejna, je možné tvrdi, že aj Landštejnovci začali podporova školy (v tom období samozrejme cirkevné) a uvedomovali si potrebu získavania gramotnosti.

  Obdobie po roku 1300 sa vyznačovalo hospodárskym rozmachom českého krážovstva, podporovaného ražbou novej kvalitnej mince – strieborným grošom a zahraničnou politikou Václava II., orientovanou hlavne na expanziu do Požska a následne do Uhorska, kde vymrel vládnuci rod Arpádovcov. V roku 1297 sa Václav II. oženil s Richenzou, dcérou posledného požského kráža Přemysla a roku 1301 nechal Václav II, s podporou časti uhorskej šžachty, korunova svojho syna Václava III. uhorským krážom (v Uhorsku ho nazývali Ladislav V.). Aktivizácia Ojířovho syna Smila v službách Václava II. síce dokazuje zaintegrovanie Landštejnovcov medzi českú šžachtu aktívne podporujúcu Václava II., ale o Landštejnovcoch nemáme žiadne informácie v spojení s expanzívnou politikou Václava II. v Požsku a v Uhorsku. V tejto politike asi nemohli Václavovi poskytnú žiadne špeciálne služby, lebo nemali v týchto krajinách žiadne osobné kontakty a majetky. Možno preto sa v týchto aktivitách oveža viac presadzovali vplyvný Hynek z Dubé a MikulᚠOpavský, ktorí mali aj v Sliezku svoje väzby.

  Expanzívna politka Václava II. ako aj jeho bohatstvo plynúce hlavne z Kutnej Hory sa stalo tŕňom v oku Albrechta Habsburského. Večne zadlžený Albrecht začal od Václava požadova podriadenie sa svojej politike a postúpenie príjmov z Kutnej Hory na niekožko rokov. Tieto podmienky boli samozrejme pre Václava neprijatežné a bolo len otázkou času kedy príde k vojenskému konfliktu. Albrecht s podporou pápeža Bonifáca roku 1303 dosiahol vydanie kliatby na českého kráža (Bonifác vehementne podporoval na uhorský trón Karola Roberta z Anjou – protikandidáta Václava III.) a zorganizoval proti nemu roku 1304 vežkú vojenskú výpravu. Václav predtým musel odvies svojho syna Václava III. z Uhorska, kde bolo jeho postavenie už neudžatežné. Pripravovanej agresii zo strany svojho bývalého švagra Albrechta sa snažil Václav II. zabráni zmluvou s francúzskym krážom Filipom IV. Sličným, toto spojenie sa nakoniec neuskutočnilo a České krážovstvo muselo len s vlastnými silami bojova s Albrechtom a jeho spojencami. Proti Václavovi začali postupova vojská samotného Albrechta z juhozápadu ako aj vojská Albrechtovho syna Fridricha spolu s uhorskými jednotkami (kumánskou jazdou) z východu. Obe vojská sa mali spoji v južných Čechách a v rozhodujúcej bitke porazi Václava II. Fridrich postupoval južnou Moravou, pričom jeho pochod sprevádzalo hrozné plienenie kumánskej jazdy. K miestu stretnutia sa nemohol dosta cez záseky medzi Strmilovom a Landštejnom, ktoré bránili Vítkovci a musel použi okžuku južnejšie cez prechod pri Nových Hradoch a s vojskami svojho otca Albrechta sa až opozdene spojil u Českých Budejovíc.

  Správanie sa vítkovcov možno Habsburgovcov prekvapilo, lebo asi očakávali, že sa postavia proti svojmu pánovi Václavovi II. ako za Přemysla Otakara II.. Vítkovci zachovali Václavovi II. vernos, aj keď vďaka tomu ich majetky značne utrpeli rabovaním rakúskych vojsk. Tieto udalosti osvedčili správnos politiky Václava II. voči vítkovcom po potlačení ich povstania v roku 1290, ktorí znovu stotožnili svoje záujmy s Václavom II. Habsburgovci v svojom ažení neuspeli a po obliehaní Kutnej Hory boli ich jednotky decimované uplavicou, postupujúcou zimou a pri ústupe útokmi českých jednotiek. V týchto bojoch sa prvý krát významne prejavil mladý Jindřich z Lipé, ktorý zabezpečoval obranu Kuntnej Hory a úspešne prenasledoval habsburské vojská.

  Smila z Nových Hradov možno jednoznačne doloži v roku 1303 ako purkrabího v Znojme. V ďalšom období sa už o ňom našla len zmienka v zápise zo scriptória kláštora v Zwetli, kde sa uvádza, že Smil z Nových Hradov sa rozhodol vstúpi v roku 1317 do bratstva mníchov v tomto kláštore. Smil splodil s manželkou Kunhutou z Kuenringu dvoch synov Smila, Ojířa a dcéru Ofku. Nemáme o nich žiadne konkrétne informácie a z hžadiska nasledujúcich dedení majetku Smila z Nových Hradov, potomkami jeho brata Vítka, je možné predpoklada, že Smilove deti zomreli v mladom veku. Dátum úmrtia Smila z Nových Hradov nie je známy, ale vďaka jeho úzkemu prepojeniu na cisterciatsky kláštor v Zwetli sa predpokladá, že je pochovaný práve v tomto kláštore. O Smilovi je možné konštatova, že bol odvážnym bojovníkom, ktorý sa svojím hrdinstvom dokázal preslávi. Fukciu purkrabího na Podebradoch dosiahol vďaka postaveniu svojho otca ale funkciu purkrabího na Znojme už získal vďaka svojej udatnosti a svojim konaním umožnil svojmu rodu návrat do služieb kráža Václava II.

