Kunhuta Haličská

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

V Ottovì slovníku je uvedeno, že Kunhuta "vynikala nejen krásou tìlesnou, nýbrž i spanilostí duševní", nicménì bez odkazu na pramen, o výjimeèné kráse se zmiòuje také Jörg Hönsch ve svém díle "Premysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König.", který je i v Národní knihovnì.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Viola wrote:V Ottovì slovníku je uvedeno, že Kunhuta "vynikala nejen krásou tìlesnou, nýbrž i spanilostí duševní", nicménì bez odkazu na pramen, o výjimeèné kráse se zmiòuje také Jörg Hönsch ve svém díle "Premysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König.", který je i v Národní knihovnì.
Aby to nebylo jako s Violou a Krabicem z Weitmile.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:Vaníèek k tomu uvádí, že Kunhuta byla od doby sòatku s Pøemyslem v nìmeckém prostøedí proslulá svou krásou - takže možná by bylo fajn vydat se touto cestou.
Takže snad tady, není to teda z mé hlavy ale z hlavy nìkoho mnohem povolanìjšího, totiž L. Jana.

Vnuèka uherského krále, krátce pøedtím poraženého u Groissenbrunnu, byla nadto mladá, krásná a její pøedpokládaná plodnost se zakrátko projevila
No a odkaz je samozøejmì také a èerpal z:
"Ottokars österreichische Reimchronik, hg. v. J. Seemüller, MGH Deutsche Chroniken V/1, Hannover 1890, s. 122, verše 9274-9279: „kunic Wêlân tohter von Matschouwe/het ein kint in solher schouwe,/der sich niemen moht gelîchen/in zwein kunicrîchen /an schoene. von der selben magt/dem kunic von Bêheim wart gesagr.“ - Pøemysl Otakar II. mìl pùvodnì pravdìpodobnì zájem o Bélovu dceru Markétu, která se však zaslíbila Bohu a èeského krále, stejnì jako již pøedtím jiné nápadníky, odmítla (srov. V. Chaloupecký, Uherská politika, s. 131)."

Takže se omlouvám za pùvodní dezinformaci, že v kronice Otokara Štýrského to není :D
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ty jsi šikulka. :palec: No protože v èeských soudobých kronikách jsem nic nenašla, lze pøedpokládat, že všichni autoøi vycházeli právì z Otokara. Ach jo.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:Ty jsi šikulka. :palec: No protože v èeských soudobých kronikách jsem nic nenašla, lze pøedpokládat, že všichni autoøi vycházeli právì z Otokara. Ach jo.
Já ne, to pan docent. :) Já to jen našla v jeho práci. Bohužel pøi své chatrné nìmèinì bych v Otokarovi sama moc neuspìla.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

elizabeth wrote:Já ne, to pan docent. :) Já to jen našla v jeho práci. Bohužel pøi své chatrné nìmèinì bych v Otokarovi sama moc neuspìla.
Kdyby to byla aspoò nìmèina. :D
zde je ta inkriminovaná stránka.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:
elizabeth wrote:Já ne, to pan docent. :) Já to jen našla v jeho práci. Bohužel pøi své chatrné nìmèinì bych v Otokarovi sama moc neuspìla.
Kdyby to byla aspoò nìmèina. :D
zde je ta inkriminovaná stránka.
Mnì mùj nìmecký kolega, když jsem po nìm chtìla pomoci s pøekladem právì stránek z Otokara Štýrského, øekl, že staronìmèina je pro nìj tìžká, ale že máme být rádi, že to není psáno schvabachem ( doufám, že to píšu dobøe)... :lol: (Pak to promažu...)
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Já dám dohromady tak první vìtu - dcera krále Bély z Maèvy mìla dítì... Pak ani uk. :(
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

elizabeth wrote:
Viola wrote:
elizabeth wrote:Já ne, to pan docent. :) Já to jen našla v jeho práci. Bohužel pøi své chatrné nìmèinì bych v Otokarovi sama moc neuspìla.
Kdyby to byla aspoò nìmèina. :D
zde je ta inkriminovaná stránka.
Mnì mùj nìmecký kolega, když jsem po nìm chtìla pomoci s pøekladem právì stránek z Otokara Štýrského, øekl, že staronìmèina je pro nìj tìžká, ale že máme být rádi, že to není psáno schvabachem ( doufám, že to píšu dobøe)... :lol: (Pak to promažu...)
ti mohu sdìlit, že staronìmèina je daleko vìtší problém, než švabach - to je jako azbuka = pokud to umíš èíst, je jasno. Jenže staronìmèina je obèas tak akorát na hádání...
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

floriš wrote:
elizabeth wrote:
Viola wrote: Kdyby to byla aspoò nìmèina. :D
zde je ta inkriminovaná stránka.
Mnì mùj nìmecký kolega, když jsem po nìm chtìla pomoci s pøekladem právì stránek z Otokara Štýrského, øekl, že staronìmèina je pro nìj tìžká, ale že máme být rádi, že to není psáno schvabachem ( doufám, že to píšu dobøe)... :lol: (Pak to promažu...)
ti mohu sdìlit, že staronìmèina je daleko vìtší problém, než švabach - to je jako azbuka = pokud to umíš èíst, je jasno. Jenže staronìmèina je obèas tak akorát na hádání...
No jo, já ho zatím èíst neumím, on to myslel takto. Jako, že to kromì staronìmèiny není ještì navíc starým písmem.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

floriš wrote:Jenže staronìmèina je obèas tak akorát na hádání...
A z toho, co sem Elizabeth dala, nìco uhádneš? :wink:
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Díky ètení Lusatia regesta se už trochu vyznám.Ale jestli chcete, dám to tátovi,ten to luštit umí
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Georg wrote:Díky ètení Lusatia regesta se už trochu vyznám.Ale jestli chcete, dám to tátovi,ten to luštit umí
No to bys byl moc hodný. :) Staèí jen tìch pár veršù...
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Kterých konkrétnì,možná to dám dohromady
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Georg wrote:Kterých konkrétnì,možná to dám dohromady
Výše v tomhle pøíspìvku: viewtopic.php?p=34835#34835
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Listiny Kunhuty z Hradce v době interregna

Unread post by elizabeth »

Chtěla bych vás poprosit o pomoc s překladem listiny, kterou Kunhuta vydává 13. října 1279 na svém dvoře v Hradci nad Moravicí . Jedná se o listinu RBM II. č. 1191, CDM IV. CLXVIII. str. 229. No a co jsem z toho vyvodila?:
Kunhuta touto listinou dává patronátní právo nad kostelem v Hlubčicích, pro spásu duše své, svého manžela i všech předků svých, řádu johanitů.
Co je ten "magistro" - to spiš bude komtur než velmistr... Ví někdo?

No a druhá listina se opět týká řádu johanitů:
RBM II. č. 2802, s. 1228Je z 11. února 1281 , kdy královna v Hlubčicích potvrzuje řádu johanitů listinu vydanou jejím manželem Přemyslem Otakarem II.

Je to správně ( ten můj volný překlad? :wink: )
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Listiny Kunhuty z Hradce v době interregna

Unread post by Viola »

elizabeth wrote: No a druhá listina se opět týká řádu johanitů:
RBM II. č. 2802, s. 1228Je z 11. února 1281 , kdy královna v Hlubčicích potvrzuje řádu johanitů listinu vydanou jejím manželem Přemyslem Otakarem II.
Viděla bych to stejně. :)
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Listiny Kunhuty z Hradce v době interregna

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:
elizabeth wrote: No a druhá listina se opět týká řádu johanitů:
RBM II. č. 2802, s. 1228Je z 11. února 1281 , kdy královna v Hlubčicích potvrzuje řádu johanitů listinu vydanou jejím manželem Přemyslem Otakarem II.
Viděla bych to stejně. :)
Možná by nebylo od věci, kdyby v těch edicích vždycky napsali, který "litteras" to vlastně potvrzuje. :D

V CDM IV. je toho trochu více:

http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 8&page=264

mohlo by jít o desátek z výnosu a poplatky z kostela v Hlubčicích?
(super decimas frugum et thelonei eclessiae in Hlubčice)
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Saltzmann

Re: Listiny Kunhuty z Hradce v době interregna

Unread post by Saltzmann »

elizabeth wrote: Možná by nebylo od věci, kdyby v těch edicích vždycky napsali, který "litteras" to vlastně potvrzuje. :D
No já tam vidím odkaz na RBM II, č. 238. (pokud teda myslíme stejnou listinu)
elizabeth wrote: V CDM IV. je toho trochu více:

http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 8&page=264

mohlo by jít o desátek z výnosu a poplatky z kostela v Hlubčicích?
(super decimas frugum et thelonei eclessiae in Hlubčice)
Nedávno na mne při hledání něčeho jiného v archivu "vypadl" svazek barokních opisů privilegiíí johanitů na Opavsku a myslím, že tam něco z toho bylo a pokud se nemýlím, byly některé i v německých překladech. Pokud by to pomohlo, mohl bych se zkusit podívat...

Ale možná Vám spíše pomůže třeba toto... http://is.muni.cz/th/109036/ff_b/Dejiny ... _valek.pdf
Saltzmann

Re: Kunhuta Haličská

Unread post by Saltzmann »

A kdyby bylo "nejhůř", tak bych doma zkusil pohledat Prasek, Vincenc: Křížovníci sv. Jana na Opavsku. Program českého nižšího gymnázia v Opavě, 1891... ;-)