Základy heraldiky

Základy heraldiky

Ako prvej by som sa chcel na týchto stránkach venovať heraldike.Myslím, že je to najviac pútavá téma, ktorá sa bezpochyby týka stredoveku. Postupne budem pridávať viac a viac informácií a samozrejme aj ostatných pomocných vied historických...