Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 15 čer 2021 01:34

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 414 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 říj 2006 15:26 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Pùvodnì mìla být moje odpovìď k danému tématu mnohem døívìjší a delší (jenže mi už dvakrát spadla, tak jsem si to tentokrát pøedepsala ve Wordu). Zabývala jsem se totiž vraždami panovníkù v Evropì v letech 1300 – 1800 v knize Georgese Minoise Politické vraždy v Evropì. Mj. mì tam zaujala napø. vražda Eduarda II.( promiòte, ale bylo to skuteènì tak ) vsunutím rozžhavené tyèe do koneèníku. U nás byl podobným zpùsobem, pøi vykonávání potøeby, pravda bez rozžhavené tyèe, zavraždìn Jaromír. Eduard II. byl homosexuál (což nevadí mì, ale jim tenkrát asi ano) a také zvrhlík. Což Jaromír nebyl. Komu vadil tenhle nešťastník, že ho nemohli nechat v klidu dožít? Že by Bøetislavovi…|? A nyní hlavní otázka :Proè se nikdo nepokusil zavraždit Pøemysla Otakara II? Když tak odsuzujeme Vítkovce a štýrskou a rakouskou šlechtu, byli ještì tenkrát tak plni rytíøských ideálù? Brali krále jako pøedstavitele tohoto rytíøského ideálu, že pøešli „pouze“ do otevøené vzpoury po vyhlášení aberachtu? Nebo byl Pøemysl tak dobøe bránìn, popø. by se ubránil sám? Proè k té vraždì ( která by u Pøemysla Otakara byla posvìcena øímským králem i papežem, nedošlo? Proèpak se šlechta pro mì za mì i s Jindøichem Korutanským (já jsem jen pøesvìdèená, že ne on sám) uchýlila až k vraždì Václava III? Nedozrála na takový èin u nás doba? Nebo byli Závišovi Vítkovci pøece jen lepší než líèí tøeba Zbraslavská kronika? To ještì není ta slibovaná otázka k Závišovi, to mì tak pøes víkend napadlo v souvislosti s tím, že již Cicero omlouval Césarovi vrahy s odùvodnìním, že vražda na tyranovi není vražda a po nìm to použili ještì mnohokrát. Mnohý šlechtic, zvlášť po té co pøedvedl Pøemysl Otakar pøi zboøení hradù ve Štýrsku nebo pøi smrti nìkterých pánù, by Pøemysla Otakara za tyrana považoval. Rozhodnì ménì se to hodilo na mladíèka Václava III. …. Pøetekla trpìlivost?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Václav II.
UNREAD_POSTNapsal: 09 říj 2006 15:39 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Václav II. držel šlechtu taky celkem zkrátka, jako se to snažil Pøemysl II.
Nìkolikrát se objevují zmínky o nucené smìnì, nebo vyvlastnìní zcizeného královského majetku. Z doby Václava II. se poprvé u nás objevují lenní pøísahy (nebo majetkovìprávní pøísahy) v listinné formì. Že by listinu šlo hùøe popøít než slovo?
V pøípadì Václava III. naše šlechta už asi mìla dost silných králù, kteøí by omezovali jejich práva. Po jeho smrti moc šlechty výraznì vzrostla.
A nìkdy ten majetek navíc král sám dotyènému daroval nebo potvrdil (Václav II. svému nevlastnímu bratru Janovi z Falkenštejna). Asi jsi tou poslední vìtou odpovìdìl i na ten mùj pøíspìvek. Asi již mìli dost silných králù. Bylo to ale tak jednoduché?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pochvala
UNREAD_POSTNapsal: 09 říj 2006 16:19 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pøátelé, velice zajímavé a zasvìcené komentáøe v posledních pøíspìvcích (a nejen v tìchto) na této stránce. Myslím, že kdyby je èetl profík, strašnì by ho zasvrbìly prsty a chtìl by se hned také zapojit do diskuze. Moje chvála je mínìna zcela upøímnì! Doufám, že pochvalu od asi vìkem nejstaršího (ale myslí mladého... :D ) také tak berete. Ono vám totiž nic jiného nezbývá, protože kdybych vás nepochválil já, jiný to za mne neudìlá, to mi vìøte... :D :(

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 říj 2006 20:37 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
elizabeth píše:
... Jaromír... Komu vadil tenhle nešťastník, že ho nemohli nechat v klidu dožít?

