Nové články na stránkách

O stránkách, dotazy, připomínky, kritika...

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

acoma wrote: Ale tøeba španìlské dìjiny jsou dìsnì zajímavé, ale blbì knižnì v èeštinì pokryté.:( :twisted:
Ze zdejších zdrojù Acomì zaplatíme pùlroèní stáž ve Španìlsku - studijní úèely psaní èlánkù o španìlských reáliích. Pak se koukneme zevrubnìji na slovo zdroje a Acoma dostane pouze a jen španìlskou gramatiku :)

Jinak se ale tanhle problém, v tomto tématì nastolený, zaèíná tak nìjak øešit bezdìky, èi spíše jinde ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Ježek wrote:
Jinak se ale tanhle problém, v tomto tématì nastolený, zaèíná tak nìjak øešit bezdìky, èi spíše jinde ...
:?: :idea:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Lucemburkové

Unread post by Jiří Motyčka »

Byl bych velice rád, kdyby fundovaný pøíspìvek Mildiho o Karlu IV. skonèil jako èlánek na hlavních stránkách tohoto webu a nezùstal jen v pøespìvcích, kde je ho jaksi škoda. Ale to už je vìc admina...
A dále. Katka se chystá na Jana L., pamatuji-li si to dobøe i na Zikmunda, a pokud by nikdo jiný nemìl zájem, moje nepatrnost by se ujala Václava IV. A mìli bychom tam kompletní Lucemburky v královské linii. :wink:
Je to zatím (po domluvì s ježkem) návrh do diskuze...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

acoma wrote: :?: :idea:
Tady jsem myslel, že Zany napíše nìco o naší první katedrále, èi nìèem souvisejícím s Vítem (po tom výletu).
Jiøí Motyèka wrote:Byl bych velice rád, kdyby fundovaný pøíspìvek Mildiho o Karlu IV. skonèil jako èlánek na hlavních stránkách tohoto webu
Tohle se mi vyjednat nepovedlo :(
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:
JM wrote:Byl bych velice rád, kdyby fundovaný pøíspìvek Mildiho o Karlu IV. skonèil jako èlánek na hlavních stránkách tohoto webu
Tohle se mi vyjednat nepovedlo :(
Pro Boha, proè?... :?: :?
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Lucemburkové

Unread post by Katerina »

Jiøí Motyèka wrote:Byl bych velice rád, kdyby fundovaný pøíspìvek Mildiho o Karlu IV. skonèil jako èlánek na hlavních stránkách tohoto webu a nezùstal jen v pøespìvcích, kde je ho jaksi škoda. Ale to už je vìc admina...
A dále. Katka se chystá na Jana L., pamatuji-li si to dobøe i na Zikmunda, a pokud by nikdo jiný nemìl zájem, moje nepatrnost by se ujala Václava IV. A mìli bychom tam kompletní Lucemburky v královské linii. :wink:
Je to zatím (po domluvì s ježkem) návrh do diskuze...
Nechystala, Jeníka už píšu, (v rámci omezených èasových možností) ale vzpouzí se mi chlapec jeden lucemburská, mám už 8 stránek - a to bez pøipravených obrázkù, , a jsem furt jen kousek za Týøovem... až to bude celé, tak budu muset krátit, krátit krátit, a bude mi to líto, ale bude to nutné.. :(
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Lucemburkové

Unread post by elizabeth »

Katerina wrote: Jeníka už píšu, (v rámci omezených èasových možností) ale vzpouzí se mi chlapec jeden lucemburská, mám už 8 stránek - a to bez pøipravených obrázkù, , a jsem furt jen kousek za Týøovem... až to bude celé, tak budu muset krátit, krátit krátit, a bude mi to líto, ale bude to nutné.. :(
To mi pøipomíná Záviše, mého milovaného, protože píšu už druhý díl ( první mìl tìch stránek myslím 9), ten je teprve v kostøe ( tzn. bez úryvkù z kronik, jen s odkazem, sem pøijde ZK, DK nebo ŠRK) a mám 7 stránek. A z dílu tøi, Záviš a Václav II., jen když jsem se dívala na mé zpracované podklady, se mi udìlalo zle...
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:Pro Boha, proè?... :?: :?
Skromnost? (Moje nikoli)
Katerina wrote:Nechystala, Jeníka už píšu, (v rámci omezených èasových možností) ale vzpouzí se mi chlapec jeden lucemburská, mám už 8 stránek - a to bez pøipravených obrázkù,
Tak na víc dílù to rozdìl ... Pøelom tøeba konec bojù s èeskou šlechtou a angažmá v cizinì.

