Historické Romány

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

the Dark Lord
Panoš
Posts: 32
Joined: 08 Aug 2007 18:08
Location: MAGNA ROMA

Historické Romány

Unread post by the Dark Lord »

Tohle je sice nìco trochu jiného, než odborná literatura, ale je to zpùsob, jak jiným zpùsobem pøevyprávìt dìjiny. Poutavým a zajímavým.

Tak se pøedveïte, jaké znáte a jaké se vám líbí.
Image
the Dark Lord
Panoš
Posts: 32
Joined: 08 Aug 2007 18:08
Location: MAGNA ROMA

Unread post by the Dark Lord »

Takže já zaènu.

Z období støedovìku jsem èet jen tøi, shodou okolností jsou všechny od stejné autorky, od Zuzany Koubkové
- Rytíø zelené rùže vyšlo 2003
- Kníže Václav vyšlo 2005
- Boleslav - Pøíbìh bratrovraha vyšlo 2007
Image
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Nìco jsme už probírali tady: http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... 99&start=0

Já ještì pøihodím z poslední doby Loukotková - Navzdory básník zpívá a Vrbová - V erbu lvice.

K zahranièním jsem ještì pøíliš nedospìla, musím ale øíct, že Vaòková s Loukotkovou (pokud bereme souèasné autory) nasadily laku hodnì vysoko a pouze velmi málo jiných autorù se jí alespoò pøiblíží. Já osobnì jsem byla nadšená z Koubkové, ale nìkterým kolegùm diskutujícím pøíliš radosti neudìlala :wink: .
the Dark Lord
Panoš
Posts: 32
Joined: 08 Aug 2007 18:08
Location: MAGNA ROMA

Unread post by the Dark Lord »

A to jako proè?
Podle mne ty knihy byly napsaný skvìle.

Díky jejímu druhýmu románu jsem koneènì získal trochu jiný pohled na našeho Patrona, který nám bývá obvykle pøedkládán spíš jako nudný patron.

A Boleslav mi pøijde taky skvìlý.Co se jim na jejích románech nelíbilo?
Image
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

the Dark Lord wrote:A to jako proè?
Podle mne ty knihy byly napsaný skvìle.

Díky jejímu druhýmu románu jsem koneènì získal trochu jiný pohled na našeho Patrona, který nám bývá obvykle pøedkládán spíš jako nudný patron.

A Boleslav mi pøijde taky skvìlý.Co se jim na jejích románech nelíbilo?
Tøeba ti dotyèní napíšou, proè se jim to nelíbilo sami. Mnì se Rytíø zelené rùže líbil moc, v podstatì jsem se díky nìmu do Záviše "zamilovala". Až pak jsem nakoupila vše, kde se vyskytovalo už jen samotné jméno Záviš. :D Václav se mi také líbil. Boleslava jsem si zatím nekoupila ( potøebovala jsem spíš odborné knihy a ani mùj rozpoèet není nafukovací).

Obávám se ale, že tímto tématem dublujeme jiné, které zde již máme a to: Doba Václava v literatuøe
a zejména: Pokec o knihách, který už døíve založila Acoma.
Last edited by elizabeth on 03 Oct 2008 10:49, edited 1 time in total.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Já jsem vlastnì jeden historický román èetl, ale je to dávno.

Pilíøe zemì od Kena Folletta. Jde o pøíbìhy rùzných lidí rùzného pùvodu (šlechtici, stavitelova rodina, duchovní) v Anglii. Pøíbìh zaèíná smrtí Jindøicha I; pøes vládu Štìpána z Blois a domácí válku, až k vraždì Thomase Becketta na pøíkaz Jindøicha II.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jakez
Poddaný
Posts: 3
Joined: 05 Sep 2007 17:42
Location: Cidlina

Unread post by Jakez »

Vždycky jsem èetl jen èeské autory historických románù jako tøeba Vaòkovou, Vondrušky, Bonhardovou, Koubkovou a další. Vždy mì zajímala doba Pøemyslovcù, Lucemburkù a posledních Rožmberkù, ale když se mi do rukou dostala kniha s názvem Za pøísahu a lásku kterou napsal George Shipway, tak jsem musel zmìnit názor. Tahle kniha mì prostì dostala.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Další Vondruška

Unread post by Katerina »

Jakez wrote:Vždycky jsem èetl jen èeské autory historických románù jako tøeba Vaòkovou, Vondrušky, Bonhardovou, Koubkovou a další. Vždy mì zajímala doba Pøemyslovcù, Lucemburkù a posledních Rožmberkù, ale když se mi do rukou dostala kniha s názvem Za pøísahu a lásku kterou napsal George Shipway, tak jsem musel zmìnit názor. Tahle kniha mì prostì dostala.
Mám ji také, nevím jestli mì dostala, ale je to velmi zajímavé období.
JInak pokud máš rád Vondrušku - od vèerejška je k Luxoru k mání druhý díl Letopisù královské komory - zase 3 pøíbìhy, kdy královský písaø Jan Adam a jeho pomocník bakaláø Petr øeší trestní èiny za vlády ferdinanda I. Nedosahuje to sice úrovnì VOndruškových pøíbìhù královského prokurátora Oldøicha Pluha, ale vždyt jde jen o odpoèinkovou literaturu z období, které máme rádi. :)
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Další Vondruška

Unread post by elizabeth »

Katerina wrote:
Jakez wrote:Vždycky jsem èetl jen èeské autory historických románù jako tøeba Vaòkovou, Vondrušky, Bonhardovou, Koubkovou a další. Vždy mì zajímala doba Pøemyslovcù, Lucemburkù a posledních Rožmberkù, ale když se mi do rukou dostala kniha s názvem Za pøísahu a lásku kterou napsal George Shipway, tak jsem musel zmìnit názor. Tahle kniha mì prostì dostala.
Mám ji také, nevím jestli mì dostala, ale je to velmi zajímavé období.
JInak pokud máš rád Vondrušku - od vèerejška je k Luxoru k mání druhý díl Letopisù královské komory - zase 3 pøíbìhy, kdy královský písaø Jan Adam a jeho pomocník bakaláø Petr øeší trestní èiny za vlády ferdinanda I. Nedosahuje to sice úrovnì VOndruškových pøíbìhù královského prokurátora Oldøicha Pluha, ale vždyt jde jen o odpoèinkovou literaturu z období, které máme rádi. :)
Prokurátor Oldøich z Chlumu. Oldøich Pluh byl podkomoøím za vlády Jana Lucemburského.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Další Vondruška

Unread post by Katerina »

elizabeth wrote:Prokurátor Oldøich z Chlumu. Oldøich Pluh byl podkomoøím za vlády Jana Lucemburského.
NO joooo, já vím :oops: :oops: - a taky Rab z rabštejna :wink:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

no, on se Vondruška s tou pøesností moc nezatìžuje, jen z mého pohledu hradologa - bìžnì v dìji vystupují hrady, které v té dobì ještì nestály, tak už mu nevìøím ani ostatní reálie...
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Zdehle nìco kratochvilného ètení pro dlouhá zimní odpoledne a veèery - ukradeno urozenému pánu Martinu von Müschwerkovi z jeho webu, za což se mu omlouvám :oops: 8-[ . Ale prostì se nemohu nepodìlit s pøáteli o takové zajímavé dílo:

http://myschwerk.webzdarma.cz/der_borte.html

Prý je to "maso" :D
Volo, multum, statim!
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Ach jo, úplnì mne zamrazilo; jedna rána za druhou :(
Volo, multum, statim!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

jezismarja, kolik jí bylo???
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:jezismarja, kolik jí bylo???
84 :(
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Loukotková

Unread post by acoma »

Ale dožila krásnýho vìku... :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Není øímského lidu bylo výborné poètení a to samo lze øíci i o Køiku neviditelných pávù a dalších. Vìku se dožila pìkného. Budiž èest i její památce. Asi za sebou nezanechala kulturnì významné dílo jako pan Tøešík, ale o popularizaci historie se rozhodnì zasloužila velkou mìrou.
Ale i do tak smutné zprávy napíšu nìco veselejšího. Nakonec mi putuje poštou domù román o "bratrovrahu" Boleslavovi, protože mì dnes na nìj v Knižním Klubu ukecali. Buï prý Boleslav nebo nìjaký nejnovìjší bestseller. Rozhodla jsem se pro Boleslava. :)
Last edited by elizabeth on 31 Oct 2007 15:24, edited 1 time in total.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Loukotková

Unread post by acoma »

A takový Navzdory básník zpívá nebo Bùh èi ïábel... Jo, byla a je dobrá. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

Smutná zpráva. Ano, dožila se požehnaného vìku.
A jak je vidno, nejsem sám, kdo má rád její knížky...