Středověk
Dnes je: 19. 06. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Hroznata Tepelsk

  Zpt

  Hroznata Tepelsk

  il(a): * 60/70. lta 12. st - +1217

  Popis:
  esk velmo, zakladatel klter, kik. Zejm syn Sezemy, nka krlovny Judity, kastelna v Plzni a v Blin (+ v bitv u Lodnice 1179) a Dobroslavy, kter zejm pochzela z rodu Drslavic. Podle kosternch pozstatk se jeho narozen klade nkdy na pelom 60. a 70. let. Po smrti otce ho vychovvala jeho sestra Vojslava v Krakov, kam se provdala, zejm za zdejho kastelna Henryka Kietlicze. Zde mon Hroznata studoval kolu pi katedrle. Nkdy v polovin 80. let se asi vrac zptky do ech, aby spravoval rodov panstv.
  Hroznta nen nikdy zmnn v dn dvorsk funkci, pesto patil k pedn zemsk lecht. Dvodem byly jeho majetky, z sti zddn, z sti nov zaloen. Na Litomicku mu patilo 7 nebo 8 vs, od pvodnch v nin, a k nov zaloenm mimo ninu. Hroznata je spravoval ze svho dvorce, kter se nachzel v Litomicch. Dalch pt vs vlastnil v zpadnch echch u hranic. Zejm Hroznata v tomto kraji s kolonizac vych mst, proti kolonizaci z e ministeril z Chebska. Bylo pnm eskho panovnka udret hranin les pipojen k echm, zejm jako odmnu zskal Hroznata pjmy z mstnch cel.
  Zhy pot se zejm en za enu z neznmho, ale nejsp vznamnho eskho rodu. Narodil se jim syn, ale oba (manelka a syn) umraj. Podle legendy Vita fratris Hroznatae (ivot bratra Hroznaty) po tchto (mon jet ped udlostech slibuje ast na kov vprav. To mohl slbit spolen s knetem Bedichem v beznu 1188, ovem na 3. kovou vpravu nejede, kne umr a Hroznata zstv v echch. Spolen s eskm kontingentem se astn msk jzdy Jindicha VI. Pi korunovaci v m obdrel od kurie dispens, ale jako nhradu musel zaloit v echch klter. Nkdy po tomto datu (mon v roce 1192, 1193 nebo pozdji, nejpozdji do roku 1197) zakld premonstrtsk klter v Tepl. Hroznata spolen s ostatnmi velmoi opout Pemysla a pipojuje se k biskupovi Jindichovi Betislavovi (ten ho pozdji pot mezi sv ptele). Na snmu ve Wormsu (1195) opt pijm k. A skuten na ni v roce 1197 odjd. Jene v jin Itlii se dozvd o smrti knete-biskupa Jindicha a mn svj zmr. Sprvn tu, e v echch bude politick situace znan soit a vrac se dom. Pmo od papee Celestina III. zskv dispens, zejm opt zaloen kltera. A krom jinho je klter v Tepl vzat pmo pod papeskou ochranu, jako prvn klter fundovan lechtou v echch. Legendista Hroznatv obrat vysvtluje tm, e se zalekl ped moem, co u stedoevropan nebylo nic neobvyklho a podle legendy se Hroznata v dtstv mlem utopil ve Visle.
  Pedtm ne odjel do Itlie, namsto do Svat zem, jako prvn lechtic na naem zem nechal sepsat svm jmnem listinu, a to zv, ve kter odkzal vtinu svho majetku tepelskmu klteru, uril podmnky pro odkodnn jeho druina, kter by se ped odjezdem Hroznaty rozpadla. Hroznata jako jeden z prvnch pouil i svoji pee (trojice jelench paro), pivenou modrm provzkem ( v echch tato barva neobvykl). To ve svd o neobvyklm Hroznatov rozhledu s kontakty na Zpad. Hroznata se seel i s papeem.
  Na pelomu stalet Hroznata vstupuje do du premonstrt. Jede si do ma pro eholn roucho, do nho ho oblkl sm pape, tentokrt Inocenc III. Hroznata se snad obval hnvu krle Pemysla, jeho jako rozhodn st lechty nkolikrt nepodpoil.
  Nkdy v letech 1201 - 1202 zakld klter premostrtek v Chotov. Hroznata v kltee, krom toho e ml rozshl prva jako fundtor, byl i probot. Ml ovem spory s opatem Janem, proto se klter neml k zaplacen, kdy byl Hroznata zajat "svmi nepteli" nejspe skmi ministerili - Hohenberky. Hroznata byl uvznn na jekmsi hradu v Nmecku (tedy Chebsku). Hroznata tam umr (12. nebo 14. 7. 1217) a klter vykupuje alespo jeho mrtv tlo. Pohben byl v kltee, ktermu pipadal vtina jeho majetk.
  14.9. 1897 byl Hroznata prohlen blahoslavenm, sto let po t se stv patronem plzesk diecze.

  admin

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  erven  >>
  PotSttPSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30     

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha