Jošt Lucemburský

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jošt Lucemburský vs. Jan Soběslav

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Tak a teď už s absencí zbytečných okecávek a můžeš snášet první argumenty, že Jošt připravil chudáka Jana Soběslava o svůj podíl, potupně ho zapsal do církevní školy a tím tak nespravedlivě připravil Prokopa o jeho poctivý podíl, a nebýt Prokopovy odvahy, tak přípravil i krále Václava o jeho korunu.... :twisted:
A proč podle Tebe vypukla I. markraběcí válka?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Jošt Lucemburský vs. Jan Soběslav

Unread post by KOMOŃ »

Koukám, že překroutit jde úplně všechno a začíná to bejt čím dál víc osobní-argumentace ale mizivá...
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Jošt Lucemburský vs. Jan Soběslav

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:A proč podle Tebe vypukla I. markraběcí válka?
Možná by nebylo od věci zeptat se, co všechno bylo příčinou vzniku markraběcí války. Většinou se ustála totiž otázka typu nikoliv proč, ale manipulativně kdo. Ono to přímým dokladem vysvětlení v pramenech nelze dočíst, ale rozhodně těch příčin bylo několik a těžko si lze představit situaci, kdy se dvěma bratrům nebude líbit předem určený podíl majetku a tak každý proti sobě postaví půl země a rozpoutá v celé zemi plošnou válku. K tomu by ani šlechta nepřistoupila, protože ať se to komu líbilo nebo ne, regulérním moravským panovníkem byl Jošt a každý, kdo by mu vypověděl neposlušnost, by riskoval příliš mnoho na to, aby se pustil do takto riskantního podniku.

Na druhou stranu nelze opomenout, že se Prokop špatně smiřoval s druhým místem a pouze "papírovým" markraběcím titulem. Jošt pokračoval v politice svého otce a tak se naopak nejspíše domníval, že i jeho sourozenci budou následovat příkladu politického schématu jejich otce ve vztahu k jejich strýci Karlovi. Tak to ale nejspíše nefungovalo, ale na druhou stranu by rozdělení Moravy znamenalo budoucí konec a především zranitelnost. A ta by v důsledku představovala nebezpečí i pro sousední Čechy. Proto byl faktickým vládcem pouze jeden z bratrů - nejstarší - a markrabství zůstalo celistvé.

S bratrskými nesrovnalostmi se také prolínaly válečné akce s "konkurenčním" mocným feudálem - olomouckým biskupstvím. A iniciátorem byl stejně Jošt jako Prokop. Do toho musíme přičíst papežský schismat a "občanskou neposlušnost" po změně režimu (po r. 1378), která provázela i České království.

No a to už se dostáváme opět k předchozí otázce, která cílila na vztah Jošta k Janu Soběslavovi.
Proto jen shrnu, že za každou cenu hledat viníka ve válkách buď v Joštovi nebo Prokopovi odvádí od skutečného problému vzniku těchto příčin. Vidět samojedinou příčinu pouze v majetku je zjednodušující tendence...
Vím, že jsem se ohrazoval proti absenci argumentů a sám jsem tímto vzdušným úvodem příliš nic nového nepřinesl. Ale aby se debata dál hnula, můžeme si vytyčit několik otázek, k nimž namísto filosofování budem přinášet konkrétní fakta.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jošt Lucemburský vs. Jan Soběslav