  Albrecht Habsburský bol po nevydarenom ažení ešte viac zadlžený a v roku 1305 sa musel stara hlavne o svoje dlhy. Václav II. bol taktiež natožko zadžžený z dovtedajších zahraničných aktivít ako aj z obrany, že ani výnosy z kutnohorskej urbury nestačili na splácanie týchto dlhov. Václav II. cítil príchod svojej smrti a chcel svojmu synovi Václavovi III. zanecha české krážovstvo v čo najkonsolidovanejšom stave. Snažil sa urovna nepriatežstvo s Albrechtom Habsburským aj za cenu ústupkov. V máji 1305 sa začali spisova všetky krážovské dlhy a Václav II. zvolal predných vežmožov krážovstva k svojmu lôžku, aby sa stali veritežmi krážovských dlhov. Medzi zúčastnenými vežmožmi boli Hynek z Dubé, Jindřich z Rožmberka, Tobiaš z Bechyne, Vítek z Landštejna a aj moravksí páni Smil z Obřan a Ješek z Meziříči. Účas Vítka z Landštejna na tejto smutnej udalosti, ako jediného zástupcu Landštejnovcov, svedčí o skutočnosti, že Ojíř z Lomnice a jeho starší syn Smil sa už asi u dvora neangažovali.

  Po smrti Václav II. 21. června roku 1305 nastúpil na český trón mladý Václav III.. Mladý Václav III. sa dostal pod vplyv českej šžachty a ak máme veri zbraslavkému opátovi spolu s šžachtickými rovesníkmi začal ži bezuzdným životom. Faktom ostáva skutočnos, že u jeho dvora už nie sú zahraničný radcovia, ktorí mali vežký vplyv za jeho otca. Napríklad vo funkcii kancléra Petra z Aspeltu vystriedal Petr Angelov, ktorého zbraslavský kronikár podozrieva, že vedome podporoval rozdávanie krážovského majetku šžachte, pričom asi ani on sám neostal bez patričnej odmeny. Z našich Landštejnovcov sa v tom období politicky angažoval len Vítek z Landštejna, ale aj keď vekovo by mal by blízky Václavovi III., nie sú známe žiadne záznamy o jeho pobyte na dvore mladého kráža ani o zisku nového majetku vďaka priazni Václava III. V tomto období boli podža historických dokumentov najvplyvnejší Hynek z Dubé, Jindřich z Lipé a najmä Rajmund z Lichtemburka. Rajmund najprv zastával funkciu krážovského lovčího (tým aj významnú pravomoc správcu krážovských hvozdov) a následne získal významný post krážovského podkomořího. K svojim majetkom pripojil významný hrad Bítov, kde sa stal najprv purkrabím a následne ho získal aj dedične Zahraničné udalosti a asi aj postupný tlak kléru a miest prinútili Václava III. k zmene svojho správania. Predtým sa Václav III. 5. října 1305 oženil s Violou Tešínskou, dcérou pomerne málo významného tešínskeho kniežaa Meška. Následne sa Václav III. začal pripravova na boj o požskú korunu a v lete 1306 vytiahol na zraz zemskej hotovosti do Olomouca. Česká šžachta sa začala chysta na výpravu do Požska vežmi pozvožne a celé aženie ukončila vražda Václava III. dňa 8. srpna 1306.

  Po smrti Václava III. začalo obdobie bezvládia, ktoré využívala hlavne šžachta na majetkové zisky najmä na úkor miest a cirkvi ako aj na riešenie rôznych osobných sporov. Z tohto obdobia sa zachovala zmienka o čine Jindřicha z Rožmberka a Vítka z Landštejna, ktorí násilne vyhnali Mikuláša Klarica z budejovickej rychty. Klaric dostal túto rychtu dedične od Václava II. ale nedokázal zladi svoje záujmy so záujmami Vítkovcov. Tento spoločný čin svedčí o vtedajšej úzkej spolupráci Rožmberkovcov a Landštejnovcov, pričom vedúcu úlohu mal Jindřich z Rožmberka. Po smrti Václava III.sa hlavným kandidátom na nového kráža stal Jindřich Korutánsky, ktorý bol manželom Václavovej najstaršej dcéry Anny a pred svojim odchodom na požské taženie ho Václav III. poveril spravovaním krážovstva počas svojej neprítomnosti. Jindřich Korutánsky sa snažil čo najskôr zorganizova snem s ciežom vožby nového kráža, aby dal minimálnu šancu iným kandidátom. Dňa 22. srpna 1306 sa zišiel snem, aby zvolil nového kráža. Na sneme predstúpili pred šžachtu dcéry Václava II., so žiadosou aby snem pri vožbe akceptoval aj ich dedičské práva na trón. Menšia čas šžachty (hlavne Jindřich z Rožmberka a páni z Běchyne) podporovala ako kandidáta Rudolfa Habsburského, syna rímskeho kráža Albrechta. Albrecht Habsburský presadzoval udelenie Čiech ako odumrelé léno svojmu synovi Rudolfovi a svoje požiadavky podporil vojenským zásahom, keď jeho vojská vstúpili do Čiech (zo západu Albrechtové jednotky a z juhovýchodu prišli až k Prahe jednotky jeho syna Rudolfa).

  Habsburgovci podporili svoju snahu aj rozdávaním prísžubov. Proti tomu Jindřich Korutánsky nebol schopný postavi vojenskú silu a ani sa dostatočne neangažoval pri udelovaní výhod a majetkov dôležitým českým pánom. Z týchto dôvodov sa väčšina snemu nakoniec v záři 1306 priklonila k vožbe Rudolfa Habsburského a Jindřich Korutánsky potichu opustil Čechy aj s manželkou Annou. Habsburgovci získali podporu Jindřicha z Rožmberka hlavne prísžubom navrátenia Ráabskeho hrabstva. Z toho nakoniec zišlo, ale ako náhradu mali Rožmberkovci prisžúbené panstvo Zvíkov, ktoré bolo pre nich strategicky vežmi významné. Habsburgovci vedeli ako si pripúta Jindřicha z Rožmberka, pričom asi k jeho orientácii na Habsburgovcov prispeli aj rodinné väzby rožmberkovcov na pánov zo Schauenburka, ktorí podporovali expanziu Habsburgovcov do Čiech (s Rudolfom Habsburským prišiel do Čiech aj Jindřich zo Schauenburka). Jindřich z Rožmberku sa snažil vystupova ako predák všetkých Vítkovcov, ale najväčšie zisky z nástupu Habsburgovcov asi plynuli hlavne pre Rožmberkovcov.

  Českým krážom sa stal Rudolf Habsburský, ktorý si zároveň zobral za manželku Elišku Rejčku, bývalú druhú manželku Václava II., aby tým podporil svoje právo nielen na český ale prípadne aj na požský trón. Rudolf sa prejavil ako striedmy, racionálny vládca a svojou šetrnosou sa znepáčil pražanom a aj šžachte, ktorej navyše začal siaha na zastavené krážovské majetky. Pre zabezpečenie dedičstva českej koruny pre Habsburgovcov aj po prípadnej Rudolfovej smrti, si Albrecht nechal v Znojme v lednu 1307 odprisaha od predstavitežov českej šžachty následníctvo v prospech Rudolfových bratov. Asi sa v rodine Habsburgovcov vedelo o nie príliš pevnom zdraví českého kráža Rudolfa.

  Nie všetci akceptovali krážovskú moc Rudolfa Habsburského a najmä čas šžachty v západných a južných Čechcách sa stavala Rudolfovi na odpor. Podža Zbraslavskej kroniky medzi týchto odbojníkov patrili najmä Bavor zo Strakonic, Vilém z Valdeka a Ojíř, pričom rod tohto pána nie je uvádzaný. Historik Zdeněk Fiala vo vysvetlivkách k Zbraslavskej kronike uvádza, že išlo o Ojířa z Kumberku, Palacký považuje tohto Ojířa za nášho Ojířa z Lomnice. Je pravdepodobné, že Landštejnovci neboli nadšení prívrženci Habsburka na českom tróne, ale nepredpokladám, že sa priamo stavali proti Rudolfovi Habsburskému. Ak ešte žil Ojíř, už bol málo aktívny a pri svojich životných skúsenostiach, by asi neriskoval stratu majetkov a funkcií svojho rodu, ktoré mohol odpor proti habsburgovi prinies. Vítek z Landštejna asi po Smilovi prevzal významné purkrabství v Znojme a pri otvorenom nesúhlase s panovaním Rudolfa Habsburského v Čechách, by riskoval jeho stratu. Navyše v Znojme sa v lednu 1307 konala vyššie uvedená prísaha českej šžachty Albrechtovi Habsburskému a nie je pravdepodobné, aby tam v tom čase ostal purkrabím otvorený odporca kráža Rudolfa Habsburského.

