příjmy

Daně

Český kníže či král potřeboval mnoho prostředků na chod administrativy, zajištění vojska, věn atd. Po krachu kořistnického systému na počátku 11. století se peníze musely brát jinde a důrazněji. I přesto základy daňového systému založil již Boleslav I. Odnesli to samozřejmě poddaní. Vládce měl několik způsobů. Mohl získat peníze a naturálie hospodařením na vlastních statcích, udělením zvláštích práv (těžba rud) a nebo jako kořist z válečných kampaní. Nejjistějším způsobem byly daně a dávky určené poddaným.