Středověk
Dnes je: 19. 05. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Poet zobrazench lnk: 7 (z celkem 7 nalezench)

  Polsk djiny

  * Polsko v 11. stolet

  Vydno dne 26. 10. 2014 (5451 peten)

  V ranm stedovku vce ne kdy jindy platilo, e se silnm vldcem umr siln stt. Boleslav Chrabr se pr msc ped svm skonem v roce 1025 nechal sice korunovat prvnm polskm krlem, ale to slibovanou prosperitu sttu Piastovc nepineslo, spe naopak.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Polsk djiny

  * Bitva u Lehnice (9.4. 1241)

  Vydno dne 11. 09. 2011 (16546 peten)

  Na zatku bezna 1241 pekroila armda Mongol polsk hranice, po srii vtznch bitev a dobytch mst mila pod vedenm Bajdara a Kaidua dl na zpad. Ml se jim postavit Jindich II. Pobon, vldce tehdy se vzmhajcho Slezska . Na zatku dubna Mongolov zaali oblhat Vratislav.

  Aktualisovan lnek

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Polsk djiny

  * Bitva u Grunwaldu (15.7. 1410)

  Vydno dne 07. 07. 2010 (26611 peten)

  aktualisovan lnek

  d nmeckch ryt od 13. stolet zabral pohansk zem a zdej obyvatelstvo pevdl ku kesansk ve. V ppad Prus byl spn, Litevci, kte dokzali vytvoit vlastn centralizovan stt, se spn obsazen dem a pokesantn brnili, piem jim napomhal i he prostupn bainat tern.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 11 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Polsk djiny

  * Vznik polskho sttu

  Vydno dne 14. 06. 2009 (12316 peten)

  Vytvoen prvnch stt ve dnen stedn Evrop sjednocen kmen v kmenov svazy a pozdji zrodky budoucho sttu, ddin nstup zakladatelskch dynasti je zahalen mlhou nejasnost, ada pramen k tomuto procesu pochz z skho prosted, kter l prvoad udlosti v samotn e. Domc prameny jsou bohuel a z pozdjho obdob a proto mohou bt i dost zkreslen. Navc vechny prameny se vyjaduj pouze k politickm djinm, nikoliv k vvoji spolenosti, hospodstv a jinch aspekt tehdejho ivota.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Polsk djiny

  * Husit v Polsku

  Vydno dne 22. 02. 2009 (8311 peten)

  Na potku 15. stolet ada Polk, pedevm ze Slezska Slezsko patilo do svazku zem Koruny esk studovala nebo uila na prask universit a kad den se tak setkvala s uenm eskch reformist. Vtina Polk (pozdji psobili v Krakov) zastvala posice umrnnho nominalismu proti realismu Husovi skupiny. ada Polk ze Slezska se ovem stala stoupenci uen Jana Husa ve Slezsku mlo husitstv nejvce strank, bhem cel husitsk revoluce bylo Slezsko pevn protihusitsk.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 6 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Polsk djiny

  * Vzestup a pd slezskch Piastovc ve 12. a 13. stolet

  Vydno dne 27. 01. 2008 (10849 peten)

  V roce 1138 umr polsk kne Boleslav III. Kivost, kter podobn jako Betislav I. esk, eil situaci jednoho knectv a mnoha monch nslednk. Zemi rozdlil mezi sv tyi syny, vrchnm knetem Polska a vldcem ml bt nejstar Piastovec. Tm zan obdob rozdrobenosti tto stedoevropsk zem. Vsledkem byly nekonen boje mezi Piastovci o trn, trvajc a do 14. stolet. Nejstarm lenem rodu byl Vladislav, nazvan dky spnmu sil nevlastnch bratr Vyhnanec. Zbaven vrchn vldy i svho dlu Slezska, hledal pomoc u csae Fridricha I. Marn, restaurace sv moci se ji nedokal. O zskn Slezska se ale mohli pokusit jeho synov Boleslav Vysok a Mek.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Polsk djiny

  * Polsko za vldy Boleslava Chrabrho.

  Vydno dne 02. 02. 2007 (14789 peten)

  Boleslavv otec Mek byl prvnm psemn doloenm vldcem Polska. Pijal kest, navzal styky s csastvm, v boji proti eskmu kneti Boleslavu II. zskal Malopolsko s Krakovem a Slezsko. Nsledovnkovi, kter ovem nebyl vbec jist, zanechal stabiln sttn tvar se zhruba milinem a tvrt obyvatel, schopn expanze a dalho upevnn. Tyto dv slovn spojen ve zkratce vystihuj vldu jeho syna Boleslava budoucmi zvanho Chrabrm nebo Velikm.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 12 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Kvten  >>
  PotSttPSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha