Václav Olomoucký

Jan Škvrňák
olomoucký údělník, *?1108-1109 - 1.3. 1130

Syn knížete Svatopluka a jeho neznámé manželky, která byla zřejmě rurikovské krve. Olomoucký vládce.

Narodil se někdy v letech 1107-1109, tedy přibližně za vlády Svatopluka v Praze. Svatopluk měl prvorozeného syna Jindřicha (popisuje to Kosmas), jehož kmotr byl sám císař, narodil se v roce 1108. Není jisté, zda je tento Jindřich totožný s Václavem, nebo ne, jinak by se Václav narodil následujícího roku.

Olomoučtí Přemyslovci, zjednodušený rodokmen

Po smrti strýce Oty Černého (zemřel v bitvě u Chlumce, kde se utkal s knížetem Soběslavem), se mladý Přemyslovec stal dalším vládcem v Olomouci. Krátce poté se olomouckým biskupem stává Jindřich Zdík, stoupenec knížete Soběslava. S ním zřejmě Václav vycházel dobře, za svoji krátkou vládu podporoval hradišťský klášter a podařilo se mu dokončit práce na novém biskupském chrámu - bazilice sv. Václava. Možná tu existuje souvislost s kultem svatého Václava.

Nicméně Václav byl jediný z údělníků, který nebyl knížetem Soběslavem zbaven údělu po bitvě u Chlumce (vyhnán nebo zajat).

Na jaře 1129 se zúčastnil Václav tažení uherského krále Štěpána proti byzantskému císaři Janu Komnenovi. Tažení bylo úspěšné, byl dobyt Bělehrad a uzavřeno příměří. Ovšem Václav v tamních bažinatých krajích se nakazil zimnicí. Vrací se do Olomouce v říjnu, ale nedokázal se uzdravit a 1.3.1130 umírá.

Neexistuje doklad, že by měl manželku a děti.