severočeská šlechta

Boreš z Rýzmburka

Boreš z Rýzmburka z rozrodu Hrabišiců patřil v druhé a třetí čtvrtině 13. století k nejbohatším a nejvýznamnějším českých šlechticům. Jeho otec Bohuslav více než desetiletí působil jako nejvyšší komorník na dvoře Přemysla Otakara I. a Václava I. V dvorské kariéře pokračoval i Boreš a to až do nástupu Přemysla Otakara II., s králem železným a zlatým se dostal do konfliktů, jímž začal úpadek panského rodu Hrabišiců.