Moravští markrabí

Jan Škvrňák
Uvedení jsou pouze vládci Moravy, kteří nebyli zároveň českými panovníky, nebo v době, kdy nebyli českými panovníky.

Přemyslovci

Přemysl Otakar I. 11791

Konrád Ota 1182 - 11892

Vladislav (I.) Jindřich 1192 - 1194, 1197 - 1222

Vladislav (II.) 1224 - 1227

Přemysl 1228 - 1239

Vladislav (III.) 1246 - 1247

Přemysl Otakar II. 1247 - 1253

Habsburk

Rudolf I. Habsburský 1278 - 12833

Lucemburkové

Karel (IV.) 1333 - 1346

Jan Jindřich 1350 - 1375

Jošt 1375 - 14114

Prokop 1375 - 1405

Jan Soběslav 1375 - 1380

Zikmund 1419 - 1423

Habsburk

Albrecht 1423 - 1438

Hunyadovec

Matyáš Korvín 1469 - 14905

Habsburk

Matyáš 1608 - 1611


  1. Na listině CDB I, č. 291. z 1. července 1179 císaře Fridricha I. je Přemysl titulován jako “marggravius de Moravia”. Obsah a pravomoce této funkce jsou neznámé ↩︎

  2. Po neúspěšném pokusu Konráda Oty svrhnout pražského knížete Bedřicha, vytváří císař Fridrich opět markraběcí titul. V okamžiku nástupu na trůn v Praze se Konrád tohoto titulu vzdává ↩︎

  3. Po smrti Přemysla Otakara II. ovládá Moravu - markrabětem se ovšem netituluje. Od roku 1281 je jeho zástupcem Albert Saský. ↩︎

  4. Jošt jako vrchní markrabě se svými bratry Prokopem a Janem Soběslavem. Po smrti Jana Soběslava vypukají Moravské markraběcí války ↩︎

  5. Korvín používá titulu českého krále, fakticky ale ovládá moravské markrabství a vedlejší země Koruny české. ↩︎