Povstání kralevice Přemysla 1248-9

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové od Přemysla Otakara I. až k Václavu III., první Lucemburkové (Jan a Karel). Světové dějiny v 13. a 14. století

Moderátoři: elizabeth, Katerina, Ježek

Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

Povstání kralevice Přemysla 1248-9

Nový příspěvek od Ježek »

Již dříve jsem to načal v tématu o Přemyslovi II.:
Ježek píše:Až s ním a jeho ambicemi jsou spojeny konce pilířů knířecích Čech - pozemkovou šlechtou překonaní regionální úředníčci, jmenovaní králem, kteří byli již neefektivním přežitkem a stále se hlásili k vybírání různých dávek a daní, často překračujíc královská privilegia. V povstání v roce 1248 se za ně postavil proti svému otci Václavu. On bojoval za královskou korunu, oni proti pozemkové šlechtě a novým pořádkům (města, kláštěrní majetky - prostě všemu neknížecímu). Odboj byl předem odsouzen k nezdaru, ale Přemysl tou dobou byl jediným nástupcem. Václav ani nijak tvrdě povstání nepotlačil, zřejmě, pouze nechal popravit předního "úřednického" představitele povstání. Zřejmě to ale byl defitivní konec úřednické šlechty, která se poté rozplynula mezi nižší šlechtou a sedláctvem.
Ježek píše:Nedivil bych se ale redigování názoru na povstání, někdy v budoucnosti. Žemlička je geniální historik, ale třeba to někdy někdo uchopí jinak.

Už jsem zapomněl, že jsem tohle kdysi napsal, ale po letmém studiu Pokračovatelů Kosmových a několika předních českých rodů musím napsat svůj názor, částečně odlišný od teorie povstání beneficiárních úředníků a jejich zániku. Částečně tedy rozpracuji svůj názor.

Povstání bych nechápal jako boj umírajících hradských úředníků Přemysla II. proti vysoké šlechtě, která podporovala Václava I. Viděl bych to spíš na boj dvou frakcí pozemkové šlechty proti sobě. Jak známo Václava podporovaly severočeské rody - Ronovci, Markvartici a Hrabišici. U Přemysla bych nepředpokládal úplně druhořadé šlechtice v jeho družině, jak už mnohokrát v přemyslovské historii tam jsou ti, kteří nejsou zrovna u vesel, možná synové těch u vesel, připravující se připravit otce a strýce o místa na dvoře. K nim by se dali připočíst jihočeské rody jako páni ze Strakonic a snad i Vítkovci. Tento boj je možné zahrnout do říšského kontextu, kdy sevoročeské rody díky kontaktům v Míšni jsou stoupenci papežství a jihočeské rody díky kontaktům v Podunají stoupenci císařství.
Ale fakt, že Václav měl podporu biskupů a papež Inocent IV. chtěl na Přemysla uvalit klatbu to nemusí dokazovat, církev se drží spíše krále než povstalců, skrz Míšeň přišla Václavovi pomoc od papeže. Biskup Mikuláš váhal zpočátku, až poté se přiklonil k Václavovi.
Spíše bych to viděl na boj dvou frakcí pozemkové šlechty, jedné u moci, jedné nikoli. Ta druhá sázela na Přemysla, který získav sebevědomí, díky špatné radě povstání podvolil. Předpokládám, že i beneficiární šlechta nestála jednotně na straně Přemysla, jinak po porážce povstání by mohla zaniknout celá, nikoli přežívat do konce století. Touze po změně nahrávala i pasivita jednookého krále, který spoustu času tráví při loveckých kratochvílích, pošramocená psychika po smrti matky a syna.
Přemysl byl zvolen králem urozenými a rodem staršími (Pokr. K.), nazýval by tak kronikář beneficiární šlechtu, která povetšinou škodila na církevním zboží? Dokázala by sama beneficiární šlechta, mocně omezovaná v 30. letech poskytnout sama Přemyslovi dostatečnou vojenskou silu?
Pochopitelné je, že povstání bylo potlačeno. Měl Přemysl plán, co s otcem po převzetí moci? Jistým složkám napětí jen vyhovovalo. Pochopitelné je také, že byli popraveni nevýznamní symboličtí příznivci převratu - dvorští sudí Ctibor a jeho syn Jaroš. Možná sice Přemyslovi ten nápad vnukli, nebyli však vůdčí silou...
Po smrti Václava řada jeho příznivců přišla o dvorské úřady a o ty se podělili lidé spojení s Přemyslem II. a jeho povstáním. Právě třeba onen Bavor a oněmž je článek v rejstříku.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Re: Povstání kralevice Pøemysla 1248-9

