Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 25 říj 2020 17:46

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Císař Zikmund Lucemburský
PříspěvekNapsal: 04 bře 2006 11:17 
Byl císař Zikmund "liškou ryšavou", proradný, vychytralý pragmatik, který Husa v Kostnici obětoval jako pěšáka na šachovnici, nebo byl alespoň trochu dùstojnějším nástupcem svého otce, Karla IV. v politice?


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Císaø Zikmund Lucemburský
PříspěvekNapsal: 04 bře 2006 13:51 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4982
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Jiøí Motyèka píše:
Byl císaø Zikmund "liškou ryšavou", proradný, vychytralý pragmatik, který Husa v Kostnici obìtoval jako pìšáka na šachovnici, nebo byl alespoò trochu dùstojnìjším nástupcem svého otce, Karla IV. v politice?

Já bych o nìm neøekl, že byl špatný, zlý. Asi odpovím na nìco jiného. Kvalit svého otce nedosahoval, øekl bych, ale byl to relativnì schopný panovník (narozdíl od Václava). Sice se mu mnoho plánù nepodaøilo, dìdictví Polska, zastavení expanze Turkù, pøesto patøil mezi nejmocnìjší vládce.
Husa neobìtoval, Husa nechal "obhájit se" na církevním koncilu. Nevím, jestli by pro nìj mohl udìlat více než glejt, zaruèující mu bezpeèný prùchod øíší (ten v podstatì splnil). Proces Hus byla vìc církevní, ne svìtský, kdo mohl tušit, co se stane po jeho smrti.
Zikmund byl katolík a hlavnì po právu dìdic èeského království a navíc jako císaø se musel angažovat v boji proti "kacíøùm" v èechách. Nemohl nic nedìlat, co by pak s ním bylo, nevycházel by s mocnou církví, hrozila by nìjaká vzpoura šlechty v øíši. prostì proti Husitùm musel bojovat, už jen kvùli cti. Tvrdì narazil.
Co opravdu nevyøešil dobøe, byla jeho roèní vláda v èechách, ukonèená potupným útìkem a smrtí ve Znojmì.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Císaø Zikmund Lucemburský
PříspěvekNapsal: 05 bře 2006 22:04 
Ježek píše:
...Husa neobìtova, Husa nechal "obhájit se" na církevním koncilu. Nevím, jestli by pro nìj mohl udìlat více než glejt, zaruèující mu bezpeèný prùchod øíší (ten v podstatì splnil) ... Co opravdu nevyøešil dobøe, byla jeho roèní vláda v èechách, ukonèená potupným útìkem a smrtí ve Znojmì.

Ale také pro nìho výraznì nehnul prstem, pouze mu stále "otcovsky" domlouval, aby odvolal. A mimochodem: glejt zaruèoval Husovi i bezpeèný návrat (asi pouze pro pøípad, kdyby nebyl odsouzen).
Jeho roèní angažmá v èeském království po vyhlášení Jihlavských kompaktát bylo poznamenáno primitivní filosofií. Já jim vše slíbím a až budu korunován, tak postupnì na všechny sliby budu rezignovat. Dokonce mu to i vycházelo. Narazil pouze ve 2 citlivých pøípadech. Nejenže neprosadil uznání Jana z Rokycan arcibiskupem, ale ještì zaèal usilovat o to, aby byl Rokycana tohoto stolce zbaven. Druhým pøípadem byla potupná poprava bouøliváka Jana Roháèe z Dubé po dobytí jeho Sionu. Každý oèekával maximálnì Roháèovo uvìznìní, nebo penìžitou pokutu. To, jak se s pøíslušníkem šlechty vypoøádala "liška ryšavá", byla silná káva i pro nìkteré pøedstavitele katolické šlechty, natož pro kališnické pány. Zikmundovi v èechách zaèala opìt, jako mnohokrát v døívìjších dobách, hoøet pùda pod nohama a skonèil neslavnì tak, jak píšete...


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Zikmund a Hus
PříspěvekNapsal: 06 bře 2006 21:47 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4982
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Copak se mìl jako nejvyšší svìtský pøedstavitel (alespoò teoreticky) køesťanstva postavit proti církvi, obhajovat kacíøe a odpadlíka (byť mìl pravdu)?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Zikmund v. Hus
PříspěvekNapsal: 06 bře 2006 22:59 
Asi ne... A potom také šlo o to, že kostnický koncil mìl hlavnì odstranit trojhlavou hydru papežského schizmatu. Ve svìtle tohoto úkolu byla pak Husova kauza druhoøadou, a to i pro Zikmunda.


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 08 dub 2006 17:32, celkově upraveno 1

Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Zikmund
PříspěvekNapsal: 08 dub 2006 12:21 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4982
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Pøesto to byl nejschopnìjší syn Karla IV., ale jeho kvalit zdaleka nedosahoval. Spoustu situací mohl øešit diplomatickou cestou jako jeho otec. Ovšem, nemìl k tomu pøedpoklady, potomky, jako jeho otec, který toho výraznì využíval k zisku nových území (a Zikmund byl dùkazem úspìšné politiky Lucemburkù). Karel IV. touto politiou také eliminoval spojenectví okolních státù proti nìmu. Za Zikmunda byla jiná situace, husitství nemohl eliminovat sòatkem.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zikmund
PříspěvekNapsal: 09 dub 2006 10:41 
Ježek píše:
...Za Zikmunda byla jiná situace, husitství nemohl eliminovat sòatkem.

Svatá pravda, zajímavá úvaha. :) Ledaže by si Zikmund vzal za manželku Žižkovu dceru, když ovdovìla po bitvì u Malešova, kde padl její manžel Ondøej/Jindøich(?) z Dubé, spolubojovník pøesvìdèivého vítìze nad první panskou jednotou. Ale to je pøedstava mírnì øeèeno absurdní, že? :(
Nechci si hrát se slovíèky, ale øeknìme, že Zikmund nebyl "nejschopnìjší syn", ale byl spíše schopnìjším politikem i vladaøem než jeho bratr Václav. Mohli bychom konstatovat, že to byl (všeho)schopný èlovìk.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: diplomat
PříspěvekNapsal: 10 dub 2006 17:02 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4982
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Ale kdyby nebyl takový jaký byl, mohl pokroèilejší diplomacií získat za spojence Vladislava Jagella, polského krále a nemuselo by dojít k situaci, kdy se mohl stát èeským králem litevec Zikmund Korybut. Vladislav byl zpoèátku ochoten Zikmunda podpoøit, za pøedpokladu, že Zikmund rozhodne ve sporu s Ordo Theutonicum ve prospìch "Poláka". øád byl víceménì po Grunwaldu v rozkladu a Zikmund s ním nevycházel nejlépe (což by mìl). V téhle oblasti se nemohl spolehnout na nikoho, pøesto, že zde byly dvì znepøátelené strany. Tam na severu si to mìl vyøešit.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Císaø Zikmund Lucemburský
PříspěvekNapsal: 15 črc 2006 08:45 
Offline
Sedlák

Registrován: 15 čer 2006 03:07
Příspěvky: 6
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Jiøí Motyèka píše:
Byl císaø Zikmund "liškou ryšavou", proradný, vychytralý pragmatik, který Husa v Kostnici obìtoval jako pìšáka na šachovnici, nebo byl alespoò trochu dùstojnìjším nástupcem svého otce, Karla IV. v politice?

Já bych o nìm neøekl, že byl špatný, zlý. Asi odpovím na nìco jiného. Kvalit svého otce nedosahoval, øekl bych, ale byl to relativnì schopný panovník (narozdíl od Václava). Sice se mu mnoho plánù nepodaøilo, dìdictví Polska, zastavení expanze Turkù, pøesto patøil mezi nejmocnìjší vládce.
Husa neobìtoval, Husa nechal "obhájit se" na církevním koncilu. Nevím, jestli by pro nìj mohl udìlat více než glejt, zaruèující mu bezpeèný prùchod øíší (ten v podstatì splnil). Proces Hus byla vìc církevní, ne svìtský, kdo mohl tušit, co se stane po jeho smrti.
Zikmund byl katolík a hlavnì po právu dìdic èeského království a navíc jako císaø se musel angažovat v boji proti "kacíøùm" v èechách. Nemohl nic nedìlat, co by pak s ním bylo, nevycházel by s mocnou církví, hrozila by nìjaká vzpoura šlechty v øíši. prostì proti Husitùm musel bojovat, už jen kvùli cti. Tvrdì narazil.
Co opravdu nevyøešil dobøe, byla jeho roèní vláda v èechách, ukonèená potupným útìkem a smrtí ve Znojmì.

V tomto se dá jen souhlasit.Snad kdyby se Václav IV.narodil døív a nebyl tak rozmazlován svým otcem,byl by rozdíl mezi ním a jeho bratrem Zikmundem menší.
Zikmund se musel víc uèit na cestì k moci,jenž poté získal,a na koncilu v Kostnici mìl zcela jiný a vážný úkol,než zaobírat se nìjak podrobnìji Janem Husem.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Zikmund a Uhry
PříspěvekNapsal: 13 led 2007 15:24 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4982
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Zikmund mìl problémy i v Uhrách, dokonce byl i zajat šlechtou, ztratil Dalmácii, byl poražen u Nikopole, poté se marnì snažil zorganizovat alianci proti Turkùm. Oproti problémech pøi pøevzetí vlády v Èechách se ale jeho vláda v Uhrách jeví jako klidná.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zikmund a Uhry
PříspěvekNapsal: 13 led 2007 18:31 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Zikmund mìl problémy i v Uhrách, dokonce byl i zajat šlechtou, ztratil Dalmácii, byl poražen u Nikopole, poté se marnì snažil zorganizovat alianci proti Turkùm...
... a v dìdièných zemích Koruny èeské husitské války a kacíøský plevel. Z toho aby si jeden uzoufal...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 úno 2007 22:44 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Obrázek
Pardon, nemuzu odolat a nedat ho sem.:) Zikmund založil rytíøský øád Draka pro ty, co se vyznamenali v bojích proti husitùm a Turkùm.

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 úno 2007 21:29 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Vubec jsem netusila, ze Zikmund byl velky "cestovatel" - po katastrofalni porazce krestanske armady v bitve u Nikopole vyvazl jen tak tak a pak se rok placal po Cernem mori a pak se pres Konstantinopol vratil domu. Podle rumunskych historiku polozil zaklady novemu obrannemu systemu proti Osmanum tak, ze se snazil posunot vlastni uherskou hranici hluboko na jih do Bosny a do slavonskeho a severinskeho banatu a snazil se o zlepseni armady, ktera by se zaroven moghla opirat o jakousi zemskou hotovost.

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 14 bře 2007 00:16, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: "Cestovatel"...
PříspěvekNapsal: 22 úno 2007 22:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
...pak se rok placal po Cernem mori a pak se pres Konstatntinopol vratil domu...
Tak to byl pomalu takový Odysseus Lucemburský... :D

acoma píše:
...polozil zaklady novemu obrannemu systemu proti Osmanum tak, ze se snazil posunot vlastni uherskou hranici hluboko na jih do Bosny a do slavonskeho a severinskeho banatu a snazil se o zlepseni armady, ktera by se zaroven moghla opirat o jakousi zemskou hotovost.
V dìdièných zemích Koruny mu pšenka moc nekvetla, tak se staral aspoò o to druhé království...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: "Cestovatel"...
PříspěvekNapsal: 23 úno 2007 11:44 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Jiøí Motyèka píše:
acoma píše:
...pak se rok placal po Cernem mori a pak se pres Konstatntinopol vratil domu...
Tak to byl pomalu takový Odysseus Lucemburský... :D

acoma píše:
...polozil zaklady novemu obrannemu systemu proti Osmanum tak, ze se snazil posunot vlastni uherskou hranici hluboko na jih do Bosny a do slavonskeho a severinskeho banatu a snazil se o zlepseni armady, ktera by se zaroven moghla opirat o jakousi zemskou hotovost.
V dìdièných zemích Koruny mu pšenka moc nekvetla, tak se staral aspoò o to druhé království...


Celý dìdeèek ....

K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 úno 2007 14:38 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Co mu taky zbylo, když Èechy dostal Václav... Ono by to všechno bylo možná trošku jinak, kdyby byl Zikmund prvorozený a základnu mìl v Èechách... Tedy pùvodnì.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: HR
PříspěvekNapsal: 23 úno 2007 22:31 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
Co mu taky zbylo, když Èechy dostal Václav...
Já mìl na mysli pochopitìlnì období v èeských zemích až po Václavovì smrti, kdy se Zikmundovi nepodaøilo získat své dìdictví ani prostøednictvím desetitisícových intervenèních armád...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 úno 2007 11:40 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Tak jsem to nemyslela. Spíš z toho hlediska, že si k Èechám nedokázal vytvoøit poøádný vztah - a Èeši k nìmu. Že kdyby to od zaèátku bylo opaènì, nepotøeboval by tøeba ani ty armády...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: by...
PříspěvekNapsal: 24 úno 2007 13:12 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
... Že kdyby to od zaèátku bylo opaènì, nepotøeboval by tøeba ani ty armády...
Možná. Ale to jsme zase u toho tolikrát zmiòovaného (už se ani nechci neustále opakovat) "...co by bylo, kdyby..." A to je zase pouze na tu debatu u sklenky dobrého vína...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 bře 2007 00:25 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Byl Sigmund postavy výteèné, mìl oèi jasné, èelo prostranné, líce jemnì se rdící, bradu dlouhou a hojnou, chtìl duchem velkým všelicos, ale nestále, liboval si v žertech, rád víno pil, po ženách jen hoøel, cizoložství tisícera se dopouštìl, kvapný ke hnìvu, snadno dal se udobøiti, nedržemný pokladùv a dárce rukotržný, více sliboval nežli plnil, a klamal èastokrát. Když byl v Øímì u Eugenia papeže:"Tøi jsou vìci, nejsvìtìjší otèe," øekl "ve kterých se nesnášíme, a opìt tøi ve kterých se shodujeme" ty ráno spáváš, já pøede dnem vstávám, ty vodu piješ, já víno, ty žen se štítíš, já se po nich sháním. Ale v tom se snášíme, že ty štìdøe rozdáváš poklad církevní, a já nièeho sobì nenechávám, ty máš špatné ruce, já špatné nohy, ty kazíš církev, a já øíši svatou. (tolik Aeneas Sylvius Piccolomini, budoucí papež Pius II.)

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 14 bře 2007 01:53, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz