Spory našich historikù

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Žemlièka a moravští historici

Unread post by Ježek »

Viola wrote: Jaký konflikt v ÈÈH?
O modelech vývoje pøemyslovského státu od Žemlièky a Tøeštíka. Jde o polemiku s Wihodou a Janem.
Wihodu bych pasoval do role nástupce Žemlièky. Pokud mohu být tak troufalý a v tìchle vìcech soudit.

O sòatcích nepomohu? Plánuješ nìjaký ve støedovìkém smyslu? Já jen, že to pokec dovolí...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

moravští historici vs. pražské ústøedí

Unread post by Ježek »

Viola wrote: Btw. Ježku, shodou okolností jsem si dneska koupila ÈÈH, jak se tam Tøeštík s Žemlièkou pouští do Jana - ještì jsem to nedoèetla, ale je to docela hustý. Má to ještì nìjakou dohru?
Asi v pøíštim èísle bude reakce Wihody a Jana... nevim, asi tøeba jo, musíme být ostražití. Každopádnì to pak vidím na diskusi...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: moravští historici vs. pražské ústøedí

Unread post by Tekla »

Ježek wrote:
Viola wrote: Btw. Ježku, shodou okolností jsem si dneska koupila ÈÈH, jak se tam Tøeštík s Žemlièkou pouští do Jana - ještì jsem to nedoèetla, ale je to docela hustý. Má to ještì nìjakou dohru?
Asi v pøíštim èísle bude reakce Wihody a Jana... nevim, asi tøeba jo, musíme být ostražití. Každopádnì to pak vidím na diskusi...
jezis... a muzu vedet o co jde? sorry, ze vas tak zanedbavam... zatrsakr uzaverka... atd.... (spory historiku me vzdycky zajimaly :wink: )
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Spory historikù

Unread post by Viola »

No jde o to, že Tøeštík s Žemlièkou se pustili do Jana hlavnì kvùli rozdìlení vrstev spoleènosti za Pøemyslovcù, zpùsobu vlády, držby pùdy a tak. Ještì to nemám doètený, každopádnì je toho asi 40 stran v ÈÈH, který vyšel v bøeznu. Reagují pøedevším na jeho knihu Václav II., a to stylem, že uèitel dìlá totálního debila ze svého žáèka... :roll:
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: Spory historikù

Unread post by Tekla »

Viola wrote:No jde o to, že Tøeštík s Žemlièkou se pustili do Jana
aha... ted jsem si na googlu vyhledala, ze o vaclavu druhem psal nejaky libor jan - omlouvam se za neznalost... no a jak to, violo, hodnotis ty? je ta jejich kritika opravnena? pac ve vztahu k trestikovi mne to dost zajima...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Libor Jan

Unread post by Ježek »

To je ta kniha Václav II. a struktury panovnické moci, kterou vlastním a vìnuje se tam mj. vilikùm, zpochybòuje Šustovu dominium generale a speciale?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Jj. Libor Jan, brnìnský historik... Øekla bych dost nadìjný.
Já jsem se bohužel k tý knize nedostala, protože není normálnì k sehnání, ani v knihovnì ji nemají, takže nevim. Navíc tohle je pøeci jen oblast, které nerozumím. Každopádnì mì dost zaráží ten tón, jakým je to psané - kdyby to byl obyèejný nesouhlas, tak to chápu, uvedu, že s tím nesouhlasím, a teèka.

Pár citací:
"Prohlašuje-li Libora Jan, že ...blabla...., tak o .... zøejmì ani nezaslechl.
Potíž Jana netkví jen v nevìdomosti...
To je snad vùbec nejkurióznìjší, opravdu mistrovský Janùv nápad...
Co pøedstavují ty tisíce stran vypoètených v úvodní poznámce...? Èetl z nich alespoò nìco?
Správnì se má ve svérázné Janovì latinì...
Má to dokládat dlouhý, myšlenkovì neujasnìný a vlastnì zbyteèný vývod..."

A to ještì nejsem na konci... :?
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Libor Jan

Unread post by Viola »

Ježek wrote:To je ta kniha Václav II. a struktury panovnické moci
Jj, to je ona. Ještì trochu ze Správy støedovìké Moravy.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Matice moravská to vydala v r. 2006 (pokud se mluví o tý "modrý)" lektorovali: Èechura, Mezník a Šmahel
Není z nejètivìjších, ale poskytuje to mnoho informací o správì státu - Polska ne), pomìr ke šlechtì. Pùjèim dle chuti a zájmu.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Viola wrote: uvedu, že s tím nesouhlasím, a teèka.
no tak to naprosto chapu, mne tenhle ton taky vzdycky dovede bytostne otravit... a trestik je na to specialista...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

spory

Unread post by Ježek »

Tyhle spory našich historikù si zaslouží jiný téma. Øikam to i kvuli tomu, že chci pokec promazat. Pøednì mám ten ÈÈH taky doma (díky Katko!) a chci si to taky pøeèíst.
Otázka jestli do tý oddìlený historiografie dnes a kdysi nebo do nìjakého jiného...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:Knihu od Jana jsem necetla
Já mám zatím za sebou jen toho Záviše, a ještì ne celého, ale zatím mi to pøijde dost dobrý... Ono hlavnì já osobnì nemám moc ráda témata ohlednì struktury spoleènosti apod., takže o tom nic nevím. Nechci se proto pouštìt do nìjakých polemik, ale tohle mi pøijde jako vyøizování sporù èi co. Pøeci pokud chtìli udìlat k té knize recenzi, mohli už pøi jejím vydání - a ne na 40 stranách. Myslíte, že jde o generaèní spor? Ježek nìco naznaèil...
A Teklo, víš o nìjakých dalších sporech, kdy se tøeštík do nìkoho pustil tímhle stylem?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

Tekla wrote:... a trestik je na to specialista...
Nemohu si neodpustit poznámku v této souvislosti. Nebude se však týkat Tøeštíka ale Šmahela, s nímž se osobnì znám. Prof. Šmahel, starý pán je velice laskavý k mladším kolegùm, chová se k nim jakoby "otcovsky" :wink: , respektuje jejich názory a dokonce si od nich nechá klidnì i "napovìdìt"... :D
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Myslíte, že jde o generaèní spor? Ježek nìco naznaèil...
Mì to uplnì jako spor generací nepøijde, možná spíš jako Èechy x Morava, Praha x Brno
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Mì to uplnì jako spor generací nepøijde
Aha, já jsem to tak pochopila... No možná ale i to pøichází v úvahu, Žemlièkovi je 60, Tøeštíkovi 70, dlouhou dobu platili za jednièky ve svém oboru a najednou se na nì zaèínají tlaèit mladí...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Žemlièkovi je 60, Tøeštíkovi 70, dlouhou dobu platili za jednièky ve svém oboru a najednou se na nì zaèínají tlaèit mladí...
Vždy se to dalo èekat, mladí se nato podívají z jiného pohledu než staøí a to je ku prospìchu...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Jistì, jenže to chápeme my, asi bohužel ne oni. Tekla nìco naznaèovala v Olomouci o Tøeštíkovi a Emmì Reginì...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Jistì, jenže to chápeme my, asi bohužel ne oni.
tak oni musí hájit svoji celoživotní práci, to je jasný...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ježek wrote:tak oni musí hájit svoji celoživotní práci, to je jasný...
Jenže takhle to vyzní mnohem hùø. Jejich zásluhy nikdo nezpochybòuje, ale po tomhle urèitì ztratí své pøíznivce - minimálnì po lidské stránce.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:Žemlièkovi je 60, Tøeštíkovi 70, dlouhou dobu platili za jednièky ve svém oboru a najednou se na nì zaèínají tlaèit mladí...
...pomalouèku ale jistì jim zaèínám rozumìt... :cry: :lol: :lol: :lol: