Tipy na zajímavé knihy

Stredověk dnes - historiografie, aktuality, pomoc při bádání ...

Moderátor: Ježek

Uživatelský avatar
Tekla
Vévodkyně
Příspěvky: 341
Registrován: 16 bře 2006 18:34
Bydliště: Praha

Tipy na zajímavé knihy

Nový příspěvek od Tekla »

Dovolila jsem si založit toto téma, protože mám pocit, že tady něco podobného chybí. budu ráda, když sem občas někdo nějaký zajímavý tip přihodí.

Nedávno jsem zakoupila tuto knihu:


Encyklopedie slovanských bohů a mýtů
Autoři: Naďa Profantová, Martin Profant
Stran: 260
Vydalo: Nakladatelství Libri, Praha 2004, 2. vydání

Obrázek

Kniha - čili slovník - je opatřena rozsáhlou předmluvou o slovanské historii (30 stran). Ta konkrétně pojednává:
I. o slovanské expanzi v 6. století, nejstarších historických pramenech o Slovanech, přesunech slovanských kmenů v 7. a 8. století, pronikání křes?anství na území Slovanů ve století 9.
II. o slovanské mytologii
III. o vlivu křes?anství na zánik původní slovanské víry
IV. o pověsti o založení Prahy
V. o termínu "pohan"
VI. o etnografii jako zdroji poznání slovanské mytologii
VII. o "mýtickém myšlení"
VIII. o indoevropské mytologii
IX. o rozdílech ve slovanských mytologiích

Hesla v encyklopedii se vztahují ke slovanské mytologii obecně (pojmy), ale jsou zpracována na základě konkrétních údajů - často se jedná o archeologické nálezy (města, místa, nálezy, nákresy,...) nebo citáty z historických pramenů. Uváděny jsou i osobnosti, které o slovanské mytologii psaly, popřípadě se vyskytují ve starých pověstech a záznamech. Popsán je i panteon slovanských bohů a přírodní síly jako např. víly, atd., slovanské svátky a obřady, posvátné rostliny a místa...
Každé heslo navíc obsahuje přehlednou navigaci na související témata, takže se dá číst po určitých "tématických vláknech".

Kniha je doplněna o Seznam pramenů a doporučené literatury a také Rejstřík historických postav.

S klidným svědomím tuto publikaci mohu doporučit každému, koho zajímá slovanská mytologie a také dějiny slovanských národů obecně, protože zde najde skutečně mnoho (dosud pravděpodobně nikde jinde nepublikovaných) zajímavých podrobností.
Jiří Motyčka

Šmahel

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Já si musím přisadit ze "svého" období. Jedná se o knihu

Idea národa v husitských čechách.
Autor: František Šmahel
vydalo: nakladatelství Argo Praha, r. 2000

Tuto knihu uvádím záměrně, protože to není pouze "o husitech", ale je zajímavá tím, že se snaží novátorsky a zajímavým způsobem hledat kořeny českého nacionalizmu v "dávném" středověku. Ale kvalifikovanější recenze než moje, viz http://www.aluze.cz/2000_03/smahel.php .
No a lépe než já o Františku Šmahelovi, světově proslulém medievalistovi a odborníkovi na husitství, viz http://oldwww.upol.cz/UP/Vyzkum/smahel.htm#ba .
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1088
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Been thanked: 1 time

Paprocký

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Každý přetisk a znovuvydání starých a klasických děl je vždy přínosné. Stejně tak se domnívám i o následujících publikacích autora, který je u nás považován za základ genealogického bádání vůbec.

DIADOCHOS ID EST SVCCESSIO: Ginák Poslaupnost Knijžat a Králůw Cžeských, Biskupůw y Arcybiskupůw Pražských, a wssech třech Stawůw Slawného Králowstwj Cžeského, to gest Panského, Rytjřského a Městského, krátce sebraná a wydaná Skrze
BARTHOLOMěGE PAPROCKÉHO Z GLOGOL A Z PAPROCKÉWůLE.

Původní vydání: Praha 1602
Fotoreprint: nakladatelství GARN, Brno 2005
Původní rozsah 5. knih vydán ve třech svazcích.
Cena: 3950,-Kč (komplet)
(Přestože jde o genealogicky významnou knihu i autora, fotoreprint je značně nekvalitní a cena, stejně jako u ostatních titulů tohoto nakl., značně nadsazená a dovolil bych si tvrdit, neodpovídající kvalitě tisku, nemluvě však o obsahu. Doporučoval bych spíš místo pořízení, pouze nahlédnutí v archivech).


ZRDCADLO SLAWNÉHO MARGKRABSTWIJ MORAWSKÉHO: W kterémž geden každý Staw dáwnost, wzáctnost y powinnost swau uhléda: Krátce sebrané a wydané Roku 1593 Skrze
Bartholoměge Paprockého z Glogol a Paprocké Woly

Původní vydání v podobném rozsahu: Olomouc 1593
Fotoreprint: Genealogická agentura, Ostrava 1993
Cena: cca 1100,-
(Kvalita tisku neporovnatelně lepší, snad i Paprocký si na kvalitě obsahu dával více záležet než u Diadochu, dnes hůře sehnatelné).


Autor je původem z Polska a i tam vydal několik děl jako:
Bartosz Paprocki: HERBY RYCERSTWA POLSKIEGO, Kraków 1584
(Sehnat lze novodobě i toto buď ve výborech nebo fotoreprintem na CD-ROM v hodnotě kolem 50zl.)
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4057
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 88 times
Been thanked: 18 times

Blahoslavený Hroznata

Nový příspěvek od Ježek »

Teď dočítám tuto knihu:
Petr Kubín: Blahoslavený Hroznata Vyšehrad, Praha 2000
Hroznata byl český šlechtic (asi 1160 - 1219), který se chtěl zůčastnit dvou křížových výprav (3. křížové a výpravy Jindřicha VI.), ale ani jedné se nezůčastnil, autor knihy v rozporu s legendou tvrdí, že kvůli nestabilní politické situacu v čechách. Proto založil jako dispens založil klášter premonstrátů v Teplé a premonstrátek v Chotěšově, jako jeden z prvních šlechticů. V klášteře v Teplé, kam vstoupil na začátku století, také dožil. Později byl blahoslaven, dnes je patronem plzeňské diecéze.
Obrázek
Kapitoly:
1) Prameny I. Tepelské listiny II. Vita fratris Hroznatae III. Ostatní prameny
2) Literatura
1. dvě kapitoly se mi četly špatně, autor zde popisuje vzhled listin, jejich osudy, datuje legendu, hledá písaře, zato je tahle kapitola plná obrazků zkoumaných listin
3) Hroznatův původ, dětství a mládí
4) Účast Hroznaty na křížových výpravách a založení kláštera V tEPLÉ
5) Stavba tepelského kláštera
6) Založení kláštera premonstrátek v Chotěšově
7) Hroznatův vstup do řehole
8) Postavení Hroznaty v klášteře
9) Hroznatova Smrt
Na závěr, kromě seznamu zkratek, pramenů a veobrazení, přidává autor Roudnický rukopis legendy o bl. Hroznatovy (latinsky) a mapy vesnic náležejících klášterům.

Petr Kubín konfrontuje kriticky text legendy (Vita fratris Hroznatae) se soudobými tepelskými listinami a českou politickou situací. Rozhodnutí českého velmože tak nejsou čistě duchovní (do kláštera se uchýlil spíše před strachem z Přemysla I; kterého jako velká část šlechty zradila v roce 1193 ve zdicích a přiklonila se k biskupovi Jindřichu Břetislavovi; rovněž pro svůj klášter získal papežskou ochranu). Tím se dostávám k tomu, že ač jde o životopis "světce", autor velmi dobře popisuje politickou situaci nejen v čechách, ale i v říši a na křížových výpravách. Tyhle odbočky mne na knize potěšili asi nejvíc. Stejně bych knihu doporučil asi jen zájemcům o politické dění u nás na přelomu 12. a 13. století a o duchovní dějiny.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1088
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Been thanked: 1 time

MARKVARTICI

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

M A R K V A R T I C I
BERTHOLD WALDSTEIN-WARTENBERG
Rozsah: 124 str.
Přeložil a vydal: Klub pro českou heraldiku a genealogii
Praha 2000 (pův. vydání v 70tých letech v němčině)
Obsah: Původ tohoto panského rodu, Založení Kláštera Hradiště, Havel a Zdislava z Lemberka, Pozemkové vlastnictví rodu, Období Přemysla Otakara II., Poslední Markvartici.

V poměrně tenké publikaci lze nalézt odborně zasvěcené shrnutí dějin rodu Markvarticů. Každá kapitola je opatřena bohatým poznámkovým aparátem a na konci knížky nechybí obsažný výčet edičních pramenů a odborné literatury. Doprovázena je i množstvím heraldických perokreseb a starých vyobrazení hradů, stejně jako genealogickými přílohami. Celý obsah publikace pak uzavírá doslov Karla st. ze Schwarzenbergu.
Autor publikace sice nepřínáší příliš objevného ze soukromých archivních sbírek rodu, zato vyčerpávajícím způsobem shrnuje vše, co v literatuře o rodu vyhledat lze. Jedinou vadou této brožury je, že obsahuje takové množství překlepů, jaké bezesporu v žádné jiné publikaci nenajdete.


BERTHOLD WALDSTEIN-WARTENBERG (1925- +1992) byl nejenom potomek markvartického rodu a člen řádu maltézských rytířů, ale jako ředitel státního archivu ve Vídni, historiograf, heraldik a genealog měl jistě tu nejlepší příležitost pro vydání této práce, podmiňovanou nejspíše i tím, že se v čechách narodil a žil zde až do své plnoletosti.

MARKVARTICI byli ve své době jedním z nejmocnějších panských rodů za vlády Přemyslovců v období vrcholného středověku (12-13.stol.). Spolu s Vítkovci, Ronovci, Buzici či Drslavici tvořili základ nejstarší české šlechty, která se významně podílela i na Přemyslovské vysoké politice.
Jejich velká pozemková država a feudální cíle se někdy přirovnávají k jihočeským Vítkovcům. Z Markvarticů pocházejí významné české rody jako Vartemberkové, Valdštejnové, Lemberkové, páni z Michalovic, ze Zvířetic, z Rotštejna aj., jejichž panství se pak nalézela po celých čechách a na Moravě.
Volfštejn
Poddaný
Příspěvky: 5
Registrován: 15 čer 2006 04:07

Re: Tipy na zajímavé knihy

Nový příspěvek od Volfštejn »

Zdravím
Přidal bych také jednu knihu.Je od pana Martina čapského a pojednává o 14. a 15.století na Opavsku
Vévoda Přemek Opavský (1366-1433) - Ve službách posledních Lucemburků

Pojednává o životě a době posledního syna vévody Mikuláše II.Opavského.
Vydala Matice Moravská jako svůj 17 svazek v roce 2005
Kapitoly:
PřEMEK OPAVSKÝ OčIMA KRONIKÁřů A HISTORIKů

LÉTA PřEMKOVA DOSPÍVÁNÍ

OPAVSKÝ VÉVODA

DO SLUŽEB ZIKMUNDA LUCEMBURSKÉHO

NA OKRAJI HUSITSKÉHO SVěTA

ITINERÁř OPAVSKÉHO VÉVODY PřEMKA

Na této knize se podílel i pan PhDr Martin Wihoda a PhDr Dalibor Prix, kteří s PhDr Pavlem Kouřilem vydali knihu
HRADY čESKÉHO SLEZSKA
kde je popsáno nejen mnoho hradů a tvrzí na Opavsku a Jesenicku,ale i historie Opavska od nejstarších dob.
Famm-09
Měšťan
Příspěvky: 22
Registrován: 15 črc 2006 18:37
Bydliště: Domažlice a Èeské Budìjovice

Nový příspěvek od Famm-09 »

Já bych si dovolil doporučit knihy o Přemyslovcích od známe českého historika Josefa Žemličky:

čechy v době knížecí

Přemysl Otakar I.

Zlatá bula sicilská

Století posledních Přemyslovců

čechy v době královské (myslím, že se tak jmenuje)

Přemyslovci. Jak žili, vládli a umírali.

a další.
Vincere aut mori
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Kosmas

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Přátelé, nevím, zda na tomto fóru nebo v některém článku na webu byla zmiňována nebo citována tato kniha, kterou jsem dnes obdržel darem z jakési pozůstalosti a už se těším, jak se do ní začtu (až mi zbyde čas :( ):

KOSMAS
Autor: Dušan Třeštík
Vydal: Melantrich Praha, 1972 v edici "Odkazy pokrokových osobností naší minulosti".

Mimochodem velice známá edice, v rámci které byla za bolševika vydávána celá řada zajímavých titulů od neméně zajímavých autorů a "Kosmas" mi to znovu potvrzuje...
Naposledy upravil(a) Jiří Motyčka dne 01 zář 2006 21:22, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4057
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 88 times
Been thanked: 18 times

Jan Klápštì: Promìna èeských zemí ve støedovìku

Nový příspěvek od Ježek »

Obrázek

Jan Klápště: Proměna českých zemí ve středověku

Kapitoly:
I. Středověk vzdálený i blízký (vlastně je to úvod)
II. Proměny moci mocných
III. Křehké jistoty venkova
IV.Cesta do města
V. Změna ve změně (shrnutí)

Autor (archeolog) zajímavě popisuje sérii změn ve českých zemích v 12. a 13. století (sídelní výstavbu, německou kolonizaci, podobu a funkci prvotních měst a nových vesnic, proměny sídel šlechty. Nesnaží se vypsat všechny místa a formy, vždy uvede jako příklad jen jednu lokalitu odlišnou od těch ostatních, díky příkladovosti se kniha pěkně čte.
Uživatelský avatar
Tekla
Vévodkyně
Příspěvky: 341
Registrován: 16 bře 2006 18:34
Bydliště: Praha

Re: Jan Klápštì: Promìna èeských zemí ve støedovìku

Nový příspěvek od Tekla »

Ježek píše:Obrázek

Jan Klápště: Proměna českých zemí ve středověku

Kapitoly:
I. Středověk vzdálený i blízký (vlastně je to úvod)
II. Proměny moci mocných
III. Křehké jistoty venkova
IV.Cesta do města
V. Změna ve změně (shrnutí)

Autor (archeolog) zajímavě popisuje sérii změn ve českých zemích v 12. a 13. století (sídelní výstavbu, německou kolonizaci, podobu a funkci prvotních měst a nových vesnic, proměny sídel šlechty. Nesnaží se vypsat všechny místa a formy, vždy uvede jako příklad jen jednu lokalitu odlišnou od těch ostatních, díky příkladovosti se kniha pěkně čte.
uz nekolikrat me v knihkupectvi nad touhle knihou svrbela ruka - uz kvuli autorovi...takze opravdu stoji za to si ji koupit? neni to jen prilis obecne povidani?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4057
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 88 times
Been thanked: 18 times

Re: Jan Klápštì: Promìna èeských zemí ve støedovìku

Nový příspěvek od Ježek »

Tekla píše: neni to jen prilis obecne povidani?
Není, vždy tam jsou konkrétní podoby hrobů, hradů, tvrzí, vesnic a měst, jak to zjistila archeologie a další vědy + co k situaci říkají listiny a prameny.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4057
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 88 times
Been thanked: 18 times

Polska okol(u)o roku 1300

Nový příspěvek od Ježek »

Polska okol(u)o roku 1300
Wydawnictwo Neriton Warszawa 2003 - Náklad 500 kusů, takže možná budu jejiný čech, který ji vlastní.
Kniha obsahuje celkem 9 kapitol od 9 polských historiků. V české zkratce: Sjenocení Polska, Města a měšťané, Intelektuálové v Polsku (nudná kapitola - výčet skoro všech poláků, kteří měli vyšší vzdělání - biskupů, vyšších kněží, písařů), Církev, Architektura, Sochařství, česká politika vůči Polsku za posledních Přemyslovců a Lucemburského, polsko- křižácké sousedství a sousedství polsko - litevské.

Kniha se pěkně čte (pěkně se mi četly politické kapitoly, horší to bylo s církevněuměleckými) a je vidět na mnoha místech vliv velkého impéria Přemyslovců - nejenom Václavova expanze, také snahy měšťanstva patřit k českému trhu, jihlavské právo, narozdíl od freiberského, češi ve Slezsku v mnoha pozicích, vliv naší gotiky na polskou, křižácké tažení v rámci spojenectví s naší říší, litevské v rámci spojenectví s Lokýtkem proti křižákům a čechům. Jen ta kniha nemá pevný desky, to je docela nevýhoda...
Obrázek
Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2126
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Historicky roman na zimni vecery

Nový příspěvek od elizabeth »

Dostal se mi do rukou historicky roman. Pany zklamu, zda se mi vhodny zejmena pro devcata a zeny vsech vekovych kategorii.

]Autor: Zuzana Franckova
Nazev: Lasky kralovske
Nakladatelstvi PETRA, Prague 2006

Jedna se o roman o lasce tri zen k jednomu muzi. ( Ne soucasne, tam to bylo jen u dvou, ta treti do toho zasahla az mnohem pozdeji) Marketa, Anezka a posleze Kunhuta milovaly ceskeho krale Premysla Otakara II. Zadny historicky zazrak necekejte ( dle prvnich stranek mohu i potvrdit), nicmene ctive to je a musime take nekdy po narocnem dni odpocivat. No a pro pany - treba tam bude i pro vas neco zajimaveho, ale liceni velkych bitev ( a ze jich bylo) bych tam prilis necekala.
Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2126
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Bitvy ( nejen ale pro nas hlavne)na Moravskem poli a u Cresy

Nový příspěvek od elizabeth »

Dovoluji si doporucit pro vsechny zajemce o bitvy (nejen) na Moravskem poli. Nekdo se na to dokonce v oddeleni 1. varovani pred Habsburky ptal. Takze doporucuji:

Autor: Jiri Kovarik
Nazev:Rytirska krev. Rytirske bitvy a osudy 1208-1346

Podrobne rozepsane bitvy i politicka situace ktera jim predchazela. Krome avizovane a nami vsemi casto vzpominane bitvy u Durenkrut ( na Moravskem poli) tez bitva u Lehnice, Courtrai, Bannockburnu a samozrejme u Krescaku.

Nakladatelstvi Mlada Fronta 2006
Myslim, ze ji jeste najdete na kniznich pultech.
Uživatelský avatar
acoma
Královna
Příspěvky: 1039
Registrován: 19 srp 2006 00:38

knihy - Šarochová

Nový příspěvek od acoma »

G. V. Šarochová - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. Sňatek z rozumu a od téže autorky Radostný úděl vdovský.Královny-vdovy přemyslovských čech. Podle mě výborně napsané, skvěle se to čte, nejedná se jen o suchopárná fakta.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Filip Svehla
Zeman
Příspěvky: 119
Registrován: 31 pro 2005 14:15

Nový příspěvek od Filip Svehla »

Pokud by měl někdo zájem přečíst si historický román z doby knížete Vávlava, mohu doporučit knihu Zuzany Koubkové - Kníže Václav , která v sobě spojuje poutavé vyprávění i v celku přesvědčivou konstrukci událostí a charakterů.
Historia magisteria vitae.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Karel IV.

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Něco spíš nebo také pro OH/LH...

Cesta Karla IV. do Francie
Autor: František Šmahel
Vydalo: Argo, 2006

http://www.kosmas.cz/knihy/129124/cesta ... o-francie/
http://www.knihovnice.cz/knihy/dejiny/s ... ancie.html

Měl jsem možnost v této výpravné publikaci našeho předního medievalisty zalistovat v proslulé havlíčkobrodské kavárně-knihkupectví. Komu by se cena zdála příliš vysoká, pochopí, když knihu otevře...
Famm-09
Měšťan
Příspěvky: 22
Registrován: 15 črc 2006 18:37
Bydliště: Domažlice a Èeské Budìjovice

Chronologie

Nový příspěvek od Famm-09 »

Velice zajímavá, vyčerpávající a pro každého jistě užitečná je kniha Historická Chronologie od Marie Bláhové. Nakl. Libri 2001, jen cena je vysoká: 960,--
Vincere aut mori
Katerina
Královna
Příspěvky: 1773
Registrován: 29 led 2007 16:32
Bydliště: Velvary
Been thanked: 1 time

kniha Moravo, Èechy radujte se !

Nový příspěvek od Katerina »

tady je to hodnocení, jak jsem slíbila

Titul : Moravo, Čechy radujte se ! Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců .
Vydala AULA , edice Litteraria Germano - Austro - Bohemica

Profesionálně i výtvarně na velmi dobré úrovni.

Každá kapitola,včetně stručného historického úvodu každé kapitoly je opatřená odkazy na literaturu, bohužel se jedná ve většině o německé zdroje.
Pro zájemce o klasickou kurtoazní poezii tam toho zas moc není - v podstatě pouze několik básní Václava II.
JInak jde o lyriku oslavnou , velebí se zde Václav I, hodně Přemysl Otakar II. včetně žalozpěvů nad jeho smrtí např. i Otakar Štýrský, inspirace Alexandrem Velikým, Tristanem, oslavné verše na Pannu Marii apod.
Dost místa je věnováno rozborům jednotlivých veršů.

Takže sečteno, podtrženo, za 260 Kč, je to zajímavá kniha pro ty , kteří se více zajímají o světskou lyriku doby Přemyslovské, především jakými cestami do ní pronikali nové vlivy z říše.

Jen pro zajímavost první sloka básně, kterou Reimar von Zweter skládá poklonu Václavu I.

...Král, který touží vládnout všem
potřebným jeho pomoci, stal se teď i mým vladařem :
jak by mě mohl postrádat, rozdává-li tak tuze rád !


tady je to hodnocení, jak jsem slíbila

Titul : Moravo, Čechy radujte se ! Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců .
Vydala AULA , edice Litteraria Germano - Austro - Bohemica

Profesionálně i výtvarně na velmi dobré úrovni.

Každá kapitola,včetně stručného historického úvodu každé kapitoly je opatřená odkazy na literaturu, bohužel se jedná ve většině o německé zdroje.
Pro zájemce o klasickou kurtoazní poezii tam toho zas moc není - v podstatě pouze několik básní Václava II.
JInak jde o lyriku oslavnou , velebí se zde Václav I, hodně Přemysl Otakar II. včetně žalozpěvů nad jeho smrtí např. i Otakar Štýrský, inspirace Alexandrem Velikým, Tristanem, oslavné verše na Pannu Marii apod.
Dost místa je věnováno rozborům jednotlivých veršů.

Takže sečteno, podtrženo, za 260 Kč, je to zajímavá kniha pro ty , kteří se více zajímají o světskou lyriku doby Přemyslovské, především jakými cestami do ní pronikali nové vlivy z říše.

Jen pro zajímavost první sloka básně, kterou Reimar von Zweter skládá poklonu Václavu I.

...Král, který touží vládnout všem
potřebným jeho pomoci, stal se teď i mým vladařem :
jak by mě mohl postrádat, rozdává-li tak tuze rád !


K.
Uživatelský avatar
acoma
Královna
Příspěvky: 1039
Registrován: 19 srp 2006 00:38

Nový příspěvek od acoma »

Jiří Jurok - Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku - autor řeší majetkovou situaci a politickou moc naší šlechty. Např. se dozvíte kolik měli Rožmberci nebo Šternberkové hradů v r. 1350 a kolik v r. 1419. Nebo se dozvíte kolik drželi úřadů za Lucemburků. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot, Google [Bot], OWLer, SeznamBot a 0 hostů