  V lete 1307 kráž Rudolf vytiahol proti vzbúrencom, ale pri dobýjaní Horažďovic, ktoré držal Bavor ze Strakoníc dňa 3.srpna 1307, zomiera asi na následky uplavice. Jindřich z Rožmberka, aby dostal od habsburgovcov sžúbené zvíkovské panstvo, zorganizoval známu frašku, pri ktorej sa Bavor dňa 4. srpna 1307 vzdal Zvíkova pred už mŕtvym krážom Rudolfom. Po smrti Rudolfa sa následne konal ďalší snem, ktorý mal rozhodnú o novom krážovi. Na tomto sneme prohabsburskú orientáciu zastávali najmä Dobeš z Běchyne, Jindřich z Rožmberka (asi aby si poistil Zvíkov) a Albrecht zo Žeberka. Počas rokovania bol Dobeš z Běchyne prebodnutý Oldřichom a Hynkom Krušinom z Lichtemburku, po tom čo odporcov zvolenia Fridricha Habsburského posielal hžada nového kráža do Stadic. (Libuša údajne v Stadiciach našla prvé knieža - Přemysla Oráča). Neviem jednoznačne posúdi, či táto vražda bola vykonaná v návale emócii alebo to bola pripravovaná zámienka, ktorá vyvolala mocenský prevrat, umožňujúci návrat Jindřicha Korutánskeho spolu s posilnením postavenia Ronovcov. Faktom je, že po tomto akte sa v Prahe rozpútala likvidácia patricijských stúpencov habsburgovcov a verejne prepukol odpor proti pokračovaniu krážovskej línie týmto rodom.

  Fridrich Habsburský, hneď ako sa dozvedel o úmrtí svojho brata, ešte v červenci 1307 vstúpil s vojskom na Moravu, pričom nenarazil na ozbrojený odpor. Výnimkou bolo Znojmo, kde landštejnská posádka zabránila vstupu Fridricha. Fridrich musel obís Znojmo a rozložil svoj tábor pri Jemnici. Bolo to v období, keď ešte nebol známy výsledok poslednej vožby. J.Šusta okrem iného píše, že „Vítkuv maršálek Jeník byl nucen spolu se svím vicepurkrabím Mikulášem dáti mešanúm záruku, že budou svým lidem hradeb mestských brániti a že pan Vítek bude-li třeba posádku zesílí, tak aby obyvatelstvu žádné nebezpečí nehrozilo.“ Z toho môžeme usudzova, že Vítek z Landštejna sa hneď po smrti Rudolfa postavil proti Habsburgovcom, pričom Jindřich z Rožmberka bol v tom období ešte prívržencom Fridricha Habsburského. Landštejnovci už asi išli svojou vlastnou cestou a prestali by zviazaní s politikou Jindřicha z Rožmberka.

  Fridrichov otec Albrecht Habsburský takisto narýchlo presúval vojenský kontingent pre boj v Čechách. Proti habsburským jednotkám sa spontánne spustil ozbrojený odpor (napr. Vilém Zajíc z Valdeka, Plichta ze Žerotína a iní), čo spôsobilo vyháňanie rakúskych jednotiek z Čiech. Jindřich Korutánsky bol zvolený za českého kráža 15. srpna 1307, pričom až do vraždy rímskeho kráža Albrechta Habsburského v máji 1308 nebolo jeho postavenie definitívne a bolo treba s habsburgovcami tvrdo bojova. Jindřich Korutánsky mal okrem Lichtemburkovcov (Rajmund z Lichtemburku) a Vítka z Landštejna podporu aj ďalších významných šžachticov napr. Jindřicha z Lipé, Jána z Vartemberka, Smila z Obřan a pripájali sa mnohí ďalší. Jindřich z Rožmberka sa priklonil k Jindřichovi Korutánskemu až 13. září 1307, keď dostal prísžub, že Zvíkov dostane dedične spolu s krážovským dvorcom Záhořím. Prísžub si nechal potvrdi aj korutáncovým spojencom Fridrichom – Míšenským markrabím. (Wetinci sa radi pripojili k Jindřichovi Korutánskemu, nakožko v tom čase taktiež bojovali s Albrechtom Habsburským).

  Albrecht Habsburský získal na jeseň roku 1307 podporu hornobavorských kniežat Ludvíka a Rudolfa, mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu a spolu s ich vojskami začal pustoši aj juhočeské majetky Vítkovcov. Fridrich Habsburský asi ovládol aj České Budejovice, pričom jeho otec Albrecht postupoval s vojskom cez Poohří smerom na Kutnú Horu. Táto sa ubránila ich útoku najmä vďaka Jindřichovi z Lipé a Janovi z Vartemberka. Habsburgovcom sa podarilo dosta von z Prahy Elišku Rejčku a s jej pomocou obsadi jej východočeské lénne mestá Poličku, Vysoké Mýto, Hradec Králové a Jaromeř. Ale ani v tejto oblasti si neboli istí svojím postavením a začali sa presúva na juh k rakúskej hranici. Habsburské vojská sa asi znovu pokúsili neúspešne obsadi Znojmo. Z tohto obdobia sa zachovala listina krážovského podkomořího Rajmunda z Lichtemburku, ktorý znojemským sžubuje, že pomocné vojsko poslané mestu v ňom ostane „beze vší násilnosti“. Medzi svedkami sú uvedení Jindřich z Rožmberka a Vítek z Landštejna. Habsburgovci ustúpili od svojich požiadaviek na český trón až po zavraždení rímskeho kráža Albrechta Habsburského, keď sa museli sústredi na udržanie svojich dovtedajších pozícii v ríši.