Kosmas "hází" vinu na Vršovce - jednak to byla šlechta, èásteènì urèitì pøíbuzní s Pøemyslovci. Ať to byl kdokoli, neumím si pøedstavit proè. Zøejmì z pomsty, protože slepý Jaromír už knížetem nebyl.
elizabeth píše:
A nyní hlavní otázka: Proè se nikdo nepokusil zavraždit Pøemysla Otakara II? Když tak odsuzujeme Vítkovce a štýrskou a rakouskou šlechtu, byli ještì tenkrát tak plni rytíøských ideálù? Brali krále jako pøedstavitele tohoto rytíøského ideálu, že pøešli „pouze“ do otevøené vzpoury po vyhlášení aberachtu? Nebo byl Pøemysl tak dobøe bránìn, popø. by se ubránil sám? Proè k té vraždì (která by u Pøemysla Otakara byla posvìcena øímským králem i papežem, nedošlo? Proèpak se šlechta pro mì za mì i s Jindøichem Korutanským (já jsem jen pøesvìdèená, že ne on sám) uchýlila až k vraždì Václava III? Nedozrála na takový èin u nás doba? Nebo byli Závišovi Vítkovci pøece jen lepší než líèí tøeba Zbraslavská kronika? To ještì není ta slibovaná otázka k Závišovi, to mì tak pøes víkend napadlo v souvislosti s tím, že již Cicero omlouval Césarovi vrahy s odùvodnìním, že vražda na tyranovi není vražda a po nìm to použili ještì mnohokrát. Mnohý šlechtic, zvlášť po té co pøedvedl Pøemysl Otakar pøi zboøení hradù ve Štýrsku nebo pøi smrti nìkterých pánù, by Pøemysla Otakara za tyrana považoval. Rozhodnì ménì se to hodilo na mladíèka Václava III. …. Pøetekla trpìlivost?

Možná u Václava "pøíležitost dìlá zlodìje". Pøemysl to èekal a obklopil se vìrnými, Václav to zøejmì neèekal, když nechal prázdný palác...
Šlechta tøeba èekala, že se z Václava III. stane nový Pøemysl II. tyran na šlechtì, zastánce královské moci - náznaky tu již byly. Václav III. po období "v lihu" se zaèal jevit jako schopný panovník. A naše zemì patøila díky reformách jeho otce k nejsilnìjším ve støední Evropì. Škoda, že nepøežil. Jak øikám, tak by tøeba to Polsko ztratil, za 20 by ho vybojoval nazpátek...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 10 říj 2006 10:41 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
Navíc je velmi pochybné, že by nìjak více lpìli na majetku, který teprve krátce vlastnili a ke kterému nemìli témìø žádný vztah...

Vždyť již za Pøemysla II. mìla vysoká šlechta rozsáhlá dominia, která získávala již od konce 12. století (možná od poloviny tohoto století), to není krátké vlastnictví, ale již nìkolik generací.
Nemluvil jsem o rodovém vlastnictví obecnì, ale spíše o tom, které Václav III. údajnì rozdával šlechtì pøi svých pitkách a za vystøízlivìní si teprve svoji nechtìnou velkorysost uvìdomoval...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 říj 2006 11:05 
Offline
Panoš

Registrován: 08 čer 2006 18:11
Příspěvky: 40
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
co se tyce Jaromira, neznam sice moc podrobnosti, ale Jaromir zdaleka nebyl takove orezavatko jak ho tu licite, mozna uz byl zbaven vsech atributu sveho muzstvi:) ale mel velice vlivne styky mezi domaci slechtou a cirkvi pokud vim a to ze stale zil, predstavovalo potencialni nebezpeci pro jakehokoliv jeho nastupce...tim ze byl odstranen tento problem zmizel a jeho verni se pak nemeli o koho opirat

Ježek píše:
elizabeth píše:
... Jaromír... Komu vadil tenhle nešťastník, že ho nemohli nechat v klidu dožít?

