Vladislav I.

Léta krize českého státu 1100-1125

Běda ti, česká země - jež nejsi tak obzvláště širá- poněvadž mnohým pánům jsi poddána, společná všechněm, kdož jsou mužského rodu a veskrze z panského kmene zplozeni, dvacet už jest, těch panáčků, čítám-li správně Kosmova kronika česká