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Ježek píše:...Povstání bych nechápal jako boj umírajících hradských úředníků Přemysla II. proti vysoké šlechtě, která podporovala Václava I.
Ani Vaníček to tak nechápe, i když připouští, že „...i tyto momenty byly ve hře.“ Ten hlavní důvod mohl být daleko prozaičtější spočívající ve ztrátě politické akceschopnosti Václavovy směrem dovnitř i do zahraničí způsobené mj. i smrtí syna Vladislava, z níž se velice pomalu vzpamatovával. Ale to už jsi také zmiňoval...
Ježek píše:...Tento boj je možné zahrnout do říšského kontextu, kdy sevoročeské rody díky kontaktům v Míšni jsou stoupenci papežství a jihočeské rody díky kontaktům v Podunají stoupenci císařství...
Že by více jak století po konkordátu wormském ještě v Čechách velmi opožděně dozníval jakýsi boj o investituru v českém provedení mezi „severočeskými guelfy" a „jihočeskými gibelíny"? Určitě ne, pouze proti sobě stojícím skupinám zůstaly nálepky podle toho, kam byly nasměrovány jejich sympatie. To jen na okraj, aby to někoho nemátlo, protože tohoto dělení s uvedeným označením používají historici pro období i po KW. Na straně gibelínů se objevuje „paradoxně“ i pražský biskup Mikuláš. Bylo to patrně z toho důvodu, že i on byl přesvědčen, že Václav docela drsně omezuje církevní svobody z dob jeho otce Přemysla. Za svůj postoj byl asi půl roku Václavem vězněn na přelomu let 1248/49. Poté nebylo pochyb, na čí stranu se pražský biskup postavil...

P.S. Ještě bych rád upozornil na důležitý pramen uváděný Vaníčkem. Jedná se o vyprávěcí text Příběhy krále Václava z r. 1249, který je „vložen“ do 2. pokračování Kosmova a který popisuje vzpouru syna proti otci.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

Re: Povstání kralevice Pøemysla 1248-9

Nový příspěvek od Ježek »

Že by více jak století po konkordátu wormském ještě v Čechách velmi opožděně dozníval jakýsi boj o investituru v českém provedení mezi „severočeskými guelfy" a „jihočeskými gibelíny"? Poté nebylo pochyb, na čí stranu se pražský biskup postavil...
Ne nutně boj guelfů proti ghibelinům, spíše dvou frakcí šlechty. Václav, který byl tou dobou v papežském táboře (snad rok dříve plenil v Říši) získal podporu svých spojenců z Míšeňska (poté se také u nás objevuje několik německých jmen především a papeže, neznamená to nutně, že Přemysl se stavěl do posice ghibelina (podporu ghibelinů z Říše nezískal).
Biskupové z Říše byly říšskými knížaty, proto často stáli proti svým představeným, ale to je spíše doby před konkordátem...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Ježek »

20. srpna 1249 Václav I. obsadil poslední baštu vzbouřenců - Pražský hrad, povstání bylo potlačeno. Po čtyřech týdnech, kdy Václav přebýval na Týřově, přišel za ním jeho syn, který pro sebe a své věrné žádal milost. Syna zajal a s ním i některé pány.
Urozené země pak dal odvézt zpět na hrad pražský, nařídiv co nejpřísněji, aby byli dva a dva uvrženi v poutech do jednotlivých žalářů.
Pro českou historiografii je koncem povstání popravení údajných viníků z řad beneficiární šlechty Ctibora sudího mečem na Petříně a jeho syna Jaroše lámáním v kole za hradbami.
Jenže jejich poprava se konala až 29.12.1250, čili rok a půl po potlačení povstání, trest bylo zajetí urozených pánů, nikoli poprava méně urozených. O této události se snad zmiňuje stejný letopisec, ten by snad uvedl souvislost s povstáním. Jakou logiku by měl exemplární trest po tak dlouhé době po povstání? Tito dva byli popraveni za jiný přečin, který ovšem zmíněn není - třeba další povstání, pokus o královraždu...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2715
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Viola »

Ježek píše:Jenže jejich poprava se konala až 29.12.1250, čili rok a půl po potlačení povstání, trest bylo zajetí urozených pánů, nikoli poprava méně urozených...
By mě zajímalo, kde zase vznikl ten šum, že to souviselo s povstáním. Druhý Kosmův pokračovatel píše výslovně:
Téhož roku Ctibor, sudí, byl dne 29. prosince sat mečem na hoře Petříně a jeho syn Jaroš byl lámán kolem za městskými zdmi
Z toho opravdu nevyplývá, že by to mělo spojitost s povstáním. Víme ale, kdo se povstání účastnil na Přemyslově straně?
Ježek píše:Pochopitelné je, že povstání bylo potlačeno. Měl Přemysl plán, co s otcem po převzetí moci?
Ono to celé povstání je docela absurdní, protože na jednu stranu opravdu asi povstalcům musela být jasná marnost takového počinu, na druhou stranu Václav ani nemohl Přemysla pořádně potrestat, protože jiného syna prostě neměl.
U Přemysla bych viděla mladickou nerozvážnost (nevím, kolik mu bylo - údajně se měl narodit roku 1233 nebo 1228), který byl prostě přemluven předáky povstání a z představy moci a vlády se mu zamotala hlava.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Ježek píše:…Měl Přemysl plán, co s otcem po převzetí moci?
Nevím, zda Přemysl, ale ti, co v povstání tahali za nitky, zcela jistě. Václav by „byl odejit“ na své hrady mj. Vyšehrad (Loket, Zvíkov), kde by byl zajištěn důchody z jejich zboží a mohl se nerušeně věnovat své vášni, oblíbenému lovu v hlubokých hvozdech. Vlády by se ujal „mladší král“ a vůdci odboje by si ještě nějaký čas třeba užívali vládnutí…
Ježek píše:...Jenže jejich poprava se konala až 29.12.1250, čili rok a půl po potlačení povstání, trest bylo zajetí urozených pánů, nikoli poprava méně urozených. O této události se snad zmiňuje stejný letopisec, ten by snad uvedl souvislost s povstáním. Jakou logiku by měl exemplární trest po tak dlouhé době po povstání?...
Trest přišel po tak dlouhé době proto, že oba byli teprve v tomto roce vydáni z Německa na důkaz dobré vůle ve vztahu k Václavovi. A protože na ně se amnestie slíbená rebelům z řad vysoké šlechty nevztahovala (v té době jsou v Německu), byli, jak se shodují Žemlička s Vaníčkem, exemplárně potrestáni propadnutím hrdla...
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1088
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Been thanked: 1 time

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka píše:
Ježek píše:…co s otcem po převzetí moci?
Václav by „byl odejit“ na své hrady
No a já myslel, že Přemyslovci to řešili fyzickou likvidací; pokud byli útlocitně milosrdní, pak sáhli pouze ke kastraci nebo vypíchnutí očí... 8) Ovšem netušil jsem, že byl ve hře i nucený odchod do důchodu... :shock:
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Ježek »

Viola píše: U Přemysla bych viděla mladickou nerozvážnost (nevím, kolik mu bylo - údajně se měl narodit roku 1233 nebo 1228), který byl prostě přemluven předáky povstání a z představy moci a vlády se mu zamotala hlava.
Přemysl se rázem stal jediným nástupcem, to byla změna k předpokládané duchovní dráze. Tím, že ho vzbouřenci přemluvili k povstání, získal jejich pokus punc legality.
Jiøí Motyèka píše: že oba byli teprve v tomto roce vydáni z Německa na důkaz dobré vůle ve vztahu k Václavovi
Kde se to píše?
Nebylo by logické, aby zajatce vydaly německé oddíly ještě v Čechách, když zde byly než aby si je vezly domů do Němec a pak je propustili zpět?
Několik šlechticů ze zahraničí tehdy proniklo k nám - Václav ještě měl z čeho rozdávat.
Przemysl de Nyestieyky píše:No a já myslel, že Přemyslovci to řešili fyzickou likvidací; pokud byli útlocitně milosrdní, pak sáhli pouze ke kastraci nebo vypíchnutí očí... 8) Ovšem netušil jsem, že byl ve hře i nucený odchod do důchodu... :shock:
Přímo jiného Přemyslovce Přemyslovec nezabil ani za knížectví. Král Václav byl již pomazenec, žádné knížátko.
Kastrovat vlastního otce? :D
Uvěznit ho bylo jeho posici nedůstojné, usídlení na nějakém hrádku by nepřineslo nic dobrého v okamžiku, kdy by si řekl, že je čas skoncovat s vládou samozvance.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2715
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Viola »

Przemysl de Nyestieyky píše:No a já myslel, že Přemyslovci to řešili fyzickou likvidací; pokud byli útlocitně milosrdní, pak sáhli pouze ke kastraci nebo vypíchnutí očí... 8) Ovšem netušil jsem, že byl ve hře i nucený odchod do důchodu... :shock:
Tak přeci jen, tohle se nedělo - aspoň v nejbližší rodině - už přes 200 let. Navíc kastrace by ve Václavově případě byla bezpředmětná...
No a obecně k násilí bych odkázala na Žemličkovy Přemyslovce, ten se tam dotýká tématu násilí u Přemyslovců a dochází k tomu, že ve srovnání s okolím to ještě nebylo tak strašné...

Ale třeba šlechta doufala v nenadálý Václavův skon - a Přemysl to vlastně vůbec nedomyslel.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Ježek píše:...Kde se to píše?...
Zmiňuje se o tom Vaníček, který se často a docela hodně odvolává právě na text Příběhů krále Václava...
Ježek píše:...Nebylo by logické, aby zajatce vydaly německé oddíly ještě v Čechách, když zde byly než aby si je vezly domů do Němec a pak je propustili zpět?...
Proč by se svých zajatců vzdávali, když pomoc saských spojenců Václavovi, doložená i německými kronikáři, byla tak významná? Proč by je nechávali v Čechách, když patrně nikdo za ně stejně neorodoval? Přemysl potřeboval slib amnestie hlavně pro své nejvýznamnější přívržence.
A nakonec pronesu kacířský dotaz. Stále píšeme o zajetí. Ale byli vůbec zajatci? Neutekli náhodou sami do Němec před hrozbou trestu. A než je Němci vydali, tak si tam nějaký čas užívali "politický" azyl. Např. právě Vaníček se bohužel nezmiňuje ani o zajetí ani o azylu...
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Ježek »

Jiøí Motyèka píše:
Ježek píše:...Kde se to píše?...
Zmiňuje se o tom Vaníček, který se často a docela hodně odvolává právě na text Příběhů krále Václava...
http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/chron ... AI%20I.htm
Jak si tam přečteme, tak to končí těmi tresty pro šlechtu - zajetím, rokem 1249. Záznam k roku 1250 je od jiného kompilátora:
http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/chron ... 201196.htm tady. A tam se nic o zajetí v Němcích ani o zajetí nepíše.[/quote]
Jiøí Motyèka píše:A nakonec pronesu kacířský dotaz. Stále píšeme o zajetí. Ale byli vůbec zajatci? Neutekli náhodou sami do Němec před hrozbou trestu. A než je Němci vydali, tak si tam nějaký čas užívali "politický" azyl. Např. právě Vaníček se bohužel nezmiňuje ani o zajetí ani o azylu...
Nepíšeme o zajetí trvající rok a půl. Zabití dvou šlechticů bude mít jiný důvod než povstání v roce 1249.
Kdyby byli v Německu, proč by se vraceli? Oni byli v Čechách, Ctibor byl sudí a tato funkce se špatně vykonává ze zahraničí...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Ježek píše:...Kdyby byli v Německu, proč by se vraceli? ...
No protože byli vydáni, že... :wink:
Ježek píše:... Ctibor byl sudí a tato funkce se špatně vykonává ze zahraničí...
Pochybuju, že by tuto funkci zastával ještě v momentě nebo krátce poté, kdy Václav započal své vítězné tažení...
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