Kosmas "hází" vinu na Vršovce - jednak to byla šlechta, èásteènì urèitì pøíbuzní s Pøemyslovci. Ať to byl kdokoli, neumím si pøedstavit proè. Zøejmì z pomsty, protože slepý Jaromír už knížetem nebyl.
elizabeth píše:
A nyní hlavní otázka: Proè se nikdo nepokusil zavraždit Pøemysla Otakara II? Když tak odsuzujeme Vítkovce a štýrskou a rakouskou šlechtu, byli ještì tenkrát tak plni rytíøských ideálù? Brali krále jako pøedstavitele tohoto rytíøského ideálu, že pøešli „pouze“ do otevøené vzpoury po vyhlášení aberachtu? Nebo byl Pøemysl tak dobøe bránìn, popø. by se ubránil sám? Proè k té vraždì (která by u Pøemysla Otakara byla posvìcena øímským králem i papežem, nedošlo? Proèpak se šlechta pro mì za mì i s Jindøichem Korutanským (já jsem jen pøesvìdèená, že ne on sám) uchýlila až k vraždì Václava III? Nedozrála na takový èin u nás doba? Nebo byli Závišovi Vítkovci pøece jen lepší než líèí tøeba Zbraslavská kronika? To ještì není ta slibovaná otázka k Závišovi, to mì tak pøes víkend napadlo v souvislosti s tím, že již Cicero omlouval Césarovi vrahy s odùvodnìním, že vražda na tyranovi není vražda a po nìm to použili ještì mnohokrát. Mnohý šlechtic, zvlášť po té co pøedvedl Pøemysl Otakar pøi zboøení hradù ve Štýrsku nebo pøi smrti nìkterých pánù, by Pøemysla Otakara za tyrana považoval. Rozhodnì ménì se to hodilo na mladíèka Václava III. …. Pøetekla trpìlivost?

Možná u Václava "pøíležitost dìlá zlodìje". Pøemysl to èekal a obklopil se vìrnými, Václav to zøejmì neèekal, když nechal prázdný palác...
Šlechta tøeba èekala, že se z Václava III. stane nový Pøemysl II. tyran na šlechtì, zastánce královské moci - náznaky tu již byly. Václav III. po období "v lihu" se zaèal jevit jako schopný panovník. A naše zemì patøila díky reformách jeho otce k nejsilnìjším ve støední Evropì. Škoda, že nepøežil. Jak øikám, tak by tøeba to Polsko ztratil, za 20 by ho vybojoval nazpátek...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 říj 2006 11:07 
Offline
Panoš

Registrován: 08 čer 2006 18:11
Příspěvky: 40
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
co se tyce toho Eduarda II. tuhle historku jsem uz taky slysel v jednom dokumentu, stalo se to myslim v Toweru nekde v zalari, neumim si to predstavit ale muselo to byt celkem drsne


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 říj 2006 12:57 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Andrew píše:
co se tyce Jaromira, neznam sice moc podrobnosti, ale Jaromir zdaleka nebyl takove orezavatko jak ho tu licite, mozna uz byl zbaven vsech atributu sveho muzstvi:) ale mel velice vlivne styky mezi domaci slechtou a cirkvi pokud vim a to ze stale zil, predstavovalo potencialni nebezpeci pro jakehokoliv jeho nastupce...tim ze byl odstranen tento problem zmizel a jeho verni se pak nemeli o koho opirat

Ježek píše:
elizabeth píše:
... Jaromír... Komu vadil tenhle nešťastník, že ho nemohli nechat v klidu dožít?

Kosmas "hází" vinu na Vršovce - jednak to byla šlechta, èásteènì urèitì pøíbuzní s Pøemyslovci. Ať to byl kdokoli, neumím si pøedstavit proè. Zøejmì z pomsty, protože slepý Jaromír už knížetem nebyl.
elizabeth píše:
A nyní hlavní otázka: Proè se nikdo nepokusil zavraždit Pøemysla Otakara II? Když tak odsuzujeme Vítkovce a štýrskou a rakouskou šlechtu, byli ještì tenkrát tak plni rytíøských ideálù? Brali krále jako pøedstavitele tohoto rytíøského ideálu, že pøešli „pouze“ do otevøené vzpoury po vyhlášení aberachtu? Nebo byl Pøemysl tak dobøe bránìn, popø. by se ubránil sám? Proè k té vraždì (která by u Pøemysla Otakara byla posvìcena øímským králem i papežem, nedošlo? Proèpak se šlechta pro mì za mì i s Jindøichem Korutanským (já jsem jen pøesvìdèená, že ne on sám) uchýlila až k vraždì Václava III? Nedozrála na takový èin u nás doba? Nebo byli Závišovi Vítkovci pøece jen lepší než líèí tøeba Zbraslavská kronika? To ještì není ta slibovaná otázka k Závišovi, to mì tak pøes víkend napadlo v souvislosti s tím, že již Cicero omlouval Césarovi vrahy s odùvodnìním, že vražda na tyranovi není vražda a po nìm to použili ještì mnohokrát. Mnohý šlechtic, zvlášť po té co pøedvedl Pøemysl Otakar pøi zboøení hradù ve Štýrsku nebo pøi smrti nìkterých pánù, by Pøemysla Otakara za tyrana považoval. Rozhodnì ménì se to hodilo na mladíèka Václava III. …. Pøetekla trpìlivost?

Možná u Václava "pøíležitost dìlá zlodìje". Pøemysl to èekal a obklopil se vìrnými, Václav to zøejmì neèekal, když nechal prázdný palác...
Šlechta tøeba èekala, že se z Václava III. stane nový Pøemysl II. tyran na šlechtì, zastánce královské moci - náznaky tu již byly. Václav III. po období "v lihu" se zaèal jevit jako schopný panovník. A naše zemì patøila díky reformách jeho otce k nejsilnìjším ve støední Evropì. Škoda, že nepøežil. Jak øikám, tak by tøeba to Polsko ztratil, za 20 by ho vybojoval nazpátek...
Po dobu sveho zivota mozna ne, ale o dobe, o niz ja mluvim uz byl asi dosti star a nejen zbaveny muzstvi ale rovnez slepy ( to byla prace pro zmenu Oldricha), ale mocenske nadeje jistych skupin mohl predstavovat. Ze by treba tech Vrsovcu, kteri byli pozdeji obvineni z jeho smrti? Mimochodem k tem Vrsovcum, nedavno jsem v nejake knize o ceskych dejinach cetla, ze jejich existence nebyla prokazana a ze to je zosobneni viny slechty pozdejsimi kronikari, kteri byli prevazne duchovni. Uz si nepamatuji, kdo pak rikali, ze vyvrazdil Slavnikovce a tak drsne zavrazdil Jaromira. K tomu Eduardovi II, jeho hlavnim problemem bylo, ze byl porazen Skoty u Bannockburnu, protoze homosexualitu i zvrhlost by mu jiste radi odpustili, ale prohru se Skoty nikoliv. Kde byl tak nezvykle popraven nevim, vim pouze, ze to bylo nekde v zalari a byl to komplot kralovny Isabely, jejiho milence a i parlamentu. Tak nejak si -jako komplot- predstavuji i tu vrazdu Vaclava III., protoze se tak dobre podarilo ji zamest pod koberec, ze v tom asi mel prsty leckdo ( slechta, Korutansky a mozna i ta krasna Viola ;) ). Vy jste ale krome Jezka nereagovali na toho Premysla Otakara II. ? Muj osobni nazor je, ze rytirska slechta se neodvazila zavrazdit rytirskeho krale. A minimalne po velkou cast sve vlady Premysl Otakar II. rozhodne rytirskym kralem byl. Na Janu Lucemburskem se pak dalo dokazat, ze pro zemi to neni prave to idealni. V tom obklopeni se vernymi u Premysla O. souhlasim, ale kazdy ma cenu, za kterou ho lze koupit, a nemusi to byt pouze penize. Nejaky sluzebnik, nejaky radoby pritel, no nekdo by se urcite nasel, kdo by vrazdil, kdyby k tomu ze strany slechty byla chut. Oni misto toho vystoupili otevrene v povstani. V ocich tehdejsiho Bohem pomazaneho krale to byla troufalost. Z meho hlediska je toto otevrene vyhlaseni boje rytirske. Svedci sice o dostatecnem sebevedomi Vitkovcu, ale to by nam- dnesnim lidem- nemelo vadit. Vaclav II. a Karel IV. pak jednoznacne ukazali, ze rytirsky kral je zcela prekonan (mozna se oba touzili vymezit vuci svym otcum) a ze politika se dela diplomatickymi a snatkovymi jednanimi ( v tom uz je mozna prdesel mnou tak neoblibeny Rudolf I. Habsbursky) a ne pouze v bitvach ( ale kdyz uz si nejaou zacnou nesmeji ji prohrat, protoze pri spatne souhre nahod mohou dopadnout jako treba Eduard II.)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: PO II.
UNREAD_POSTNapsal: 10 říj 2006 13:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
elizabeth píše:
...Vy jste ale krome Jezka nereagovali na toho Premysla Otakara II. ?...

Pokusím se to tedy napravit... :)

elizabeth píše:
... A nyní hlavní otázka :Proè se nikdo nepokusil zavraždit Pøemysla Otakara II? Když tak odsuzujeme Vítkovce a štýrskou a rakouskou šlechtu, byli ještì tenkrát tak plni rytíøských ideálù? Brali krále jako pøedstavitele tohoto rytíøského ideálu, že pøešli „pouze“ do otevøené vzpoury po vyhlášení aberachtu? Nebo byl Pøemysl tak dobøe bránìn, popø. by se ubránil sám? ...

Pøemysl Otakar II., dle mého názoru, byl jednou z nejvìtších osobností z rodu Oráèova. Byl rovnìž jedním z nejvýznamnìjších panovníkù, který zasedl na èeský královský trùn. Jeho øíše sahala v dobì nejvìtšího rozmachu až k Jaderskému moøi, etc... Úplnì jiná osobnost, než, jak psal Ježek, dost èasto "v lihu namoèený" Václav III.
Pøi nejlepší vùli si nedovedu pøedstavit, jak by tohoto krále mohl ze svìta sprovodit nìjaký nájemný vrah, nota bene proti nìmuž by se král, který u Suchých Krut stál v èele svého vojska se zbraní v ruce, dokázal ubránit s velkou mírou pravdìpodobnosti sám. Dále si ztuha dovedu pøedstavit, jak by mohl projít strážemi krále "Železného a Zlatého" až k jeho lùžku. Pøemysl Otakar II. zemøel na bitevním poli a jeho vnuk v posteli! Jak signifikantní...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 11 říj 2006 16:33 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Nemluvil jsem o rodovém vlastnictví obecnì, ale spíše o tom, které Václav III. údajnì rozdával šlechtì pøi svých pitkách a za vystøízlivìní si teprve svoji nechtìnou velkorysost uvìdomoval...

Takže øikáš, že Václava mohl zabít jeden z jeho døívìjších kumpánù (mladý šlechtic, který ještì po otci nezdìdil rodové državy) se kterým Václav zasedl ke korbelùm a ve stavu opilosti mu pøedal nìjaké léno (umim si to živì pøestavit), po vystøízlivìní musel Václav svoje dobrodiní vzít zpìt a dal záminku ke svému odstranìní?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èeská šlechta
UNREAD_POSTNapsal: 11 říj 2006 17:06 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No a co psal autor této citace? Nìco jiného než Pøemek? Ale vévodovy pøíspìvky se neètou, že. To teprve až to napíše kníže... :D :lol:
Jiøí Motyèka píše:
Pøece jenom mi to nedá a vrátil bych spekulace ze zahranièí do èech a na Moravu. Také nìkteøí pøedstavitelé nejvyšší èeské šlechty, kterým Václav pøi bujarém veselí nevázaných pitek "vìnoval" kdekterá královská zboží a nyní za søízliva tyto "velkorysé dary" chtìl navrátit? Nemohl se tady nìkde uprostøed nevelké skupiny domácích velmožù nacházet onen objednavatel?...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 11 říj 2006 17:37 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
Nemluvil jsem o rodovém vlastnictví obecnì, ale spíše o tom, které Václav III. údajnì rozdával šlechtì pøi svých pitkách a za vystøízlivìní si teprve svoji nechtìnou velkorysost uvìdomoval...

Takže øikáš, že Václava mohl zabít jeden z jeho døívìjších kumpánù (mladý šlechtic, který ještì po otci nezdìdil rodové državy) se kterým Václav zasedl ke korbelùm a ve stavu opilosti mu pøedal nìjaké léno (umim si to živì pøestavit), po vystøízlivìní musel Václav svoje dobrodiní vzít zpìt a dal záminku ke svému odstranìní?
To se mi nezdá pravdìpodobné. (aèkoliv to slibování hradù u džbánku dobrého moku si rovnìž dovedu docela dobøe pøedstavit). To nebylo impulzivní jednání nìjakého ukøivdìného kluka, ale dobøe a do detailù promyšlený komplot. I když nezavrhuji to,že si nìjaký ten kluk mohl doma na hradì, v paláci nebo na tvrzi postìžovat tatínkovi ... ;)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 11 říj 2006 17:50 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
elizabeth píše:
I když nezavrhuji to,že si nìjaký ten kluk mohl doma na hradì, v paláci nebo na tvrzi postìžovat tatínkovi ... ;)

Myslim, že by politikou protøelý magnát nezabíjel krále kvùli takové "prkotinì"...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 11 říj 2006 18:02 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
elizabeth píše:
I když nezavrhuji to,že si nìjaký ten kluk mohl doma na hradì, v paláci nebo na tvrzi postìžovat tatínkovi ... ;)

Myslim, že by politikou protøelý magnát nezabíjel krále kvùli takové "prkotinì"...
To bylo samozøejmì mínìno jako žert. Ani já si nemyslím, že by to bylo dùvodem vraždy krále Václava. Ale asi nebylo ani dùvodem "jen" to, že si mysleli, že by mohl být z Václava druhý Pøemysl Otakar II. A už vùbec si nemyslím, že by ta vražda mìla být pomstou za popravu Záviše. Myslím si, že kromì obavy z Václava jako Pøemysla, byla také obava z rozklížení moci šlechty na Moravì, napø postavením kláštera nebo mìst. Já favorizuji Šternberky.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 12 říj 2006 08:30 
Offline
Panoš

Registrován: 08 čer 2006 18:11
Příspěvky: 40
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
naprosty souhlas, ten duvod musel byt zavaznejsi...ja myslim ze on jim proste naramne prisel do rany...byl mlady, nezkuseny, vedeli ze nema legitimniho potomka, mozna si proste rekli ze ted je ta prava chvile zbavit se dynastie, s tim ze az prijde nekdo novy, bude vic sanci prosazovat zamery slechty a ze horsi uz to nebude. mozna uz to tady bylo napsano stokrat :D ale jsem proste zastancem jednoduchych veci a jednoduchych teorii, duvody a ciny byly tehdy docela stejne jako dnes :twisted:

Ježek píše:
elizabeth píše:
I když nezavrhuji to,že si nìjaký ten kluk mohl doma na hradì, v paláci nebo na tvrzi postìžovat tatínkovi ... ;)

Myslim, že by politikou protøelý magnát nezabíjel krále kvùli takové "prkotinì"...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 12 říj 2006 09:50 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Andrew píše:
naprosty souhlas, ten duvod musel byt zavaznejsi...ja myslim ze on jim proste naramne prisel do rany...byl mlady, nezkuseny, vedeli ze nema legitimniho potomka, mozna si proste rekli ze ted je ta prava chvile zbavit se dynastie, s tim ze az prijde nekdo novy, bude vic sanci prosazovat zamery slechty a ze horsi uz to nebude. mozna uz to tady bylo napsano stokrat :D ale jsem proste zastancem jednoduchych veci a jednoduchych teorii, duvody a ciny byly tehdy docela stejne jako dnes :twisted:

Ježek píše:
elizabeth píše:
I když nezavrhuji to,že si nìjaký ten kluk mohl doma na hradì, v paláci nebo na tvrzi postìžovat tatínkovi ... ;)

Myslim, že by politikou protøelý magnát nezabíjel krále kvùli takové "prkotinì"...
Takze myslis, ze nekdo jednal impulzivne a bez rozmyslu, jenom proto, ze se naskytla prilezitost? Ze to nebylo dlouhodobe a dobre pripravovane ukonceni vladnuti jedine mistni dynastie, ktera uz slechte dost dlouho lezla na nervy zasahovanim do "jejich prav"? Ja znovu opakuji, ze to byl dobre pripraveny komlot, v nemz se cekalo na to, kde to mohou uskutecnit. A naskytla se vynikajici prilezitost pri zastavce v Olomouci, primo u Sternberku. To neni ted polemika, ja jen si chci ujasnit, co presne jsi tou odpovedi myslel. Dik.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 12 říj 2006 12:03 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
elizabeth píše:
...Ja znovu opakuji, ze to byl dobre pripraveny komlot, v nemz se cekalo na to, kde to mohou uskutecnit. A naskytla se vynikajici prilezitost pri zastavce v Olomouci, ...

Nejde "jen" o to kde. Pøíležitost místa èinu se najde vždycky. Ale byla to hlavnì jedineèná pøíležitost dìjinná, která by se už nemusela opakovat. Proè? No protože Václav III. byl jediným žijícím potomkem dynastie a co kdyby se oženil a pøi jeho sexuálním apetitu mìl více potomkù? Co potom? V cestì by nestál jeden ale tøeba hned 3 potenciální dìdicové trùnu...
Namítnete, že podobnì tomu bylo i s jeho otcem. Jo, ale zkuste vztáhnout ruku na bývalého sirotka, který prošel martýriem Otova poruèenství. To Václav III. byl jiná "sorta"...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 12 říj 2006 12:34 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ladies & gentlemen, asi jsme si v pøedchozích pøíspìvcích pøíliš nerozumìli
Jiøí Motyèka píše:
No a co psal autor této citace? Nìco jiného než Pøemek? Ale vévodovy pøíspìvky se neètou, že. To teprve až to napíše kníže...
když jste mì zmanipulovali do pozice zastánce prosté šlechty, která krále zamordovala pro majetek. V diskusi o stranu nazpìt jsme se s Ježkem bavili o absurdnosti vraždìní šlechty pro majetek bez vìtšího vztahu - majetek získaný pøi pitkách:
Przemysl de Nyestieyky píše:
Navíc je velmi pochybné, že by nìjak více lpìli na majetku, který teprve krátce vlastnili a ke kterému nemìli témìø žádný vztah. Tudíž, já odmítám, že by zde šlo o majetkové neshody vedoucí k atentátu - byť tuto verzi podporuje ona nìmecká kronika...
Nikdo šlechtì pøeci nechtìl (ani to právnì pøíliš nešlo) sahat na jejich rodové (mimochodem obrovské) državy, které si vysloužili jejich pøedci od králù (12-13.stol.).
Takže tam nešlo o to, že bych zastával tuto verzi, ale spíš jsem se proti tomuto ohrazoval a striktnì to odmítal...
Dìkuji za pozornost, konec hlášení! :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 12 říj 2006 13:35 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Nikdo šlechtì pøeci nechtìl (ani to právnì pøíliš nešlo) sahat na jejich rodové (mimochodem obrovské) državy, které si vysloužili jejich pøedci od králù (12-13.stol.).
Takže tam nešlo o to, že bych zastával tuto verzi, ale spíš jsem se proti tomuto ohrazoval a striktnì to odmítal......

Ano. O rodové statky pochopitelnì v žádném pøípadì nešlo. Ale právì o ty získané pøi bujaré a nevázané pitce. A tam byl problém. Protože ten, kdo lehce nabyl, již o nì nechtìl pøijít. Proè? No práve proto! A i kdyby nabytí bylo stvrzeno "pouze" podpisem na "pivním tácku", ale byl to podpis panovníkùv... Tak proè by je mìl najednou vracet. Nebo zlikvidovat pùvodního majitele zboží?...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 12 říj 2006 14:10 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
A i kdyby nabytí bylo stvrzeno "pouze" podpisem na "pivním tácku", ale byl to podpis panovníkùv... Tak proè by je mìl najednou vracet...
Dokázal bych si pøedstavit, že by vzniklo nepøátelství takto "poškozené" strany vùèi svému králi, ale zásadnì odmítám, že by to byl dùvod k jeho antentátu.
Zajímavá je jedna vìc, jak podle kroniky král afektovanì rozbíjí hrnky které pojmenovává konkrétními jmény šlechticù, že takhle dopadnou... To skoro ukazuje na to, že tam šlo o víc než jen o neuváženì darovaný majetek. Ten by ještì šel øešit lenní formou, na které mìl král své páky. Ale mohlo tam jít o zcela nìco jiného.
Pøípadnì mùže být s majetkem spojená ještì další možnost, král ty statky musel vydat pod jistým tlakem (a alkohol, ať v tom hrál svou roli nebo ne nemìl na to vliv). Tøeba krále dostala šlechta do šachu a on nemìl jiné východisko. Pak jej jejich opovážlivost štvala na tolik, že se odhodlával k ráznému zakroèení proti "vydìraèùm" a to i za cenu jejich popravy! (A v pøípadì šlechty to je vìc velice krkolomná.) To je však zcela jiná vìc.
Rozhodnì verze opitého krále, který rozdává majetek po nìkolika korbelích nebo èíších opojného moku je svým zjednodušením trochu pøitažená za vlasy... :(


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 414 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz