klášter Chotěšov

První Hroznatovci

Hroznatovci, Hroznatovici nebo Hroznatici je moderní označení šlechtického rodu, který působil v severních a západních Čechách. Označení vychází ze jména nejznámějšího člena, blahoslavého Hroznaty, zakladatele kláštera v Teplé. Rod samotný už na konci 12. století používal erb tří jeleních paroží, později se ptal hlavně podle Gutštejna nebo Vrtby.

Hroznata Tepelský

český velmož z rodu tří jeleních paroží (moderní označení Hroznatovci), zakladatel klášterů v Teplé a Chotěšově, křižák, *60/70. léta 12. st - +1217