Česká historiografie dnes i kdysi

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

Nejlepší období české historigrafie:

Rakousko; Rakousko - Uhersko
2
22%
1. republika
0
No votes
totalita
1
11%
dnešek
1
11%
bude
5
56%
 
Total votes: 9

User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Re: Èeská historiografie dnes i kdysi

Unread post by Ingolf »

No, jinými slovy to může být tím. Z většího poměrného zastoupení vychází i větší počet historiků, a tím větší počet knih..
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Re: Èeská historiografie dnes i kdysi

Unread post by Ingolf »

Ke vztahu k zahraničním tématům mě zaujalo, jak v 60. letech vycházelo množství knih o skandinávských zemích, ačkoli se jednalo o státy nepřátelského "Západu". To bylo několik děl o vikinském období, včetně překladů ság a dokonce mytologických pramenů. Pro materialistický pohled na svět bylo tohle tabu, navíc tam vystupují postavy, které propagovali nacisti, takže bych je čekal spíš na indexu..
Něco teda vyšlo v edicích pro mládež, asi to bylo snadnější.
Bližší okolnosti někdo neznáte?, proč zrovna nordistika byla tak exponovaná.
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Èeská historiografie dnes i kdysi

Unread post by Robert »

Ingolf wrote:Ke vztahu k zahraničním tématům mě zaujalo, jak v 60. letech vycházelo množství knih o skandinávských zemích, ačkoli se jednalo o státy nepřátelského "Západu". To bylo několik děl o vikinském období, včetně překladů ság a dokonce mytologických pramenů. Pro materialistický pohled na svět bylo tohle tabu, navíc tam vystupují postavy, které propagovali nacisti, takže bych je čekal spíš na indexu.. Něco teda vyšlo v edicích pro mládež, asi to bylo snadnější.
Bližší okolnosti někdo neznáte?, proč zrovna nordistika byla tak exponovaná.
Neviem, je celkom možné, že bolo v tom období viac erudovaných nordistikov, ako obvykle. Ak to malo politický podtext, možno to bolo kus tak poškuľovaním po neutralite a "tretej ceste" nordické štáty boli trocha tak vnímané, hoci väčšina bola členským štátom NATO. Je to ale iba dohad, mierne inšpirovaný Maďarskom 60s a ranných 70s, keď vychádzalo dosť veľa vecí z fínskeho prostredia (Kalevala, napr). Samozrejme, bolo to umocnené tým, že to mali byť príbuzní. Podobne boli ladené aj publikácie, ktoré sa zaoberali pohanským svetom Staromaďarov. Ale môžem byť aj úplne vedľa.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Česká historiografie dnes i kdysi

Unread post by Ježek »

Ptal jsem se na tu polskou historiografii, ale uspokojící odpověď jsem nedostal :( Jednou z věcí budou i ty větší kapacity.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Česká historiografie dnes i kdysi

Unread post by Ježek »

Martin Nodl v posledním ČČH trefně (podle mého názoru) popisuje stav současné české historiografie v článku Potřebujeme sociální a hospodářské
dějiny středověku?
:
Dnešní neutěšená situace sociálních a hospodářských dějin středověku je
podmíněna několika aspekty. Předně souvisí s obratem české medievistiky ke kul-
turním dějinám, k dějinám idejí, zbožnosti, či naopak v návratu zájmu o dějiny po-
litické. Zároveň má ale na danou situaci zcela zásadní vliv atomizace medievistické-
ho bádání. Zaměření především mladší generace badatelů na úzká témata, na jed-
notlivosti (někdy zcela podružné), bez vztahu k celku, vede k tomu, že historici
rezignují na hledání obecných souvislostí. Nemalou roli v tom hraje i skutečnost, že
sociální i hospodářské dějiny šlechtického, městského i venkovského prostředí
u nás neprávem získaly výrazně vulgárně marxistický nádech, jenž sociální nazírání
světa spojuje s determinismem a schematismem. Tato situace je o to překvapivější,
že naopak nejnovějším a moderním dějinám u nás vévodí sociálně ukotvený mar-
xistický revizionismus.
On-line zde:
https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vyd ... 22_fin.pdf
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.