Pùvod Romského etnika.

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Pùvod Romského etnika.

Unread post by KOMOŃ »

Jak je to s tímto etnikem?Už je jednoznaèný závìr jejich pùvodu, nebo si není nikdo zatím jistý?
A kdy pøišli na územi Èech?Soudí se, kolem 13 století kvùli pohybù tatrských vojsk a moje mìsto má snad být toho prvním dokladem, což je ale nepravdìpodobné.Nìkde se zase tvrdí, že s pøíchodem Maïarù.Tak co vlastnì platí?

Jedna zajímavost.Výklad slova "cikán", znamená z tureckého-snad z okolí Istambulu slovo ...nedotknutelný/í.
Bez piva to není ono.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

pøelom 14 a 15 století? že by ..... ?

Unread post by duli »

1398 - zápis v Popravèí knize Rožmberkù
Zde není jasné, zda jde o název etnika nebo pøezdívku.
migrace podle letopiscù - 1416, 1417 (Znojmo a Praha), 1418 Cheb
Zde jsou nejasnosti v datování.
Pøíèinou migrace prý byla krize Byzantské øíše.
Tohle by stálo za to najít ?
Podle Annales Boiorum vyrazil jako první král CINDEL a vévodové Michal Ondøej a Panuel. Vyrazili od Budína ke Košicím v nìkolika proudech, které byly ve spojení.
Tady se nìkde píše CINDEL jinde SINDEL.
Vystupovali prý jako kajícníci - poutníci, kteøí odpadli od víry a proto museli opustit domov. Protože jejich pøedkové neposkytli pomoc svaté rodinì. Než jim fintu prohlédli, tak byli litováni a dostali nìkde z "obecního" almužnu.
Uvádí se pøíspìvek ve Znojmì.
Více zde: http://romove.radio.cz/cz/clanek/18785

pou z Indie :
http://www.youtube.com/watch?v=wJXOduz- ... re=related
Rajastan dnes:
http://www.youtube.com/watch?v=L0eOkAaO2AQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=fcJzDB0L ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=b2BYfJB5 ... re=related
Last edited by duli on 01 Jan 2009 01:56, edited 7 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: pøelom 14 a 15 století? že by ..... ?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Tomuto tématu se také vìnuje drobná publikace: Cikáni na Moravì v 15-18.století.
Podobnì, jak už se zmiòovala Duli, se píše i zde.
Image
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: pøelom 14 a 15 století? že by ..... ?

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Tomuto tématu se také vìnuje drobná publikace: Cikáni na Moravì v 15-18.století.
Podobnì, jak už se zmiòovala Duli, se píše i zde....
...a nepatrná zmínka také tady ...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: pøelom 14 a 15 století? že by ..... ?

Unread post by KOMOŃ »

Tak po pøeètení toho všeho se musí souhlasit s jejich divokou povahou a trvání na jejich životních zásadách, protože šest století žijí stejnou filosofií života.
Bez piva to není ono.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Re: pøelom 14 a 15 století? že by ..... ?

Unread post by floriš »

KOMOÑ wrote:Tak po pøeètení toho všeho se musí souhlasit s jejich divokou povahou a trvání na jejich životních zásadách, protože šest století žijí stejnou filosofií života.
Bodej - odráží se to i jejich slovní zásobì. Napø. pro tanec mají asi 8 výrazù, zatímco pro práci ani jeden.
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Pánové, musím se jich i zastat, protože dost èasto dìlají nechutnou a taky tìžkou práci. Èistili rùzné stoky a splašky a kopali. Ono i tohle se musí umìt. Jinak jejich životní filozofie se asi težko zmìní a pøi jejich úmrtnosti se divím, že to všechno pøežili. :-k
Kotláøi, kováøi, hudebníci jsou skvìlí, jen se nedají "pøedìlat k obrazu našemu". Prostì jsou takoví, jaci jsou ....
http://www.youtube.com/watch?v=pPoZWFNB8Jo
http://www.youtube.com/watch?v=k4ag4uLn ... re=related
Last edited by duli on 13 Mar 2009 23:41, edited 3 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

duli wrote:Pánové, musím se jich i zastat, protože dost èasto dìlají nechutnou a taky tìžkou práci. Èistili rùzné stoky a splašky a kopali. Ono i tohle se musí umìt. Jinak jejich životní filozofie se asi težko zmìní a pøi jejich úmrtnosti se divím, že to všechno pøežili. :-k
Kotláøi, kováøi, hudebníci jsou skvìlí, jen se nedají "pøedìlat k obrazu našemu". Prostì jsou takoví, jaci jsou ....
Zajímavá je jejich kuchynì, vlastnì slepice obalená v blátì a peèená ve vyhloubené díøe.Ještì víc je zajímavý takøka stejný recept na Novém Zélandu.Jak se tam asi tak mohl dostat...?
Bez piva to není ono.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Re: Pùvod Romského etnika.

Unread post by duli »

Zákon o cikánech z RU (malůvky jsem neprováděla)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Romské etnikum na Slovensku

Unread post by duli »

Najstaršia zmienka o ich výskyte na Slovensku je z r. 1322 z okolia Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1377 a 1381 sa spomínajú na východnom Slovensku v Zemplínskej župe. Väčšina skupín prechádzala juhozápadným Slovenskom cez české zeme ďalej do západnej a juhozápadnej Európy. Jedna z takýchto skupín, vedená kráľom Sindelom, vojvodami Panuelom, Michalom a Ondrejom prechádzala v roku 1417 územím Slovenska cez Košice, Levice a Bratislavu ďalej na západ.
Spočiatku boli Rómovia v Európe vcelku akceptovaní, využívajúc náboženské legendy o pútnictve za trest, dávali si vystavovať od jednotlivých feudálov ochranné „glejty”. Inej skupine Rómov, vedenej vojvodom Ladislavom, vystavil ochranný list cisár Žigmund Luxembuský 17. apríla 1423 na Spišskom hrade.
Po roku 1427, kedy ich parížsky arcibiskup exkomunikoval z cirkvi, sa postoj obyvateľstva k nim radikálne zmenil: začali štyri a pol storočia krutej diskriminácie. Vlády jednotlivých európskych krajín vydávali nariadenia, ktorými ich zo svojich krajín vykazovali: pri dolapení boli vystavení mučeniu, zmrzačeniu tela a následnej poprave. Zabitie Cigána nebolo považované za zločin.

V strednej a juhovýchodnej Európe bola iná situácia: turecká expanzia, ktorá rozšírila hranice Osmanskej ríše v 16. a 17. storočí až na územie južného Slovenska, vytvorila situáciu, kedy obidve bojujúce strany využívali rôzne služby domáceho obyvateľstva, medzi nimi aj rómskeho (okrem opevňovacích a stavebných prác najmä služby rómskych kováčov). Z druhej polovice 16. storočia máme správy o tom, že niektoré mestá dovoľovali usadiť sa rodinám rómskych kováčov. Rodiny kováčov a súčasne nadaných hudobníkov usadzovali hudbymilovní uhorskí feudáli na svojich pozemkoch. Na Slovensku sa takto utvorili základy kontinuitného usadlého spôsobu života rómskeho obyvateľstva.

Významný posun v prístupe k Rómom predstavovali nariadenia cisárovnej Márie Terézie v 18.stor.: aj keď boli zamerané na dôslednú asimiláciu tohto etnika (zákazy kočovania, používanie vlastného jazyka, uzatvárania vzájomných sobášov a pod.), počítali s ním však ako s reálne existujúcou zložkou obyvateľstva krajiny. Nariadenia panovníka Jozefa II. boli zamerané na vzdelávanie a christanizáciu Rómov, v čom tento panovník predbehol viacerých ,,riešiteľov rómskeho problému“ v 20. storočí. Nariadenia Márie Terézie a Jozefa II. sa stali vzorom pre legislatívu ďalších európskych krajín.
Dejiny Rómov sú poznamenané mnohými tragédiami: v roku 1782 sa na Slovensku odohral tzv. hontiansky proces, kedy bola skupina Rómov obvinená z kanibalizmu a následne bolo drastickým spôsobom popravených 40 nevinných ľudí. V roku 1928 bol v obci Pobedim uskutočnený na Rómov pogrom, pri ktorom zahynulo 6 ľudí. Svetovú pozornosť vyvolal v roku 1929 súdny monsterproces v meste Košicke, v ktorom sa opäť hovorilo o rómskom kanibalizme. Aj keď túto skutočnosť súd vyvrátil, celá udalosť mala negatívny dopad na verejnú mienku a zhoršila vzťahy majoritného obyvateľstva k Rómom: z viacerých obcí ,,svojich“ dávnousadených Rómov vyháňali. Najväčšou tragédiou pre európských Rómov bola druhá svetová vojna.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Re: Pùvod Romského etnika.

Unread post by duli »

Mapka příchodu do Evropy i jinam.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by duli on 25 Oct 2009 16:56, edited 1 time in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Pùvod Romského etnika. Poláci

Unread post by duli »

Polští Romové
http://www.youtube.com/watch?v=xv-WiFbu ... re=related

Okruchy historii
Pierwszy dokument, poświadczający obecność Romów w Polsce datowany jest na rok 1401 i pochodzi z Krakowa. Od XVI wieku, do Polski zaczęli przybywać z Niemiec Romowie nazwani później Polska Roma.
Romowie Karpaccy to potomkowie grup wędrujących wzdłuż łuku Karpat lub przybywających do Polski od strony Niziny Węgierskiej. W II połowie XIX w., z terenów Siedmiogrodu i Wołoszczyzny rozpoczęła się migracja Kełderaszy (Kelderari - kotlarze) i Lowarów (Lovari - handlarze końmi).
"...W początkach siedemnastego stulecia zaniechano antycygańskich uchwał w Rzeczpospolitej. Dotychczasowe banicje nie były realizowane, nie przyniosły więc żadnych widocznych rezultatów prócz spotęgowania izolacji cyganów w społeczeństwie. Pragnąc podporządkować jednak w jakiś sposób władzom państwowym ten trudny do uchwycenia, płynny element spróbowano osiągnąć cel poprzez mianowanie zwierzchnika Cyganów zwanego królem (lata 1624-1652). Nigdy nie było oficjalnego, urzędowego odwołania obowiązujących w Polsce uchwał banicyjnych, które zresztą pozostały tylko na papierze. Po kilkudziesięciu (blisko stu) latach od uchwalenia banicji Cyganów kancelaria królewska przeszła do porządku dziennego nad nie wcielanymi w życie uchwałami i podejmując stworzenie urzędu królestwa cygańskiego anulowała tym samym zeszłowieczne ustawy antycygańskie(...) Dnia 11 kwietnia 1668 roku kancelaria królewska ustanowiła zwierzchnikiem Cyganów w Koronie i na Litwie szlachcica i wojaka Jana Nawrotyńskiego(...) Tymczasem ustały nominacje królewskie i radziwiłłowskie, nastąpiły rozbiory kraju. W niektórych stronach Polski pozostały osady Cyganów już nie wędrujących, oraz koczujący. Część z nich w czasie rozbiorów wywędrowała z ziem Rzeczpospolitej głównie na Bałkany, cześć zaś pozostała w lasach miejscowych, gdzie wkrótce została poddana nowym ustawom Państw zaborczych(...) W grudniu 1791 roku - w oparciu o uchwały sejmu i ogłoszoną Konstytucję wydała Uniwersał dotyczący Cyganów w Polsce. Znamienne słowa Uniwersału mówią o uchwaleniu przez Konstytucję 3 Maja praw, "które broniły przejmować na osadę lud pod nazwiskiem Cyganów w krajach naszych będący". Dopiero więc pod koniec Rzeczpospolitej, w roku 1791, przestały obowiązywać ustawy, które polecały wypędzać Cyganów z kraju i zabraniały przechowywać ich, przyjmować do swoich gospodarstw pod groźbą kary przewidzianej dla winnych wspódziałania ze skazanymi na banicję(...). Było ich coraz mniej na ziemiach polskich , ale ówczesne dane statystyczne nie zasługują na wiarę: podają one, że w 1857 roku w Królestwie Polskim było zaledwie 147 Cyganów! Jeszcze w 1861 roku pisano o tym, że coraz rzadziej widuje się w Polsce Cyganów. Miało minąć jeszcze parę lat - i rozpoczął się wielki napływ Cyganów do środkowej Europy z Bałkanów, największa migracja cygańska w Europie od czasów pierwszego pojawienia się ich w XV wieku. Nadeszły lata inwazji Kełderaszów i Lowarów - dwóch wielkich cygańskich szczepów, które w ciągu kilkudziesięciu lat miału dotrzeć do wszystkich europejskich krajów i wkrótce potem - poza kontynent. Ziemie polskie na nowo zaroiły się od wielobarwnych taborów..."
Za Jerzy Ficowski "Cyganie na polskich drogach")

