Historické Romány

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Zany wrote:když už jsme tu probírali toho Englunda, dneska jsem v Luxoru vidìl jeho další dílko, tentokrát útlou knížeèku vìnovanou královnì Kristinì. Akorát jsem si chytøe nenapsal název a na netu to nikde nemùžu najít...
Jej, to je škoda. :roll:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

no, snad by to mìl být pøeklad tohoto:

http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=20373
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Historické romány

Unread post by kanuk »

Doporuèuji knihy J. Michenera, i když to nejsou historické romány v pravém slova smyslu. JM obvykle zvolí urèité území Aljaška, Hawaii, Polsko a jiné, na kterém se odehrávají v rùzných obdobích dìje povídek, které jsou dosti dobøe podloženy historickými fakty. A v povídkách obvykle vystupují pøíslušníci stejného rodu.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Zany wrote:no, snad by to mìl být pøeklad tohoto:

http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=20373
Nebo tady.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Kniha

Unread post by Dagmar »

Díky, objednáno :lol:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

NOVÁ VAÒKOVÁ

Unread post by Katerina »

Mé dámy,

možná jste si všimly, ale právì vyšel nový historický román od paní Vaòkové - Pøíbìh mladšího krále.

Tentokrát se posunula v èase dopøedu a je to o Pøemyslovci Bedøichovi èásteènì, ale hlavnì o mládí Pøemysla Otakara I. , konèí Barbarossovým utopením- Vladislav je v Akonnu a Pøemysl a Dìpoltem s Barbarossou, takže se dá oèekávat pokraèování.
Takže se máme na co tìšit.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: NOVÁ VAÒKOVÁ

Unread post by Viola »

Katerina wrote:Mé dámy,

možná jste si všimly, ale právì vyšel nový historický román od paní Vaòkové - Pøíbìh mladšího krále.
Wow! Nevím, super =D>
Blanka z Valois
Měšťan
Posts: 18
Joined: 07 Sep 2007 17:54

kniha

Unread post by Blanka z Valois »

no, to je vyborne, kazde Vánoce vydávala pani Vanková novou knihu, a kdyz jsem ji pultech nenasla, tak jsem se obávala, ze psani povesila na hrebik (na coz by mela pravo vzhledem k veku :( )
myslim, ze budu v PO spechat do knihkupectvi :D :D :D (dik za informaci)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

skeptický postoj k Vaòkové

Unread post by acoma »

Tak mì k tomu skepticky napadá, že poslední knihu o Landštejnech jsem pøeèetla a znechucenì odnesla do antikvariátu. Obávám se, aby tohle nebylo to samý.. 8)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: NOVÁ VAÒKOVÁ

Unread post by Ježek »

Katerina wrote:Vladislav je v Akonnu a Pøemysl a Dìpoltem s Barbarossou,
To musí být blbost. Ještì by tam naše budoucí knížata mohla vést debatu o svìtových náboženstvích se Saladinem a øešit problém hinduistické reinkarnace ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: skeptický postoj k Vaòkové

Unread post by Viola »

acoma wrote:Tak mì k tomu skepticky napadá, že poslední knihu o Landštejnech jsem pøeèetla a znechucenì odnesla do antikvariátu.
No je fakt, že Pán støíbrné rùže se mi fakt líbil, ale Válka mì taky nenadchla. Jenže jsem si øíkala, že to bude tøeba tím obdobím, který mi už moc neøíká :? .
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: NOVÁ VAÒKOVÁ

Unread post by Katerina »

Ježek wrote:
Katerina wrote:Vladislav je v Akonnu a Pøemysl a Dìpoltem s Barbarossou,
To musí být blbost. Ještì by tam naše budoucí knížata mohla vést debatu o svìtových náboženstvích se Saladinem a øešit problém hinduistické reinkarnace ...
No musím poèkat na pokraèování, ale tipla bych si, že po Barbarossovì utopení to Pøemysl pomalu zabalí a vrátí se domù, ale Dìpolt tam v Aconu pøeci umøel.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: skeptický postoj k Vaòkové

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:
acoma wrote:Tak mì k tomu skepticky napadá, že poslední knihu o Landštejnech jsem pøeèetla a znechucenì odnesla do antikvariátu.
No je fakt, že Pán støíbrné rùže se mi fakt líbil, ale Válka mì taky nenadchla. Jenže jsem si øíkala, že to bude tøeba tím obdobím, který mi už moc neøíká :? .
Hm, proto si poèkám až to pøeèetete a øeknete, že je to super, protože historický romány pøestaly být mùj šálek èaje. zvl᚝ jedná-li se o doby, o nichž nic nevím. No a o tìch, co nìco vím, tam zas moc kritizuju... :) 8) :lol: :D
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Jindøich z Lipé

Unread post by elizabeth »

Nedbajíc varování mnoha zde pøítomných dam, i koupila jsem si od Jiøího Hanibala román o pánu z Lipé. Neodstrašilo mì ani to, že Václav II. od téhož autora leží v knihovnì po zbìžbém prolistování ( více jsem nemìla sil). Ale to mìlo... Po pøeètení prvních 30stran jsem usoudila, že to opravdu nebylo psáno pro mì. [-o<

Ještì, že Valdekovi, jehož jsem nedávno držela v ruce v knize jsem odolala.

Bejt èlenem Knižního klubu pro mì èasto znamená rozhodnutí mezi bestsellerem a historickým románem nevalné kvality... :(

Vyšlo vùbec novì nìco, co by stálo za pøeètení, u èeho by si èlovìk oddychnul??? :wink:
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Co je tam tak hrozné?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:Co je tam tak hrozné?
No kromì toho, že mì to nevtáhlo vùbec do dìje, se tam Ješeèek z Falkenštejna pokouší zavraždit Václava a Jindøich z Lipé ho zachrání... :lol: :evil:

Prostì nový Merle se nám zatím nezrodil nebo aspoò v Èechách a v Moravì ( a ve Slezsku) nezrodil...
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

elizabeth wrote:No kromì toho, že mì to nevtáhlo vùbec do dìje, se tam Ješeèek z Falkenštejna pokouší zavraždit Václava a Jindøich z Lipé ho zachrání... :lol: :evil:
Ouououou. Blbý je, že noví autoøi stále píší o tomtéž, vlastnì pøebírají modely napsané již paní Vaòkovou, proto je to také, až na výjimky, které pro mì pøedstavuje tøeba Z. Koubková, poøád dokola. Myslím, že by noví autoøi si mìli buï vybrat jiné, ještì nezpracované období, nebo se na stejná obodbí podívat trochu jiným pohledem.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:
elizabeth wrote:No kromì toho, že mì to nevtáhlo vùbec do dìje, se tam Ješeèek z Falkenštejna pokouší zavraždit Václava a Jindøich z Lipé ho zachrání... :lol: :evil:
Ouououou. Blbý je, že noví autoøi stále píší o tomtéž, vlastnì pøebírají modely napsané již paní Vaòkovou, proto je to také, až na výjimky, které pro mì pøedstavuje tøeba Z. Koubková, poøád dokola. Myslím, že by noví autoøi si mìli buï vybrat jiné, ještì nezpracované období, nebo se na stejná obodbí podívat trochu jiným pohledem.
Ono to není tak jednoduchý vymyslet nìco novýho a držet se pøitom historických skuteèností. Mnohdy pak dìlají angliètí historici to, že píší pod pseudonymem romány, tøeba Peter Tremayne, doufám, že jsem nezkonila ( nebo neskonila, je to zmìna stavu nebo dohromady?) jeho "umìlecké" jméno, se vlastním jménem jmenuje zcela jinak, a píše historické studie...
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

elizabeth wrote:
Viola wrote:Co je tam tak hrozné?
No kromì toho, že mì to nevtáhlo vùbec do dìje, se tam Ješeèek z Falkenštejna pokouší zavraždit Václava a Jindøich z Lipé ho zachrání... :lol: :evil:...
Fakt to tam je ? Já to tedy èetla a doèetla :wink: - ale taky jsem vìdìla , že teda bez zaujetí. jak je vidìt, tak i ne moc pozornì - vùbec si to nepamatuji.

Ono je to fakt s historickou odechovkou tìžký.
Já když si chci odlehèit hlavu tak si bud ètu dokola Vaòkovou , Petersovou - bratra Cadfaela, nìkdy Vondrušku - Ondøeje Pluha, pak ty øímský detektivky a jak zmiòovala Viola Petera Treymana - to je sestra Fidelma, staré Irsko, to je nejen oddechové, ale i historicky moc zajímavé. A nìkdy sáhnu znovu po Daòkovi - myslím, že ta o janu Lucemburském a Jindøichovi z Lipé je Král utíká z boje. S tím románem se dá samozøejmì polemizovat , ale mì na tom baví, že mpotivy obou Jindøicha i Jana nevidí èernobíle, oba nejosu ani zlí , ani skvìlí, ale nìco mezi tím, jako my všichni.

Pak už fakt nevím, co bych ti na oddech poradila , já jsem tak docela úzce zamìøená. Tedka vyšel druhý díl Boudici - Znamení býka, ale tak jako ten první mì to nechytlo.
Holt si budem muset nìco napsat sami. :wink:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: Jindøich z Lipé

Unread post by Dagmar »

elizabeth wrote:
Vyšlo vùbec novì nìco, co by stálo za pøeètení, u èeho by si èlovìk oddychnul??? :wink:
Betty, nové to není, ale pokud nejsi jen úzce zamìøena, tak vøele doporuèuji.
http://www.almanachlabyrint.cz/knihy/38 ... stokratky/

Nìco podobného: Tatiana Metternichová - Svìdectví o neobyèejném živote.
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov