Roky 1134 a 1135

Dějiny do roku 1197 (druhý nástup Přemysla I.) - stěhování národù, Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovské knížecí Čechy, dějiny ostatních států ve stejném období.

Moderator: Ježek

User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Roky 1134 a 1135

Unread post by Wladislaus »

Poznámky: viewtopic.php?f=12&t=3880
Předchozí rok (1133): viewtopic.php?f=12&t=3904

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pokračování (1136): viewtopic.php?f=12&t=3906
Last edited by Wladislaus on 06 Feb 2021 14:26, edited 1 time in total.
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Roky 1134 a 1135

Unread post by Wladislaus »

Spekulace k přestavbě Pražského hradu zahájené roku 1135

Mohl být tím neznámým stavitelem kamenický mistr Wernhard, kterého Kanovník Vyšehradský zmiňuje jako toho, kdo dostal na starost obnovu zničeného kláštera sv. Jiří, který lehl popelem během obléhání Pražského hradu roku 1142?
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Roky 1134 a 1135

Unread post by Wladislaus »

Oprava k roku 1134 - pražský biskup Jan
Byl českého původu, protože v zakládací listině kláštera Strahov z roku 1143 je uveden jeho příbuzný Mstěn (cognatis suis nomine Misten), což je ryze slovanské jméno. Čili ne Johann ale Jan. A dost možná pocházel z východních Čech, protože se tam nacházel veškerý majetek, který klášteru daroval. A protože se jednalo o dost rozsáhlý majetek, nejspíše pocházel z bohatého a významného rodu, pravděpodobně dost rozvětveného, jak napovídá věta, že nakoupil pozemky od Mstěna a jeho synů a dalších příbuzných (et filiis suis et ab aliis cognatis).