Já jsem si už pøipravil a èásteènì proèetl dostupnou literaturu k rozmachu Slezska za Boleslava Vysokého a Jindøicha I. Snad se na to vrhnu a do konce pøístího týdne by se mohlo podaøit ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

skromnost

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Skromnost...
:shock: ..., kterou však vzhledem k nesporné kvalitì a rozsahu pøíspìvku musím považovat za falešnou. :|
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Ježku, v tom èlánku o Piastovcích ti nechodí odkaz na rodokmen
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zany wrote:Ježku, v tom èlánku o Piastovcích ti nechodí odkaz na rodokmen
Díky za upozornìní - opraveno ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

rovnodennost

Unread post by Tekla »

Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost - pozdejsi krestansky nejvetsi svatek - Velikonoce? :wink: Mam se do toho pustit?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: rovnodennost

Unread post by elizabeth »

Tekla wrote:Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost - pozdejsi krestansky nejvetsi svatek - Velikonoce? :wink: Mam se do toho pustit?
Mì by to zájímalo urèitì a pøeètu si ráda každý Tvùj èlánek. A staøí Slované,jedni z našich pøedkù, urèitì zájem vzbudí i u veøejnosti, nejen u nás na fóru.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

jee... ted koukam, ze v tematu "nove clanky" misto na "reakce" jsem klikla na "nove tema"... boze.... to ta ranni slepota, omlouvam se...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: rovnodennost

Unread post by Jiří Motyčka »

Tekla wrote:Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost...
Mne urèitì! Ty tak hezky o tìch svátcích -a nejenom o nich - píšeš... :palec:
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: rovnodennost

Unread post by Tekla »

Jiøí Motyèka wrote:
Tekla wrote:Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost...
Mne urèitì! Ty tak hezky o tìch svátcích -a nejenom o nich - píšeš... :palec:
dekuji za pochvalu, Jiri, vazim si ji :)

uz jsem o tom neco hledala... moc k tomu znamo neni, ale i to, co je, je zajimave...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: rovnodennost

Unread post by acoma »

Tekla wrote:
Jiøí Motyèka wrote:
Tekla wrote:Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost...
Mne urèitì! Ty tak hezky o tìch svátcích -a nejenom o nich - píšeš... :palec:
dekuji za pochvalu, Jiri, vazim si ji :)

uz jsem o tom neco hledala... moc k tomu znamo neni, ale i to, co je, je zajimave...
Jen hezky hledej a piš. Tvý èlánky jsou vždycky dobrý. :wink: 8)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

subkapitoly a svìtovost èlánkù

Unread post by Ježek »

Právì jsem vytvoøil subrubriku Polské dìjiny v rámci Evropských (je možná zmìna ikonky u èlánku) - pøedpokládám, že bude o tomto tématu èlánkù pøibývat (a snad ne jen z mé strany).
Èasem by se tohle rozdìlení mohlo rozšíøit i dále. Není na škodu se vìnovat nejenom našim dìjinám, vìdìt, co se stalo jinde, porovnávat ...
Ale øeknìme si to na rovinu, širší zábìr tady nemáme, na stránkách trochu, na fóru skoro vùbec. Bylo by to fajn, ale nesmí to být za každou cenu, pøekotnì, radìji se vìnujme tomu, èemu se vìnujeme dlouhou dobu, rozšiøujme šíøi tìch znalostí (zde myslím pohledy odjinud), než abychom to vše zahodili a zaèínali od nuly jinde. Pokud je ale nìkdo, kdo se vìnuje cizím (francouzským, anglickým, byzantským, a tad) dìjinám, bude vøele vítán.
Zajímavé téma k zpracování mi pøijde povstání anglických baronù a bitva u Eveshamu: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Evesham

Teklo, urèo to napiš. Víc se ale budu tìšit na nìco o Polabských Slovanech :wink:
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

dovolím si za autora upozornit na nový èlánek
Matúš Èák Trenèiansky by Peacemaker
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

blízká èlánková budoucnost

Unread post by Ježek »

Teï mám èlánky od Kateøiny o Janu Lucemburském a od Elisabeth o Závišovì køíži.
Už drahnou dobu pøipravuji èlánek o agrární revoluci a kolonisaci, pokud by se mi ho podaøilo dopsat tento týden, tak bych ho hned vložil (Život), pak šel na øadu JL (Èeské dìjiny) a pak Závišùv køíž (Umìní).
Teï byla historická osobnost, závišovské téma bylo také nedávno. To mne k tomu vede. Diskusi se nevyhýbám.
Pokud bych to nestih, tak nejdøív køíž a pak Jana.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.