Seniorátní řád

Seniorát (stařešinský) systém

Seniorát (stařešinské právo) je způsob následnictví nebo dědictví, kdy po smrti předchůdce nastupuje nejstarší mužský člen rodu (senior). V českém knížectví tento systém zavedl krátce před svojí smrtí Břetislav I., který se domníval, že tak zabrání nesvornosti mezi svými pěti syny.