Bavor I. ze Strakonic

Jan Škvrňák
Český šlechtic, člen dvora českých králů Václava I. a Přemysla Otakara II. *? - 1260

Byl synem Bavora a jeho manželky Bolemily, tento Bavor sídlil v jižních Čechách a je možné, že je totožný s jiným Bavorem, který byl v letech 1200 – 1224 komorníkem olomouckým a také pobýval na dvoře Přemysla I.

První zmínka o Bavorovi I. je z roku 1235, kdy svědčil při darování vsí králem chotěšovskému klášteru. V květnu 1238 se objevuje ve funkci královského číšníka, tehdy se zřejmě stává dvořanem krále Václava, často je svědkem pořízení různých listin v okolí krále.

K roku 1243 jsou zmiňováni Bavorovi vazalové, král v Písku potvrdil jeho (společně s manželkou Domaslavou) darování.

Bavor se nejspíše zúčastnil povstání kralevice Přemysla, zřejmě na straně markraběte, nikoli krále Václava. V roce 1249 je uváděn jako Přemyslův straník, v roce 1251 je jistý Bavor uváděn jako Přemyslův číšník. Markraběti Přemyslovi je svědkem právních aktů ještě několikrát.

Poté, co Přemysl nastoupil k samostatné vládě (1253), věrný Bavor se stává kastelánem na Zvíkově, ne na dlouho. Stálý člen Přemyslova dvora se snad ještě toho nebo následujícího roku stává českým komorníkem a je jím do konce svého života.

Erb pánů ze Strakonic, Armorial dit de Lyncenich, 15. století, Nizozemí

V roce 1256 dojednal sňatek své dcery Domaslavy s Jindřichem z Lichtenburka. Jindřich byl synem Smila dalšího významného šlechtice z okruhu krále železného a zlatého. Pro vzdálenější příbuzenský vztah musel sňatek potvrdil papež, stalo se tak 28.12. 1256.

Je možné, že někdy v této době dojednal sňatek svého stejnojmenného syna s nemanželskou dcerou krále Anežkou z Kuenringu.1

Se svým králem se zřejmě zúčastnil bitvy u Kressenbrunnu, poté je svědkem darování hradu Raabs Vokovi z Rožmberka u řeky Moravy. Umírá v říjnu nebo listopadu 1260 (opět na základě listin).

Měl dvě manželky Dobroslavu a Bohuslavu, syna Bavora a dceru Domaslavu.

S jménem Bavora I. jsou spojeni johanité v Strakonicích, po donaci, zde začali v roce 1243 začali stavět svoji komendu.

Jádro majetků Bavora bylo ve Strakonicích, kde již stál hrad, vlastnil řadu vesnic v okolí, Horažďovice. Bavor získává Blatnou, Domašín v SZ Čechách věnoval církvi. Kromě toho Bavorové měli také majetky na Vyškovsku a ve Slezsku. Na svém majetku se Bavor zdržoval ovšem velmi málo, díky povinnostem na dvoře.

Páni ze Strakonic na diskusním fóru


  1. zde: https://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?p=71482#p71482 ↩︎