Re: povstání neutopené v krvi

Nový příspěvek od Ježek »

Jiøí Motyèka píše:
Ježek píše:...Kdyby byli v Německu, proč by se vraceli? ...
No protože byli vydáni, že... :wink:
To by to mohlo být také někde napsáno, že byli z Německa vydáni a poté popraveni. Jenže není a tak to je čirá spekulace, podpírající povstání beneficiářů
Jiøí Motyèka píše:Pochybuju, že by tuto funkci zastával ještě v momentě nebo krátce poté, kdy Václav započal své vítězné tažení...
To by ale neměl zapsánu tu funkci v té relaci.

Ale bavíme se o okrajové zaležitosti. Nemáte někdo CDB pro vládu Václava I. a Přemysla II. abychom se dostali dále a přehodnotili účast frakcí šlechty?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

Stybor et Jaros filius eius

Nový příspěvek od Ježek »

Vrátím se k satému Ctiborovi a lámanému v kole Jarošovi, který byl synem tohoto. Oba byli popraveni rok a půl po povstání sebevědomého kralevice.
Netvrdil bych, že popravení patřili mezi nižší šlechtu. V okolí krále byly jen špičky nejvýznamnějších šlechticů země, nižší se objevuje v listinách jen málo a ojediněle. Řada magnátů i přes svůj politický vliv se do okolí krále nedostala (oposice). Tuto oposici velkých a menších magnátů bych viděl za povstáním Přemysla.
Iudex (soudce) v nějaké kastelánii byla příčka pro nižší šlechtu, dvorský sudí nikoli (ač šlo o jednu z nejméně prestižných funkcí u dvora)

Abych vyvrátil zapojení (nebo alespoň na straně Přemysla) obou zavražděných do povstání uvedu další případy represí panovníka vůči svým "věrným".

Pokračovatelé Kosmy uvádějí k roku 1211:
Černín byl vypuzen z Čech a k roku 1212: Černín, komorník krále českého, byl vypuzen od krále a od všech předáků.. Sice se tedy neví kdy přesně se to stalo, a ani proč se tak stalo - Žemlička uvádí přílišné stranění Drslaviců prvnímu synu jasného krále Čechů Přemysla Vratislavovi - stalo se tak, potvrzují i to listiny. Černín byl někdy od počátků století komorníkem a vždy věrným Přemyslovi (pomáhal mu v roce 1197) a jen věrná služba ho tehdy zachránila od smrti. Nebyl vyhnán za povstání, pouze za jistou neloyalitu, neoficiální názor, který se neslučoval s názorem panovníka...

Podobně také Záviš byl sat za nařčení z povstání, neloyality (tohle bych tady rozebírat nechtěl)

Oni dva se také dostali do nepřízně panovníka, kterého mohlo po povstání podráždit cokoli (třeba klepy o povstání dalším) a na něhož si tehdy šlechta dávala pozor.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

Šlechta Václava I. v 30. letech

Nový příspěvek od Ježek »

Studie M. Špůrové v MHB 9 se zabývá šlechtou okolo krále Václava I; ovšem v pouze v 30. letech, nikoli v důležitých letech 40. Pokud bychom porovnali svědečné řady Václava I. proti sv. řadám Přemysla před povstáním (několik málo vydal) a po nástupu, mohlo by to velmi pomoci v objasnění role beneficiární šlechty při povstání. Bohužel zatím sem se k analýze dalších CDB nedostal, proto zde jen v krátkosti výtah z článku:

V blízkosti Václava působilo a svědčilo několik rodů - především Hrabišíci - Bohuslav byl dlouholetým komořím, Ronovci - Jindřich a Častolov - kasteláni v Budyšíně (zde posun, za Otakara byl kastelánem Markvartic Beneš). Markvartici Havel z Lemberka a Jaroslav z Hruštice jsou kasteláni Königsteinu.
Podkomořím a kastelánem v Brně je Boček z Obřan, navazujíc na úspěchy otce Gerharda.
Číšník Zbraslav
Podstolí je Crh, v okruhu krále je i jeho bratr Častolov.
Dvorský sudí se jmenuje Albert ze Slivna. Podčeším je jistý Idík
Podkomořím je Benšeovic Vok a také Vítkovec Záviš z Nechanic. Ostatně celý vítkovský rozrod lze zachytit v listinách - Jindřich z Hradce, Jindřich, Sezema
Bohuslav byl žateckým kastelánem, hojně se vysktuje i Neostup, kastelán na Přimdě.
V okolí krále se dále vyskytují Beneda, Oldřich a Ctibor ze Svojšína, Arnulf z Hukvald...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2715
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Re: Šlechta Václava I. v 30. letech

Nový příspěvek od Viola »

Ježek píše:Markvartici Havel z Lemberka a Jaroslav z Hruštice jsou kasteláni Königsteinu.
Podkomořím a kastelánem v Brně je Boček z Obřan, navazujíc na úspěchy otce Gerharda.
Havel a Jaroslav byli bratři, Boček byl Havlův švagr, stejně jako Smil z Lichtemburka. Např. Kalista nebo Urban odůvodňují jejich mnohdy shodný postup právě v jejich příbuzenství.
Ježek píše:Dvorský sudí se jmenuje Albert ze Slivna.
To je myslím otec budoucího purkrabího Jaroše, který ale s Přemyslem vycházel dobře.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2715
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Nový příspěvek od Viola »

Ježku, kam ty datuješ toto povstání? Někteří historici uvažují už o roku 1246, což je ale podle mě hloupost, když Vladislav zemřel až v lednu 1247.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4104
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 105 times
Been thanked: 22 times

Nový příspěvek od Ježek »

Viola píše:Ježku, kam ty datuješ toto povstání? Někteří historici uvažují už o roku 1246, což je ale podle mě hloupost, když Vladislav zemřel až v lednu 1247.
Stejně jako většina předních historiků 1248 - 1249. První podmínkou povstání bylo to, že Přemysl byl následníkem trůnu a byl nakloněn převzetí moci (zde možná pomohla markrabská funkce), druhou to, že existovala nespokojenost (částečná) s politikou Václava. V druhém bodě se kronikáři celkem shodují s úpadkem aktivity Václava (což zřejmě bude zástěrka za formulováním špatného kursu ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2715
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Nový příspěvek od Viola »

Slyšela jsem, že prý se povstání na Přemyslově straně (alespoň na počátku) zúčastnili také Jindřich a Častolov ze Žitavy, ale moc se mi to nezdá. Víte někdo o tom?
Katerina
Královna
Příspěvky: 1773
Registrován: 29 led 2007 16:32
Bydliště: Velvary
Been thanked: 1 time

Nový příspěvek od Katerina »

Viola píše:Slyšela jsem, že prý se povstání na Přemyslově straně (alespoň na počátku) zúčastnili také Jindřich a Častolov ze Žitavy, ale moc se mi to nezdá. Víte někdo o tom?
Teda já jsem to neslyšela, a jak Ježek uvádí u pár příspěvků výše, oba Ronovci byli u Václava.

A tedka čerstvě, díky Florišovi :) , ti mohu posloužit ještě i Sovadinou, který píše, že další příležitost k posílení postavení a vlivu šlechty dostala šlechta v době povstání kralevice POII. proti králi Václavovi I. (mimochodem - časování povstání 1248-49) . Po jeho porážce dostala další majetky šlechta, která zůstaůa věrná Václavovi, Ronovci asi v této době získali hrad Lichtemburk (Lichnici) a Smil , syn JIndřicha ze Žitavy se stal pražským purkrabím.
Což by se asi nestal, kdyby patřil k odbojníkům, ale to je jen taková úvaha.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot a 0 hostů