  14. srpna 1308 sa habsburgovci oficiálne vzdali nárokov na České krážovstvo, pričom im musel Jindřich Korutánsky ako náhradu sžúbi 45.000 hrivien pražských grošov. Do vyplatenia tejto sumy im boli do zálohy vydané moravské mestá, medzi nimi aj mesto Znojmo. Tento akt ako svedkovia potvrdili aj Vítek z Landštejna, Jindřich z Rožmberka, Rajmund z Lichtemburka, Jindřich z Lipé. Vydaním Znojma Habsburgovcom stratil Vítek z Landštejna významné purkrabství a predpokladám, že ako podporovatež Jindřicha Korutánskeho asi neprišiel o tento post bez patričnej náhrady.

  Peča Jindřicha Korutánskeho (okolo roku 1304)  Jindrich Korutánsky sa síce stal českým krážom, ale za cenu obrovských dlhov a vysokej závislosti na šžachte, ktorá túto situáciu zneužívala na obohacovanie sa na úkor miest a cirkevných majetkov. O vežmi zlej finančnej situácii českého krážovstva svedčí aj skutočnos, že Rajmund z Lichtemburka už nebo schopný zabezpečova z titulu krážovského podkomořího požadované výdavky ( nestačili na ručenie dlhov ani jeho majetky ) a vzdáva sa v červnu 1308 tejto funkcie v prospech svojho príbuzného Jindřicha z Lipé. Jindřich z Lipé sa tak stal nositežom úradu najvyšieho maršálka a aj krážovského podkomořího. Tieto funkcie z neho urobili najmocnejšieho šžachtica v Čechách a na Morave. Jindřich z Lipé toto majstrovsky využíval na vlastné zisky. Výnos z kutnohorskej urbury zväčša plynul do vrecka Jindřicha z Lipé (s odôvodnením splácania jeho pohžadáviek voči krážovi) a samotný kráž dostával minimum, čím sa jeho pozícia ešte viac zhoršovala.

  Daná situácia sa samozrejme nepáčila šžachte, ktorá nebola spojená s Jindřichom z Lipé ako napríklad bývalému prohabsburskému krídlu (Jindřich z Rožmberka, Albrecht ze Žeberka) a bohatému mestskému patricijátu. Hlavne bohatí mestskí patricijovia v Prahe a Kutnej Hore chceli zlepši svoje mocenské postavenie, výraznejšie sa zapoji do rozhodovania o krajine a asi aj povznies svoje rody. Z tohto dôvodu pripravili v Prahe Velfovici spolu s Thausendmarkovcami a v Kutnej Hore Pelegrin Puš s Ruthardovcami dosiaž nevídaný krok. Zajali vládnucu šžachtu.

  Dňa 15.února 1309 skoro ráno prepadli ozbrojení kutnohorskí baníci pod vedením Pelegrina Puša a bratov Ruthardovcov Jindřicha z Lipé, Jána z Vartemberka a Jána z Klingenberku na blízkom sedleckom opátstve. Zajali ich a odviedli na hrad Litice. Zároveň v tom čase v Prahe boli zajatí vyšehradský probošt Petr Angelov, Rajmund z Lichtemburku a Hynek Žák z Dubé. Únoscovia požadovali podiel na moci potvrdený manželstvami svojich detí a demi zajatých pánov. Tento akt rozzúril šžachtu, ktorá očakávala od kráža Jindřicha Korutanského zákrok v svoj prospech. Zároveň bohatý patriciját očakával zo strany kráža podporu. Jindřich Korutanský nebol schopný zakroči v prospech ani jednej zo strán a tak strácal dôveru a podporu oboch. Zajatá šžachta sa nakoniec musela s patricijátom dohodnú, svoju dohodu následne nesplnila aj vďaka nejednotnosti patricijátu a po svojom vyslobodení znovu získala svoje postavenie.

  Jindřich z Lipé sa následne rozhodol, že vyženie z Prahy jemu nepriatežskú patricijskú skupinu a prevezme moc do svojich rúk. So svojím priatežom Janom z Vartemberka pritiahli k Prahe ( v červnu 1309 – okolo sv. Jána Kristiteža ), vyhnali svojich hlavných odporcov Velfovicov a Tausendmarka (organizátorov zajatia pánov) a umožnili návrat im oponujúcej strane okolo patricija Volframa. Na malostranskej strane Juditinho mostu opevnili a obsadili veže jednotky pána z Lipé a na druhej strane sa pri křižovníckom špitáli opevnil Volfram. Týmto spôsobom obsadili strategickú spojnicu oboch častí Prahy. Na mienku kráža Jindřicha Korutánskeho nebrali ohžad, ale aby aj jeho mali pod kontrolou, pozvali ho na slávnos do Starého mesta, kde ho držali v čestnom zajatí. Vítek z Landštejna sa medzi tým zmocnil Pražského hradu. V Prahe rozdelenej na dva tábory sa znovu rozhoreli roztržky medzi znepriatelenými stranami, kde mali väščšinou prevahu prívrženci Jindřicha z Lipé.

  Jindřicha Korutánskeho už tradične podporovali okrem korutánskych vežmožov aj dolnobavorský vojvoda a míšenský markhrabě. V tomto období prišiel na pomoc Jindřichovi Korutánskemu aj bavorský vojvoda Oto a Eberhart Virtemberský so svojimi jednotkami, aby sprostredkovali pokoj. Najvyšším purkrabím bol ustanovený Heřman Zvířetický z Lemberka, ktorému ako čestnému pánovi dôverovali obe strany. Následne ale Jindřich Korutánsky porušil dohovor, odňal funkciu purkrabího Heřmanovi z Lemberku a dosadil na hrad míšenské vojsko. Neschopnos Jindřicha Korutánskeho vládnu spôsobila, že sa stal neakceptovatežný pre šžachtu ako aj čas patricijátu a cirkvi, ktorej majetky boli v tejto dobe najviac pustošené. Tento stav vyvolával myšlienky na dosadenie nového českého kráža. V diskusiach sa uvažovalo o rôznych kandidátoch Fridrichovi Habsburskom, o Fridrichovi Míšenskom, a o rôznych požských kniežatách.

  Pravdepodobne cisterciatsky opát Konrád z Zbraslavi (spolu s Petrom Žitavským) a bývalou prohabsburskou stranou (Jindřich z Rožmberka, Albrecht ze Žeberka), ktorá nebola spokojná s Korutáncom a ani s prílišnou mocou kliky Jindřicha z Lipé, prišla s myšlienkou ponúknu trón synovi novozvoleného rímskeho kráža Jindřicha VII. Lucemburského. Aby bola dodržaná aj nástupnická línia po přemyslovcoch, bolo navrhnuté, aby sa jeho syn Ján Lucemburský oženil s dcérou Václava II. princeznou Eliškou. Cisterciatsky opáti využili svoje kontakty v ríši (hlavne na mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu) a pri ceste na pravidelné stretnutie zástupcov cisterciatskych kláštorov v Citeaux sa zastavili 13. až 15. srpna 1309 v Heilbronu na dvore rímskeho kráža Jindřicha VII. Na tomto stretnutí bol krážovi predložený návrh, aby sa jeho syn ako manžel princezny Elišky stal českým krážom. Jindřich VII. sa v tomto momente ešte jasne nerozhodol koho dá čechom za kráža ( ponúkal svojho brata Walrama ), ale súhlasil, že budúcou českou krážovnou sa má sta Eliška.

  Petr Žitavský (sprevádzal Konráda Zbraslavského) s touto informáciou prišiel do Čiech. Aj Jindřich VII., aby podporil nástup svojho rodu na český trón začal pripravova opatrenia na dosiahnutie tohto cieža napr. rokoval s Habsburgovcami aj o podpore Luxemburgovcov v Čechách. Jindřich Korutánsky sa tiež dozvedel čo chystá česká šžachta, patriciját a cisterciati a povolal (koncom října 1309) z Korutánska ozbrojené posily pod vedením Jindřicha a Konráda z Aufenštejna. Jeho správanie ešte viac popudilo čechov a keď odobral Jindřichovi z Lipé (27. listopadu 1309) monopolné rozhodovanie o financiach (mal úrad podkomořího) stratil tým jeho podporu. Koncom roku 1309 sa vybralo do Norimberka posolstvo z Čiech (organizované Jindřichom z Rožmberka, Albrechtom zo Žeberka a Fridrichom zo Šumburka), ktoré znovu ponúkalo synovi Jindřicha VII. Jánovi českú korunu s podmienkou, že si vezme za manželku Elišku Přemyslovnu. Na vyjednávaniach s Jindřichom VII. bol 31. ledna 1310 tento prísžub dosiahnutý. Tieto informácie sa dostali samozrejme aj ku korutánskej strane, v ktorej moci na hrade bola Eliška. Jej logickou snahou bolo dosta sa preč z Prahy (údajne ju chceli vyda za Otu z Bergova). Kedže Jindřich z Rožmberka alebo Albrecht zo Žeberka boli príliš ďaleko, obrátila sa (koncom května 1310) s prosbou o pomoc na Jána z Vartemberka, ktorý ovládal blízky Nymburk. Ján z Vartemberka toto pochopil ako šancu prida sa k protikorutánskej skupine a urýchlene prišiel Eliške na pomoc (údajne ani nedojedol raňajky). Prišiel pod Vyšehrad, odkiaž zobral Elišku, dovtedy prezlečenú za starenku, do Nymburku.Týmto aktom sa definívne aj skupina Jindřicha z Lipé otvorene postavila k odporcom Jindřicha Korutánskeho.

