Středověk
Dnes je: 09. 05. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Zpt

  Albta Arpdovna

  il(a): * 1292 - 6. kvtna 1338

  Popis:
  Rodie: Ondej III. a Fenena Kujavsk


  Albta byla jedinou dcerou poslednho uherskho krle Ondeje III. a Feneny Kujavsk, je zemela v z 1295. Ovdovl uhersk panovnk nutn poteboval muskho ddice a tak se ji 13. nora 1296 ve Vdni oenil s dcerou rakouskho vvody Albrechta Anekou.

  O dva roky pozdji byla Albta stle jedinou ddikou Uher a 12. nora 1298 byla zasnoubena s Vclavem, synem eskho krle. Koncem roku 1300 byla zejm otrvena Albtina babika Thomasina Morosiniov a Ondej III. ji npadn rychle nsledoval do hrobu ji v lednu 1301. Arpdovci vymeli po mei. Bylo nutn najt novho panovnka s krv svatho tpna. Uhert magnti nechtli pijmout kandidaturu Karla Roberta z Anjou a a uvaovali o Otovi III. Dolnobavorskm, kter byl Arpdovec po matce a tak o Albtin snoubenci Vclavovi III., vnukovi Kunhuty Halisk. Byli uplaceni kutnohorskm stbrem.

  27. srpna 1301 byl Vclav III. slavnostn korunovn korunou uherskch krl a pijal jmno Ladislav V. Uhert magnti zaali opoutt pemyslovsk tbor roku 1303 po papeov bule, v n podpoil anjouvsk nrok a pohrozil vem, kte by nadle chtli podporovat Vclava III. Situace se vyostila v okamiku, kdy papeem podpoen msk krl Albrecht Habsbursk pedloil otci mladikho uherskho krle cel soubor pemrtnch a maximalistickch poadavk. esk krl se ml zci nrok nejen na Uhry, ale i na zastaven Chebsko, Mesko a sti Falce, vzdt se polsk koruny a na pt i est let odstoupit Albrechtovi desetinu pjm z kutnohorskch stbrnch dol. Pokud by tyto nehorzn poadavky odmtl, dal Habsburk vysok odstupn. Nesplniteln poadavky bylo nutno rozheit na bitevnm poli. K Albrechtovi se pidala vtina skch knat krom Asknc. V lt 1304 se nemocn Vclav II. spolen s vojskem vydal do Uher pro svho syna a spolen s nslednkem si odvezl i svatotpnskou korunu. Na podzim echy spn odolaly habsburskmu vpdu a v ervnu 1305 podlehl Vclav II. tuberkulze.

  Vclav III. se stal eskm krlem a v jnu 1305, dajn tyi dny po svatb s Violou Tnskouzruil zasnouben s Albtou. Ji bval snoubenka Albta byla tou dobou stejnak ve Vdni pod habsburskou kuratelou.10. jna Vclav jet pouil titul uherskho krle. Pot se titulu vzdal a spolen s uherskmi korunovanmi klenoty jej pedal bratranci Otovi Dolnobavorskmu, kter se v pevleen vydal do Uher.

  Po zruen zasnouben se Albta nikdy neprovdala. Zemela v dominiknskm kltee Katahrinthal v Tssu u vcarskho Wintherthuru.
  Napsala Acoma  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Kvten  >>
  PotSttPSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha