Děpolt I.

Přemyslovec, *1/2 20. let 12. st. - +1167

Druhý syn knížete Vladislava I. a Richezy z Bergu, narozen v druhé polovině 20. let.

Po zvolení bratra Vladislava knížetem (1140) stojí věrně na jeho straně. Účastní se bojů knížete s moravskou a šlechtickou opozicí v prohrané bitvě u Vysoké, poté dokáže ubránit Pražský hrad proti Konrádovi Znojemskému (1142). Během křížové výpravy (1147-1148) energicky spravuje knížectví.

Přemyslovci - Děpoltici, rodokmen

V 50. a 60. letech je významným aktérem zahraniční politiky, podpory Fridricha I. Barbarossy. Účastní se sněmu v Mohuči, jednání v Besançonu, tažení do Polska ( vše 1157), slavného tažení do Itálie (1158-1159), obléhání Milána (1158). Do neklidné Itálie táhne v čele českého vojska ještě dvakrát, v roce 1161 a 1167. Během tohoto tažení, dne 15.8. 1167 Děpolt I. umírá v Itálii na mor.

Není jisté zda již Děpolt I. získal úděl ve východních Čechách, který zdědil jeho syn Děpolt II.