Ondřej z Všechrom

Jan Škvrňák
cca 20. léta 13. století - 1276

Otcem tohoto šlechtice byl Petr, který se ovšem v pramenech své doby neobjevuje, je znám až z označení Ondřeje jako syna Petra z Všechrom. Matka není známá. Ondřej měl ještě nejméně dvojici bratrů, významnějšího Diviše a méně významného Slávka. Datum narození není známé, opět pouze předmětem dohadů, snad na začátku 20. let.

Prvně se Ondřej objevuje v roce 1237, a to v Brně jako člen skupiny českých šlechticů. Poté se objevuje v pramenech velmi sporadicky (jak se na málo zámožného a politicky málo významného šlechtice patří). Touha po společenském vzestupu ho vedla k podpoře Přemysla II. Během povstání proti jeho otci, společně se zbytkem rodiny.

Povstání vzbouřencům nevyšlo, Ondřej se do konce vlády Václava I. objevuje v pramenech opět jenom sporadicky, jeho bratr Diviš naopak pravidelně v družině markrabího moravského Přemysla.

Společensky si Ondřej polepšil až po smrti Václava I., kdy Přemysl II. Velmi rychle obsadil dvorské a zemské úřady svými bývalými spojenci z doby jeho povstání.

V prosinci 1253 Ondřej z Všechrom nastupuje do úřadu stolníka, který spravuje až do října 1260. Tehdy ho čeká další vzestup, kdy po smrti Bavora ze Strakonic získal nejvyšší českou hodnost, stal se komorníkem. Úřad stolníka zůstal v rodině, „zdědil“ ho bratr Diviš.

Více než šedesátkrát je Ondřej zaznamenán ve svědečných řadách českých listin, objížděl s králem Čechy i Moravu, do rakouských zemí se vydával sporadicky. Z toho lze usoudit, že byl královým zástupcem v době Přemyslovi nepřítomnosti v zemi. Nepochybně stál u mnoha státnických rozhodnutí, účastnil se dojednávání míru s Uherskem v roce 1271, pokračovatel Kosmův tvrdí, že Ondřej odrazoval krále Otakara v roce následujícím, aby kandidoval na římský trůn.

Ondřej z Všechrom je posledně doložen v listině 13.3. 1276, někdy po tomto datu umírá.

Snad již tento šlechtic začal s výstavbou nového rodového sídla – hradu Říčany. Prvně je doložen v roce 1289, kdy se po něm píše další Ondřej, s výstavbou hradu samotného se započalo snad v 60. letech 13. století.

Manželku Ondřeje neznáme, syna měl nepochybně nejméně jednoho – Vlka, který se objevuje v pramenech pro léta 1260 – 1269 a snad byl v roce 1276 litoměřickým pukrabím. Poté z obzoru historie mizí. Nevíme, čím synem byl Ondřej z Všechrom, doložený v roce 1289.

Ondřej z Všechrom nebyl šlechticem, který mohl spoléhat na svůj rozsáhlý majetek, mocné přímluvce, ani svůj politický vliv. Do nejvyšších pater jeho politiky ho vynesla jeho věrnost Přemyslovi II., z rozhodnutí připojit se k povstání sbíral plody až o několik let později, ale zato do konce svého života. Proč si Přemysl vybral právě jeho lze jen snít – byl to diplomatický um, nebo jeho organizační schopnosti? Každopádně se mu povedla kariéra, o které se jeho předkům, nižší šlechtě z okolí Prahy, jen mohlo zdát.