Temüdžin

Čingischán

Čingischánův příběh je příběhem člověka který se z okraje společnosti dostal až na samý vrchol. Ačkoliv jeho moc a bohatství byly nezměrné, nikdy nezapomněl kým doopravdy je - kočovníkem ze stepí, který snil o nekonečných stepích a pastvinách pro svá stáda.