Nové články na stránkách

O stránkách, dotazy, připomínky, kritika...

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Zany wrote:dovolím si za autora upozornit na nový èlánek
Matúš Èák Trenèiansky by Peacemaker
mohl by tam nìkdo z povolaných opravit nefungující odkazy na plnou velikost obrázkù?
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: blízká èlánková budoucnost

Unread post by Tekla »

Ježek wrote: Už drahnou dobu pøipravuji èlánek o agrární revoluci a kolonisaci, pokud by se mi ho podaøilo dopsat tento týden, tak bych ho hned vložil (Život), pak šel na øadu JL (Èeské dìjiny) a pak Závišùv køíž (Umìní).
jezku, jestli chces ty staroslovansky velikonoce, tak pocitej s tim, ze by mely jit v nedeli 16. brezna :)
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zany wrote: mohl by tam nìkdo z povolaných opravit nefungující odkazy na plnou velikost obrázkù?
Omlouvám se velice, opraveno, vím, èím to je (vkládá to do adresy amp;), ale nevím, co to dìlá - to je jedno, ohlídám si to pro pøíštì.
Tekla wrote: jezku, jestli chces ty staroslovansky velikonoce, tak pocitej s tim, ze by mely jit v nedeli 16. brezna :)
Pokud dobøe poèítám, tak to je po tìch 3 èláncích. Ten poslední vychází na 9.3. Samozøejmì chci.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Ježku, k té tvé Kolonizaci
  • chybný odkaz na èlánek Slezsko za vlády tìchto Piastovcù - zase ty hloupé ampersandy
  • dtto odkaz na èlánek o slezských Piastovcích
  • "nìkolik usedlostí na urèitém katastru, (viz obrázek), " - nechápu jaký obrázek, nevypadl ti tam nìjaký?
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zany wrote:zase ty hloupé ampersandy
Automaticky se pøidávají pøi editaci èlánku do adres odkazù na jiné èlánky za ten zavinutec. Takže když je v èlánku více odkazù, tak je tøeba je projet a umazat to - hloupá práce navíc
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

nový artikul

Unread post by Ježek »

http://www.e-stredovek.cz/view.php?naze ... 2008030002 Nový èlánek - neroztahují vám to pøíliš obrázky?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: nový artikul

Unread post by elizabeth »

Ježek wrote:http://www.e-stredovek.cz/view.php?naze ... 2008030002 Nový èlánek - neroztahují vám to pøíliš obrázky?
Do dýlky? No to urèitì roztahují... :lol: :lol: 8)
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: nový artikul

Unread post by Ježek »

elizabeth wrote:
Ježek wrote:http://www.e-stredovek.cz/view.php?naze ... 2008030002 Nový èlánek - neroztahují vám to pøíliš obrázky?
Do dýlky? No to urèitì roztahují... :lol: :lol: 8)
Roztahují trochu ten støední panel, ale øekl bych, že celkem únosnì
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: nový artikul

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Roztahují trochu ten støední panel, ale øekl bych, že celkem únosnì
Mnì ne
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

ještì k tomu èlánku o Závišovu køíži
- A. Cechner není autorem celého Soupisu památek, jak by mohlo vyplývat z uvedené citace, to bylo mnohasvaznové dílo a A. Cechner sepsal pøíslušný díl ke Kaplicku, takže správnì by mìlo být:
Antonín Cechner, Soupis památek historických a umìleckých v politickém okresu Kaplickém. Praha 1921.
Mám k dispozici skeny tohoto díla, kde jsou i pìkné obrázky vèetnì rytiny G. de Groose, která asi zachycuje i pùvodní podstavec odevzdaný r. 1810. Pokud bude zájem, mùžu poskytnout k doplnìní èlánku
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Zany wrote:ještì k tomu èlánku o Závišovu køíži
- A. Cechner není autorem celého Soupisu památek, jak by mohlo vyplývat z uvedené citace, to bylo mnohasvaznové dílo a A. Cechner sepsal pøíslušný díl ke Kaplicku, takže správnì by mìlo být:
Antonín Cechner, Soupis památek historických a umìleckých v politickém okresu Kaplickém. Praha 1921.
Mám k dispozici skeny tohoto díla, kde jsou i pìkné obrázky vèetnì rytiny G. de Groose, která asi zachycuje i pùvodní podstavec odevzdaný r. 1810. Pokud bude zájem, mùžu poskytnout k doplnìní èlánku
To asi tìžko, pouze v okrese Kaplickém, protože je také zcela jistì autorem ”Soupisu památek umìleckých a historických v politickém okresu Broumovském” z roku 1930 a také Soupisu památek historických a umìleckých v politickém okresu Novopackém (Praha, 1909) a zøejmì nejen v mìstské knihovnì v Rakovníku mají k prezenènímu vypùjèení také Soupis památek historických a umìleckých v království èeském od pravìku do poèátku XIX. století, díl první z roku 1911 a druhý z roku 1913 (viz. Knihovna Rakovník)

Zany, nemìla být pøipomínka spíš u èlánku než zde?
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

elizabeth wrote:To asi tìžko, pouze v okrese Kaplickém
ale já nenapsal, že je autorem jen toho Kaplicka :-) Jestli se nepodílel i na ostatních dílech jsem neovìøoval, bo se mi to nezdálo podstatné, pro ten èlánek je relevantní pouze to Kaplicko. Kompletní sérii mají i tady v pražské mìstské knihovnì, svého èasu byly alespoò nìjaké díly i absenènì, bohužel už nejsou.

- a tady internì na fóru se mi to zdálo pøíhodnìjší...
- a ty obrázky teda asi nechceš...?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Zany wrote:
elizabeth wrote:To asi tìžko, pouze v okrese Kaplickém
ale já nenapsal, že je autorem jen toho Kaplicka :-) Jestli se nepodílel i na ostatních dílech jsem neovìøoval, bo se mi to nezdálo podstatné, pro ten èlánek je relevantní pouze to Kaplicko. Kompletní sérii mají i tady v pražské mìstské knihovnì, svého èasu byly alespoò nìjaké díly i absenènì, bohužel už nejsou.

- a tady internì na fóru se mi to zdálo pøíhodnìjší...
- a ty obrázky teda asi nechceš...?
Obrázky bych chtìla ale nìjak se mi po té poslední anabázi ( kolik jsi s tím mìl práce) nechtìlo to po Tobì žádat.
Dobøe ale pøesuòme to alespoò do Záviše.

Ant. Cechner je autorem i celé øady dalších: viz Univerzitní knihovna v Olomoucinebo
Knihovna fil. fakulty Karlovy Univerzity
Je ale pravdou, že jsou i další autoøi napø.

http://knihy.abz.cz/prodej/soupis-pamat ... rachaticky

nebo viz:

http://hostivice-mesto.cz/mesto.php?page=hk&s=historie

A taky jsem našla toto:
http://www.adplus.cz/katalog/titul/soup ... kem-xv-216
škoda, že nemám zbyteèné finance, hned bych si ji zakoupila... :?

Co bys teda navrhoval? Zmìnit na spoluautor? Já jsem v tý vìtì jen chtìla pøiblížit, kdo byl Ánt. Cechner, už ne to, že tahle citace je pøímo z Soupisu památek historických a umìleckých v politickém okresu Kaplickém. Nejsem si totiž jista, kolik lidí ví, kdo Ant. Cechner vùbec byl. :D
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

elizabeth wrote:Obrázky bych chtìla ale nìjak se mi po té poslední anabázi ( kolik jsi s tím mìl práce) nechtìlo to po Tobì žádat.
to si nìjak nevybavuju na nìjakou anabázi :)
elizabeth wrote:A taky jsem našla toto:
http://www.adplus.cz/katalog/titul/soup ... kem-xv-216
škoda, že nemám zbyteèné finance, hned bych si ji zakoupila...
to je šílená pálka, tuhle pøinesl na KAS Úlovec asi tøi díly a chtìl za nì pár stovvek, urèitì mnohem míò než v té Dláždìné
elizabeth wrote:Co bys teda navrhoval? Zmìnit na spoluautor?
navrhoval bych zmìnit to na nìco ve smyslu

"Antonín Cechner ve 42. díle Soupisu památek vìnovaném Kaplicku píše:
„Blíže levé strany jest v dlažbì žulová deska, zdobená tøemi pìtilistými rùžemi, pod níž dle tradice prý pochováno jest tìlo Záviše z Falkenštejna“
(A. Cechner: Soupis památek historických a umìleckých v království èeském od pravìku do poèátku XIX. století, XLII. Politický okres Kaplický, Archaeologická kommisse pøi Èeské akademii, Praha 1921)mj. se tam zmiòuje i o odlišném uložení Závišovy hlavy:
„Blíže levé strany jest v dlažbì žulová deska, zdobená tøemi pìtilistými rùžemi, pod níž dle tradice prý pochováno jest tìlo Záviše z Falkenštejna“. Hlava uložena dle téhož pramene do levé zdi
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

A co tato formulace:

Antonín Cechner, jenž je jedním z autorù mnohasvazkového díla "Soupis památek historických a umìleckých v království èeském od pravìku do poèátku XIX. století", ve 42. díle tohoto Soupisu památek, vìnovaném Kaplicku, píše: „Blíže levé strany jest v dlažbì žulová deska, zdobená tøemi pìtilistými rùžemi, pod níž dle tradice prý pochováno jest tìlo Záviše z Falkenštejna“. Hlava uložena dle téhož pramene do levé zdi.


A díky za obrázky... :lol:
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

nebo tak, to už nechám na tobì, ty jsi autorka èlánku :)
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

nove clanky

Unread post by Tekla »

Já bych tu chtìla vyseknout poklonu Kateøinì i Elisabeth za nové èlánky - páè se mi nevimproè vùbec nedaøí pøipojit jakýkoliv komentáø ke kterémukoliv èlánku...

takže holky - moc pìkný poètení, jen tak dál!... =D> :D
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

èlánky výhledovì

Unread post by Ježek »

Teï bude èlánek od Katky - II. díl JL, pak bych mohl dát zase úryvek z Galla anonyma (30.3.)
Po srazu tam mùžeme zveøejnit refaráty.
Ale jak ty 3 týdny mezitím?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: èlánky výhledovì

Unread post by Tekla »

Ježek wrote:Teï bude èlánek od Katky - II. díl JL, pak bych mohl dát zase úryvek z Galla anonyma (30.3.)
Po srazu tam mùžeme zveøejnit refaráty.
Ale jak ty 3 týdny mezitím?
Tak ja muzu sesmolit neco o Polabanech - koneckoncu mam k tomu ted doma hodnotnou literaturu :wink: ale nevim, jestli to stihnu za tri tydny - spis pocitej s tim terminem za 5 tydnu...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...