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Ono to přímým dokladem vysvětlení v pramenech nelze dočíst, ale rozhodně těch příčin bylo několik a těžko si lze představit situaci, kdy se dvěma bratrům nebude líbit předem určený podíl majetku a tak každý proti sobě postaví půl země a rozpoutá v celé zemi plošnou válku. K tomu by ani šlechta nepřistoupila, protože ať se to komu líbilo nebo ne, regulérním moravským panovníkem byl Jošt a každý, kdo by mu vypověděl neposlušnost, by riskoval příliš mnoho na to, aby se pustil do takto riskantního podniku.
Jenže téměř vždy máš skupinu, která je spokojená se stavem, se svými hodnostmi, úřady, tituly a chová se konservativně. A na druhé straně je skupina, která z nespokojenosti se snaží stav společnosti změnit. Situace dvou bratrů, kteří jsou oba svárliví, mají vysoké ambice a hlavně nedořešené problémy mezi sebou, je ideální dobou k silové změně. Do toho obecný pokles autority českého panovníka, jak připomínáš i schisma.
Przemysl de Nyestieyky wrote:Na druhou stranu nelze opomenout, že se Prokop špatně smiřoval s druhým místem a pouze "papírovým" markraběcím titulem. Jošt pokračoval v politice svého otce a tak se naopak nejspíše domníval, že i jeho sourozenci budou následovat příkladu politického schématu jejich otce ve vztahu k jejich strýci Karlovi. Tak to ale nejspíše nefungovalo, ale na druhou stranu by rozdělení Moravy znamenalo budoucí konec a především zranitelnost. A ta by v důsledku představovala nebezpečí i pro sousední Čechy. Proto byl faktickým vládcem pouze jeden z bratrů - nejstarší - a markrabství zůstalo celistvé.
Předchozí generace narýsovala model vlády, ve kterém oba bratři rozdělili moc mezi své syny, aniž by došlo ke shodě jako synů s otci (zřejmě), tak hlavně bratranců mezi sebou.
Przemysl de Nyestieyky wrote:S bratrskými nesrovnalostmi se také prolínaly válečné akce s "konkurenčním" mocným feudálem - olomouckým biskupstvím. A iniciátorem byl stejně Jošt jako Prokop. Do toho musíme přičíst papežský schismat a "občanskou neposlušnost" po změně režimu (po r. 1378), která provázela i České království.
Je otázka jak velkou roli schisma mělo. Pouze Prokop po krátký čas koketoval s myšlenkou podpory protipapeže, jinak byli všichni Lucemburkové na lodi stejného papežství.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:...vztah Jošta k Janu Soběslavu na přelomu 70. a 80. let 14. století, konkrétně Joštovu úlohu při dosazení Jana do úřadu litomyšlského biskupa a pokusu o obsazení olomouckého.
Opět se vrátím k oné zapadlé otázce. Ta totiž potažmo souvisí i s následujícím bratrským rozkolem.
Už bylo řečeno, že po smrti Jana Jindřicha byl další majetkový vývoj jasně definován dvěma (nebo třemi?) testamenty, aby se zabránilo z toho plynoucím potencionálním rozepřím. Jan Jindřich roku 1371 přesně rozepsal, co každý z jeho synů bude ve svém podílu dědit. Zajímavé je, že dva měsíce po jeho smrti, v lednu 1376, Jan Soběslav s Joštem stvrdili mezi sebou znění listiny jiné s platností na tři roky. V této listině se však poměrně vážně změnil i Soběslavův podíl. Rok na to už zas neplatila a oba uzavírali listinou novou, čímž ta předchozí přestala platit a nová, stávající se opět začala více podobat té původní, sepsané ještě jejich otcem. V obou listinách je však zřetelně poznamenáno, že oba bratři budou stát při sobě a budou si pomáhat proti ostatním, bude-li to třeba.
Jan Soběslav žil dlouho na dvoře Karla IV. (přestože není doslovně v pramenech řečeno, jestli šlo o Prokopa nebo J.Soběslava), ale zaznamenány byly především dluhy a půjčky mladého Lucemburka se strýcem Karlem. J.Mezník se domníval, že první změna v dědictví byla mezi Joštem a J. Soběslavem učiněna právě proto, že mladší bratr potřeboval peníze a tak zastavil část svého majetku bratrovi a tím tak získal potřebné peníze. U druhé smlouvy zas šlo o opak, kdy mladý Lucemburk potřeboval opět získat majetek a podle Mezníka se tím chtěl částečně vymanit z vlivu Joštova a nejspíš i s úmyslem stát se přímým leníkem českého krále. To si ale myslím, že je už mírně spekulativní.

To už se ale blíží kritické období. Jošt vede v letech 1379-1380 válku se vzpurnou olomouckou kapitulou a později i s biskupem. Po uprázdněném místě na litomyšlském biskupství se počátkem roku 1380 stává mladší bratr tamním biskupem. Koncem roku je kapitulou jmenován na biskupa v Olomouci, ale jmenování překazil Václav IV., když tam dosadil vlastního kandidáta. Poté se ještě Jošt s Prokopem snažili znovu neúspěšně dosadit svého bratra na olomoucké biskupství počátkem následujícího roku (1381).

Je samosebou, že se Jan Soběslav, jakožto vysoký církevní hodnostář vzdal světských majetků, které měly být rozděleny mezi ostatní sourozence. Již jejich otec jim určil, jak k dělení v případě úmrtí dojde. Jak už bylo vzpomenuto, tak Jan Soběslav nezemřel, ale jeho majetek už ani nebyl v takovém rozsahu, v jakém s ním počítal původní otcovský testament. Zadlužený J.Soběslav část majetku zastavil Joštovi a jeho dědictví, s nímž měl disponovat, podléhalo nové smlouvě.
O dalším období se příliš neví, resp. o válce mezi bratry se nikde doslovně nepíše. Ale vyvozuje se, že k prudké válce došlo, protože z května 1382 existuje několik listin, které urovnávají škody vzniklé z takovéto roztržky.

Podle všeho se Prokop nejspíše násilím zmocnil některých majetků J.Soběslava, protože byly chvíli v jeho držení. Nakonec však došlo i na vyrovnání mezi bratry a část Soběslavových držeb se dostala Joštovi, část Prokopovi a Jošt navíc Prokopovi vyplácel i další dohodnutou finanční hotovost.
Také v letech 1383-1389 oba spolu spolupracovali a vše bylo tak, jak si nejspíše představoval jejich otec.
KOMOŃ wrote:Jošt si přivlastnil majetek, který mu původně patřit ani nemohl...
Předešlým jsem myslím odpověděl i na toto. Tam není úplně zřejmé, co komu mělo připadnout, když Soběslav svůj majetek zastavil a Jošt by byl hloupý, kdyby přišel o majetek i o peníze. Jeden z bratrů by žil za Joštovy peníze, druhý by se obohatil o jeho majetek.
A musíme vycházet z toho, že všechno bylo oficiálně zaneseno na papír, tedy ten bylo nutno respektovat, což se asi Prokopovi nechtělo a tak si to vzal podle toho, jak se domníval, že na to má nárok - byť domnělý.
Ježek wrote:Je otázka jak velkou roli schisma mělo. Pouze Prokop po krátký čas koketoval s myšlenkou podpory protipapeže, jinak byli všichni Lucemburkové na lodi stejného papežství.
Myslím si, že schisma bylo zásadní věcí v tomto období. A vztah Prokopa k protipapeži nelze banalisovat, dokonce vznikla i prudká rozepře mezi Prokopem a Jenštejnem. I přes napomenutí a výzvy byl jeden "schismatik" na Moravě chován pod ochranou. Dokonce i Václav IV. byl později zdrženlivější a jeho jednoznačnost k Urbanovi VI. byla v dalším období poměrně polemická. Bylo i oficiálně posvěceno násilím potírat příznivce vzdoropapeže.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Jošt Lucemburský vs. Jan Soběslav

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Je otázka jak velkou roli schisma mělo.
A ještě jednou se vrátím k církevnímu schismatu. Je pravdou, že radši sáhnu po Mezníkovi, pokud jde o Jošta, než po V. Štěpánovi - protože jej Mezník v jistých podstatných věcech opravuje a Štěpán je velice očividně zaujatý vůči Jenštejnovi, avšak doporučuji kapitolu Bratrovražedná válka (Václav Štěpán: MORAVSKÝ MARKRABĚ JOŠT 1354-1411, Brno 2002) a ke vztahu k českým sympatisantům vzdoropapežství i konec kapitoly předešlé.
Zde se to popisuje poměrně obšírně a nelze tedy všechny souvislosti vysvětlovat. Krátce jen, že zmiňovaný stoupenec Klementa VII. (Konrád z Veselé), byl poměrně vážným problémem nejen pro Jošta, ale především pro arcibiskupa Jenštejna a Václava IV. Prokop ani po několika výzvách nemínil upustit od jeho ochrany.
V. Štěpán dokonce naznačuje, že v souvislosti dalších geopolitických událostí (Rakousko, Polsko - které dle mého ovšem nedokázal vystižně popsat a domnívám se, že ani zas tak zásadní vliv na markraběcí válku neměly) byly důvodem první války právě tyto církevní okolnosti a že násilná usurpace majetku Jana Soběslava nebyla prvořadým důvodem, ale válečnou nutností k posílení Prokopovy základny.
Jeví se to i celkem logicky, protože k válce došlo někdy na rozhraní let 1381-1382 a kdyby byl důvodem setrvačně omílaný důvod nespokojenosti s dělbou Soběslavova podílu, tak by se nesvár strhl už o rok dříve.

Pro zajímavost lze vytrhnout následující:
- V poslední době svého života se biskup Jan ze Středy choval tak, že jej můžeme označit za hlavního podněcovatele rozporů mezi markrabaty Joštem a Prokopem. (V.Štěpán, s. 160)
- Jedním z důvodů uvádí i několikátý napomínající Jenštejnův dopis a hrozbu, která mu příkladně ukazovala situace kolem vratislavské kapituly a tak se tomu Prokop rozhodl předejít vlastním útokem, čímž vypukla první etapa válek. (tt., s. 170)

-----------------------
Trovchu odbočím - já jsem se domníval, že Jan Soběslav byl nejmladším ze sourozenců, ale podle J. Mezníka byl nejmladším právě Prokop... nutno vzpomenout, že se ani u jednoho nezná jejich přesné datum narození a je odhadováno plus-mínus 2-3 roky. Neví o tom někdo něco bližšího?
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:J.Mezník se domníval, že první změna v dědictví byla mezi Joštem a J. Soběslavem učiněna právě proto, že mladší bratr potřeboval peníze a tak zastavil část svého majetku bratrovi a tím tak získal potřebné peníze. U druhé smlouvy zas šlo o opak, kdy mladý Lucemburk potřeboval opět získat majetek a podle Mezníka se tím chtěl částečně vymanit z vlivu Joštova a nejspíš i s úmyslem stát se přímým leníkem českého krále. To si ale myslím, že je už mírně spekulativní.
To se mi zdá jako reálné a přesvědčivé vysvětlení. Nebo máš jiný návrh?
Przemysl de Nyestieyky wrote: Zde se to popisuje poměrně obšírně a nelze tedy všechny souvislosti vysvětlovat. Krátce jen, že zmiňovaný stoupenec Klementa VII. (Konrád z Veselé), byl poměrně vážným problémem nejen pro Jošta, ale především pro arcibiskupa Jenštejna a Václava IV. Prokop ani po několika výzvách nemínil upustit od jeho ochrany.
V. Štěpán dokonce naznačuje, že v souvislosti dalších geopolitických událostí (Rakousko, Polsko - které dle mého ovšem nedokázal vystižně popsat a domnívám se, že ani zas tak zásadní vliv na markraběcí válku neměly) byly důvodem první války právě tyto církevní okolnosti a že násilná usurpace majetku Jana Soběslava nebyla prvořadým důvodem, ale válečnou nutností k posílení Prokopovy základny.
Jeví se to i celkem logicky, protože k válce došlo někdy na rozhraní let 1381-1382 a kdyby byl důvodem setrvačně omílaný důvod nespokojenosti s dělbou Soběslavova podílu, tak by se nesvár strhl už o rok dříve.
Jenže, pokud by tedy příčina konfliktu nebyla "majetková", ale "církevní" (myslím, že o mohlo mít vliv na neshodu mezi bratry, ale příčina byly stále majetky Jana Soběslava), tak jak pak vysvetlit následující války, navíc v době, kdy už Prokop nestál na straně vzdoropapeže?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:J.Mezník se domníval, že první změna v dědictví byla mezi Joštem a J. Soběslavem učiněna právě proto, že mladší bratr potřeboval peníze a tak zastavil část svého majetku bratrovi....se tím chtěl částečně vymanit z vlivu Joštova a nejspíš i s úmyslem stát se přímým leníkem českého krále.
To se mi zdá jako reálné a přesvědčivé vysvětlení. Nebo máš jiný návrh?
jj, souhlasím, ale přejít do vlivu českého krále mi připadá jako unáhlený důvod. O tom prvním jsem přesvědčen. :)
Ježek wrote:Jenže, pokud by tedy příčina konfliktu nebyla "majetková", ale "církevní" (myslím, že o mohlo mít vliv na neshodu mezi bratry, ale příčina byly stále majetky Jana Soběslava), tak jak pak vysvetlit následující války, navíc v době, kdy už Prokop nestál na straně vzdoropapeže?
To násilné uchvácení majetku bylo poslední kapkou, kterou pohár přetekl a taky nejzazší hranicí, za níž už se s odvetou nedalo otálet.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Ježek wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:J.Mezník se domníval, že první změna v dědictví byla mezi Joštem a J. Soběslavem učiněna právě proto, že mladší bratr potřeboval peníze a tak zastavil část svého majetku bratrovi....se tím chtěl částečně vymanit z vlivu Joštova a nejspíš i s úmyslem stát se přímým leníkem českého krále.
To se mi zdá jako reálné a přesvědčivé vysvětlení. Nebo máš jiný návrh?
jj, souhlasím, ale přejít do vlivu českého krále mi připadá jako unáhlený důvod. O tom prvním jsem přesvědčen. :)
Blbě jsem citoval. Myslím si, že důvodem byly peníze a majetky. Nemslím si, že za tím vším byla snaha stát je leníkem krále, spíš snaha získat vlastní doménu. Ono, Jan Soběslav by asi příliš s Václavem IV. nespolupracoval, když ten měl pokaždé jiné kandidáty, které prosazoval i přes široký odpor.
Ježek wrote:Jenže, pokud by tedy příčina konfliktu nebyla "majetková", ale "církevní" (myslím, že o mohlo mít vliv na neshodu mezi bratry, ale příčina byly stále majetky Jana Soběslava), tak jak pak vysvetlit následující války, navíc v době, kdy už Prokop nestál na straně vzdoropapeže?
To násilné uchvácení majetku bylo poslední kapkou, kterou pohár přetekl a taky nejzazší hranicí, za níž už se s odvetou nedalo otálet.[/quote]
Jasně, ale jaké byly důvody dalších válek?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Nemslím si, že za tím vším byla snaha stát je leníkem krále, spíš snaha získat vlastní doménu. Ono, Jan Soběslav by asi příliš s Václavem IV. nespolupracoval, když ten měl pokaždé jiné kandidáty, které prosazoval i přes široký odpor.
Tady právě jde víceméně jen o 70tá léta. Za Karla IV. byl vychováván na pražském dvoře, kde si zvyknul na život tzv. na vysoké noze a tak potřeboval peníze v hotovosti spíš, než majetkové državy. Proto dával po smrti otcově Joštovi do zástavy podíl svého dědictví a Jošt mu za to ochotně poskytoval peníze, tentokrát místo otce, což už tak zadarmo nebylo.
Nelze tedy souhlasit s tím, že by si budoval vlastní doménu - spíše naopak.
Já jsem to spíš pochopil tak, že J. Soběslav chtěl zůstat při dvoře Karlově, než-li Václavově. Po smrti Karla IV. se situace trochu změnila a bratři hledali další východisko pro J. Soběslava, protože bylo jasné, že zadlužený Václav nemohl mladému markraběti poskytnout tak vysoký standard, na jaký byl Soběslav zvyklý.
Ona cílevědomá církevně kariérní snaha, min. od roku 1380, zde byla zjevná. Ale to zas bylo za předpokladu, že to nebudou mít rozházený se stávajícím papežem (Urbanem VI.). Možná však nepočítali s tím, že problém bude představovat jejich český bratránek a nakonec i přímá podpora pro-vzdoropapeženců od Prokopa.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Nelze tedy souhlasit s tím, že by si budoval vlastní doménu - spíše naopak.
Vlastní doménou jsem myslel klidné (tj. bez válek a pokusů o násilné uchvácení) biskupské majetky - nejlépe olomoucké, snad i s výhledem na možnost stát se pražským arcibiskupem.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Vlastní doménou jsem myslel klidné (tj. bez válek a pokusů o násilné uchvácení) biskupské majetky - nejlépe olomoucké, snad i s výhledem na možnost stát se pražským arcibiskupem.
Tak to už nás trochu zavádí do poetické roviny. :) Druhá část citace ohledně arcibiskupství je myslím až dost odvážná. Myslím si, že tímto směrem by byly i Soběslavovy úvahy poměrně předčasné. Ale jestli by byly vůbec reálné, na to by dokázal odpovědět někdo orientující se v církevních spojitostech.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Druhá část citace ohledně arcibiskupství je myslím až dost odvážná. Myslím si, že tímto směrem by byly i Soběslavovy úvahy poměrně předčasné. Ale jestli by byly vůbec reálné, na to by dokázal odpovědět někdo orientující se v církevních spojitostech.
Já bych si nedělal iluse, že téměř každý z prelátů usiloval o vyšší důstojenství. Jan Soběslav se snažil získat olomoucké biskupství, litomyšlské později vyměnil za patriarchát. Jeden z jeho nástupců Jan Železný usiloval o pražskou arcidiecési hned dvakrát a neúspěšně.
Politická situace ale nepřála tomu, aby Jan Soběslav mohl byť jen uvažovat reálně o povýšení.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Jošt vs. J.Soběslav

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:...ohledně arcibiskupství...by byly i Soběslavovy úvahy poměrně předčasné.
Politická situace ale nepřála tomu, aby Jan Soběslav mohl byť jen uvažovat reálně o povýšení.
Tak v tom se asi shodnem... :) Jen bych dodal, že víc než politická situace mu nepřál sám král Václav, který byl v tomto případě jedinou překážkou... 8)