Historický kalendář

O stránkách, dotazy, připomínky, kritika...

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Historický kalendář

Unread post by Ježek »

Na žádost Acomy jsem pøidal Historický kalendáø:
http://www.e-stredovek.cz/histkal.php" onclick="window.open(this.href);return false;

Až bude naplnìn událostmi, tak ho rád pøidám na stránky jako nìjaký blok nìkde na vrchu stránek.
Problém je v tom (jen menší), že to jde pøidávat pouze pøes administraci.
Výhoda je v tom, že se to pøímo mùže provázat odkazy s èlánky a rejstøíkem.
Další je v tom, že s vzhledem je možno si pohrát - vyškrtnout další podrobnosti, když nebudou ...

Dìkuji panu Kosmákovi za poskytnutí tohoto pluginu.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Historický kalendáø

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Na žádost Acomy jsem pøidal Historický kalendáø:
Parádní nápad!!! Jak to tam chceš teda dát? Máme vytahat data a informace a poslat Ti je?
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Historický kalendáø

Unread post by Ježek »

Viola wrote: Máme vytahat data a informace a poslat Ti je?
Jo. Ale pøimlouval bych se za postupné zasílání. Mám pøístup k mnohým zákoutím stránek, ale jsem jen èlovìk a dávat 100 událostí najednou není mùj ideál ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Chápu dobøe, že by to mìlo být naplnìno významnými událostmi vztahující mi se ke konkrétnímu datu? A jak èasovì omezeno?
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Dagmar wrote:Chápu dobøe, že by to mìlo být naplnìno významnými událostmi vztahující mi se ke konkrétnímu datu? A jak èasovì omezeno?
Pøesnì tak, øeknìme že je to lepší seznam výroèí než ten, který je teï na hlavní stranì.
V souvislosti se støedovìkem. Období dlouhého støedovìku, významné historigrafické události a snad i nìjaká data tady ze stránek a fóra. (kronika stránek)
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Historický kalendáø

Unread post by acoma »

Ježek wrote: Jo. Ale pøimlouval bych se za postupné zasílání. Mám pøístup k mnohým zákoutím stránek, ale jsem jen èlovìk a dávat 100 událostí najednou není mùj ideál ...
Nesouhlasím, seš Bùùùùùùùùùùùùùùùùh. :wink: :lol: :palec:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Historický kalendáø

Unread post by Ježek »

acoma wrote: Nesouhlasím, seš Bùùùùùùùùùùùùùùùùh. :wink: :lol: :palec:
To byl naposledy Hašek, pak nìkoho ztøískal a neska ho nikdo nemá rád ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

seš velice schopný, když chceš... :lol: :lol: :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Dal jsem tam nìjaká data, co mi poslala døív Acoma ze záøí a øíjna, takže by to pomalu mohlo jít na stránky ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil: Prosim pìknì, nešlo by to øadit podle dat, nikoli podle èasové diference, která je navíc ponìkud neviditelná? Ono se v tom kalendáøi pak líp hledá. :wink:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

selekce(?)...

Unread post by Jiří Motyčka »

Chtìl bych se zeptat, podle jakých kritérií se do kalendáøe vybírají datumy. Protože napø. v záøí mi tam chybí 570. výroèí popravy Jana Roháèe z Dubé.

Pøedstava je zøejmì taková, že se bude postupnì doplòovat a doplòovat. Ale asi ne do nekoneèna, že... :?
A nebylo by jednodušší zaèít nejprve s datumy z èeských dìjin a teprve poté s...? Prostì zvolit nìjaký systém... :wink:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: selekce(?)...

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote: Protože napø. v záøí mi tam chybí 570. výroèí popravy Jana Roháèe z Dubé.
Mì tam tøeba chybí vražda jednoho knížete, smrt dalšího a nástup ještì dalšího, kus lestra z Bázlu, nejenom vražda zemánka z Nemanic.

Jak jsem øekl, co kdo pošle, to tam bude, myslim, že mohu dìlat relativnì užiteènìjší vìci, než vytahovat data do kalendáøe, který navíc není ještì veøejný ...
floriš wrote:takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil:
Zjistil jsem, že mi taky vadí, ale nevadí mi to tolik, abych se uèil php.
Zkusím se kouknout, jestli to zvládnu - alespoò u roku.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...
Vidím to podobnì. Na hlavní stranì nad èlánky. Ta výroèí by pokud možno mìla odkazovat na nìjaký èlánek nebo rejstøíkové heslo.
Viola wrote:A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .
Samoøejmì s odkazy k vám.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:
Viola wrote:...Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...
Vidím to podobnì. Na hlavní stranì nad èlánky...
Urèitì, tím budeme originální :palec: , protože vìtšina serverù a (vyhledávacích) portálù tam má jen údaj, jaký je datum a kdo má dnes svátek...
Ježek wrote:
Viola wrote:A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink:
Samoøejmì s odkazy k vám.
To nebude problém, je to "jen" furt vo tom èase...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:To nebude problém, je to "jen" furt vo tom èase...
Jasnì, takhle to je i u mne. Pro mne ten kalendáø není taková priorita, jako jiné vìci na stránkách.

Ten odkaz >>Další info, dám pryè, ve vìtšinì pøípadù to povede k èlánkùm a to chceme...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Viola wrote:Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .
Souhlasim s Violou, a data muzeme shanet vsichni.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Jakez

Re: selekce(?)...

Unread post by Jakez »

Ježek wrote:
floriš wrote:takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil:
Zjistil jsem, že mi taky vadí, ale nevadí mi to tolik, abych se uèil php.
Zkusím se kouknout, jestli to zvládnu - alespoò u roku.
Když mi bude naznaèeno co je špatnì na øazení a vysvìtleno jak to správnì øadit, tak to jako autor velice rád pøedìlám.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Re: selekce(?)...

Unread post by floriš »

Jakez wrote:Když mi bude naznaèeno co je špatnì na øazení a vysvìtleno jak to správnì øadit, tak to jako autor velice rád pøedìlám.
Asi ten výrok zní pøíliš pøíkøe... pokládám si otázku, èemu má kalendáø sloužit. Pokud má zobrazovat každý den pøi ranní kávì, jaké události že se budeme ve svých úvahách vìnovat, je denní výpis v poøádku. Pokud má tento kalendáø vytváøet soupis událostí od nejstarší k nejmladší s pøepoètem stáøí v letech, je to ganz in zeug. Osobnì bych však pøedpokládal úèinnost kalendáøe ve schopnosti avizovat v prùpìhu roku nástup jednotlivých jubileí. Proto bych fortifikoval øazení pøísnì od 1.1. do 31. 12. s upøednostnìním starší události v témže datu (napø. den sv. Rufa). Tak jak to teï je bez ladu a skladu po mìsících, mùže být +/- použitelné, když je dat 6-10. Jakmile jich bude 15-25, co chvíli nìkde nìco pøehlídneš a nad 40 položek se taková databáze pøehledností pøiblíží typickému ouøednickému kompu, na kterém klapsfrajle ukládá všechno do adresáøe Dokumenty. :roll:
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
Jakez

Re: selekce(?)...

Unread post by Jakez »

Tak jestli tomu správnì rozumím, tak by se to ve výpisu mìlo øadit prioritnì podle dne a mìsíce a až pak podle roku. Pøíklad: 1.2.1415, 1.2.1560, 2.2.1120, 5.6.1095 atd. Jestli je to tak, není nic jednoduššího, staèí jen pøehodit podmínky øazení a to je velice jednoduchá úprava.