http://www.szukamypolski.com/sasiedzi/romowie.php
Last edited by duli on 07 Oct 2009 06:49, edited 1 time in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Známí romové

Unread post by duli »

Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Pùvod Romského etnika.

Unread post by KOMOŃ »

duli wrote:Mapka příchodu do Evropy i jinam.
Já nevím jak je tam mapka přesná, ale podle ní to ukazuje, že se nám vyhnuly :lol:
Bez piva to není ono.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Re: Pùvod Romského etnika.

Unread post by duli »

Na mapce jsou přibližné hlavní proudy. Jak víš, tak se nám nevyhnuli. :lol: Ve středověku tu již byli, to je doložené.
Ostatně, kdo jiný tak bravurně hraje na housle :violin: ?
http://www.youtube.com/watch?v=Lc542ihW ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=3uZ547y7wXg
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Pùvod Romského etnika.

Unread post by KOMOŃ »

Jinak pro Duli: nemohla bys zjistit ze zdroje, kdy se přibližně uskutečnila ta "odbočka" ?Vzpomenul jsem si na jednu velmi zajímavou věc :wink: Čím přesnější, tím lepší- pochopitelně :mrgreen:
Bez piva to není ono.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Re: Pùvod Romského etnika.

Unread post by duli »

KOMOŃ wrote:Jinak pro Duli: nemohla bys zjistit ze zdroje, kdy se přibližně uskutečnila ta "odbočka" ?Vzpomenul jsem si na jednu velmi zajímavou věc :wink: Čím přesnější, tím lepší- pochopitelně :mrgreen:
Je téměř nemožné přesnější údaje zjistit. U kočovníků obzvlášť.
Této problematice se věnuje Prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc., zakladatel http://www.rommuz.cz/index.php?option=c ... &Itemid=57
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Pùvod Romského etnika.

Unread post by KOMOŃ »

duli wrote:
KOMOŃ wrote:Jinak pro Duli: nemohla bys zjistit ze zdroje, kdy se přibližně uskutečnila ta "odbočka" ?Vzpomenul jsem si na jednu velmi zajímavou věc :wink: Čím přesnější, tím lepší- pochopitelně :mrgreen:
Je téměř nemožné přesnější údaje zjistit. U kočovníků obzvlášť.
Této problematice se věnuje Prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc., zakladatel http://www.rommuz.cz/index.php?option=c ... &Itemid=57
Dík :wink:
Panu Nečasovi v nejbližší možné době napíšu.Mám totiž informaci, která ho bude zajímat-pokud ji už dávno neví :lol: Potom to sem hodím.
Bez piva to není ono.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

černá madona ve Francii - legenda

Unread post by duli »

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Re: Pùvod Romského etnika.

Unread post by thovtt »

Viděl jsem jednou cestopis o Indii.Tam žijí a kočují Romové dodnes a nesloučili se s místním různorodým etnikem.