Jan Krušina IV. z Lichtenburka

Přemysl Špráchal
Český šlechtic, politický diplomat, 1382 - +1407

Lichtenburkové byli významným panským rodem v Čechách, původně vzešlým jako větev Ronovců. Jejich erb zdobily dvě ostrve ve zlatém poli a kaprem na pavím chvostu v klenotu. Jan Krušina byl jedním z nemnoha členů rodu, kteří znovu získávali zvuk jejich upadajícího jména. Tato lichtenburská větev se začala nazývat Krušiny už ve 13. století podle Janova praděda.Jan Krušina z Lichtenburka, druhorozený syn Hynka Krušiny, byl dobrým hospodářem, rázným a realistickým politikem a oblíbeným dvořanem krále Václava IV. Během několika let se stal jednou z nejvlivnějších osobností panovnického dvora a dokonce si dokázal získat neomezenou královu důvěru.

Na samém počátku 15. století se aktivně angažoval v tehdejší politice, rozhodně vystupoval proti Zikmundově správě království a Rožmberské opozici. Podporoval markraběte Prokopa a výraznou měrou se zasazoval o vysvobození zajatého krále. Proto se také několikrát vyskytuje jako člen soudobých vlád. Měl zásluhy na zklidnění poměrů v zemi a podnikal rozsáhlé akce proti loupežnictví (1406-7) s právem trestat. Od roku 1397 se vyskytuje jako přísedící u zemského soudu. Od roku 1403 byl nejvyšším hofmistrem a následujícího roku dokonce královským hejtmanem svídnicko-javorského knížectví, správcem krajů hradeckého, chrudimského a mýtského. Taktéž zastával funkci nejvyššího purkrabí. V letech 1397-1400 zastával správu choceňského panství za nezletilé příbuzné Pykny z Lichtenburka a posléze dědil majetek po svém starším bratru Václavovi, se kterým společně drželi druhou rozsáhlou část miletínského panství, kde bývalo jedno z jejich sídel. Právě s touto državou se k r. 1382 připomíná první zmínka o Janu Krušinovi. Ten ovšem držel již v letech 1395-1404 panství Hornšperk (Jelenia Góra) ve Slezsku. Později od krále získal doživotní zástavou (1403) albrechtické panství a po r. 1400 následovala panství opočenské, hostinské a 1406 významný hrad Kumburk. Zemřel přibližně ve 40 letech. S manželkou Jitkou, neznámého rodu, měli několik potomků, z nichž za husitských válek proslul Hynek Krušina se sídlem na Kumburku.