Středověk
Dnes je: 19. 05. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Romberka

  Zpt

  Jot z Romberka

  il(a): asi 1430 - 12.12. 1467

  Popis:
  Rodii Jota byl Oldich z Romberka a Kateina z Vartenberka, jejich satek probhl v roce 1418. Samotn Jot spatil svtlo svta kolem roku 1430, s tm, e byl druhm nejstarm synem (po Jindichovi), dalmi jeho sourozenci byl Jan, Perchta, Ludmila a Aneka.

  U tohoto lechtice znme i stpky z jeho dtstv jeho vychovatelem byl Mikul ze Sedlan (byl pohben u sv. Vta v eskm Krumlov).

  Jotv otec Oldich, jako jeden z vdc katolick strany v eskm krlovstv udroval korektn nebo ptelsk vztahy s rznmi katolickmi institucemi v zemi. Mimojin i s velkopevorem johanit v echch, Vclavem z Michalovic. Snad tento mu stl za npadem vstupu mladho Jota k johanitm, nen znmo kdy pesn se to stalo.

  Jot, jako druhorozen byl tedy uren duchovn drze, v roce 1451 byl jmenovn probotem prask kapituli papeem Mikulem V. To, e pape pominul kanonick prvo, zdrazujc svobodnou volbu kapituly, meme vysvtlit vlivem Jotova otce. T rok, den po smrti Vclava z Michalovic (26.8.) je Jot zvolen novm johanitskm velkopevorem.

  kol, kter Jota na mst velkopevora ekal, byla stabilisace johanitskch majetk a pijm, zplundrovanch bhem husitskch vlek. To se mu zsti dailo, v roce 1454 je navc ve Strakonicch zaloen pitl sv. Markty.

  V roce 1452 se zemskm sprvce stv kalink Ji z Podbrad, Oldich i Jot ho uznvaj, Jot pozdji, ovem ne ihned Jiho z Podbrad uznv krlem (odmtl ho korunovat a dlouhou dobu ho ani netituloval krlem).

  8. bezna 1456 byl Jot zvolen vratislavskm biskupem podl na tom ml jeho bratr Jindich, kter byl v t dob slezskm hejtmanem. Jak svd list kazatele Jana Kapistrna, Jot se nejdve zdrhal tento ad pijmout, do Vratislavi pijel a na zatku ervna.

  Jot, v tto dob se snai vratislavsk m욝any pohnout k tomu, aby uznali Podbrada eskm krlem. Romberk pravdpodobn doufal v to, e Podbrad pestoup ke katolictv (ostatn, jak tajn slbil papeskm legtm). M욝an slezsk metropole svj hold podmiovali souhlasem papee a cel vc se thla nkolik let. Mezitm se zsadn zmnila politick situace tm, e byla odmtnuta svatou stolic kompaktta a dolo k roztrce mezi kuri a eskm panovnickm dvorem. Jot v tto dob db na celistvost zem Koruny esk a sna se zachovat mr mezi obma zneptelenmi stranami.

  Obecn nebyl vbec oblbenm biskupem. Ve Vratislavi po husitskch vlkch panovaly siln protiesk nlady, podpoen jet kznm charismatickho enka Jana Kapistrna. Nikterak Jotovi nepomohl jeho katolick pvod. Jotovi nepomohl ani spor s papeskm nunciem Jeronmem z Krty.

  Dalm dvodem, pro nebyl pli oblben ve Vratislavi, byla jeho patn znalost nminy.

  Romberk se v sdle svho biskupstv pli neobjevoval, vtinu asu trvil v rodovm eskm Krumlov, odkud se snail dit diecsi a hlsat umrnnost.

  V roce 1465 dolo k zaloen Jednoty zelenohorsk namen proti stvajcmu eskmu krli, mezi signati byl i Jot z Romberka.

  Jot nakonec dospl a do otevenho konfliktu s Jim, jednota byla ovem v roce 1467 poraena, vtina len uzavela s eskm krlem pm. Zhy pot umr 12. 12., ve Vratislavi, pohben je v katedrle tamt.

  Kdy umral, byla ve Vratislavi popvovna tato pse: Vlk vlka nepokoue, ei jsou darebci/ et kesan nejsou kesan, ale kaci/ biskup Jot, star vlk, uil jin vlky rti husy.

  Jak byl Jot? Rd jedl a to se projevovalo na jeho postav, kter byla jinak vysok Kronik Petr Eschenloer o nm pe, e byl: uenost a spodanost ivota znamenit. Star esk letopisy, pramen naopak utrakvistick o nm k: ten, kter se asto chlubil: Tak jsem hodil mezi echy sekyru, kterou z nich tak hned nkdo nevythne.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Kvten  >>
  PotSttPSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha