Kláštery

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Vyšší Brod

Unread post by KOMOŃ »

rakpav wrote:
Jiøí Motyèka wrote: Nedestruktivní metoda archeologického výzkumu spoèívající v navrtání hrobky drobnými otvory a v zavedení miniaturních kamer by mìla odhalit, co je v podzemí, jak vypadá krypta a co tam vlastnì je...
... tak už probleskují první zprávy o tom výzkumu. Za dva týdny budu mít asi podrobnosti. Ale je také možné, že do té doby se už nìco objeví v televizi
Takovou metodou zkoumali hrobku Haranta z Polžic atd...pána hradu Pecka.
Navrtali, našli rakev se zeleným malováním(jeho oblíbená barva) a zavøeli stím, že za rock tam pojedou zase a pùjdou se na nìj podívat.
Faráø to ale zakázal...
Nenávidím tyhle zaostalé lidi.Církvi bych nedal ani korunu, dokud budou bránit vìdeckým úèelùm.
Bez piva to není ono.
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Ja si myslim naopak, ze mrtvym by se melo dat klid a ne do nich rypat jeste po smrti, davat kamery do rakvi. Nemam nic proti vyzkumu, ale davat kamery do hrobu to uz si myslim ze je az moc..
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Bernard Gui wrote:Ja si myslim naopak, ze mrtvym by se melo dat klid a ne do nich rypat jeste po smrti, davat kamery do rakvi. Nemam nic proti vyzkumu, ale davat kamery do hrobu to uz si myslim ze je az moc..
Klid umožní jen nepoškozený hrob.Výzkum ale nemá za cíl nièit nebo posmrtnì šikanovat.
Bez piva to není ono.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Bernard Gui wrote:Ja si myslim naopak, ze mrtvym by se melo dat klid a ne do nich rypat jeste po smrti, davat kamery do rakvi. Nemam nic proti vyzkumu, ale davat kamery do hrobu to uz si myslim ze je az moc..
a jak bys asi Kryštofa chtìl zkoumat, pøes zatluèenou rakev? Právì takovéto zkoumání kamerami je jedna z nejménì destruktivních metod archeologického prùzkumu.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

výsledky

Unread post by duli »

Pokud vím, tak se nejednalo o zelenou rakev, ale zelenì zdobené šaty. Do rakve nelezli, ta byla už dávno polorozpadlá. Nemìli povolení na rozebrání vchodu do hrobky. Nikdo jim nechtìl pomoci jen rómští kopáèi (kteøí kopali výkopy pro obec) tahali tìžké lavice a dodnes se s tím chlubí :lol:
Církev zøejmì nemá zájem na dalším výzkumu. Ano chápu, že by mrtvý mìl mít pokoj z hlediska církevního. Ovšem kolik kostí panovníkù a svatých bylo podrobeno výzkumu ? A pomohlo to v mnoha smìrech (napøíklad vyvrátit choroby èi otravy...) DRBY totiž existovaly, co je èlovìk èlovìkem. Nesmrtelné duše se ale tato "pohana" pøece dotknout nemùže. Prach jsi a v prach se obrátíš. :oops: To by si církev protiøeèila, že... O:)
Ad pøedchozí pøíspìvky: Jsem zvìdavá, jaké výzkum pøinese výsledky.
Last edited by duli on 19 Oct 2008 21:42, edited 2 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: výsledky

Unread post by KOMOŃ »

duli wrote:Pokud vím, tak se nejednalo o zelenou rakev, ale zelenì zdobené šaty. Do rakve nelezli, ta byla už dávno polorozpadlá. Nemìli povolení na rozebrání vchodu do hrobky. Nikdo jim nechtìl pomoci jen rómští kopáèi (kteøí kopali výkopy pro obev) tahali tìžké lavice a dodnes se s tím chlubí :lol:
Církev zøejmì nemá zájem na dalším výzkumu. Ano chápu, že by mrtvý mìl mít pokoj z hlediska církevního. Ovšem kolik kostí panovníkù a svatých bylo podrobeno výzkumu ? A pomohlo to v mnoha smìrech (napøíklad vyvrátit choroby èi otravy...) DRBY totiž existovaly, co je èlovìk èlovìkem. Nesmrtelné duše se ale tato "pohana" pøece dotknout nemùže. Prach jsi a v prach se obrátíš. :oops: To by si církev protiøeèila, že... O:)
Pøesnì tak.Mám osvìženou pamì.

:wink:
Ale vùbec mì nezajímá, že se to církvi nezamlouvá.
Bez piva to není ono.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Last edited by duli on 19 Oct 2008 22:12, edited 1 time in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

duli wrote:Ráda bych pøipomnìla benediktinský klášter v Kladrubech u Tachova, založený 1115 Vladislavem I.
http://www.hrady-zamky.cz/klaster-kladruby/
http://www.vitejte.cz/objekt.php?j=cz&oid=2457
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Kladruby
když už tak minimálnì fotogalerii máme na hrady.cz bohatší :)
http://www.hrady.cz/index.php?OID=853
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Krasna stavba. Libi se mi..
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Nekrologium Vyššího Brodu

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Nekrologium Vyššího Brodu

Unread post by Viola »

acoma wrote:Nekrologium Vyššího Brodu - http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/l ... krologium/
Jsi úžasná! =D>
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Mì se to v mém poèítaèi neotevøe.. škoda. :^o
http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/h ... rindex.htm
Je tam to samé, prosím ?
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

duli wrote:Mì se to v mém poèítaèi neotevøe.. škoda. :^o
http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/h ... rindex.htm
Je tam to samé, prosím ?
není. ](*,)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

Unread post by rakpav »

acoma wrote:
duli wrote:Mì se to v mém poèítaèi neotevøe.. škoda. :^o
http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/h ... rindex.htm
Je tam to samé, prosím ?
není. ](*,)
Ale dá se tam pøes to doklikat. WWW stránky vyšebrodského kláštera - jakožto jednoho ze dvou cisterckých klášterù u nás, které ještì fungují, jsóu velmi dobøe dìlané a dá se z nich dostat po linii cisterciákù docela daleko. Když jsem pøiravoval èlánek o Zlaté bule sicilské, docela mi - miol knižní prameny - stránky pomohly. Uvedené nekrologium mám - podobné, ménì podrobné a ne digitální - ještì z Plaského kláštera, je zhruba od roku 1220 do poloviny 16. st. Klášterní nekrologia - obzvláštì u cisterciákù jsou obecnì v poslední dobì docela s oblibou používána jako doplnìní, èi potvrzení, nìkterých událostí. I z toho nekrologia, které tady výše ukázala Acoma je možno ukázat na nìkteré události z øádu, které se odehrály i mimo vlastní domovský klášter, mnohdy i daleko v Evropì.
slavicekvac@upcmail.cz

Re:

Unread post by slavicekvac@upcmail.cz »

rakpav wrote:zajímavý je zvláštì odkaz na obecní kroniku -dùslednì se drží názvu "Žirotínové", nikoli "Žerotínové", což schvaluji. Jinak jde skuteènì o pomìrnì neprozkoumou soukromou fundaci. Klarisky byly celkvoì takovým trochu uzavøenìjším øádem a mnoho tajemství se dodnes tìžko dokládá (viz hrob svaté Anežky Èeské).
Podle Borkovského je Anežka právě na Panenském Týnci. Nikdy se tam nekoplo, ale v centrální části před oltářem je ten hrob myslitelný. Vždycky jsem si myslel, že ten kostel nikdy nebyl v provozu, ALE.
Byl stavěn jako S. Chapelle v Paříži, dvoupatrově. Pata pilířů začíná až jako druhé patro, a zde jsou organickou součástí díry pro trámy. Čili dolní prostor mohl být bez problému v provozu, ač vršek nikdy nebyl dostavěn... A je celkem jasné, že Klarisky Anežku právě sem přivezli. A je krajně nepravděpodobné, že by se stěhovala jinam.
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Re: Kláštery

Unread post by thovtt »

Malá připomínka: jméno Žerotín se používá dost často a zaměnuje se to v literatuře i když jde ve skutečnosti o 2 různé rody. České Žirotíny majíce ve znaku orlici. Kdežto moravští žerotínové měly ve znaku půl lva nad 3 pahorky.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Kláštery

Unread post by Ježek »

Dějiny kláštera ve Vilémově: https://www.academia.edu/9408011/Histor ... 1160-1541_" onclick="window.open(this.href);return false;

To, že v roce 1435 zdejší opat prodal svému louckému protějšku mitru chybí, ač je to i on-line: http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 3&page=287" onclick="window.open(this.href);return false;
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Kláštery

Unread post by Zany »

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Kláštery

Unread post by Ježek »

A tam to je?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Re: Kláštery

Unread post by Ingolf »

Byli jsme dneska na výletě na místo bývalého kláštera Ostrov u Davle, pořádalo to muzeum v Jílovém, byla to obdoba tohoto výletu - http://www.archeologienadosah.cz/vylety ... -sv-kilian" onclick="window.open(this.href);return false;
Šlo se přes bývalé středověké město na cíp, kde se stéká Vltava se Sýzavou, odtamtud se jelo lodí na Ostrov.. On je jinak úplně nepřístupný a nedá se tam dostat jinak než na lodi, což by stálo z Davle asi nehoráznou cenu..

Klášter byl založem r. 999, popleněn by za vpádu Braniborů r. 1278, pak byl přestavován goticky, ale před dostavbou podlehl husitům (naštěstí to byli Pražané, takže ti klášter neměli poteřbu úplně srovnat se zemí). Konvent se myslím v 16. stol. odstěhoval do svého probošství ve Svatém Janu pod Skalou.
R. 1292 se ještě uvažovalo o předání kláštera cisterciákům, ti ho prohlédli a odmítli jako nevhodné místo a založili klášter dále po toku Vltavy ve Zbraslavi.


Mě ale víc zaujalo to ztracené středověké město neznámého jména, dnes na lokalitě zvané Sekanka. Původně byly valy považované za valy slovanského hradiště, a vykopané základy budov byly považovány za slovanské polozemnice.
Jenže jak se lokality ujal archeolog Richter, zjistil, že v obydlích chybí topeniště, a když někde bylo, zjistilo se, že propadlo i s jinými věcmi odněkud seshora. Jinými slovy ten zemní prostor nebyl polozeminicí, kde je na podlaze obytná část, ale podzemí bylo sklepem obytného, patrového domu.. A valy jsou zanesené hradby, jak jsou známy z jiných měst.

Město padlo r. 1278 za vpádu braniborských vojsk, bylo popáleno, takže archeologům se naskytl zakonzervovaný stav středověkého města, což dneska kvitovali s povděkem slovy, že katastrofy jsou pro archeology příznivou událostí :-) Oheň třeba spálí dřevo ve zdi, ale v té spálené, ohněm zpevněné zdi se zachoval otisk toho dřeva.. Archeologové Vízner a Šmerák tak vydali dílo o Sekance s názvem Pompeje nad soutokem Vltavy a Sázavy. Pro archeologii vrcholného středověku je toto město unikátním materiálem..

Sekanka je chápaná jako hospodářské zázemí kláštera, benediktini taková obchodní a řemeslná sídliště u klášterů mívali. Nicméně průvodci přišli s jinou alternativou, teoreticky mohlo jít o klasické založení města Přemyslem Otakarem II. Město leželo blízko nalezišť zlata, z Jílového vůbec myslím největší nález zlata z celých Čech, mohlo tedy jít o prospektorský záměr. Město leželo na spojnici dvou obchodních cest, linecké a pasovské, bylo tedy obchodním centrem.
R. 1278 nebylo město na rozdíl od kláštera obnoveno – to vede k teorii, že město vysadil Přemysl natruc klášteru, asi jako mohl vysazovat města na jihu Čech natruc Vítkovcům.. Proto by po Moravském poli neměl nikdo zájem na obnově, natož mniši, z jejichž dochovanách pramenů není nikde po městu stopy..