Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 05 bře 2021 17:21

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 14 lis 2006 16:19 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Barbarossa si do øezna pozval Bedøicha a Konráda Otu, dva soupeøící Pøemyslovce o pražský kamenný stolec. Pod jistým psychickým nátlakem je oba donutil podvolit se jeho vùli tím, že si Bedøich ponechá v držení èechy a Konrád Moravu, to bylo pro císaøe velmi výhodné, zasáhl do tuzemských pomìrù a ještì k tomu oslabil knížecí síli. Proto to bylo do nedávna chápáno jako vznik moravského markrabství podøízeného øíši, aèkoliv zde o markrabském titulu nepadlo ani slovo. Naštìstí po Bedøichovì smrti vzal Knrád vládu pevnì do rukou a nedocházelo k dalšímu oslabování a štìpení.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 23 pro 2006 01:47 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Já si myslím, že Konrád poté se tituluje markrebìtem, na zachovaných listinách. Hned, co se vzbudím, zkontroluji to.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 24 pro 2006 15:17 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Já si myslím, že Konrád poté se tituluje markrebìtem, na zachovaných listinách. Hned, co se vzbudím, zkontroluji to.

Ano, tituluje se tak, jenže toto oznaèení je mnohem starší, objevuje se již na nìkterých listinách jeho pøedchùdcù, on ho zkrátka zaèal opìt používat, protože se mu zdálo vznešenìjší.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Markrabì
UNREAD_POSTNapsal: 28 pro 2006 15:00 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Poprvé titul markrabìte proužívá mladý Pøemysl v roce 1179. Øekl bych ale, že v tomto pøípadì jedná o pøenesení vrchní moci nad údìlníky od knížete Bedøicha na bratra Pøemysla

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Konrád a tzv. Øezeòský akt
UNREAD_POSTNapsal: 28 led 2007 21:00 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Nedávno jsem v souvislosti s knížetem Konrádem Otou: http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php? ... rad-II-Ota
opìt studoval a zamýšlel se nad touhle dobou.
Pøemysl a markrabì - Vladislavovci daleko více ztratili tváø spoluprácí s Barbarossou a mìli mnoho kontaktù v Øíši - Wettini atd. Proto se nedivím titulaci odkoukanou v Øíši.
K tomu, co se stalo v Øeznì v roce 1182 není mnoho záznamù a není implicitnì øeèeno, zda bylo markrabství založeno.
Rudovous buï rozdìlil mezi Pøemyslovce Èechy a Moravu, bez nìjaké tvorby markrabství, nebo i zároveò to markrabství vytvoøil. Mohl èekat, jak si s tím Pøemyslovci poradí a z rozporù tìžit. Díky pozdìjším událostem myslím, že markrabství založil ovšem s nevyjasnìnou pozicí k knížeti v Praze, stejnì jako pozdìji osamostatnil pražské biskupství.
Konrád si poèínal jako suverén - dosadil zpìt zbývající údìlníky, ovšem domnívám se, že to byly jen loutky a Konrád tím sledoval staré právo. Musel tedy vládnout z markrabského titulu - sám se i tak tituloval. Dosadil dokonce olomouckého biskupa Kaima. Bez shody s císaøem by tak volný nemohl být

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 bře 2007 15:53 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Tak tady trochu rozvíøím zapomenutou diskusi... Podle toho, co jsem se doèetla já, byl pravdìpodobnì urèitý vztah (nechci øíct lenní) mezi Boøivojovými Èechami a Svatoplukovou VM, ovšem vzhledem k tomu, že o BOøivojovi skoro nic nevíme, nechci se pouštìt do spekulací. Èechy se nacházely ve sféøe zájmu jak VM, tak Bavorska, po pádu VM se toto ještì bude projevovat napø. v liturgii - slovanské, èi latinské...
Po pádu VM údajnì vypukla na VM anarchie (nebo bezvládí), bylo tedy logické, kdyby si èeský kníže chtìl Moravu pøipojit. Ovšem postavení Pøemyslovcù jako èeských knížat v té dobì bylo jak známo dost vrtkavé, jejich pøímá sféra vlivu se rozhodnì nevztahovala na Èechy jako celej, ale pouze na území Støedních Èech (pøibližnì, pochopitelnì). Moravu v rámci expanze pøipojuje až Boleslav I.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markrabì
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2008 22:29 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Ježek píše:
Poprvé titul markrabìte proužívá mladý Pøemysl v roce 1179.

Je to tak, Pøemysl je markrabìtem v roce 1179 a je jím 3 léta, do povstání Konráda. Drží olomoucký údìl a tìžko øíct, zda markrabìcí titul není pøenesení vrchní vlády nad ostatními údìly (pøímý dohled) na mladého Pøemysla Bedøichem. To je má nièím nepodložená domnìnka. Nicménì markrabì je z vùle pražského knížete.
A je možné, že tehdy Pøemysl obsazuje Holasicko, možná je to nìkdo po nìm.
Právní postavení markrabského titulu Konráda je jiné, smírèím výrokem získává celou Moravu, nevíme, zda použil døívìjší terminologii, nebo zda ho skuteènì Barbarossa povýšil.

Je dost možné, že v této dobì je tento titul mezièlánkem mezi knížetem a údìlníky, když se stává Konrád knížetem, neužívá ho.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Znojmo
UNREAD_POSTNapsal: 29 úno 2016 21:06 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 24 srp 2008 11:16
Příspěvky: 1661
Bydliště: Jičín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times
Morava byla rozdělena na významnější Olomoucko a méně významnější jih. Ten byl ještě rozdělen na Brněnsko a Znojemsko. Právě znojemští údělníci ale párkrát zasáhli do pražských dějů a občas se jim povedlo usednout na pražský stolec, i když to byly spíše epizodické vlády.

Stálejší rozdělení Moravy pochází z doby Vratislava I. Jeho bratr Ota spravoval Olomoucko, druhý bratr Konrád Brněnsko (1061-1092). Konec Vratislavovy vlády je poznamenán právě tažením na Konráda. Před bojem ale dezertoval Vratislavův syn Břetislav a Vratislav ustoupil. Konrád se měl stát Vratislavovým nástupcem a tak to taky dopadlo. Konrád byl krátce českým knížetem od ledna do září 1092.

Jihomoravský úděl byl rozdělen mezi Konrádovy syny Oldřicha (Brněnsko) a Litolta (Znojemsko 1101-1112). Tím položil základy dědičné linii obou údělů. Občas vládl v údělech sám pražský kníže nebo jeho synové, ale to nechám stranou, dědičné linie se vždy vracely.
Oldřich s Litoltem po návratu z jednoho takového vyhnanství r. 1101 založili klášter v Třebíči. To je po přestavbách románsko-gotická památka známá i za hranicemi Česka.

***

Litolt měl syna Konráda II. Po dobu jeho nezletilosti panovali jiní vládci, k údělu se dostal v letech 1123-1128, poté natrvalo v letech 1134 - asi 1170. Jako nejstarší Přemyslovec měl Konrád velkou naději na pražský stolec. Význam Konráda byl potvrzen sňatkem s dcerou srbského vládce Uroše I. Marií; Mariina sestra Helena už byla manželkou uherského krále Bély II.
Konrád nechal asi hned po svatbě r. 1134 vymalovat znojemskou rotundu přemyslovským cyklem. Zřejmě chtěl dát najevo příslušnost vedlejší přemyslovské větve k pražskému centru, potažmo k nároku na něj.

R. 1140 nastoupil na knížecí stolec Vladislav II. Jeho styl vlády vyvolal celozemskou opozici a do jejího čela byl postaven Konrád Znojemský. R. 1142 oblehl pražský Hrad, zápalné šípy tehdy podpálily i baziliku sv. Jiří. Nové bílé věže, které jsou k vidění na většině panoramat Hradčan, byly postaveny záhy po požáru. Z hlediska dějin Prahy to může vypadat jako další ničivý vpád, ale Konrád měl za sebou skutečně většinu země a nárok na stolec. Vladislav se ubránil jen díky pražským hradbám a posilám povolaným z říše.

***

Nástupcem Konráda II. byl Konrád III., zvaný i jako Ota, nebo Konrád Ota. Ten uměl řádně zasáhnout do pražského dění. Dostal se do sporu nejprve se Soběslavem II. (1173-1178). Konrád s pomocí Rakušanů musel odrazit útok Soběslava r. 1178. Soběslava vyhnal nový kníže Fridrich (1179-1189), a to za podpory Konráda Oty.

Konrád Ota se ale dostal do sporu i s Fridrichem. R. 1182 byl Fridrich vyhnán povstáním, Čechové si zvolili za knížete Konráda Otu. Spor rozřešil císař Barbarossa slovy, aby se Fridrich vrátil na stolec a Konrád aby se spokojil s Moravou. Tady jsou právě hledány začátky moravského markrabství, jak se probírá v příspěvcích výše. Konflikt Fridricha a Konráda pokračoval, Fridrich vítězí v těžké bitvě v Loděnici u Znojma r. 1185. Vše vyřešil definitivně smír ve Starém Kníně r. 1186.

Po smrti Fridricha nastupuje Konrád Ota na pražský stolec (1089-1091). Protože jeden Konrád už vládl (r. 1092), je tento Konrád značený jako II., k tomu se přidává jeho druhé jméno, takže výslednicí je Konrád II. Ota. Za krátkou dobu vlády vydal zákoník zvaný Statuta Konráda Oty. Důležitým prvkem je tu kodifikace dědičného držení pozemkových majetků velmoži.
***
V Louce u Znojma založil Konrád Ota r. 1190 se svojí matkou Marií premonstrátský klášter. Klášter byl komplet zbarokizován, je v docela dezolátním stavu a spravuje ho vinařská firma Znovín, která místo nájmu dává peníze na záchranu staveb. Pod barokními stavbami ale zůstala vzácná románská krypta. Byla k vidění v seriálu Labyrint, jak tam našli nějakou ztracenou madonku a jak tam proběhl nějaký výbuch a únos biskupa..

V Louce působil a byl pochován premonstrát a vědec Prokop Diviš, vynálezce hromosvodu. A mniši, když se věnovali zahradnictví, zavedli pěstování okurek. Znojmo dnes proslavují znojemské okurky více než klášter s rotundou dohromady, ale nebýt kláštera a potažmo Konráda Oty, nebyly by ani ony :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Znojmo
UNREAD_POSTNapsal: 14 bře 2016 16:10 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
delV Louce působil a byl pochován premonstrát a vědec Prokop Diviš, vynálezce hromosvodu. A mniši, když se věnovali zahradnictví, zavedli pěstování okurek. Znojmo dnes proslavují znojemské okurky více než klášter s rotundou dohromady, ale nebýt kláštera a potažmo Konráda Oty, nebyly by ani ony :)[/quote]
Diviš sice byl loucký premonstrát, ale byl na faře v Příměticích, kde konal své pokusy hlavně s elektřinou a kde postavil svou povětrnostní mašinu, kterou mu sedláci roztřískali.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz