Josef Žemlička: Čechy v době knížecí

Jan Škvrňák
Recenze na knihu, které vydalo Nakladatelství Lidové noviny v roce 1997.

Rozsáhlá práce jednoho z předních českých odborníků na středověk se zabývá českou historií od roku 1034 (začátek vlády Břetislava I.) do roku 1198 (korunovace Přemysla I.), zabývá se ale i předchozím přičinám a následujícím důsledkům. Autor se na 660 stranách nevěnuje pouze historii knížectví, ale také politickým souvislostem jednotlivých událostí. Zabývá se organizací knížectví (správa, soudnictví, daně…), obyvatelstvem, krajinou, kulturou a uměním. Kapitoly jsou logicky uspořádány, přibližně po stejném počtu stran. Kniha vychází z mnoha pramenů, vpravdě špičkové shrnující dílo. Poznámky a literatura je sepsána na 250 stránkách. V knize se nacházejí černobílé obrázky historických reálií.

Kniha je velmi kvalitní, podle mne patří ke špičkám ve svém oboru, navíc tolik souhrných knih se nedá najít, obzvlášt o takové hloubce tématu. Mínusem, asi jediným, je zhuštění informací, české dějiny jsou spletité. Někdy je třeba číst některé pasáže několikrát, připomínat si předminulou kapitolu, ve které byly předchozí věci. Jinak opravdu není, co vytknout, kniha je velmi dobrá.