Vojtěch III. Salcburský

Jan Škvrňák
arcibiskup v Salcburku, syn knížete Vladislava II. a jeho první manželky Getrudy Babenberské, *1145 - †8.4. 1200

O Vojtěchově mládí se nic neví. První souvislé osudy Přemyslovce pocházejí až z roku 1168, tehdy ho salcburská kapitula zvolila za dalšího arcibiskupa namísto zesnulého Konráda Babenberka, strýce z matčiny strany. Předtím žil v jistém českém klášteře. Kapitula v Salcburku byla nakloněna pravému papeži Alexandrovi III; namísto Kalixtovi III. (zvolenému z vůle císaře Fridricha I. Barbarossy). Mladý Přemyslovec se dostal do nelehké situace, obklopen tlaky různých skupin. Vojtěch vůli kapituly respektoval, stýkal se s zástupci papeže. Přes finanční nabídky otce Vladislava, krále českého, rozhořčený Barbarossa Vojtěchovu volbu na sněmu v Bamberku (červen 1169) neuznal.

Císařovi se po několika zvratech podařilo sesadit Vojtěcha (tedy Adalberta III.) v roce 1177. Novým arcibiskupem se stal Wittelsbach Konrád. Předtím byl arcibiskup v Mohuči, posléze také. Vojtěch se uchýlil do Čech, kde ho překvapivě vlídně přijal kníže Soběslav II. A to v době soubojů o stolec mezi Soběslavovci a Vladislavovci. Na počátku 80. let se císaři zdáli synové Vladislava nakloněni tolik, že se Vojtěch mohl vrátit do svého episkopátu (1183). Od té doby stál na straně Štaufů a všemožně se snažil pomáhat svým bratrům.

Potomci krále Vratislava, zjednodušený rodokmen

Dva roky od znovunástupu měl v Čechách problémy jeho bratr, kníže Bedřich. Odboj zahájil Václav, další syn Soběslava I; přítáhl do Prahy, Hrad bránila Bedřichova manželka. Bedřich přesvědčoval v zahraničí spojence k intervenci. Vojtěch v čele vojska vtrhl do Čech, přes jižní Čechy se dostal k Praze. Václav uprchl. Ze zpráv kronik vyplývá, že Vojtěchovo vojsko značně plenilo.

Zvláště nápomocen byl svým bratrům po roce 1197, kdy jeho postoje jsou téměř totožné s českými zájmy. Patřil k významným oporám české politiky v Říši.

Zajímavé i násilné bylo jeho působení v úřadu arcibiskupa. Zakládal špitály a s pomocí privilegia Filipa Švábského z roku 1198 postavit velkolepý románský dóm. Díky novým naležištím soli na majetcích arcidiecéze a podpory Štaufů význam arcibiskupství stoupal, umožnilo to později výstavbu chrámu. Nevyhnul se i problémům. V roce 1196 násilně potlačil města Reichenhall, za dvě léta bojoval s ministeriály (nižší služebná šlechta v Říši).

Vojtěch umírá 8.4. 1200, dalším salcburským arcibiskupem se stává Eberhard II.