  K významnému stretu medzi jednotkami skupiny okolo Jindřicha z Lipé a korutánskymi jednotkami došlo v červnu 1310 na Pohořelci pred Pražským hradom. Jindřich z Lipé spolu a Jánom z Vartemberka a vojenskou družinou sem prišli, aby podporili svojich prívržencov v tejto časti Prahy. Jindřich z Aufenštejna so svojimii jednotkami urobil na nich z hradu výpad, pričom sa rozpútal prudký boj rytierov oboch strán. Protiúder českých pánov, z ktorých sa najviac vyznamenal Vítek z Landštejna, bol taký prudký, že rozvrátil rady korutáncov. Vítek samotný sa dostal do problémov, z ktorých ho obetavo zachránil rytier Kamýk. Pri tejto zrážke bol zranený a zajatý sám Jindřich z Aufenštejna. Korutánske jednotky utekali naspä do hradu a jednotky českých pánov za nimi. Prieniku Čechov do hradu zabránilo zrútenie dreveného mostíka, ktorý spadol pod archou utekajúcich Korutáncov. Následne sa na stranu víazov pridalo aj samotné mesto Praha. Protivníci Jindřicha z Lipé museli z mesta utiec a viazná strana mohla 29. června privies do mesta princeznu Elišku. Toto viazstvo spôsobilo, že sa na stranu Jindřicha z Lipé pridala šžachta a aj rozhodujúca čas duchovenstva a mestského obyvatežstva. Víazi zvolali snem, kde bolo deklarované zosadenie Jindřicha Korutánskeho a verejne bolo preklamovaná snaha vysla za rímskym krážom Jindřichom VII. oficialnu delegáciu, aby ponúkla ruku Elišky Přemyslovny jeho synovi Jánovi.

  Česká delegácia odišla za Jindřichom VII. do Frankfurtu, pričom v nej boli zástupcovia duchovenstva (cisterciatski opáti Konrád Zbraslavský, Heidenreich Sedlecký), zástupcovia šžachty (Ján z Vartemberka, Bohuslav z Boru) a zástupcovia mestského patriciatu. Jindřich VII. znovu navrhoval, aby si Elišku zobral jeho brat Walram, s čím nesúhlasila česká strana. Rímskeho kráža nakoniec presvedčili, aby súhlasil so ženbou svojho syna Jána s Eliškou, ale Jindřich VII. dal českým vyslancom lehotu do 1. záři, dokedy musia privies nevestu Elišku do Špýru (odkiaž sa chystal na korunovačnú jazdu do Ríma). Pri ceste delegácie domov ju zastihla správa, že strana Jindřicha Korutánskeho otočila situáciu v Čechách v svoj prospech. Korutánskym vojskám prišli na pomoc míšenské jednotky a podarilo sa im doby Kutnú Horu (vežmi v nej chýbal jej obranca Jan z Vartemberka).

  Delegácia z Frankfurtu prišla do Prahy 7. srpna a ak chceli zachova šancu na dosiahnutie svojho cieža potrebovali princeznu Elišku čo najskúr dosta do Špýru. Na úver od pražských mešanov a z darov niektorých šžachticov a kléru bola rýchlo pripravená výbava a pôvodná zostava delegácie, doplnená o ďažších pánov sa s Eliškou vybrala naspä za rímskym krážom. Prokorutánska strana následne obžahla Prahu a s pomocou ich prívržencov (otvorili im bránu) sa dostala do Prahy. Strana Jidřicha z Lipé sa snažila situáciu zvráti a na pomoc svojim priaznivcom prišiel z hradu Vítek z Landštejna. Vítkova jazda bola zastavená na tržišti pri sv. Havlovi, nakožko prokorutánsky velfovici a ich spojenci prehradili ulice reazami. Vítkovým jednotkám by sa nepodarilo vráti, keby jeden z Vítkovej družiny silák Sudek (Soudek) mečom nepreal reaz a umožnil ústup Vítkovej družine na hrad. Korutáncom sa následne podarilo obsadi celú Prahu. Dňa 31. srpna Jindřich VII. lénom venovaj české krážovstvo svojmu synovi Jánovi Lucemburskému a večer sa konala jeho svatba s přemyslovskou dedičkou princeznou Eliškou.

  Aby sa Ján Lucemburský reálne mohol uja vlády bolo nutné najskôr vypudi z Čiech Jindřicha Korutánskeho a jeho míšenských podporovatežov. V nemeckých krajoch bolo zozbierané vojsko, ktoré 21. září 1310 sprevádzalo mladého Jána Lucemburského do Čiech. Ján sa predtým rozlúčil so svojími rodičmi a so svojou manželkou Eliškou Přemyslovnou v sprievode skúseného diplomata Petra z Aspeltu sa vybral za svojím krážovstvom. Vojsko Jána Lucemburského chcelo najprv aj s pomocou českej šžachty doby Kutnú Horu, táto ale bola účinne bránená Jindřichom z Aufenštejna a odolala lucemburskému vojsku. Situácia začala by pre lucemburskú stranu zlá, nakožko prichádzala zima a niektorí z jej nemeckých spojencov chceli odís domov. Peter z Aspeltu sa ale nechcel vzda a preto sa pokusil doby Prahu. Vojenská sila na to nestačila, preto bolo potrebné použi les. Prostredníctvom bývalého spovedníka princezny Elišky Berengára sa dohodli so svojimi podporovatežmi vo vnútri mesta. Títo im otvorili bránu a lucemburská strana mohla obsadi Prahu. Po páde samotného mesta sa situácia Jindřicha Korutánskeho stala neudžatežnou a po rokovaniach s lucemburgovcami sa rozhodol odís aj s manželkou Annou do Korutánska. Po páde Prahy sa Jánovi Lucemburskému otvorili aj ostatné mestá v Čechcách a roku 1311 pri jeho ceste na Moravu mu vzdali hold aj moravské mestá.

  Meno Vítka z Landštejna sa naposledy písomne spomína v listine z 10. října 1312, kde vystupoval spolu s Fridušom zo Smojna ako dojednávatež splácania dlhov Václava II. a Václava III., Jindřicha Korutánskeho ako aj Jána Lucemburského voči Jindřichovi z Lipé, ktoré mali by hradené z krážovskej urbury. V rovnakom období Vítek zároveň svedčil pri konfirmácii Jána Lucemburského pôvodných privilégii Václava II. pre sedlecký kláštor. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vítek sa pohyboval v blízkosti Jána Lucemburského a asi s ním udržoval dobré kontakty, pričom patril k významným podporovatežom Jindřicha z Lipé. O jeho posledných aktivitách v južných Čechch je známa len zmienka v dokumente z 10. dubna 1311, kde priznáva, že dedinu Dobruš má od Zlatokorunského kláštora k užívaniu len doživotne.

  Vítek z Landštejna sa v českej histórii predstavil ako neohrozený bojovník, ktorý často nedbal ani svojho osobného ohrozenia. Z dnešného pohžadu môžeme jeho kúsky považova až za bláznivé, ale v tom čase to bola známka vysokého hrdinstva. Už ako mladý sa aktívne uchádzal o postavenie a funkcie v krážovstve, pričom na začiatku asi prevzal funkciu purkrabího v Znojme po svojom staršom bratovi Smilovi z Nových Hradov. Na začiatku spolupracoval s Jindřichom z Rožmberka, ale neskôr sa odpútal od politiky Rožmberkovcov a orientoval sa na mocenskú skupinu okolo Rajmunda z Lichtemburku a následne okolo Jindřicha z Lipé. Dôvodom jeho zmeny orientácie na Ronovcov mohli by viaceré skutočnosti. Jindřich z Rožmberka dosahoval svoje ciele viac diplomaticky, svojím majetkovým a mocenským postavením, pričom často zmenil politickú orientáciu, tak aby čo najviac získal (pričom to nemuselo automaticky vyhovova ostatným Vítkovcom). V roku 1310 Jindřich z Rožmberka umiera a jeho nástupca Peter I. z Rožmberka síce po otcovi získal funkciu najvyššieho komorníka ale politickú orientáciu Vítka z Landštejna to nezmenilo. Vítka k Jindřichovi z Lipé asi priahovalo hrdinstvo a charizma pána z Lipé, zároveň možnos získania nových majetkov, nakožko Jindřich z Lipé sa snažil zaopatri aj blízkych spojencov. Podpora lucemburskej strane a Jindřichovi z Lipé asi Vítkovi priniesla aj majetkové zisky.

  Možno po nástupe Jána Lucemburského k moci dostal Vítek aj purkrabství na Hlubokej, možno toto purkrabství získal ešte od Jindřicha Korutánskeho a lucemburgovec mu ho len potvrdil. Nezachovali sa o tom žiadne dokumenty, ale jeho syn Vilém z Landštejna je už na tomto purkrabství písomne potvrdený roku 1315. Kedže strategicky umiestnený hrad Hluboká (Vrohburg) bol ako krážovská základňa pre vítkovskú enklávu nepríjemný, jeho ovládnutie landštejnovskou posádkou bolo asi privítané aj ostatnými Vítkovcami. Nevie sa presne ako a kedy zomrel Vítek z Landštejna, ale je možné predpoklada, že jeho život skončil v mladom veku, možno v dôsledku zranenia, ku ktorým nemal pri svojom dobrodružnom živote ďaleko. Jeho smrou končí jedna kapitola vzostupu Landštejnovcov v českých dejinách, ďalšiu ešte významnejšiu už písal jeho syn Vilém z Landštejna.


  Použitá literatúra:
  Zdeněk Žalud: „Páni z Landštejna do doby husitské“ Praha 2001
  František Palacký: Dějiny národu českého II.
  Jozef Šusta: Kniha první: „Poslední Přemyslovci a jejich dedictví 1300 – 1308“
  Jozef Šusta: Kniha druhá: „Počátky Lucemburské 1308 – 1320“
  Zbraslavská kronika CHRONICON AULAE REGIAE, autor vysvetliviek Zdeněk Fiala
  Jan Urban: „Lichtemburkové – Vzestupy a pády jedného panského rodu“ NLN 2003
  Autorský kolektív Petr Klučina, Richard Marsina, Andrej Romaňák: Vojenské dějiny Československa I. díl ( do roku 1526 )
  Jaroslav Prokeš: Dějiny Prahy, vydal R. Schutz 1948
  Jihočeský Herold – Mimořádne číslo – díl II.: Pečeti příslušníku rodu pánu z Landštejna, zozbierané pánom Miroslavom Milcom

  Celý článek | Komentáře: 15 | Přidat komentář | Záložky:
  Informační e-mailVytisknout článek

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Říjen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha