Břetislav I.

Kosmův český Achilles – Břetislav I.

Kdo jsou „Kosmovi hrdinové“ ? Je možné jednoznačně definovat množinu oblíbenců pražského děkana? Má tato skupina jednoznačná kritéria nebo částečně podléhá nahodilostem, dobovým kontextům či pisatelovým náladám. Můžeme na případu jednotlivce demonstrovat Kosmova ideálního hrdinu, tedy krále, vládce, biskupa etc.? Na některé z těchto otázek se pokusím částečně odpovědět.

Seniorát (stařešinský) systém

Seniorát (stařešinské právo) je způsob následnictví nebo dědictví, kdy po smrti předchůdce nastupuje nejstarší mužský člen rodu (senior). V českém knížectví tento systém zavedl krátce před svojí smrtí Břetislav I., který se domníval, že tak zabrání nesvornosti mezi svými pěti syny.